Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

Microsoft đã nhận được báo cáo của một số khách hàng trên một tập con của bộ xử lý AMD cũ đi vào một trạng thái unbootable sau khi cài đặt Tháng 3, 2018-KB4056897 (Cập Nhật bảo mật chỉ) hoặc tháng 4, 2018-KB4056894 (Cập nhật hàng tháng)

 

Lưu ý:

Quan trọng Hãy áp dụng KB4100480 ngay sau khi áp dụng bản cập nhật này. KB4100480 giải quyết một nâng cao đặc quyền lỗ hổng trong lõi Windows dành cho phiên bản 64-Bit (x 64) Windows. Lỗ hổng này được ghi lại trong CVE-2018-1038.

Cách nhận bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin khác

Các vấn đề trong bản cập nhật này

Microsoft không biết bất kỳ vấn đề ảnh hưởng đến này Cập Nhật hiện tại.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có Windows 7 gói dịch vụ 1 hoặc Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 cài đặt.
 

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký nào.
 

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
 

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.
 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×