Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này đã được phát hành như một phần của các Xem trước chất lượng Nhật cho .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2, và 4.6 cho Windows Server 2008 SP2 (KB 4074808). Phần của bản cập nhật này đã được phát hành như một phần trong bảo mật, chất lượng Nhật cho .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008 SP2 (KB 4076495) và năm 2018 xem Nhật chất lượng dành cho .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2 và 4.6 dành cho Windows Server 2008 SP2 (KB 4057273).

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2).

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6 cho Windows Server 2008 SP2 yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật bao gồm d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019478.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin được biết đến vấn đề.

Lưu ý Một số sản phẩm cá nhân phiên bản Cập Nhật được đã phát hành bảo mật và chất lượng Nhật Cập Nhật .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008 SP2 (KB 4055267) ngày 9 tháng 1 năm 2018.

  • 4054996 về bảo mật và chất lượng Nhật 3.0 SP2 và .NET Framework 2.0 SP2 cho Windows Server 2008 SP2 (KB 4054996)

  • Mô tả 4054992 xem trước chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2 (KB 4054992)

  • Mô tả 4054981 xem trước chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 dành cho Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và .NET Framework 4.6 trên Windows Server 2008 SP2 (KB 4054981)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×