Windows 11 cập nhật này cung cấp các cải tiến bảo mật và tính năng mới nhất để giúp giữ cho PC của bạn được cập nhật và bảo mật hơn. Trước khi quá trình cài đặt bắt đầu, Windows sẽ kiểm tra để đảm bảo có đủ dung lượng lưu trữ trên thiết bị của bạn cho quá trình cài đặt cũng như cho các tính năng mới và cải tiến bảo mật này.

Nếu không đủ dung lượng trống trên ổ đĩa nội bộ, bạn sẽ nhận được một thông báo (như sau) cho biết Windows cần thêm dung lượng.

Windows cần dung lượng để cập nhật

Chúng tôi không thể cài đặt các tính năng mới Windows 11 và cải tiến bảo mật mới nhất trên PC của bạn do sắp hết dung lượng đĩa. 

Tạo thêm dung lượng với thiết bị lưu trữ ngoài

Bạn có thể tạm thời có thêm dung lượng bằng cách sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài như ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng ngoài.

Dưới đây là những gì bạn sẽ cần:

 • Thiết bị lưu trữ ngoài có dung lượng trống10GB trở lên, tùy thuộc vào mức dung lượng bạn cần thêm.

 • Kết nối internet.

Sau đây là cách thực hiện: 

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Windows Update .

 2. Từ trang Windows Update, chọn Khắc phục sự cố. Thao tác này sẽ mở Windows cập nhật cho phép bạn cập nhật PC bằng cách sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài.

 3. Trước khi sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài để cập nhật, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu mọi tệp quan trọng. 

 4. Kết nối thiết bị lưu trữ ngoài của bạn và chọn thiết bị đó từ menu thả xuống.

 5. Chọn Tiếp theo và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt bản cập nhật.

 6. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, bạn có thể tháo thiết bị lưu trữ ngoài ra một cách an toàn.

Nếu ngay cả sau khi đã chọn thiết bị lưu trữ ngoài mà bạn vẫn không có đủ dung lượng trống trên ổ đĩa nội bộ thì bạn vẫn có thể được nhắc giải phóng thêm dung lượng.  

Nếu bạn không muốn sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài, hãy chọn Tôi không muốn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài.

Giải phóng dung lượng trên thiết bị của bạn

Sau đây là cách để có thêm dung lượng lưu trữ trên ổ đĩa cứng nội bộ trong thiết bị của bạn:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > hệ >dung lượng lưu trữ để xem dung lượng hiện đang được sử dụng như thế nào.

 2. Chọn Dọn dẹp các đề xuất, chọn các tệp bạn không cần từ Tệp tạm thời, sau đó chọn Dọn dẹp. Thông thường, dọn dẹp Thùng Rác và Tải xuống là nơi phù hợp để bắt đầu. 

 3. Để giải phóng thêm dung lượng, nếu cần, hãy dọn dẹp các tệp bạn không cần từ Tệp lớn hoặc không sử dụng, Tệp được đồng bộ với đám mây và Ứng dụng không sử dụng.

 4. Quay lại Windows cần dung lượng để cập nhật.

 5. Chọn Làm mới.   

 6. Nếu bạn vẫn thấy Windows cần dung lượng để cập nhật, hãy lặp lại quy trình đó hoặc cân nhắc xóa các tệp không cần thiết khỏi các thư mục khác. Ngoài ra, hãy cân nhắc chuyển một số tệp sang thiết bị lưu trữ ngoài nếu bạn chưa thực hiện điều này.

 7. Khi hoàn tất, hãy chọn Bắt đầu > Khởi > lại.

Thông tin liên quan

Giải phóng dung lượng ổ đĩa trong Windows

Tải bản cập nhật mới Windows nhất

Các bản cập nhật Windows 10 cung cấp các tính năng mới nhất và cải tiến bảo mật để giúp duy trì cho PC của bạn được cập nhật và an toàn hơn. Trước khi quá trình cài đặt bắt đầu, Windows sẽ kiểm tra để đảm bảo có đủ dung lượng lưu trữ trên thiết bị của bạn cho quá trình cài đặt cũng như cho các tính năng mới và cải tiến bảo mật này.

Nếu không đủ dung lượng trống trên ổ đĩa nội bộ, bạn sẽ nhận được một thông báo (như sau) cho biết Windows cần thêm dung lượng.

Windows cần dung lượng để cập nhật

Hệ thống không thể cài đặt các tính năng mới nhất và cải tiến bảo mật của Windows 10 trên PC của bạn do sắp hết dung lượng đĩa. 

Tạo thêm dung lượng với thiết bị lưu trữ ngoài

Bạn có thể tạm thời có thêm dung lượng bằng cách sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài như ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng ngoài.

Dưới đây là những gì bạn sẽ cần:

 • Thiết bị lưu trữ ngoài có dung lượng trống10GB trở lên, tùy thuộc vào mức dung lượng bạn cần thêm.

 • Kết nối internet.

Sau đây là cách thực hiện: 

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > cập nhật & mật .

 2. Từ trang Windows Update, chọn Khắc phục sự cố. Thao tác này sẽ cho chạy công cụ Windows update cho phép bạn cập nhật PC bằng cách sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài.

 3. Trước khi sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài để cập nhật, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu mọi tệp quan trọng. 

 4. Kết nối thiết bị lưu trữ ngoài của bạn và chọn thiết bị đó từ menu thả xuống.

 5. Chọn Tiếp theo và làm theo hướng dẫn để hoàn tất cài đặt bản cập nhật.

 6. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, bạn có thể tháo thiết bị lưu trữ ngoài ra một cách an toàn.

Nếu ngay cả sau khi đã chọn thiết bị lưu trữ ngoài mà bạn vẫn không có đủ dung lượng trống trên ổ đĩa nội bộ thì bạn vẫn có thể được nhắc giải phóng thêm dung lượng.  

Nếu bạn không muốn sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài, hãy chọn Tôi không muốn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài.

Giải phóng dung lượng trên thiết bị của bạn

Sau đây là cách để có thêm dung lượng lưu trữ trên ổ đĩa cứng nội bộ trong thiết bị của bạn:

 1. Mở Thùng Rác và xóa các tệp đã xóa.

 2. Mở thư mục Tải xuống và xóa bất kỳ tệp nào bạn không cần.

  Lưu ý: Nếu bạn không biết cách tìm Thùng Rác hoặc mục Tải xuống, hãy tìm kiếm trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ

 3. Nếu bạn vẫn cần thêm dung lượng, hãy MởSử dụng bộ nhớ.

 4. Thao tác này sẽ mở Cài đặt > Hệ thống Lưu trữ.

 5. Chọn Tệp Tạm thời và xóa bất kỳ tệp nào bạn không cần.

 6. Quay lại Windows cần dung lượng để cập nhật.

 7. Chọn Làm mới.   

 8. Nếu bạn vẫn thấy Windows cần dung lượng để cập nhật, hãy lặp lại quy trình đó hoặc cân nhắc xóa các tệp không cần thiết khỏi các thư mục khác. Ngoài ra, hãy cân nhắc chuyển một số tệp sang thiết bị lưu trữ ngoài nếu bạn chưa thực hiện điều này.

 9. Khi hoàn tất, hãy chọn Bắt đầu > Khởi > lại.

Thông tin liên quan

Giải phóng dung lượng ổ đĩa trong Windows

Tải bản cập nhật mới Windows nhất

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×