Xem trước ngày 2018 của chất lượng bản cho .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 (KB 4074805)

Thông báo

Bản Cập Nhật KB 4074805 đã được phát hành như một phần của các Xem trước bản chất lượng cho .NET Framework cho năm 2018 . Phần đầuCập Nhật của mình đã được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật và chất lượng (KB 4076492) ngày 13 tháng 2 năm 2018 trong bản Cập Nhật Preview chất lượng (KB 4057270) ngày 18 tháng 1 năm 2018, và làm một phần của bản Cập Nhật bảo mật và chất lượng (KB 4055532) ngày 9 tháng 1 năm 2018.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1.

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 yêu cầu d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt trong d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019990.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Sự cố đã biết

Ứng dụng .NET framework có kinh nghiệm System.Security.Cryptography.Xml.Reference.LoadXml ngoại lệ lỗi sau khi bạn cài đặt ngày 2018 .NET Framework xem trước của chất lượng Nhật bản Cập Nhật cho Windows 7 SP1 và Server 2008 SP2 và Server 2008 R2 SP1.

Do vấn đề này, bản Cập Nhật KB 4073701 không còn có sẵn từ Windows Update, WSUS hoặc danh mục cập nhật Microsoft kể từ ngày 23 tháng 2 năm 2018.

Để biết thêm thông tin về vấn đề này, hãy truy cập bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

4091227 ngoại lệ trong System.Security.Cryptography.Xml.Reference.LoadXml sau khi bạn cài đặt ngày 2018 .NET Framework xem trước của chất lượng Nhật bản Cập Nhật cho Windows 7 SP1, Server 2008 R2 SP1 và Server 2008 SP2

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin được biết đến vấn đề.

  • Mô tả 4054998 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 (KB 4054998)

  • Mô tả 4054992 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1, Server 2008 R2 SP1 và Server 2008 SP2 (KB 4054992)

  • Mô tả 4073701 xem trước chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 và .NET Framework 4.6 trên Server 2008 SP2 (KB 4073701)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×