Lưu ý: Microsoft đang cập nhật cách chúng tôi yêu cầu quyền sử dụng dữ liệu thoại của bạn để cải thiện các sản phẩm của Microsoft sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi. Điều này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu bạn thấy trên bảng điều khiển quyền riêng tư của bạn. Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này, hãy xem Microsoft bảo vệ quyền riêng tư của tôi trong khi cải thiện công nghệ nhận dạng giọng nói như thế nào?

Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft khi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể chọn lưu dữ liệu lên đám mây để giúp cải thiện trải nghiệm của mình. Bảng điều khiển quyền riêng tư cung cấp các công cụ để xem và xóa dữ liệu này và để quản lý cài đặt về quyền riêng tư của bạn đối với sản phẩm mà bạn sử dụng. Dữ liệu xuất hiện trên bảng điều khiển có thể bao gồm dữ liệu liên quan đến các tìm kiếm của Bing và Cortana, duyệt web Microsoft Edge, và vị trí, giọng nói, phương tiện và ứng dụng và hoạt động của dịch vụ. 

Sau khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đó khỏi bảng điều khiển và bắt đầu xóa dữ liệu khỏi hệ thống của chúng tôi.

Dữ liệu dịch vụ và ứng dụng có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng bên thứ ba mà bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình. Nếu bạn chọn xóa thông tin này, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu hoạt động về các ứng dụng liên quan, chi tiết về thời gian bạn cho chạy hoặc đóng ứng dụng, thời lượng bạn sử dụng ứng dụng và thông tin chẩn đoán khác. Nếu bạn cũng muốn loại bỏ bất kỳ dữ liệu hoạt động nào được liên kết với cookie trong trình duyệt của mình, bạn nên xóa cookie trong trình duyệt Microsoft Edge Internet Explorer. Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy tham khảo hướng dẫn của trình duyệt đó.

Bạn có thể quản lý dữ liệu và cài đặt của mình trên các trang sau của bảng điều khiển quyền riêng tư:

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Edge mới, hoạt động duyệt web sẽ xuất hiện nếu bạn:

 • Bật đồng bộ hóa cho lịch sử duyệt web. Tìm hiểu thêm

 • Bật cá nhân hóa quảng cáo và các trải nghiệm cho Bing, Microsoft News và các dịch vụ khác của Microsoft. Tìm hiểu thêm

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Edge cũ, hoạt động duyệt web sẽ xuất hiện nếu bạn:

 • Đã đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft của bạn khi duyệt web.

 • Chọn Đầy đủ đối với Cài đặt Chẩn đoán Dữ liệu.

 • Bật Cortana trong Windows và trong Microsoft Edge.

 • Bật lịch sử duyệt trong Cortana.

Để biết thêm thông tin về Microsoft Edge, hãy xem Tìm hiểu thêm về Microsoft Edge, dữ liệu duyệt web và quyền riêng tưDuyệt InPrivate trong Microsoft Edge.

Hoạt động tìm kiếm sẽ xuất hiện nếu bạn:

 • Tìm kiếm từ Bing và đăng nhập vào Bing bằng tài khoản Microsoft của bạn—mặc dù bạn vẫn có thể xem hoạt động tìm kiếm của mình trên trang Lịch sử Tìm kiếm Bing.com.

 • Đến các trang Bing khi bạn tìm kiếm từ Cortana. Hoạt động tìm kiếm không xuất hiện nếu bạn tìm kiếm từ ứng dụng Cortana trên điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS hoặc Android.

Xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft để tìm hiểu thêm về dữ liệu chúng tôi thu thập hoặc tìm hiểu thêm về quyền riêng tư Windows.

Quản lý dữ liệu nào được thu thập

Dữ liệu Microsoft đã thu thập được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, giúp bảo vệ bạn và cải thiện phần mềm, dịch vụ và thiết bị của chúng tôi. Bạn có thể chọn dữ liệu mà bạn chia sẻ.

 • Để thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị Windows 10 của bạn, chọn Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư .

 • Để thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị chạy Windows 11, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt > quyền & bạn.

Mẹo để xem dữ liệu của bạn

Nếu dữ liệu của bạn mất nhiều thời gian để xuất hiện trên bảng điều khiển quyền riêng tư, hãy đảm bảo rằng:

 • Thiết bị của bạn được bật và cắm điện.

 • Thiết bị của bạn liên tục kết nối với internet—bạn không sử dụng kết nối internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

 • Chế độ tiết kiệm pin sẽ tắt nếu thiết bị của bạn đang chạy bằng nguồn pin. Để kiểm tra, hãy chọn Bắt > Cài đặt > System rồi chọn Pin trong Windows 10 hoặc Power & bttery trong Windows 11. Đảm bảo rằng cài đặt Tiết kiệm pin đã tắt.

Nếu không thấy dữ liệu mình mong đợi, có thể là do:

 • Bạn chưa đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình.

 • Bạn đã xóa dữ liệu gần đây và tắt các cài đặt cho phép Microsoft thu thập dữ liệu.

 • Bạn không sử dụng tính năng hoặc dịch vụ mà bạn đang tìm cách xem dữ liệu. Điều này có thể do bạn không đủ tuổi để sử dụng hoặc các tính năng hoặc dịch vụ đó không được hỗ trợ ở quốc gia hoặc khu vực của bạn.

 • Không thể hiển thị ngay dữ liệu. Microsoft sẽ hiển thị dữ liệu đó khi có sẵn.

 • Dữ liệu không có sẵn trên bảng điều khiển quyền riêng tư.

Để tìm hiểu cách tìm thêm dữ liệu cho sản phẩm mà bạn sử dụng, hãy truy cập trang Quyền riêng tư tại Microsoft và chọn sản phẩm bạn quan tâm, chẳng hạn Windows hoặc Xbox. Đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi không đưa vào bảng điều khiển, hãy liên hệ nhóm phụ trách quyền riêng tư của chúng tôi.

Lưu ý: 

 • Bảng điều khiển quyền riêng tư hiển thị dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập. Nếu bạn muốn xem hoạt động đăng nhập cho tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể xem hoạt động gần đây. Nếu bạn lo lắng rằng ai đó đã truy cập trái phép vào tài khoản của mình, hãy xem Khôi phục tài khoản Microsoft của bạn.

 • Một số dữ liệu nhất định có thể không hiển thị hoặc bị xóa theo Điều khoản về Quyền riêng tư của chúng tôi — ví dụ: pháp luật nhất định ngăn chúng tôi tiết lộ các dữ liệu như số tài khoản tài chính, số nhận dạng do chính phủ ban hành hoặc dữ liệu có thể ảnh hưởng đến các quyền và quyền tự do của người khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Cách truy cập và điều khiển dữ liệu cá nhân của bạn” trong Tuyên bố về Quyền riêng tư.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×