Đuôi tên tệp phổ biến trong Windows

Tên tệp Windows có hai phần, tách biệt nhau bằng một dấu chấm: phần đầu là tên tệp và phần thứ hai là đuôi gồm 3 hoặc 4 ký tự giúp xác định loại tệp. Ví dụ như trong expenses.xlsx, phần đầu tiên của tên tệp là expenses và đuôi là xlsx.

Đuôi cho máy tính của bạn biết ứng dụng nào đã tạo hoặc có thể mở tệp đó, cũng như biểu tượng để sử dụng tệp. Ví dụ: các đuôi docx cho biết máy tính của bạn rằng Microsoft Word có thể mở tệp và hiển thị một biểu tượng Word khi bạn xem tệp đó trong File Explorer.

Hầu hết các đuôi tên tệp đều tương thích với nhiều chương trình mà bạn đã cài đặt. Bạn có thể thay đổi đuôi tên tệp, nhưng việc đó không làm thay đổi tệp thành một định dạng khác hoặc thay đổi bất kỳ thứ gì khác về tệp trừ tên tệp. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi chương trình mở tệp, hãy đọc Thay đổi chương trình mặc định trong Windows 10.

Nếu bạn không thấy đuôi tên tệp khi xem các tệp trong File Explorer:

  1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập file explorer, rồi chọn File Explorer trong kết quả tìm kiếm.

  2. Trong File Explorer ở mục Xem, trong nhóm Hiển thị/ẩn, hãy chọn hộp kiểm Đuôi tên tệp.

    Cách bật tính năng xem đuôi tên tệp trong Windows

Dưới đây là danh sách các định dạng và đuôi tên tệp Windows phổ biến.

Tiện ích bổ sung

Định dạng

aac, adt, adts

Tệp âm thanh của Windows

accdb

Tệp cơ sở dữ liệu của Microsoft Access

accde

Tệp chỉ thực thi của Microsoft Access

accdr

Cơ sở dữ liệu thời gian chạy của Microsoft Access

accdt

Mẫu cơ sở dữ liệu của Microsoft Access

aif, aifc, aiff

Tệp định dạng của Tệp Chuyển đổi Âm thanh

aspx

Trang ASP.NET Active Server

avi

Tệp âm thanh hoặc video Audio Video Interleave

bat

Tệp bản vá PC

bin

Tệp nén nhị phân

bmp

Tệp bitmap

cab

Tệp Windows Cabinet

cda

Bản Âm thanh CD

csv

Tệp chứa các giá trị phân tách bằng dấu phẩy

dif

Tệp định dạng chuyển đổi dữ liệu bảng tính

dll

Tệp Thư viện Liên kết Động

doc

Tài liệu Microsoft Word trước Word 2007

docm

Tài liệu hỗ trợ macro Microsoft Word

docx

Tài liệu Microsoft Word

dot

Mẫu Microsoft Word trước Word 2007

dotx

Mẫu Microsoft Word

eml

Tệp email tạo bởi Outlook Express, Windows Live Mail và các chương trình khác

eps

Tệp Encapsulated Postscript

exe

Tệp chương trình thực thi

flv

Tệp video tương thích Flash

gif

Tệp Định dạng Chuyển đổi Đồ họa

htm, html

Trang ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

ini

Tệp cấu hình khởi tạo Windows

iso

Hình ảnh đĩa ISO-9660

jar

Tệp cấu trúc Java

jpg, jpeg

Tệp ảnh Joint Photographic Experts Group

m4a

Tệp âm thanh MPEG-4

mdb

Cơ sở dữ liệu Microsoft Access trước Access 2007

mid, midi

Tệp Musical Instrument Digital Interface

mov

Tệp phim Apple QuickTime

mp3

Tệp âm thanh MPEG lớp 3

mp4

Video MPEG 4

mp4

Video MPEG 4

mpeg

Tệp phim Moving Picture Experts Group

mpg

Dòng hệ thống MPEG 1

msi

Tệp trình cài đặt Microsoft

mui

Tệp Giao diện Người dùng Đa ngữ

pdf

Tệp Portable Document Format

png

Tệp Portable Network Graphics)

pot

Mẫu Microsoft PowerPoint trước PowerPoint 2007

potm

Mẫu hỗ trợ macro Microsoft PowerPoint

potx

Mẫu Microsoft PowerPoint

ppam

Phần bổ trợ Microsoft PowerPoint

pps

Trình chiếu Microsoft PowerPoint trước PowerPoint 2007

ppsm

Trình chiếu hỗ trợ macro Microsoft PowerPoint

ppsx

Trình chiếu Microsoft PowerPoint

ppt

Định dạng Microsoft PowerPoint trước PowerPoint 2007

pptm

Bản trình bày hỗ trợ macro Microsoft PowerPoint

pptx

Bản trình bày Microsoft PowerPoint

psd

Tệp Adobe Photoshop

pst

Kho dữ liệu của Outlook

pub

Tệp Microsoft Publisher

rar

Tệp nén lưu trữ Roshal

rtf

Tệp Văn bản Đa dạng

sldm

Trang trình chiếu hỗ trợ macro Microsoft PowerPoint

sldx

Trang trình chiếu Microsoft PowerPoint

swf

Tệp Shockwave Flash

sys

Tệp Microsoft DOS và cài đặt hệ thống Windows và các biến

tif, tiff

Tệp Tagged Image File Format

tmp

Tệp dữ liệu tạm thời

txt

Tệp văn bản không có định dạng

vob

Tệp đối tượng video

vsd

Bản vẽ Microsoft Visio trước Visio 2013

vsdm

Bản vẽ hỗ trợ macro Microsoft Visio

vsdx

Tệp vẽ Microsoft Visio

vss

Bộ hình dạng Microsoft Visio trước Visio 2013

vssm

Bộ hình dạng hỗ trợ macro Microsoft Visio

vst

Mẫu Microsoft Visio trước Visio 2013

vstm

Mẫu hỗ trợ macro Microsoft Visio

vstx

Mẫu Microsoft Visio

wav

Tệp âm thanh sóng

wbk

Tài liệu sao lưu Microsoft Word

wks

Tệp Microsoft Works

wma

Tệp Âm thanh của Windows Media

wmd

Tệp Tải xuống của Windows Media

wmv

Tệp Video của Windows Media

wmz, wms

Tệp giao diện của Windows Media

wpd, wp5

Tài liệu WordPerfect

xla

Phần bổ trợ hoặc tệp macro Microsoft Excel

xlam

Phần bổ trợ Microsoft Excel sau Excel 2007

xll

Phần bổ trợ dựa trên DLL Microsoft Excel

xlm

Macro Microsoft Excel trước Excel 2007

xls

Sổ làm việc Microsoft Excel trước Excel 2007

xlsm

Sổ làm việc hỗ trợ macro Microsoft Excel sau Excel 2007

xlsx

Sổ làm việc Microsoft Excel sau Excel 2007

xlt

Mẫu Microsoft Excel trước Excel 2007

xltm

Mẫu hỗ trợ macro Microsoft Excel sau Excel 2007

xltx

Mẫu Microsoft Excel sau Excel 2007

xps

Tài liệu dựa trên XML

nén

Tệp nén

Liên kết liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×