Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này liệt kê các loại tệp đa phương tiện được hỗ trợ bởi Windows Media Player 12. (Cách xác định phiên bản Windows Media Player của bạn).

Chú ý:  Các định dạng tệp bổ sung có thể được hỗ trợ nếu bạn cài đặt codecs mới trong Windows. Để biết thêm thông tin, xem phần Codecs: các câu hỏi thường gặp.

 • Định dạng Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)

 • Tệp siêu dữ liệu Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx, wpl)

 • Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

 • Gói Tải xuống Windows Media (.wmd)

 • Audio Visual Interleave (.avi)

 • Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)

 • Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

 • Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)

 • Sun Microsystems và NeXT (.au, .snd)

 • Audio for Windows (.wav)

 • CD Audio Track (.cda)

 • Công nghệ Video Indeo (.ivf)

 • Giao diện Windows Media Player (.wmz, .wms)

 • Tệp Phim QuickTime (.mov)

 • Tệp Âm thanh MP4 (.m4a)

 • Tệp Video MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

 • Tệp âm thanh Windows (.aac, .adt, .adts)

 • Tệp Video MPEG-2 TS (.m2ts)

 • Free Lossless Audio Codec (.flac)

Thông tin chi tiết về các loại tệp được hỗ trợ

 

Định dạng Hệ thống Nâng cao (.asf) Định dạng Hệ thống Nâng cao (ASF) là định dạng tệp Windows Media được ưu tiên. Với Windows Media Player, nếu các bộ mã hoá/giải mã phù hợp được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể phát nội dung âm thanh, nội dung video hoặc cả hai, được nén bằng nhiều bộ mã hoá/giải mã khác nhau và được lưu trữ trong một tệp .asf. Ngoài ra, bạn có thể phát trực tiếp nội dung âm thanh và video với Windows Media Services hoặc bạn có thể gói nội dung bằng Windows Media Rights Manager.

ASF là một định dạng tệp có thể mở rộng lưu trữ dữ liệu đa phương tiện được đồng bộ hoá. Định dạng này hỗ trợ gửi dữ liệu qua nhiều mạng và giao thức khác nhau. ASF cũng phÙ hợp để phát lại địa phương. ASF hỗ trợ các khả năng đa phương tiện nâng cao bao gồm các loại phương tiện có thể mở rộng, tải xuống cấu phần, các loại phương tiện có thể mở rộng quy mô, ưu tiên luồng do tác giả chỉ định, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và các khả năng thư mục chuyên sâu bao gồm quản lý tài liệu và nội dung.

Thông thường, các tệp ASF có chứa nội dung âm thanh được nén bằng bộ mã hoá/giải mã Windows Media Audio (WMA) sử dụng tên mở rộng .wma. Tương tự, các tệp ASF có chứa nội dung âm thanh, nội dung video hoặc cả hai, được nén bằng bộ mã hoá/giải mã Windows Media Audio (WMA) và Windows Media Video (WMV) sẽ sử dụng tên mở rộng .wmv. Cuối cùng, nội dung được nén bằng bất kỳ bộ mã hoá/giải mã nào khác sử dụng tên mở rộng chung .asf. Để biết thêm thông tin về ASF, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

Tệp Định dạng Hệ thống Nâng cao (.asf)

Windows Media Audio (.wma) Các tệp Windows Media Audio (.wma) là tệp Định dạng Hệ thống Nâng cao (.asf) bao gồm âm thanh được nén bằng bộ mã hoá/giải mã Windows Media Audio (WMA). Bằng cách sử dụng phần mở rộng riêng biệt, người dùng có thể cài đặt nhiều trình phát đa phương tiện trên máy tính của họ và liên kết một số trình phát nhất định với phần mở rộng .wma để phát lại các nguồn chỉ có âm thanh.

Windows Media Video (.wmv, .wm) Các tệp Windows Media Video (.wmv) là tệp Định dạng Hệ thống Nâng cao (.asf) bao gồm âm thanh, video hoặc cả hai được nén bằng bộ mã hoá/giải mã Windows Media Audio (WMA) và Windows Media Video (WMV). Bằng cách sử dụng phần mở rộng riêng biệt, bạn có thể cài đặt nhiều trình phát đa phương tiện trên máy tính của bạn và liên kết một số trình phát với phần mở rộng .wmv để phát lại các nguồn có cả âm thanh và video.

 

Chuyển hướng Dòng dữ liệu Nâng cao (.asx) Các tệp Advanced Stream Redirector (.asx), còn được gọi là Siêu tệp Windows Media, là các tệp văn bản cung cấp thông tin về một luồng tệp và bản trình bày của tệp. Các tệp ASX không chỉ thực hiện tác vụ đơn giản là xác định các danh sách phát mà còn cung cấp thông tin cho Windows Media Player về cách trình bày các mục phương tiện đặc biệt của danh sách phát.

Các Siêu tệp Windows Media dựa trên cú pháp XML và có thể được mã hoá ở định dạng ANSI hoặc UNICODE (UTF-8). Các siêu tệp này bao gồm nhiều phần tử khác nhau với các thẻ và thuộc tính được liên kết của chúng. Mỗi phần tử trong một siêu tệp Windows Media xác định một thiết đặt hoặc hành động cụ thể trong Windows Media Player.

Các tệp ASX có thể trỏ tới bất kỳ loại tệp phương tiện nào mà Windows Media Player nhận dạng và hỗ trợ.


Để biết thêm thông tin về Tệp siêu dữ liệu Windows Media, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Siêu tệp Windows Media: 

Chuyển hướng Windows Media Audio (.wax) Tập tin chuyển hướng Windows Media Audio (.wax) là siêu tệp Windows Media mà tham chiếu tới các tệp Windows Media Audio (.wma).

Chuyển hướng Windows Media Video (.wvx) Tệp Chuyển hướng Windows Media Video (.wvx) là siêu tệp Windows Media mà tham chiếu tới các tệp Windows Media Video (.wmv)

Chuyển hướng Windows Media (.wmx) Các phiên bản của Windows Media Player hỗ trợ loại tệp này: Tệp Chuyển hướng Windows Media (.wmx) là siêu tệp Windows Media mà tham chiếu tới các tệp Windows Media Audio (.wma), Windows Media Video (.wmv) hoặc cả hai.

Danh sách phát Windows Media Player (.wpl) Các tệp Windows Media Player Playlist (.wpl) là danh sách phát phía máy khách được viết ở định dạng độc quyền. Microsoft đã giới thiệu định dạng tệp này trong Dòng Windows Media Player 9. Định dạng .wpl có thể tạo các danh sách phát động, trong khi định dạng .asx và .m3u không thể. Trong Dòng Windows Media Player 9, tính năng danh sách phát tự động sử dụng định dạng .wpl. Định dạng .wpl là định dạng tập tin mặc định được sử dụng cho danh sách phát mà bạn lưu trong Chuỗi Windows Media Player 9.

 

Trong Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft giới thiệu tập tin định dạng *.dvr-ms để lưu trữ nội dung được ghi lại trên truyền hình. Tương tự các tệp *.asf, những cải tiến ở tệp *.dvr-ms cho phép chức năng chính Personal Video Recorder (PVR), bao gồm dịch chuyển thời gian, tạm dừng trực tiếp cũng như ghi và phát lại đồng thời. Video có trong tệp *.dvr-ms được mã hoá dưới dạng luồng video MPEG-2 và âm thanh trong tệp *.dvr-ms được mã hoá dưới dạng luồng âm thanh MPEG-1 Lớp II.

Để phát lại các tệp *.dvr-ms không được bảo vệ trên các máy tính đang chạy Windows XP, bạn phải có các cấu phần phần mềm và phần cứng sau đây:

 • Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc mới hơn.

 • Phải cài đặt bản cập nhật được ghi lại trong bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft trên máy tính:
  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  810243 Hỗ trợ phát lại DirectShow cho các tệp được ghi bằng Windows XP Media Center Edition
   

 • Một bộ giải mã Windows XP tương thích DVD.

Để biết thêm thông tin về tệp *.dvr-ms, truy cập trang web sau của Microsoft:

Giới thiệu về Định dạng Tệp dvr-ms

 

Các gói Tải xuống Windows Media (WMD) kết hợp các đường viền giao diện, thông tin danh sách phát và nội dung đa phương tiện của Windows Media Player trong một tệp đơn có thể tải xuống sử dụng phần mở rộng .wmd. Một gói .wmd có thể bao gồm toàn bộ album các video nhạc cũng hiển thị quảng cáo ở dạng nhãn hiệu đồ hoạ và liên kết tới một trang web của nhà bán lẻ nhạc trực tuyến.

Để tải xuống gói .wmd từ một trang web, hãy bấm vào liên kết tới gói đó. Khi gói được tải xuống máy tính của bạn, Windows Media Player sẽ tự động giải nén các tệp có trong gói đó, thêm danh sách phát trong gói, thêm nội dung vào Thư viện Đa phương tiện, hiển thị nền của viền trong
khung giao diện Đang Phát của Window Media Player (ở chế độ toàn màn hình) và sau đó phát mục đầu tiên trong danh sách phát. Để biết thêm thông tin về tệp .wmd, truy cập trang Web sau của Microsoft:

Tạo một Gói Tải xuống Windows Media (không còn được sử dụng)

 

Audio Video Interleave (AVI) là một trường hợp đặc biệt của Resource Interchange File Format (RIFF). AVI được xác định bởi Microsoft. Định dạng tệp .avi là định dạng phổ biến nhất cho dữ liệu âm thanh và video trên máy tính.

Nội dung âm thanh hoặc nội dung video được nén bằng nhiều bộ mã hoá/giải mã khác nhau có thể được lưu trữ trong tệp .avi và được phát trong Windows Media Player, nếu các bộ mã hoá/giải mã phù hợp được cài đặt trên máy tính. Các bộ mã hoá/giải mã video thường được sử dụng trong tệp .avi gồm:

 • Bộ mã hoá/giải mã DivX

  Để biết thêm thông tin, truy nhập Website sau của DivX:

  DivX

 • Bộ mã hoá/giải mã Cinepak

  Để biết thêm thông tin, truy nhập Website sau của Cinepak:

  Cinepak

 • Bộ mã hoá/giải mã Indeo

  Để biết thêm thông tin, truy cập Website sau của Ligos:

  Công ty Ligos 

 • Bộ mã hoá/giải mã DV

 • Bộ mã hoá/giải mã MJPEG

 • Bộ mã hoá/giải mã RGB hoặc YUY2 đã giải nén

Các bộ mã hoá/giải mã âm thanh thường được sử dụng trong tệp .avi gồm:

 • Bộ mã hoá/giải mã MP3

 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)

 • Bộ mã hoá/giải mã Pulse Code Modulation (PCM) Đã giải nén

 

Nhóm các Chuyên gia Hình ảnh Động (MPEG) phát triển các tiêu chuẩn của Nhóm. Những tiêu chuẩn này đang phát triển một loạt tiêu chuẩn cho nén video và âm thanh.

MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v) Tiêu chuẩn này cho phép mã hoá video luỹ tiến ở tốc độ truyền khoảng 1,5 triệu bit mỗi giây (bps). Định dạng tệp này đã được thiết kế riêng để sử dụng với phương tiện Video-CD và CD-i. Các đợt triển khai chuẩn MPEG-1 phổ biến nhất cung cấp độ phân giải video 352x240 ở tốc độ 30 khung hình mỗi giây (fps). Khi bạn sử dụng tiêu chuẩn này, bạn sẽ nhận được một video có chất lượng thấp hợp một chút so với các video VCR thông thường.

Các tệp sử dụng tên mở rộng .m1v thường là các luồng MPEG-1 cơ bản chỉ chứa thông tin video. Các tệp sử dụng tên mở rộng .mpg hoặc .mpeg thường là các luồng hệ thống MPEG-1 có chứa video mã hoá MPEG-1 và âm thanh mã hoá MPEG-1 Lớp II (MP2).

Tuy nhiên, các luồng hệ thống MPEG-1 không sử dụng riêng các tên mở rộng .mpg và .mpeg. Các luồng chương trình MPEG-2 cũng thường sử dụng phần mở rộng tên tệp .mpg và .mpeg, tuy nhiên chúng có chứa video mã hoá MPEG-2. Bởi vì các hệ điều hành Microsoft Windows chỉ cung cấp một bộ giải mã video MPEG-1, Windows Media Player không thể phát các luồng chương trình MPEG-2 mà không cài đặt bộ giải mã video MPEG-2 bổ sung (còn được gọi là gói giải mã DVD). Để biết thêm thông tin về việc mua gói giải mã DVD, truy cập trang Web sau của Microsoft:

Tải xuống dành cho Windows

MPEG Audio Layer III (.mp3) Tiêu chuẩn này cũng đã phát triển từ chuẩn MPEG ban đầu. Đây là một công nghệ nén âm thanh là một phần của thông số MPEG-1 và MPEG-2. Viện Fraunhofer đã phát triển MP3 tại Đức vào năm 1991. MP3 sử dụng công nghệ mã hóa âm thanh cảm quan để nén các âm thanh có chất lượng như đĩa CD với mức độ chất lượng gần như vậy.

MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa) MPEG Audio Layer II là một tiêu chuẩn mã hoá âm thanh mà ban đầu được phát triển như một phần thuộc đặc tả kỹ thuật của MPEG-1 và sau đó được cập nhật đối với đặc tả kỹ thuật của MPEG-2.

M3U (.m3u) Một tệp .m3u là một danh sách siêu tệp tham chiếu tới các tệp .mp3 và cung cấp siêu dữ liệu bổ sung cho các mục trong danh sách phát.

 

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) là một giao thức chuẩn cho việc chuyển đổi thông tin âm nhạc giữa các nhạc cụ, nhạc cụ điện tử và máy tính. Tiêu chuẩn này xác định mã cho một sự kiện âm nhạc bao gồm bắt đầu một nốt, cao độ, độ dài, âm lượng của nốt nhạc, và các thuộc tính âm nhạc như tiếng rung. Nó cũng định nghĩa những mã dÙng điều chỉnh các nút, núm và pedal được sử dụng trên bộ tổng hợp.

 

Apple Computer đã phát triển định dạng tệp âm thanh Audio Interchange File Format (AIFF). Bạn có thể sử dụng định dạng này để lưu trữ các âm thanh mẫu chất lượng cao và thông tin về nhạc cụ.

 

Các tệp Âm thanh Unix (.au) là tệp âm thanh do UNIX tạo ra.

Tệp âm thanh (.snd) là một định dạng tệp âm thanh có thể chuyển đổi được sử dụng trên các máy tính Sun, NeXt và Silicon Graphics. Tệp này thường chứa dữ liệu âm thanh chưa qua xử lý đi kèm với một mã nhận dạng văn bản.

 

Windows sử dụng định dạng tệp Wave Form Audio (WAV) để lưu trữ âm thanh ở dạng sóng. Một phút âm thanh được mã hoá bằng Pulse Code Modulation (PCM) có thể chiếm tối thiểu là 644 kilobyte (KB) hoặc tối đa là 27 megabyte (MB) dung lượng lưu trữ. Kích cỡ dung lượng lưu trữ tuỳ thuộc vào tần suất lấy mẫu, loại âm thanh (đơn âm hoặc stereo) và số lượng bit được dùng cho mẫu.

Tương tự như định dạng AVI và ASF, WAV chỉ là một bộ lưu trữ tệp. Nội dung âm thanh được nén bằng nhiều bộ mã hoá/giải mã khác nhau được lưu trữ trong tệp .wav có thể được phát lại trong Windows Media Player, nếu các bộ mã hoá/giải mã phù hợp được cài đặt trên máy tính. Các codecs âm thanh phổ biến nhất được sử dụng trong các tệp .wav bao gồm Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM) và Pulse Code Modulation (PCM) đã giải nén.

 

Bản CD Audio (.cda) là các tệp âm thanh được lưu trữ trên phương tiện CD. Bạn có thể phát các tệp .cda chỉ từ đĩa CD-ROM. Kết quả là, không thể bao gồm tệp mẫu trong bài viết này để bạn phát. Để kiểm tra tệp .cda, hãy thử phát một tệp .cda khác từ đĩa CD-ROM của bạn hoặc thử phát một tệp .cda từ một đĩa CD-ROM khác. Các tệp .cda tương ứng với các rãnh âm thanh CD và không chứa thông tin điều biến mã xung (PCM) thực. Bạn không thể phát tệp nếu bạn sao chép một tệp .cda từ đĩa CD-ROM vào ổ đĩa cứng của bạn.

 

Tệp Video Indeo (IVF) là các tệp video được mã hoá bằng cách sử dụng bộ mã hoá/giải mã Indeo của Ligos Corporation. Các tiêu chuẩn của Indeo có thể thay đổi thường xuyên. Để đảm bảo bạn có thể phát các tệp được mã hoá bằng bộ mã hoá/giải mã này, hãy chắc chắn rằng bạn có gói Indeo mới nhất. Để kiểm chứng rằng bạn có gói Indeo mới nhất, hãy liên hệ với Ligos Corporation. Để thực hiện việc này, truy cập trang web sau của Ligos:

Công ty Ligos Để phát một tệp .ivf, hãy tải tệp này về ổ đĩa cứng trước khi bạn phát tệp đó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.

 1. Nhấp chuột phải vào liên kết tới tệp .ivf và sau đó nhấp
  Lưu Dưới Định dạng.

 2. Chỉ định vị trí lưu tệp trên đĩa cứng của bạn.

 3. Bấm đúp vào tệp mà bạn đã lưu vào đĩa cứng để phát tệp.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

281919 Gặp thông báo "Lỗi Không xác định" khi phát một tệp Định dạng Video Indeo (IVF)
 

 

Tệp định nghĩa giao diện Windows Media Player (.wms) là tài liệu văn bản XML xác định các phần tử có trong một giao diện, các mối quan hệ và chức năng của chúng. Một trình tạo tập lệnh tạo tệp định nghĩa giao diện (.wms) và mọi tệp JScript (.js) được liên kết kết hợp các phần tử đồ hoạ và thêm chức năng vào giao diện.

Tệp .wmz là một tệp nén lưu trữ Zip có chứa một tệp định nghĩa giao diện Windows Media Player cùng các tệp Jscript được liên kết và các tệp đề hoạ hỗ trợ của nó.

 

Apple Computer đã phát triển định dạng tệp QuickTime để tạo, chỉnh sửa, xuất bản và xem các tệp đa phương tiện. Định dạng QuickTime có thể chứa video, hoạt ảnh, đồ hoạ, nội dung 3D và nội dung thực tế ảo (VR). Chỉ có thể phát các tệp QuickTime phiên bản 2.0 hoặc cũ hơn trong Windows Media Player. Các phiên bản mới hơn của QuickTime cần có QuickTime Player độc quyền của Apple. Để biết thêm thông tin, truy cập trang Web sau của Apple:

Hỗ trợ Bộ phát QuickTime

 

.m4a(chỉ có âm thanh) thường được nén bằng cách sử dụng mã hóa AAC (mất dữ liệu), nhưng cũng có thể có định dạng Nguyên vẹn của Apple.

 

MPEG-4 là một bản đặc tả của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) bao gồm nhiều khía cạnh của việc trình bày đa phương tiện trong đó bao gồm nén, tạo mới và phân phối. Mặc dù nén video và định nghĩa bộ lưu trữ tệp là hai thực thể riêng và độc lập của thông số MPEG-4, nhiều người tin tưởng không chính xác rằng hai thực thể này có thể trao đổi cho nhau. Bạn có thể triển khai chỉ các phần của thông số MPEG-4 và vẫn tuân theo tiêu chuẩn này.

Định dạng tệp MPEG-4, như được xác định theo thông số MPEG-4, có chứa nội dung video mã hoá bằng MPEG-4 và nội dung âm thanh mã hoá bằng Mã hoá Âm thanh Nâng cao (AAC). Định dạng này thường sử dụng phần mở rộng .mp4. Windows Media Player không hỗ trợ phát lại định dạng tệp .mp4. Bạn có thể phát lại các tệp phương tiện .mp4 trong Windows Media Player khi bạn cài đặt các gói bộ giải mã MPEG-4 tương thích DirectShow. Các gói bộ mã hoá MPEG-4 tương thích DirectShow bao gồm Ligos LSX-MPEG Player và EnvivioTV.

Để biết thêm thông tin về trình phát Ligos LSX-MPEG, truy cập trang Web sau của Ligos:

Công ty Ligos Để biết thêm thông tin về EnvivioTV, truy cập trang web sau của Envivio:

Danh mục Ericsson Microsoft đã chọn triển khai thực hiện phần nén video của tiêu chuẩn MPEG-4. Microsoft hiện đã sản xuất các bộ mã hoá/giải mã video dựa trên MPEG-4 sau đây:

 • Microsoft MPEG-4 v1

 • Microsoft MPEG-4 v2

 • Microsoft MPEG-4 v3

 • ISO MPEG-4 v1

Nội dung video MPEG-4 có thể được mã hoá và lưu trữ trong bộ lưu trữ tệp .asf bằng cách sử dụng các Công cụ Windows Media và Bộ mã hoá Windows Media. Sau đó, bạn có thể phát các tệp trong Windows Media Player. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ Microsoft và MPEG-4, truy cập trang Web sau của Microsoft:

Nhận lấy Windows Media Player Tệp định dạng .m4v là một định dạng tệp video do Apple phát triển và rất giống với định dạng MP4. Điểm khác biệt là tính năng tÙy chọn bảo vệ bản sao DRM của Apple và xử lý âm thanh AC3 (Dolby Digital) không được chuẩn hóa cho tệp chứa nội dung MP4.

Tệp .mp4v là tệp video MPEG-4.

.3gp (định dạng tệp 3GPP) là định dạng bộ chứa đa phương tiện được định nghĩa bởi Dự án Đối tác Thế hệ Thứ ba (3GPP) cho các dịch vụ đa phương tiện 3G UMTS. Định dạng này được sử dụng trên các điện thoại di động 3G nhưng cũng có thể được phát trên một số điện thoại 2G và 4G.

.3g2 (định dạng tệp 3GPP2) là định dạng bộ chứa đa phương tiện được định nghĩa bởi 3GPP2 cho các dịch vụ đa phương tiện 3G CDMA2000. Định dạng này rất giống với định dạng tệp 3GP nhưng có một số trường hợp mở rộng và giới hạn so với 3GP.

Loại tập tin .3gp2 chủ yếu liên kết với ' 3GPP2'.

 

Mã hóa Âm thanh Tiên tiến (.aac) là một chương trình mã hóa và nén mất dữ liệu được chuẩn hóa dành cho âm thanh kỹ thuật số. Được thiết kế để kế tục định dạng MP3, AAC thường đạt được chất lượng âm thanh tốt hơn MP3 ở tốc độ bit tương tự.

Truyền phát Dữ liệu Âm thanh (.adts) được sử dụng nếu dữ liệu được phát trong một luồng truyền phát MPEG-2, bao gồm một loạt các khung, mỗi khung có một tiêu đề theo sau là các dữ liệu âm thanh AAC.

 

.m2ts là một phần mở rộng tên tệp được sử dụng cho định dạng tập tin bộ chứa Truyền phát MPEG-2 (M2TS) của đĩa Blu-ray Audio-Video (BDAV). Định dạng tệp này được sử dụng cho ghép kênh âm thanh, video và các luồng khác. Nó dựa trên định dạng chứa luồng truyền tải MPEG-2. Định dạng chứa này thường được sử dụng cho video có độ nét cao trên Đĩa Blu-ray và AVCHD.

Thông tin Bổ sung

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×