Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ngày 2016 bản xem trước hàng tháng chất lượng Cập Nhật cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 tích lũy cải tiến ở độ tin cậy trong .NET Framework 4.6 và .NET Framework 4.6.1. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng Nhật chất lượng này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết"" và "Yêu cầu khởi động lại".

Cải tiến chất lượng và độ tin cậy

Giải quyết vấn đề ADO.NET

Ngoại lệ có thể được ném vào hồ trong quá trình bắt tay prelogin hoặc trong giao tiếp MARS khi TDS nhận gói kích thước nhỏ hơn mong đợi. Prelogin bắt tay lỗi sẽ biểu hiện như một OverflowException và MARS lỗi sẽ biểu hiện như một tên "kết nối vật lý không sử dụng" ngoại lệ.

Lưu ý Bản cập nhật này cũng có bản Cập Nhật tích lũy được phát hành trước đó bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Giải quyết vấn đề CLR

Khi một ứng dụng sử dụng chiếm chặn cài đặt, ví dụ, từ quản lý C++, mã được tạo ra trên phần cứng AVX2 có lỗi. Do đó, nếu JIT sử dụng đăng ký khác xmm0 nguồn, một mã hoá không chính xác sẽ được sử dụng.

WPF giải quyết vấn đề 

Giả sử rằng một ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) bao gồm điều khiển D3DImage. Bạn khởi động ứng dụng, thay đổi kích thước và nội dung của hình ảnh, và sau đó chạy hình ảnh với kết xuất phần mềm. Ví dụ: bạn chạy ứng dụng thông qua máy tính để bàn từ xa. Trong trường hợp này, rò rỉ bộ nhớ xảy ra.

Thông tin

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1:

Bản cập nhật này là có sẵn từ Windows Update, bản cập nhật tuỳ chọn.

Phương pháp 2:

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Danh mục Cập Nhật của Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 4.6 hoặc 4.6.1 cài đặt, phù hợp.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.


Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho hệ điều hành sau:

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012 R2

có sau .NET Framework cài đặt:

  • .NET Framework 4.6

  • .NET Framework 4.6.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×