Khi bạn tìm kiếm bằng cách sử dụng Bing, Microsoft sẽ thu thập các thuật ngữ tìm kiếm mà bạn cung cấp, cùng với các thông tin khác, chẳng hạn như địa chỉ IP và vị trí của bạn, thì các mã định danh duy nhất chứa trong cookie của chúng tôi, thời gian và ngày của tìm kiếm và cấu hình trình duyệt của bạn. Microsoft sử dụng điều này và các dữ liệu khác để nâng cao trải nghiệm của bạn và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Bing bằng tài khoản Microsoft của mình, hoạt động tìm kiếm Bing của bạn sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển quyền riêng tư. (Để biết thêm thông tin, hãy xem xem dữ liệu của bạn trên bảng điều khiển quyền riêng tư.) Bảng điều khiển quyền riêng tư cung cấp một cách dễ dàng để truy nhập các thuật ngữ tìm kiếm mà bạn đã nhập và kết quả mà bạn đã bấm khi dùng Bing. Nó cũng cung cấp một cách thuận tiện để xóa lịch sử tìm kiếm của bạn.

Thao tác xóa lịch sử tìm kiếm sẽ xóa lịch sử tìm kiếm khỏi tài khoản Microsoft của bạn. Các tìm kiếm được thực hiện trong khi không đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn không bị ảnh hưởng bởi các thiết đặt này và sẽ không được hiển thị trên bảng điều khiển quyền riêng tư.

Khi bạn xóa lịch sử tìm kiếm của mình, một số bản sao có thể được giữ lại trong các hệ thống sao lưu của Microsoft trong một thời gian giới hạn. Xem điều khoản về quyền riêng tư để biết thêm thông tin về cách Microsoft sử dụng lịch sử tìm kiếm của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×