Trình tường thuật cho phép bạn sử dụng PC mà không cần chuột để hoàn tất các tác vụ thông thường nếu bạn bị mù hoặc thị lực kém. Ứng dụng này đọc và tương tác với nội dung trên màn hình, chẳng hạn như văn bản và nút. Sử dụng Trình tường thuật để đọc và viết email, duyệt internet và làm việc với tài liệu.

Các lệnh cụ thể cho phép bạn điều hướng Windows, web và ứng dụng. Điều hướng khả dụng bằng cách sử dụng tiêu đề, liên kết, mốc, v.v. Bạn có thể đọc văn bản (kể cả dấu câu) theo trang, đoạn, dòng, câu, từ và ký tự, cũng như xác định các đặc điểm như phông chữ và màu văn bản. Xem lại bảng với điều hướng hàng và cột một cách hiệu quả.

Trình tường thuật cũng có chế độ đọc và điều hướng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chế độ này trong Chương 3: Cách sử dụng chế độ quét. Sử dụng trình điều khiển này để Windows 11 bằng cách chỉ sử dụng các mũi tên lên và xuống trên bàn phím. Bạn cũng có thể sử dụng màn hình chữ nổi để điều hướng PC và đọc văn bản. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng này trong Chương 8: Sử dụng Trình tường thuật bằng chữ nổi.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh tốc độ đọc, cao độ và âm lượng của giọng nói mà Trình tường thuật sử dụng, cũng như cài đặt các giọng nói chuyển văn bản thành giọng nói khác.

Trang chủ Trình tường thuật

Mỗi khi bật Trình tường thuật, bạn sẽ được chuyển tới Trang chủ Trình tường thuật. Đây là nơi bạn có thể mở mọi thứ mình cần, cho dù bạn muốn thay đổi cài đặt Trình tường thuật hay tìm hiểu các khái niệm cơ bản bằng Hướng dẫn Nhanh. Các liên kết ở Trang chủ Trình tường thuật bao gồm Hướng dẫn Nhanh, hướng dẫn Trình tường thuật (tùy chọn đưa bạn đến hướng dẫn sử dụng trực tuyến này), Tính năng Mới, Cài đặt và Phản hồi. Bạn cũng có thể kiểm soát xem liệu Trang chủ Trình tường thuật có mở ra khi Trình tường thuật bắt đầu trong cài đặt Trình tường thuật hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm trên Trang chủ Trình tường thuật.  

Hai cách để khởi động và dừng Trình tường thuật

  • Nhấn phím Windows logo +Ctrl + Enter cùng nhau để khởi động Trình tường thuật.  Nhấn lại các phím này để dừng Trình tường thuật. (Trên các phiên bản Windows cũ hơn, lệnh này là Windows logo+ Enter.) Trên nhiều bàn phím, phím logo Windows nằm ở hàng phím dưới cùng, bên trái hoặc bên phải của phím Alt.

  • Nhấn phím logo Windows + Ctrl + N để mở cài đặt Trình tường thuật, rồi bật nút bật tắt trong Sử dụng Trình tường thuật.

Lưu ý: Khi bạn đăng nhập hoặc truy nhập một số menu, biểu tượng Trợ năng sẽ xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Khi chọn biểu tượng Trợ năng, menu sẽ mở ra một menu kèm theo công tắc chuyển đổi mà bạn có thể sử dụng để bật hoặc tắt Trình tường thuật. Trình tường thuật sẽ tắt một khi bạn đăng nhập hoặc thoát khỏi màn hình.

Tự động khởi động Trình tường thuật trước hoặc sau khi bạn đăng nhập vào PC

  1. Nhấn phím Windows logo +Ctrl + N để mở cài đặt Trình tường thuật.

  2. Để Trình tường thuật tự khởi động sau khi bạn đăng nhập, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Khởi động Trình tường thuật sau khi đăng nhập cho tôi.

  3. Để Trình tường thuật tự khởi động trước khi đăng nhập cho tất cả người dùng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Khởi động Trình tường thuật trước khi đăng nhập cho tất cả mọi người.

Tiếp theo: Chương 2: Thông tin cơ bản về Trình tường thuật

Quay lại Mục lục

Trình tường thuật cho phép bạn sử dụng PC mà không cần chuột để hoàn tất các tác vụ thông thường nếu bạn bị mù hoặc thị lực kém. Ứng dụng này đọc và tương tác với nội dung trên màn hình, chẳng hạn như văn bản và nút. Sử dụng Trình tường thuật để đọc và viết email, duyệt internet và làm việc với tài liệu.

Các lệnh cụ thể cho phép bạn điều hướng Windows, web và ứng dụng. Điều hướng khả dụng bằng cách sử dụng tiêu đề, liên kết, mốc, v.v. Bạn có thể đọc văn bản (kể cả dấu câu) theo trang, đoạn, dòng, câu, từ và ký tự, cũng như xác định các đặc điểm như phông chữ và màu văn bản. Xem lại bảng với điều hướng hàng và cột một cách hiệu quả.

Trình tường thuật cũng có chế độ đọc và điều hướng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chế độ này trong Chương 3: Cách sử dụng chế độ quét. Sử dụng chế độ này để di chuyển trong Windows 10 chỉ với các mũi tên lên và xuống trên bàn phím. Bạn cũng có thể sử dụng màn hình chữ nổi để điều hướng PC và đọc văn bản. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng này trong Chương 8: Sử dụng Trình tường thuật bằng chữ nổi.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh tốc độ đọc, cao độ và âm lượng của giọng nói mà Trình tường thuật sử dụng, cũng như cài đặt các giọng nói chuyển văn bản thành giọng nói khác.

Trang chủ Trình tường thuật

Mỗi khi bật Trình tường thuật, bạn sẽ được chuyển tới Trang chủ Trình tường thuật. Đây là nơi bạn có thể mở mọi thứ mình cần, cho dù bạn muốn thay đổi cài đặt Trình tường thuật hay tìm hiểu các khái niệm cơ bản bằng Hướng dẫn Nhanh. Các liên kết ở Trang chủ Trình tường thuật bao gồm Hướng dẫn Nhanh, hướng dẫn Trình tường thuật (tùy chọn đưa bạn đến hướng dẫn sử dụng trực tuyến này), Tính năng Mới, Cài đặt và Phản hồi. Bạn cũng có thể kiểm soát xem liệu Trang chủ Trình tường thuật có mở ra khi Trình tường thuật bắt đầu trong cài đặt Trình tường thuật hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm trên Trang chủ Trình tường thuật.  

Hai cách để khởi động và dừng Trình tường thuật

  • Nhấn phím Windows logo +Ctrl + Enter cùng nhau để khởi động Trình tường thuật.  Nhấn lại các phím này để dừng Trình tường thuật. (Trên các phiên bản Windows cũ hơn, lệnh này là Windows logo+ Enter.) Trên nhiều bàn phím, phím logo Windows nằm ở hàng phím dưới cùng, bên trái hoặc bên phải của phím Alt.

  • Nhấn phím logo Windows + Ctrl + N để mở cài đặt Trình tường thuật, rồi bật nút bật tắt trong Sử dụng Trình tường thuật.

Lưu ý: Khi bạn đăng nhập hoặc truy nhập một số menu, biểu tượng dễ truy nhập sẽ xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Việc chọn biểu tượng trợ năng sẽ mở ra một menu với nút bật tắt mà bạn có thể sử dụng để bật hoặc tắt Trình tường thuật. Trình tường thuật sẽ tắt một khi bạn đăng nhập hoặc thoát khỏi màn hình.

Tự động khởi động Trình tường thuật trước hoặc sau khi bạn đăng nhập vào PC

  1. Nhấn phím Windows logo +Ctrl + N để mở cài đặt Trình tường thuật.

  2. Để Trình tường thuật tự khởi động sau khi bạn đăng nhập, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Khởi động Trình tường thuật sau khi đăng nhập cho tôi.

  3. Để Trình tường thuật tự khởi động trước khi đăng nhập cho tất cả người dùng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Khởi động Trình tường thuật trước khi đăng nhập cho tất cả mọi người.

Tiếp theo: Chương 2: Thông tin cơ bản về Trình tường thuật

Quay lại Mục lục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×