Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Edge là trình duyệt được Microsoft đề xuất

Hỗ trợ dành cho Internet Explorer đã kết thúc vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Internet Explorer 11 đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn thông qua bản cập nhật Microsoft Edge trên một số phiên bản Windows 10.

Nếu bất kỳ trang web nào bạn truy cập cần Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại trang đó bằng chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge.

Bắt đầu với Microsoft Edge

Microsoft Edge là trình duyệt được Microsoft đề xuất

Internet Explorer 11 không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển sang Microsoft Edge. Microsoft Edge được xây dựng để mang đến cho bạn trang web tốt nhất, với nhiều quyền kiểm soát và quyền riêng tư hơn khi duyệt. Nếu bất kỳ trang web nào bạn truy cập cần Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại trang đó bằng chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge.

Bắt đầu với Microsoft Edge

Tìm hiểu xem bạn đang sử dụng phiên bản Internet Explorer hoặc hệ điều hành nào.

Microsoft Edge là trình duyệt được Microsoft đề xuất

Internet Explorer 11 không còn được hỗ trợ trên Windows 7. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển sang Microsoft Edge. Microsoft Edge được xây dựng để mang đến cho bạn trang web tốt nhất, với nhiều quyền kiểm soát và quyền riêng tư hơn khi duyệt. Nếu bất kỳ trang web nào bạn truy cập cần Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại trang đó bằng chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge.

Bắt đầu với Microsoft Edge

Bạn vẫn muốn tải xuống Internet Explorer 11?

Mặc dù trình duyệt không còn được hỗ trợ, bạn vẫn có thể tải xuống và cài đặt Internet Explorer 11.

Trung tâm Tải xuống của Internet Explorer

Tìm hiểu xem bạn đang sử dụng phiên bản Internet Explorer hoặc hệ điều hành nào.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×