Triệu chứng

Trong Microsoft Skype for Business Server 2019 hoặc Skype for Business Server 2015, bạn tạo một cuộc họp bằng cách sử dụng phiên bản Skype for Business trên máy khách Mac. Sau khi gia nhập cuộc họp, bạn thấy rằng tiêu đề của bạn được hiển thị không chính xác trong danh sách người dự.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản cập nhật sau đây:

  • Bản cập nhật tích lũy tháng 9 năm 2020 7.0.2046.244 cho Skype for Business Server 2019, Máy chủ Cấu phần Web.

  • Bản cập nhật tích lũy tháng 8 năm 2021 6.0.9319.619 cho Skype for Business Server 2015, Máy chủ Cấu phần Web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×