Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cho phép thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột.

Sau đây là các phím tắt phổ biến trong nhiều ứng dụng Microsoft đi kèm với Windows 10 và Windows 11. Danh sách này bao gồm phím tắt cho:

Trong các ứng dụng khác, nhấn phím Alt hoặc F10 sẽ hiển thị các phím tắt khả dụng. Trong các ứng dụng khác, nhấn phím Alt hoặc F10 sẽ hiển thị các phím tắt khả dụng. Nếu một chữ cái được gạch dưới trong menu, hãy nhấn đồng thời phím Altvà phím được gạch dưới thay vì chọn mục menu đó. Ví dụ: để tạo ảnh mới trong Vẽ, hãy nhấn Ctrl + N.  

Lưu ý: Với bàn phím cảm ứng, bạn sẽ cần nhấn phím Ctrl để xem một số phím tắt.

Phím tắt máy tính tay

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Alt + 1

Chuyển sang chế độ Chuẩn

Alt + 2

Chuyển sang chế độ Khoa học

Alt + 3

Chuyển sang chế độ Đồ họa

Alt + 4

Chuyển sang chế độ Lập trình

Alt + 5

Chuyển sang chế độ Tính ngày

Ctrl + M

Lưu trữ trong bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + P

Thêm vào bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + Q

Xoá khỏi bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + R

Thu hồi khỏi bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + L

Xóa bộ nhớ

Xóa

Xóa mục nhập hiện tại (chọn CE)

Esc

Xóa toàn bộ dữ liệu nhập (chọn C)

Tab

Dẫn hướng đến mục UI kế tiếp và cung cấp tiêu điểm

Phím cách

Chọn mục UI có tiêu điểm

Nhập

Chọn = ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

F9

Chọn +/-ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

R

Chọn 1/x ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Khoa học

@

Chọn 2√x ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Khoa học

%

Chọn % ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Lập trình

Ctrl + H

Khi nút lịch sử hiển thị, hãy chọn nút lịch sử ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Khoa học

Mũi tên lên

Di chuyển lên trong danh sách lịch sử, danh sách bộ nhớ và mục menu

Mũi tên xuống

Di chuyển xuống trong danh sách lịch sử, danh sách bộ nhớ và mục menu

Ctrl + Shift + D

Xóa lịch sử

F3

Chọn DEG ở chế độ Khoa học

F4

Chọn RAD ở chế độ Khoa học

F5

Chọn GRAD ở chế độ Khoa học

G

Chọn 2x trong chếđộ Khoa học

Ctrl + G

Chọn 10x ở chếđộ Khoa học

S

Chọn 10x ở chếđộ Khoa học

Shift + S

Chọn sin-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl + S

Chọn sinh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + S

Chọn sinh-1 ở chế độ Khoa học

T

Chọn tan ở chế độ Khoa học

Shift + T

Chọntan-1 ở chế độ Khoa học

Ctrl + T

Chọn tanh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + T

Chọn tanh-1 ở chế độ Khoa học

O

Chọn cos ở chế độ Khoa học

Shift + O

Chọn cos-1 ở chế độ Khoa học

Ctrl + O

Chọn cosh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + O

Chọn cosh-1 ở chế độ Khoa học

U

Chọn sec ở chế độ Khoa học

Shift + U

Chọn sec-1 ở chế độ Khoa học

Ctrl + U

Chọn sech ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + U

Chọn sech-1 ở chế độ Khoa học

I

Chọn csc ở chế độ Khoa học

Shift + I

Chọn csc-1 ở chế độ Khoa học

Ctrl + I

Chọn csch ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + I

Chọn csch-1 ở chế độ Khoa học

J

Chọn cot ở chế độ Khoa học

Shift + J

Chọn cot-1 ở chế độ Khoa học

Ctrl + J

Chọn cosh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + J

Chọn coth-1 ở chế độ Khoa học

Ctrl + Y

Chọny√x ở chế độ Khoa học

Shift + \

Chọn |x| ở chế độ Khoa học

[

Chọn ⌊x⌋ ở chế độ Khoa học

]

Chọn ⌈x⌉ ở chế độ Khoa học

L

Chọn log ở chế độ Khoa học

Shift + L

Chọn logy xchế độ Khoa học

M

Chọn dms ở chế độ Khoa học

N

Chọn ln ở chế độ Khoa học

Ctrl + N

Chọn ex trong chế độ Khoa học

P

Chọn Pi ở chế độ Khoa học

Q

Chọn x2 ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Khoa học

V

Bật/tắt nút F-E ở chế độ Khoa học

X

Chọn exp ở chế độ Khoa học

Y, ^

Chọn x ytrong chế độ Khoa học

#

Chọn x3 trong chế độ Khoa học

!

Chọn n!ở chế độ Khoa học

%

Chọn mod ở chế độ Khoa học

Ctrl ++ trên numpad

Đồ thị phóng to trong khi đang ở chế độ Đồ họa

Ctrl +- trên numpad

Đồ thị thu nhỏ trong khi đang ở chế độ Đồ họa

F2

Chọn DWORD ở chế độ Lập trình

F3

Chọn WORD ở chế độ Lập trình

F4

Chọn BYTE ở chế độ Lập trình

F5

Chọn HEX ở chế độ Lập trình

F6

Chọn DEC ở chế độ Lập trình

F7

Chọn OCT ở chế độ Lập trình

F8

Chọn BIN ở chế độ Lập trình

F12

Chọn QWORD ở chế độ Lập trình

A-F

Chọn chữ cái A-Fở chế độ lập trình, đồng thời chọn HEX 

Shift + ,

Chọn RoL ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift "Dạng tròn"

Shift + .

Chọn RoR ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift "Dạng tròn"

Shift + ,

Chọn Lsh ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift "Số học" hay "Lô-gic"

Shift + .

Chọn Rsh ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift "Số học" hay "Lô-gic"

%

Chọn % ở chế độ Lập trình

|

Chọn OR ở chế độ Lập trình

^

Chọn XOR ở chế độ Lập trình

\

Chọn NOR ở chế độ Lập trình

~

Chọn NOT ở chế độ Lập trình

&

Chọn AND ở chế độ Lập trình

.

Chọn NAND ở chế độ Lập trình

Phím tắt thanh Trò chơi 

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Phím logo Windows + G

Mở thanh Trò chơi khi một trò chơi đang mở

Phím logo Windows  + Alt + G

Ghi 30 giây cuối cùng

Phím logo Windows  + Alt + R

Bắt đầu hoặc ngừng ghi

Phím logo Windows  + Alt + Print Screen

Chụp ảnh màn hình trò chơi của bạn

Phím logo Windows  + Alt + T

Hiển thị hoặc ẩn bộ hẹn giờ ghi

Phím logo Windows  + Alt + M

Bật hoặc tắt micrô

Phím logo Windows  + Alt + B

Bắt đầu hoặc ngừng phát

Phím logo Windows  + Alt + W

Hiển thị camera trong khi phát

Phím tắt Groove 

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + P

Phát hoặc tạm dừng

Ctrl + F

Chuyển sang bài hát tiếp theo

Ctrl + B

Bắt đầu lại bài hát hiện tại hoặc chuyển về bài hát trước đó

F9

Tăng âm lượng

F8

Giảm âm lượng

F7

Tắt âm lượng

Ctrl + Enter

Chọn một mục và vào chế độ chọn

Ctrl + A

Chọn tất cả

Xóa

Xóa (các) mục đã chọn

Ctrl + Shift + P

Phát mục đã chọn

Ctrl + T

Bật hoặc tắt lặp lại

Ctrl + H

Bật hoặc tắt phát ngẫu nhiên

Ctrl + Q

Tìm kiếm

Phím tắt cho Maps 

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Phím mũi tên

Xoay bản đồ theo hướng bất kỳ

Ctrl + phím dấu cộng hoặc dấu trừ (+ hoặc -)

Phóng to hoặc thu nhỏ

Ctrl + phím mũi tên Trái hoặc Phải

Xoay

Ctrl + phím mũi tên Lên hoặc Xuống

Nghiêng

các phím + hoặc -

Phóng to hoặc thu nhỏ ở chế độ xem Thành phố 3D

Page Up hoặc Page Down

Di chuyển xa hơn hoặc gần hơn ở chế độ xem Thành phố 3D

Ctrl + Y

Chuyển đổi giữa chế độ xem bản đồ trên không và đường

Ctrl + Home

Đặt trung tâm bản đồ vào vị trí hiện tại của bạn

Ctrl + D

Nhận chỉ đường

Ctrl + F

Tìm kiếm

Ctrl + M

Thu nhỏ tab hiện hoạt

Ctrl + P

In

Ctrl + T

Hiển thị hoặc ẩn giao thông

Backspace

Quay lại

Ctrl + H

Chia sẻ

Ctrl + L

Di chuyển trọng tâm vào bản đồ

Ctrl + W

Đóng tab hiện hoạt

Ctrl + Tab

Chuyển đến tab tiếp theo

Ctrl + Shift + Tab

Chuyển đến tab trước

Ctrl + S

Hiển thị hoặc ẩn Streetside

Ctrl + C

Sao chép vào bảng tạm

Phím tắt Phim & TV

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Alt + Enter

Phát chế độ toàn màn hình

Esc

Thoát chế độ toàn màn hình

Nhập

Chọn mục nằm trong tiêu điểm

Phím cách

hoặc

Ctrl + P

Phát hoặc tạm dừng (khi video nằm trong tiêu điểm)

Alt + phím mũi tên Trái

hoặc

Phím logo Windows  + Backspace 

Quay lại

Ctrl + T

Bật hoặc tắt lặp lại

F7

Tắt âm thanh

F8

Giảm âm lượng

F9

Tăng âm lượng

Phím tắt của ứng dụng Vẽ 

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F11

Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình

F12

Lưu ảnh dưới dạng tệp mới

Ctrl + A

Chọn toàn bộ ảnh

Ctrl + B

In đậm văn bản được chọn

Ctrl + C

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Ctrl + E

Mở hộp thoạiThuộc tính

Ctrl + G

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới

Ctrl + I

In nghiêng văn bản được chọn

Ctrl + N

Tạo ảnh mới

Ctrl + O

Mở ảnh hiện có

Ctrl + P

In ảnh

Ctrl + R

Hiển thị hoặc ẩn thước

Ctrl + S

Lưu thay đổi cho ảnh

Ctrl + U

Gạch dưới văn bản được chọn

Ctrl + V

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Ctrl + W

Mở hộp thoại Đổi kích cỡ và Kéo nghiêng

Ctrl + X

Cắt lựa chọn

Ctrl + Y

Làm lại thay đổi

Ctrl + Z

Hoàn tác thay đổi

Ctrl + dấu cộng (+)

Tăng độ rộng của chổi, đường thẳng hoặc viền hình dạng lên một điểm ảnh

Ctrl + dấu trừ (-)

Giảm độ rộng của chổi, đường thẳng hoặc viền hình dạng xuống một điểm ảnh

Ctrl + Page Up

Phóng to

Ctrl + Page Down

Thu nhỏ

Alt + F4

Đóng ảnh và cửa sổ Vẽ của ảnh đó

Mũi tên phải

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh

Mũi tên trái

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh

Mũi tên xuống

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh

Mũi tên lên

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh

Shift + F10

Hiển thị menu ngữ cảnh

Phím tắt của ứng dụng Vẽ 3D 

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + 0 hoặc NumberPad0

Đặt lại thu phóng

Ctrl + 3

Chuyển chế độ xem

Ctrl + A

Chọn tất cả các mục 3D trong không gian làm việc của bạn; lặp lại lệnh bật tắt để chọn tất cả các mục 2D

Ctrl + B

In đậm văn bản được chọn

Ctrl + C

Sao chép mục đã chọn

Ctrl + Insert

Sao chép mục đã chọn

Ctrl + Shift + C

Chụp ảnh màn hình

Ctrl + E

Hiển thị thuộc tính bức vẽ

Ctrl + Shift + E

Hiển thị hoặc ẩn phối cảnh 3D

Ctrl + G

Nhóm đối tượng

Ctrl + Shift + G

Hủy nhóm đối tượng

I

Bật bút lấy mẫu màu

Ctrl + I

In nghiêng văn bản được chọn

M

Thu nhỏ hoặc mở rộng menu bên

Ctrl + N

Tạo ảnh hoặc tệp mới

Ctrl + O

Mở ảnh hoặc tệp hiện có

Ctrl + P

In ở dạng 2D

Ctrl + S

Lưu

Ctrl + Shift + S

Lưu dưới dạng

Ctrl + U

Gạch dưới văn bản được chọn

Ctrl + V

Dán mục đã chọn

Shift + Insert

Dán mục đã chọn

Ctrl + W

Chọn bức vẽ

Ctrl + Shift + W

Hiển thị hoặc ẩn bức vẽ

Ctrl + X

Cắt mục đã chọn

Shift + Delete

Cắt mục đã chọn

Ctrl + Shift + X

Cắt 2D

Ctrl + Y

Làm lại một hành động

Ctrl + Z

Hoàn tác một hành động

Escape

Ngừng hoặc rời khỏi tác vụ hiện tại

Trang chủ

Đặt lại chế độ xem

PgUp

Phóng to

Ctrl + PgUp

Phóng to

PgDn

Thu nhỏ

Ctrl + PgDn

Thu nhỏ

Ctrl + con lăn chuột

Phóng to hoặc thu nhỏ

Ctrl + Trái

Xoay trái

Ctrl + Phải

Xoay phải

Ctrl + Lên

Xoay lên

Ctrl + Xuống

Xoay xuống

Alt + Trái

Miết sang trái

Alt + Phải

Miết sang phải

Alt + Lên

Miết lên

Alt + Xuống 

Miết xuống

Ctrl + Dấu trừ (-) hoặc [

Giảm kích cỡ cọ

Ctrl + Dấu cộng (+) hoặc ]

Tăng kích cỡ cọ

Mũi tên phải

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh

Mũi tên trái

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh

Mũi tên xuống

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh

Mũi tên lên

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh

Alt + F4

Đóng chương trình

F6

Chuyển đổi giữa các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền

F10

Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng

Shift + F10

Hiển thị menu ngữ cảnh

F11

Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình

F12

Lưu ảnh dưới dạng tệp mới

Phím tắt cho ứng dụng Ảnh 

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Phím cách (trong Bộ sưu tập)

Chọn một mục và vào chế độ Chọn

Vào (từ chế độ Chọn)

Chọn một mục khi ở chế độ Chọn

Phím cách (xem ảnh)

Hiển thị hoặc ẩn lệnh

Phím cách (xem video)

Phát hoặc tạm dừng video

Phím mũi tên (trong Bộ sưu tập)

Cuộn lên, cuộn xuống, sang trái hoặc phải

Phím mũi tên trái hoặc phải (trên một mục hoặc trình chiếu)

Hiện mục trước hoặc tiếp theo

Phím mũi tên (trên ảnh được thu phóng)

Di chuyển trong ảnh

Ctrl + dấu cộng hoặc dấu trừ (+ hoặc -)

Phóng to hoặc thu nhỏ khi xem ảnh

Ctrl + 0

Đặt lại thu phóng trên ảnh

Esc

Quay lại màn hình trước đó

Ctrl + S

Lưu

Ctrl + P

In

Ctrl + C

Sao chép

Ctrl + R (xem hoặc chỉnh sửa)

Xoay ảnh

E (xem ảnh)

Chỉnh sửa ảnh

Ctrl + Z (chỉnh sửa)

Hoàn tác các thay đổi

Ctrl + Y (chỉnh sửa)

Làm lại các thay đổi

Ctrl + / (chỉnh sửa)

Xem bản gốc

Shift + các phím mũi tên

Đổi kích cỡ vùng cắt hoặc vùng tiêu điểm chọn lọc

Ctrl + các phím mũi tên

Di chuyển vùng cắt hoặc vùng tiêu điểm chọn lọc

F5 (xem mục)

Bắt đầu trình chiếu

Alt + Enter

Xem thông tin tệp

Ctrl + L

Đặt làm màn hình khóa

Ctrl + N (ở chế độ xem Album)

Tạo album mới

Ctrl + R (ở chế độ xem Album)

Xóa album

Ctrl + D

Thêm các mục đã chọn vào album

Ctrl + U

Xóa các mục đã chọn khỏi album

Phím tắt Trình ghi Giọng nói 

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + R

Bắt đầu bản ghi mới

Ctrl + M

Thêm dấu mới vào bản ghi

Xóa

Xóa bản ghi đã chọn

Phím cách

Phát hoặc tạm dừng

Backspace

Quay lại

F2

Đổi tên bản ghi

Mũi tên phải hoặc trái

Nhảy tới hoặc nhảy lùi trong khi phát bản ghi

Shift + Mũi tên phải hoặc trái

Nhảy tới hoặc lùi xa hơn

Trang chủ

Nhảy tới đầu bản ghi

Kết thúc

Nhảy tới cuối bản ghi

Phím tắt WordPad 

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F3

Tìm kiếm phiên bản tiếp theo của văn bản trong hộp thoại Tìm

F12

Lưu tài liệu dưới dạng tệp mới

Ctrl + 1

Đặt khoảng cách dòng đơn

Ctrl + 2

Đặt khoảng cách dòng đôi

Ctrl + 5

Đặt khoảng cách dòng thành 1,5

Ctrl + A

Chọn tất cả

Ctrl + B

In đậm văn bản được chọn

Ctrl + C

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Ctrl + D

Chèn bản vẽ Microsoft Vẽ

Ctrl + E

Căn giữa văn bản

Ctrl + F

Tìm kiếm văn bản trong tài liệu

Ctrl + H

Thay thế văn bản trong tài liệu

Ctrl + I

In nghiêng văn bản được chọn

Ctrl + J

Căn đều văn bản

Ctrl + L

Căn trái văn bản

Ctrl + N

Tạo tài liệu mới

Ctrl + O

Mở tài liệu hiện có

Ctrl + P

In tài liệu

Ctrl + R

Căn phải văn bản

Ctrl + S

Lưu thay đổi cho tài liệu

Ctrl + U

Gạch dưới văn bản được chọn

Ctrl + V

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Ctrl + X

Cắt lựa chọn

Ctrl + Y

Làm lại thay đổi

Ctrl + Z

Hoàn tác thay đổi

Ctrl + dấu bằng (=)

Chuyển văn bản được chọn thành chỉ số dưới

Ctrl + Shift + dấu bằng (=)

Chuyển văn bản được chọn thành chỉ số trên

Ctrl + Shift + dấu lớn hơn (>)

Tăng cỡ phông chữ

Ctrl + Shift + dấu nhỏ hơn (<)

Giảm cỡ phông chữ

Ctrl + Shift + A

Thay đổi các ký tự thành viết hoa toàn bộ

Ctrl + Shift + L

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng

Ctrl + Mũi tên trái

Di chuyển con trỏ sang trái một từ

Ctrl + Mũi tên phải

Di chuyển con trỏ sang phải một từ

Ctrl + Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ đến dòng trước

Ctrl + Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ đến dòng tiếp theo

Ctrl + Home

Di chuyển đến đầu tài liệu

Ctrl + End

Di chuyển đến cuối tài liệu

Ctrl + Page Up

Di chuyển lên một trang

Ctrl + Page Down

Di chuyển xuống một trang

Ctrl + Delete

Xóa từ tiếp theo

Alt + F4

Đóng WordPad

Shift + F10

Hiển thị menu ngữ cảnh

Các phím tắt khác 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×