December 2019 cumulative update 7.0.2046.151 for Skype for Business Server 2019, Conferencing Server

Microsoft has released a cumulative update for Microsoft Skype for Business Server 2019, Conferencing Server. The version number of this update is 7.0.2046.151.

Issues that this cumulative update fixes

This cumulative update fixes the following issues:

The global version of this cumulative update uses a Microsoft Windows Installer package to install the cumulative update. The dates and the times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC) in the following table. When you view the file information, the date is converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel.

After the update is installed, the global version of this update has the file attributes, or a later version of the file attributes, that are listed in the following table.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

File_acpmcuperf.dll

7.0.2046.123

52,600

28-Jun-2019

16:49

x64

File_acpmcu_s4perf.dll

7.0.2046.123

53,112

28-Jun-2019

16:48

x64

File_asmcuimpmp.dll

7.0.2046.151

1,435,512

17-Nov-2019

22:47

x86

File_asmcuperf.dll

7.0.2046.123

55,160

28-Jun-2019

16:36

x64

File_asmcu_avmpperf.dll

7.0.2046.123

52,600

28-Jun-2019

16:47

x64

File_asmcu_mpproxyperf.dll

7.0.2046.123

52,088

28-Jun-2019

16:47

x64

File_asmcu_mpserviceimp.dll

7.0.2046.151

1,673,080

17-Nov-2019

22:38

x86

File_asmcu_s4perf.dll

7.0.2046.123

53,112

28-Jun-2019

16:48

x64

File_astaperf.dll

7.0.2046.123

53,624

28-Jun-2019

16:36

x64

File_avmcuimp.dll

7.0.2046.123

1,562,704

28-Jun-2019

16:53

x86

File_avmcu_s4perf.dll

7.0.2046.123

53,112

28-Jun-2019

16:48

x64

File_avmpperf.dll

7.0.2046.123

52,600

28-Jun-2019

16:47

x64

File_immcuperf.dll

7.0.2046.123

52,600

28-Jun-2019

16:48

x64

File_immcu_s4perf.dll

7.0.2046.123

53,112

28-Jun-2019

16:48

x64

File_mpproxyperf.dll

7.0.2046.123

52,088

28-Jun-2019

16:47

x64

File_mpserviceimp.dll

7.0.2046.151

1,673,080

17-Nov-2019

22:38

x86

File_servertransportadaptor.dll

7.0.2046.123

185,720

28-Jun-2019

16:36

x64

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×