Lưu ý: Microsoft đang cập nhật cách chúng tôi yêu cầu quyền sử dụng dữ liệu thoại của bạn để cải thiện các sản phẩm của Microsoft sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi. Điều này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu bạn thấy trên bảng điều khiển quyền riêng tư. Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này, hãy xem Microsoft bảo vệ quyền riêng tư của tôi trong khi cải thiện công nghệ nhận dạng giọng nói như thế nào?

Tại sao tôi không thấy dữ liệu giọng nói mới trên bảng điều khiển?

Chúng tôi đang làm việc để cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn hơn cho các ứng dụng và dịch vụ sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói của Microsoft. Các clip thoại được lưu trữ bởi công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi không còn được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Bởi vì điều này, dữ liệu thoại mới sẽ không còn hiển thị trên bảng điều khiển quyền riêng tư của bạn. Dữ liệu thoại được thu thập trước đây từ các sản phẩm thông qua công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi và được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn trước 30 tháng Mười 2020 vẫn sẽ hiển thị trên bảng điều khiển của bạn miễn là Microsoft giữ nó.

Làm cách nào để xem và xóa dữ liệu giọng nói của tôi?

Để xem và xóa dữ liệu giọng nói được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn mà Microsoft đã thu thập và lưu trữ trên đám mây, hãy đi tới bảng điều khiển quyền riêng tư.

Bạn nên lưu ý rằng việc xóa hoạt động giọng nói sẽ xóa các bản ghi âm nhưng không thể xóa tất cả thông tin được liên kết với hoạt động giọng nói của bạn. Để xem hoặc xóa các dữ liệu hoạt động khác được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, hãy đảm bảo xem lại mục dữ liệu hoạt động của trang chủ bảng điều khiển quyền riêng tư của bạn, nơi bạn có thể quản lý dữ liệu hoạt động như lịch sử tìm kiếm và lịch sử duyệt.

Để kiểm soát xem các clip thoại có được đóng góp hay không để cải thiện nhận dạng giọng nói trực tuyến trên thiết bị Windows của bạn:

  1. Đi tới Bắt đầu Phát > Cài đặt > Giọng nói > bạn. 

  2. Trong mục Giúp cải thiện nhận dạng giọng nói trực tuyến, chọn một trong các tuỳ chọn sau:

    • Bắt đầu đóng góp clip thoại của tôi

    • Ngừng đóng góp clip thoại của tôi

Lưu ý: Trong các phiên bản trước đây của Windows 10, bạn sẽ ngừng chia sẻ dữ liệu giọng nói của mình bằng cách thực hiện một trong những điều sau đây:

  • Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Giọng nói > và tắt cài đặt Nhận dạng giọng nói trực tuyến thành Tắt.

  • Chọn Bắt đầu > Cài đặt > quyền riêng > Giọng nói, viết & nhập,rồi chọn Tắt dịch vụ giọng nói và đề   xuất nhập.

Tại sao tôi không thể xem tất cả dữ liệu giọng nói của mình trên bảng điều khiển quyền riêng tư?

Các clip thoại được thu thập thông qua ứng dụng và dịch vụ sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói không còn được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Bởi vì điều này, dữ liệu thoại mới được thu thập thông qua các sản phẩm sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói không còn được hiển thị trên bảng điều khiển quyền riêng tư của bạn. Dữ liệu thoại được thu thập trước đây từ các sản phẩm thông qua Công nghệ Nhận dạng Giọng nói của chúng tôi và được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn trước 30 tháng Mười 2020 vẫn sẽ hiển thị trên Bảng điều khiển của bạn miễn là Microsoft giữ nó.

Khi bạn sử dụng tài khoản Microsoft của mình để đăng nhập vào các ứng dụng có sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói của Microsoft trước 30 tháng Mười 2020, bất kỳ dữ liệu giọng nói nào được thu thập và liên kết với tài khoản của bạn sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển quyền riêng tư. Các tính năng hỗ trợ giọng nói khác như Trình Phiên Dịch có thể thu thập dữ liệu giọng nói của bạn để kích hoạt chức năng và cải tiến tính năng liên tục, nhưng dữ liệu giọng nói như vậy sẽ không được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Tương tự, nếu bạn không đăng nhập vào một sản phẩm hỗ trợ giọng nói bằng tài khoản Microsoft của mình, dữ liệu giọng nói của bạn có thể đã được thu thập và lưu trữ, nhưng nó sẽ không được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn và sẽ không thể xem được trên bảng điều khiển quyền riêng tư.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×