Phần lớn các ứng dụng (và các chương trình khác, như trò chơi hoặc tiện ích) đã được tạo ra cho các phiên bản Windows cũ sẽ hoạt động trong phiên bản Windows 10 mới nhất nhưng một số ứng dụng cũ có thể chạy kém hoặc không chạy được. Sau đây là một số cách để khắc phục các sự cố phổ biến với các chương trình cũ.

Lưu ý: 

Đầu tiên, hãy thử chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc tương hợp:

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập tên chương trình hoặc ứng dụng mà bạn muốn khắc phục sự cố.

 2. Chọn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào chương trình hoặc ứng dụng đó, rồi chọn Mở vị trí tệp.

 3. Chọn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) tệp chương trình, chọn Thuộc tính, rồi chọn tab Tương thích.

 4. Chọn Chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc tương hợp.

Nếu cách đó không hiệu quả, bạn có thể thử điều chỉnh cài đặt trong tab Tương thích . Đây là những gì cần tìm kiếm và chức năng của từng cài đặt khi được chọn.

Cài đặt tương thích

Cài đặt

Mô tả

Chế độ tương thích

Chạy chương trình bằng cách sử dụng cài đặt từ một phiên bản Windows cũ. Thử cài đặt này nếu bạn biết chương trình được thiết kế cho (hoặc hoạt động với) một phiên bản Windows cụ thể.

Chế độ giảm màu

Sử dụng loạt màu được giới hạn trong chương trình. Một số chương trình cũ được thiết kế để sử dụng ít màu hơn.

Chạy ở độ phân giải màn hình 640 × 480

Thử cài đặt này nếu đồ họa của chương trình bị nhòe hoặc hiển thị không chính xác.

Thay đổi cài đặt DPI cao

Nếu hệ thống không hiển thị chính xác chương trình của bạn trên PC có màn hình DPI cao (các tính năng của chương trình bị mờ hoặc hiển thị quá to hoặc quá nhỏ), hãy chọn Thay đổi cài đặt DPI cao, rồi thử một trong các tùy chọn này trong hộp thoại Thuộc tính:

Chọn DPI muốn sử dụng

 1. Trong phần DPI của Chương trình, chọn Sử dụng cài đặt này để khắc phục sự cố tỷ lệ cho chương trình này thay cho tùy chọn trong Cài đặt để sử dụng cài đặt DPI mà bạn muốn sử dụng cho chương trình này.

  Lưu ý: Cách này chỉ thay đổi DPI đối với ứng dụng mà bạn đang điều chỉnh. Nếu bạn muốn áp dụng cách này để điều chỉnh cho tất cả các ứng dụng, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt > Cài đặt điều chỉnh tỷ lệ nâng cao rồi làm theo hướng dẫn.  
  Để biết thêm thông tin về cách thay đổi cài đặt cho tất cả các ứng dụng, hãy xem mục Khắc phục sự cố ứng dụng bị mờ.


  Đối với Sử dụng DPI được đặt cho hiển thị chính của tôi khi, hãy chọn một trong các mục sau:

  • Tôi đã đăng nhập vào Windows Sử dụng DPI đã được thiết lập cho hiển thị chính của bạn khi bạn đăng nhập vào Windows. Đây là thiết lập mặc định.

  • Tôi mở chương trình này – Sử dụng DPI đã đặt cho màn hình chính tại thời điểm bạn mở chương trình cụ thể.

Thay đổi chế độ đổi độ phân giải DPI cao của ứng dụng

Trong khu vực Ghi đè đổi độ phân giải DPI cao, chọn hộp kiểm Ghi đè cách đổi độ phân giải DPI cao, rồi thử một trong các tùy chọn sau:

 • Ứng dụng – Tắt tất cả cài đặt điều chỉnh tỷ lệ Windows và chỉ sử dụng cài đặt của nhà phát triển ứng dụng. Tùy chọn này được gọi là Tắt điều chỉnh tỷ lệ màn hình trên cài đặt DPI cao trong các phiên bản Windows trước.

 • Hệ thống – Ghi đè cài đặt DPI của chương trình và cho chương trình chạy giống như trên màn hình DPI thấp. Trên màn DPI cao, cách này sẽ làm cho chương trình bị mờ.

 • Hệ thống (Nâng cao) – Windows sẽ cố gắng sử dụng đổi độ phân giải DPI nâng cao cho chương trình này. Do đó, một số chương trình sẽ hiển thị văn bản sắc nét trên màn hình DPI cao. Tùy chọn này sẽ không hoạt động cho tất cả chương trình.

Chạy chương trình này với tư cách quản trị viên

Một số chương trình yêu cầu quyền của người quản trị để hoạt động chính xác. Đăng nhập vào PC của bạn với tư cách là người quản trị để sử dụng tùy chọn này.

Thay đổi cài đặt cho tất cả người dùng

Áp dụng thiết đặt cho chương trình đó cho tất cả các tài khoản trên PC, rồi chọn Yêu cầu phải có quyền của người quản trịĐổi thiết đặt cho tất cả người dùng. Bạn có thể được nhắc cung cấp mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của mình.

Chủ đề liên quan

Trình khắc phục sự cố Windows Update

Khắc phục Windows lỗi cập nhật

Nâng cấp lên Windows 10: Câu hỏi thường gặp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×