Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

11/10/2022

Phiên bản:

Windows 10 và Windows 11

Publisher: MicrosoftWindowsDesktop

Cung cấp: Windows 10 và Windows 11

Hình ảnh Windows 10 Microsoft Windows 11 Virtual Machine

Windows 10 và Windows 11 được thiết kế để giải quyết các nhu cầu phức tạp và ngày càng phát triển của các tổ chức ngày nay, cung cấp: 

  • Bảo vệ nâng cao chống các mối đe dọa bảo mật hiện đại

  • Các tùy chọn triển khai, cập nhật và hỗ trợ linh hoạt 

  • Kiểm soát và quản lý ứng dụng và thiết bị toàn diện

Bằng cách giúp bạn hợp lý hóa việc triển khai các bản cập nhật, Windows 10 và Windows 11 cũng cho phép bạn nhanh chóng cung cấp những cải tiến mới nhất cho người dùng cuối, nhờ đó tăng khả năng cộng tác và năng suất. 

Để biết thêm thông tin về Microsoft Windows 10 và các Windows 11 khách hàng cũng như giá cả của Microsoft, vui lòng xem Azure Marketplace

Lưu ý Làm theo @WindowsUpdate để tìm hiểu khi nào nội dung mới được phát hành lên bảng điều khiển thông tin phát hành.

Hình ảnh có sẵn

QUAN TRỌNG Định dạng của thông tin hình ảnh đã phát hành là <Bản dựng>.<Sửa đổi>.<YYMMDHhmm>. Ví dụ: trong 18363.720.2003120536:

  • Bản dựng là 18363.

  • Bản sửa đổi là 720.

  • Ngày và giờ là 03/12/2020 và 05:36.

Lưu ýĐể xem danh sách các bài viết KB, hãy bấm hoặc nhấn vào tên HĐH để bung rộng phần có thể thu gọn.

Để biết các sự cố đã biết, vui lòng truy cập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

Windows 11, phiên bản 22H2 Pro

22621.674.221008-0043

Bản cập nhật KB 5018427

Bản cập nhật KB .NET 5017271

Cài đặt KB SetupDU 5017590

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5017160

x64

VI-VN

Pro

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 22H2 Pro N

22621.674.221008-0043

Bản cập nhật KB 5018427

Bản cập nhật KB .NET 5017271

Cài đặt KB SetupDU 5017590

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5017160

x64

VI-VN

ProN

4.72

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 22H2 Enterprise dành cho Màn hình nền Ảo

22621.674.221008-0043

Bản cập nhật KB 5018427

Bản cập nhật KB .NET 5017271

Cài đặt KB SetupDU 5017590

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5017160

x64

VI-VN

EVD

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 22H2 Pro ZH-CN

22621.674.221008-0043

Bản cập nhật KB 5018427

Bản cập nhật KB .NET 5017271

Cài đặt KB SetupDU 5017590

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5017160

 

x64

VI-VN

Pro

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 22H2 Enterprise

22621.674.221008-0043

Bản cập nhật KB 5018427

Bản cập nhật KB .NET 5017271

Cài đặt KB SetupDU 5017590

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5017160

x64

VI-VN

Enterprise

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 22H2 Enterprise N

22621.674.221008-0043

Bản cập nhật KB 5018427

Bản cập nhật KB .NET 5017271

Cài đặt KB SetupDU 5017590

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5017160

x64

VI-VN

Enterprise N

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Để biết các sự cố đã biết, vui lòng truy cập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

Windows 11, phiên bản 21H2 Pro

22000.1098.221005-0232

Bản cập nhật KB 5018418

Bản phát hành KB .NET 5017024

Bản kb SetupDU 5019419

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5015021

x64

VI-VN

Pro

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 21H2 Pro N

22000.1098.221005-0232

Bản cập nhật KB 5018418

Bản phát hành KB .NET 5017024

Bản kb SetupDU 5019419

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5015021

x64

VI-VN

ProN

4.72

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 21H2 Enterprise dành cho Màn hình nền Ảo

22000.1098.221005-0232

Bản cập nhật KB 5018418

Bản phát hành KB .NET 5017024

Bản kb SetupDU 5019419

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5015021

x64

VI-VN

EVD

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 21H2 Pro ZH-CN

22000.1098.221005-0232

Bản cập nhật KB 5018418

Bản phát hành KB .NET 5017024

Bản kb SetupDU 5019419

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5015021

 

x64

VI-VN

Pro

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 21H2 Enterprise

22000.1098.221005-0232

Bản cập nhật KB 5018418

Bản phát hành KB .NET 5017024

Bản kb SetupDU 5019419

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5015021

x64

VI-VN

Enterprise

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Windows 11, phiên bản 21H2 Enterprise N

22000.1098.221005-0232

Bản cập nhật KB 5018418

Bản phát hành KB .NET 5017024

Bản kb SetupDU 5019419

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5015021

x64

VI-VN

Enterprise N

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Để biết các sự cố đã biết, vui lòng truy cập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows

Có gì mới cho Doanh nghiệp trong Bản cập nhật tháng Windows 10 11 năm 2019

Có gì mới cho các chuyên gia CNTT trong Bản cập nhật tháng Windows 10 11 năm 2019

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

Windows 10 Pro, phiên bản 21H2

19044.2130.221006-0707

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

Pro

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Pro N, phiên bản 21H2

19044.2130.221006-0707

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

ProN

4.72

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise cho Màn hình nền Ảo, phiên bản 21H2

19044.2130.221006-0707

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

EVD

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Pro ZH-CN, phiên bản 21H2

19044.2130.221006-0707

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

Pro

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise, phiên bản 21H2

19044.2130.221006-0707

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

Enterprise

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise N, phiên bản 21H2

19044.2130.221006-0707

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

Enterprise N

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Để biết các sự cố đã biết, vui lòng truy cập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows

Có gì mới cho Doanh nghiệp trong Bản cập nhật tháng Windows 10 11 năm 2019

Có gì mới cho các chuyên gia CNTT trong Bản cập nhật tháng Windows 10 11 năm 2019

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

Windows 10 Pro, phiên bản 21H1

19043.2130.221006-0704

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

Pro

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Pro N, phiên bản 21H1

19043.2130.221006-0704

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

ProN

4.72

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise cho Màn hình nền Ảo, phiên bản 21H1

19043.2130.221006-0704

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

EVD

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Pro ZH-CN, phiên bản 21H1

19043.2130.221006-0704

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

Pro

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise, phiên bản 21H1

19043.2130.221006-0704

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

Enterprise

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise N, phiên bản 21H1

19043.2130.221006-0704

Bản cập nhật KB 5018410

Bản cập nhật KB .NET 5017022

Bản kb SetupDU 5019420

KB SSU -trong LCU

Bản cập nhật KB SafeOS 5012419

x64

VI-VN

Enterprise N

4.7

127 GB

Không Áp dụng

Để biết các sự cố đã biết, vui lòng truy cập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

Windows 10 Pro, phiên bản 1809

17763.3532.221008-0118

Bản cập nhật KB 5018419

Bản cập nhật KB .NET 5013641

Bản kb SetupDU 5005545

KB SSU -trong LCU 

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Pro

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Pro N, phiên bản 1809

17763.3532.221008-0118

Bản cập nhật KB 5018419

Bản cập nhật KB .NET 5013641

Bản kb SetupDU 5005545

KB SSU -trong LCU 

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

ProN

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Bản xem trước Windows 10 Enterprise dành cho Máy Ảo, phiên bản 1809

17763.3532.221008-0118

Bản cập nhật KB 5018419

Bản cập nhật KB .NET 5013641

Bản kb SetupDU 5005545

KB SSU -trong LCU 

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

EVD

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Pro ZH-CN, phiên bản 1809

17763.3532.221008-0118

Bản cập nhật KB 5018419

Bản cập nhật KB .NET 5013641

Bản kb SetupDU 5005545

KB SSU -trong LCU 

KB 4506578 SafeOS

x64

ZH-CN

Pro

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

17763.3532.221008-0118

Bản cập nhật KB 5018419

Bản cập nhật KB .NET 5013641

Bản kb SetupDU 5005545

KB SSU -trong LCU 

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Enterprise

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC

17763.3532.221008-0118

Bản cập nhật KB 5018419

Bản cập nhật KB .NET 5013641

Bản kb SetupDU 5005545

KB SSU -trong LCU 

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise 2019

17763.3532.221008-0118

Bản cập nhật KB 5018419

Bản cập nhật KB .NET 5013641

Bản kb SetupDU 5005545

KB SSU -trong LCU 

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Enterprise

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise N 2019

17763.3532.221008-0118

Bản cập nhật KB 5018419

Bản cập nhật KB .NET 5013641

Bản kb SetupDU 5005545

KB SSU -trong LCU 

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Để biết các sự cố đã biết, vui lòng truy cập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET

Kích thước

Tùy chỉnh

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

14393.5427.221005-2236

Bản cập nhật KB 5018411

KB 4054590 .NET

KB 4013419 SafeOS

Bản kb SetupDU 4532820

Bản cập nhật KB SSU 4132216, 5017396

x64

VI-VN

Enterprise

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB

14393.5427.221005-2236

 Bản cập nhật KB 5018411

KB 4054590 .NET

KB 4013419 SafeOS

Bản kb SetupDU 4532820

Bản cập nhật KB SSU 4132216, 5017396

x64

VI-VN

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×