Cách sử dụng Nhận dạng Giọng nói trong Windows

Xem video này về cách sử dụng Nhận dạng Giọng nói để tiếp cận PC của bạn. (Để xem chú thích, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào nút lật úp đóng .)

Ảnh của thiết bị Surface Book

Xem video này về cách sử dụng đọc chính tả với Nhận dạng Giọng nói. (Để xem chú thích, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào nút lật úp đóng .)

Ảnh của thiết bị Surface Book

Nhận dạng Giọng nói trong Windows làm cho việc sử dụng bàn phím và chuột trở thành tùy chọn. Thay vào đó, bạn có thể điều khiển PC bằng giọng nói của mình và đọc chính tả.

Lưu ý: Nhận dạng Giọng nói chỉ khả dụng đối với các ngôn ngữ sau đây: Tiếng Anh (Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng quan thoại (tiếng Trung Giản thể và tiếng Trung Phồn thể) và tiếng Tây Ban Nha.

Có vài bước phải thực hiện trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng Nhận dạng Giọng nói. Đầu tiên, bạn phải thiết lập micrô. Sau đó bạn có thể huấn luyện PC để nhận ra giọng nói của bạn.

Để thiết lập micrô

Trước khi thiết lập Nhận dạng Giọng nói, bảo đảm rằng bạn đã cắm micrô vào PC để các bước tiếp theo được thành công.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, sau đó bấm Tìm kiếm.)

  Bạn cũng có thể mở tìm kiếm bằng bàn phím bằng cách nhấn phím logo Windows + Q.

 2. Nhập Thiết lập micrô vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn hoặc bấm Thiết lập micrô.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Nếu có thể, hãy sử dụng bộ tai nghe kèm micrô; nó sẽ khử tiếng ồn xung quanh tốt hơn.

Để huấn luyện PC nhận ra giọng nói của bạn

Nhận dạng Giọng nói sử dụng thông tin giọng nói đặc biệt để nhận ra giọng nói của bạn và các lệnh bằng giọng nói. Bạn càng sử dụng Nhận dạng Giọng nói nhiều, thông tin về giọng nói của bạn càng trở nên chi tiết hơn và điều đó giúp cải thiện khả năng của PC trong việc hiểu được ý bạn.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, sau đó bấm Tìm kiếm.)

  Bạn cũng có thể mở tìm kiếm bằng bàn phím bằng cách nhấn phím logo Windows + Q.

 2. Nhập Nhận dạng Giọng nói vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn hoặc bấm Nhận dạng Giọng nói.

 3. Nhấn hoặc nhấp vào Huấn luyện máy tính hiểu rõ ý bạn hơn.

 4. Làm theo các hướng dẫn trong Huấn luyện Nhận dạng Giọng nói.
   

Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình cho nhiều tác vụ, như điền biểu mẫu trực tuyến hoặc nhập ký tự. Khi bạn nói vào micrô, Nhận dạng Giọng nói sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản trên màn hình.

Để đọc chính tả bằng Nhận dạng Giọng nói

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, sau đó bấm Tìm kiếm.)

  Bạn còn có thể mở Tìm kiếm bằng bàn phím bằng cách nhấn phím logo Windows  + Q.

 2. Nhập nhận dạng giọng nói vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn hoặc bấm Nhận dạng Giọng nói trong Windows.

 3. Hãy nói "start listening" (bắt đầu nghe) hoặc nhấn hay bấm vào nút micrô để bắt đầu chế độ nghe.

 4. Mở ứng dụng bạn muốn dùng hoặc chọn hộp văn bản mà bạn muốn đọc chính tả.

 5. Đọc chính tả đoạn văn bản mà bạn muốn.

Để sửa lỗi

 • Bạn có thể sửa lỗi theo ba cách:

  • Để sửa nội dung cuối cùng bạn vừa nói, hãy nói "correct that" ("sửa nội dung đó").

  • Để sửa từng từ, nói "correct" ("sửa") rồi đến từ mà bạn muốn sửa. Nếu một từ xuất hiện nhiều lần, toàn bộ chúng sẽ được làm nổi lên và bạn có thể chọn từ muốn sửa.

  • Trong hộp thoại Panel thay thế, nói số kế bên mục mà bạn muốn rồi nói "OK".

Để thêm hoặc thay đổi từ trong Từ điển Giọng nói

Sử dụng Từ điển Giọng nói, bạn có thể thêm từ của riêng mình, không cho đọc một từ cụ thể hoặc sửa hay xóa một từ trong từ điển.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, sau đó bấm Tìm kiếm.)

  Bạn còn có thể mở Tìm kiếm bằng bàn phím bằng cách nhấn phím logo Windows  + Q.

 2. Nhập nhận dạng giọng nói vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn hoặc bấm Nhận dạng Giọng nói trong Windows.

 3. Hãy nói "start listening" (bắt đầu nghe) hoặc nhấn hay bấm vào nút micrô để bắt đầu chế độ nghe.

 4. Nói "open Speech Dictionary" (mở Từ điển Giọng nói) và thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để thêm từ vào từ điển, hãy nói "Add a new word" (Thêm từ mới), rồi làm theo hướng dẫn.

  • Để không cho một từ cụ thể nào được đọc chính tả, hãy nói "Prevent a word from being dictated" (Ngăn đọc chính tả một từ), rồi làm theo hướng dẫn.
    

Bạn có thể dùng các câu lệnh ngắn và đơn giản để điều khiển PC của bạn. Bảng sau đây thể hiện một số câu lệnh thường dùng nhất trong Nhận dạng Giọng nói. Các từ in đậm cho biết bạn có thể thay thế từ hoặc cụm từ mẫu bằng các từ tương tự và nhận kết quả hữu ích.

Bạn cũng có thể dùng phím tắt dưới dạng các lệnh nói để điều khiển PC. Để xem tất cả lối tắt hiện có, xem Phím tắt.

Lưu ý: Mỗi khi bạn muốn biết phải sử dụng lệnh gì, hãy nói "what can I say?" (Tôi có thể nói gì?)

Để thực hiện thao tác này

Nói như sau

Mở màn hình Bắt đầu

Menu Bắt đầu

Mở thanh charms

Nhấn Windows C

Mở charm Tìm kiếm

Nhấn Windows Q

Hiển thị tất cả ứng dụng

Ứng dụng

Bắt đầu làm việc với ứng dụng

Bấm chuột phải; Nhấn Windows Z

Sử dụng ứng dụng

Nói điều bạn muốn thực hiện. Ví dụ: thay đổi thành độ C trong ứng dụng Thời tiết.

Chọn mục bất kỳ theo tên

Bấm Tệp; Bắt đầu; Xem

Chọn mục hoặc biểu tượng bất kỳ

Bấm vào Thùng rác; Bấm vào Máy tính; Bấm vào tên tệp

Nhấn đúp hoặc bấm đúp vào mục bất kỳ

Bấm đúp Thùng rác; Bấm đúp Máy tính; Bấm đúp tên tệp

Chuyển sang một ứng dụng đang mở

Chuyển sang Vẽ; Chuyển sang WordPad; Chuyển sang tên chương trình; Chuyển ứng dụng

Cuộn theo một hướng

Cuộn lên; Cuộn xuống; Cuộn trái; Cuộn phải

Chèn vào đoạn văn mới hoặc dòng mới trong tài liệu

Đoạn văn mới; Dòng mới

Chọn một từ trong tài liệu

Chọn Word

Chọn một từ và bắt đầu sửa từ đó

Sửa từ

Chọn và xóa từ cụ thể

Xóa Word

Hiện danh sách các câu lệnh có thể áp dụng

Tôi có thể ra lệnh gì?

Cập nhật danh sách các khẩu lệnh hiện có

Làm mới khẩu lệnh

Bật chế độ nghe

Bắt đầu nghe

Tắt chế độ nghe

Dừng nghe

Di chuyển thanh micrô Nhận dạng Giọng nói

Di chuyển nhận dạng giọng nói

Thu nhỏ thanh micrô

Thu nhỏ nhận dạng giọng nói

Xem nội dung Trợ giúp và Hỗ trợ Windows về các công việc cụ thể

Tôi có thể làm việc gì đó như thế nào?

Ví dụ: nói "How do I install a printer?" (Làm cách nào để cài đặt máy in) và danh sách các chủ đề Trợ giúp sẽ được trả về.

Lưu ý rằng lệnh này chỉ sẵn dùng nếu bạn đang sử dụng công cụ phát âm tiếng Anh của Hoa Kỳ.

Để thực hiện thao tác này

Nói như sau

Chèn một dòng mới vào tài liệu

Dòng mới

Chèn một đoạn văn mới vào tài liệu

Đoạn văn mới

Chèn một tab

Tab

Chèn một từ theo đúng mặt chữ của nó cho câu lệnh tiếp theo (ví dụ: bạn có thể chèn từ "comma" (phẩy) thay vì dấu phẩy)

Từ chữ

Chèn số theo dạng số

Số đếm số

Đặt con trỏ trước một từ cụ thể

Đi tới từ

Đặt con trỏ sau một từ cụ thể

Đi sau từ

Không chèn khoảng trắng trước từ tiếp theo

Không khoảng trắng

Đến đầu câu có con trỏ

Đến đầu câu

Đi đến đầu đoạn văn có con trỏ

Đến đầu đoạn văn

Đến đầu tài liệu

Đến đầu tài liệu

Đến cuối câu có con trỏ

Đến cuối câu

Đến cuối đoạn văn có con trỏ

Đến cuối đoạn văn

Đến cuối tài liệu hiện tại

Đến cuối tài liệu

Chọn từ trong tài liệu hiện tại

Chọn từ

Chọn dải từ trong tài liệu hiện tại

Chọn dải từ; Chọn từ đến từ

Chọn tất cả văn bản trong tài liệu hiện tại

Chọn tất cả

Chọn một số từ trước vị trí của con trỏ

Chọn 20 từ trước đó; Chọn 10 từ trước đó

Chọn một số từ sau vị trí của con trỏ

Chọn 20 từ tiếp; Chọn 10 từ tiếp

Chọn văn bản bạn đã đọc sau cùng

Chọn nội dung đó

Xóa lựa chọn trên màn hình

Xóa lựa chọn

Viết hoa chữ cái đầu của từ

Caps Word

Viết hoa toàn bộ chữ cái trong từ

Tất cả các CAPS Word

Viết thường toàn bộ chữ cái trong từ

Không có Caps Word

Thay đổi số lượng từ tiếp theo thành từ viết hoa

Thay đổi 10 từ tiếp theo thành từ viết hoa

Thay đổi số lượng từ tiếp theo thành từ viết thường

Thay đổi 10 từ tiếp theo thành viết thường

Xóa câu trước

Xóa câu trước

Xóa câu tiếp theo

Xóa câu tiếp theo

Xóa đoạn văn trước

Xóa đoạn văn trước

Xóa đoạn văn tiếp theo

Xóa đoạn văn tiếp theo

Xóa văn bản đã chọn hoặc đã đọc gần đây nhất

Xóa nội dung đó

Để thực hiện thao tác này

Nói như sau

Nhấn phím bất kỳ trên bàn phím

Nhấn phím bàn phím; Nhấn a; Nhấn Capital b; Nhấn Shift Plus a; Nhấn Ctrl cộng với một

Nhấn một số phím nhất định mà không cần nói ''nhấn'' trước tiên

Xóa; Backspace; Nhập; Lên trang; Xuống dưới trang; Nhà riêng; Kết thúc; Tab

Lưu ý: Bạn cũng có thể dùng bộ chữ cái ngữ âm ICAO\NATO để nói phím cần bấm trên bàn phím. Ví dụ, bạn có thể nói "nhấn Alpha" để nhấn "a" hoặc "Bravo" để nhấn "b."

Sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói để nhấn phím bàn phím chỉ hoạt động với các ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái La-tinh.

Để chèn nội dung này

Nói như sau

,

Phẩy

;

Chấm phẩy

.

Dấu chấm câu; Chấm; Dấu chấm thập phân

:

Dấu hai chấm

"

Dấu ngoặc kép mở; Dấu trích dẫn mở

"

Dấu ngoặc kép đóng; Dấu trích dẫn đóng; Dấu phẩy đảo ngược

'

Dấu móc lửng

'

Dấu trích dẫn đơn mở

'

Dấu trích dẫn đơn đóng

>

Ký hiệu lớn hơn

<

Ký hiệu bé hơn

/

Dấu gạch chéo lên

\

Dấu gạch chéo xuống

~

Dấu ngã

@

Dấu a còng

!

Dấu cảm thán; Dấu chấm than

?

Dấu hỏi

#

Dấu số; Dấu thăng

$

Ký hiệu đô la

%

Ký hiệu phần trăm

^

Dấu mũ

(

Dấu ngoặc đơn mở; Dấu ngoặc mở

)

Dấu ngoặc đơn đóng; Dấu ngoặc đóng

_

Dấu gạch dưới

-

Dấu nối; Dấu trừ; Dấu gạch ngang đầu dòng

Dấu gạch ngang ngắn

Dấu gạch ngang dài

=

Dấu bằng

+

Dấu cộng

{

Dấu móc mở; Dấu ngoặc nhọn mở

}

Dấu móc đóng; Dấu ngoặc nhọn đóng

[

Dấu ngoặc ôm mở; Dấu ngoặc vuông mở

]

Dấu ngoặc ôm đóng; Dấu ngoặc vuông đóng

|

Vạch đứng

:-)

Mặt cười

:-(

Mặt buồn

;-)

Mặt nháy mắt

Dấu nhãn hiệu

¾

Dấu ba phần tư

¼

Dấu một phần tư

½

Dấu một phần hai

£

Ký tự Bảng Anh

&

Dấu và; Ký tự và

*

Dấu hoa thị

//

Dấu gạch chéo kép

`

Dấu trích dẫn ngược

<

Dấu ngoặc góc mở

>

Dấu ngoặc góc đóng

±

Dấu cộng hoặc trừ

«

Dấu trích dẫn góc mở

»

Dấu trích dẫn góc đóng

×

Dấu nhân

÷

Dấu chia

¢

Ký hiệu xu

¥

Ký hiệu Yên

§

Ký hiệu mục/phần

©

Ký hiệu bản quyền

®

Dấu đã đăng ký, Dấu thương hiệu đã đăng ký

°

Ký hiệu độ

Ký hiệu đoạn văn

Dấu chấm lửng; Dấu ba chấm

ƒ

Ký hiệu hàm

Để thực hiện thao tác này

Nói như sau

Chọn mục bất kỳ bằng cách gọi tên của nó

Tệp; Sửa; Dạng xem; Lưu

Chọn mục bất kỳ

Bấm Tệp; Bấm In đậm; Bấm Lưu; Bấm Đóng

Nhấn đúp hoặc bấm đúp vào mục bất kỳ

Bấm đúp vào máy tính; Bấm đúp vào thùng rác; Bấm đúp vào tên thư mục

Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào mục bất kỳ

Bấm chuột phải vào máy tính; Bấm chuột phải vào thùng rác; Bấm chuột phải vào tên thư mục

Thu nhỏ tất cả các cửa sổ để hiển thị màn hình nền của bạn

Hiển thị màn hình nền

Hãy chọn vài thứ nếu bạn không biết gọi nó là gì

Hiện số (Số sẽ hiện trên màn hình đối với tất cả đối tượng trong cửa sổ đang mở. Nói số tương ứng của đối tượng để chọn đối tượng).

Chọn mục được đánh số

04 ĐÂU 5 Ok

Bấm đúp hoặc bấm đúp vào mục được đánh số

Bấm đúp vào 19; Bấm đúp vào 5

Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào mục được đánh số

Bấm chuột phải vào 19; Bấm chuột phải vào 5

Để thực hiện thao tác này

Nói như sau

Mở một ứng dụng

Mở Paint; Mở WordPad; Mở tên ứng dụng

Chuyển sang một ứng dụng đang mở

Chuyển sang Paint; Chuyển sang WordPad; Chuyển sang tên ứng dụng; Chuyển ứng dụng

Đóng ứng dụng

Đóng ứng dụng đó; Đóng Paint; Đóng Tài liệu

Thu nhỏ

Giảm thiểu; Thu nhỏ cực tiểu; Giảm thiểu tài liệu

Phóng đại

Phóng to ứng dụng đó; Phóng to Paint; Phóng to Tài liệu

Khôi phục

Khôi phục ứng dụng đó; Khôi phục Paint; Khôi phục Tài liệu

Cắt

Cắt đối tượng đó; Cắt

Sao chép

Sao chép đối tượng đó; Sao chép

Dán

Dán

Xóa

Xóa đối tượng đó; Xóa

Hoàn tác

Hoàn tác đối tượng đó; Xóa đối tượng đó; Hoàn tác

Cuộn theo một hướng

Cuộn lên; Cuộn xuống; Cuộn phải; Cuộn trái

Cuộn một khoảng chính xác trong trang

Cuộn xuống 2 trang; Cuộn lên 10 trang

Cuộn một khoảng chính xác trong các đơn vị khác

Cuộn lên 5; Cuộn xuống 7

Đi đến trường trong biểu mẫu hoặc ứng dụng

Đi tới tên trường; Đi tới chủ đề; Đi tới địa chỉ; Đi đến CC

Để thực hiện thao tác này

Nói như sau

Hiện lưới trỏ chuột

Lưới trỏ chuột

Di chuyển con trỏ chuột đến giữa ô vuông bất kỳ của lưới trỏ chuột

Số hình vuông; 1, 7, 9

Nhấn hoặc bấm vào ô vuông bất kỳ của lưới trỏ chuột

Bấm số lượng hình vuông

Chọn một mục để kéo với lưới trỏ chuột

Số hình vuông nơi mục xuất hiện; đánh dấu 3, 7, 9 (Followed by)

Chọn một vùng trong lưới trỏ chuột nơi bạn muốn kéo mục

Số lượng hình vuông nơi bạn muốn kéo; 4, 5, 6 (tiếp theo) bấm vào

Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát máy tính của bạn. Bạn có thể nói các lệnh mà máy tính sẽ phản hồi và có thể đọc chính tả văn bản cho máy tính.

Trước khi bắt đầu sử dụng Nhận dạng Giọng nói, bạn sẽ cần thiết lập máy tính của mình cho Nhận dạng Giọng nói trong Windows. Có ba bước để thiết lập tính năng Nhận dạng Giọng nói: thiết lập micrô của bạn, tìm hiểu cách trò chuyện với máy tính của bạn và huấn máy tính của bạn để hiểu giọng nói của bạn.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng micrô của bạn được kết nối với máy tính của bạn.

 1. Mở nhận dạng giọng nói bằng cách bấm vào nút bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển, bấm vào dễ truy nhập, rồi bấm vào nhận dạng giọng nói.

 2. Bấm vào Thiết lập micrô.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Thành công khi nhận dạng giọng nói liên quan trực tiếp đến chất lượng micrô bạn sử dụng. Loại micro thường dùng nhất để Nhận dạng Giọng nói là tai nghe micro và micro máy tính để bàn. Tai nghe micro phù hợp để hoạt động với tính năng Nhận dạng Giọng nói hơn vì chúng giảm bớt các tạp âm hơn.

Windows đi kèm với hướng dẫn huấn luyện về giọng nói để giúp hướng dẫn bạn các lệnh được sử dụng với Nhận dạng Giọng nói. Hướng dẫn mất khoảng 30 phút để hoàn tất. Làm theo các bước sau để chạy hướng dẫn huấn luyện về giọng nói:

 1. Mở nhận dạng giọng nói bằng cách bấm vào nút bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển, bấm vào dễ truy nhập, rồi bấm vào nhận dạng giọng nói.

 2. Xem Hướng dẫn về Giọng nói.

 3. Làm theo các hướng dẫn trong hướng dẫn Nhận dạng Giọng nói.

Nhận dạng Giọng nói sử dụng thông tin giọng nói đặc biệt để nhận ra giọng nói của bạn và các lệnh bằng giọng nói. Khi bạn sử dụng Nhận dạng Giọng nói, thông tin về giọng nói của bạn càng trở nên chi tiết hơn và điều đó giúp cải thiện khả năng của PC trong việc hiểu được ý bạn.

 1. Mở nhận dạng giọng nói bằng cách bấm vào nút bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển, bấm vào dễ truy nhập, rồi bấm vào nhận dạng giọng nói.

 2. Bấm vào Huấn luyện máy tính để hiển bạn rõ hơn.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Nhận dạng giọng nói chỉ khả dụng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Bay Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×