Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật tích lũy cho Microsoft Skype for Business Server 2019, máy chủ hội thảo. Số phiên bản của bản cập nhật này là 7.0.2046.244.

Phiên bản toàn cầu của bản Cập Nhật tích lũy này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích lũy. Ngày tháng và thời gian cho những tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC) trong bảng sau đây. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày tháng được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

File_acpmcuperf.dll

7.0.2046.123

52.600

28-Jun-2019

17:49

x64

File_acpmcu_s4perf.dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

17:48

x64

File_asmcuimpmp.dll

7.0.2046.151

1.435.512

17-Nov-2019

23:47

x86

File_asmcuperf.dll

7.0.2046.123

55.160

28-Jun-2019

17:36

x64

File_asmcu_avmpperf.dll

7.0.2046.123

52.600

28-Jun-2019

17:47

x64

File_asmcu_mpproxyperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

17:47

x64

File_asmcu_mpserviceimp.dll

7.0.2046.151

1.673.080

17-Nov-2019

23:38

x86

File_asmcu_s4perf.dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

17:48

x64

File_astaperf.dll

7.0.2046.123

53.624

28-Jun-2019

17:36

x64

File_avmcuimp.dll

7.0.2046.244

1.563.000

13-Sep-2020

05:02

x86

File_avmcu_s4perf.dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

17:48

x64

File_avmpperf.dll

7.0.2046.123

52.600

28-Jun-2019

17:47

x64

File_immcuperf.dll

7.0.2046.123

52.600

28-Jun-2019

17:48

x64

File_immcu_s4perf.dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

17:48

x64

File_mpproxyperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

17:47

x64

File_mpserviceimp.dll

7.0.2046.151

1.673.080

17-Nov-2019

23:38

x86

File_servertransportadaptor.dll

7.0.2046.123

185.720

28-Jun-2019

17:36

x64

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×