Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một Windows 11 PC đi kèm với SIM nhúng (eSIM). Với eSIM, bạn có thể truy cập mạng bằng dữ liệu mạng di động ở bất cứ đâu bắt được tín hiệu mạng di động—cũng giống như với điện thoại di động.

Nếu PC của bạn có eSIM, bạn có thể thêm thiết bị của mình vào tài khoản di động hiện tại bằng cách sử dụng ứng dụng Gói Di động trong Windows 11. Ứng dụng kết nối bạn với trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động, vì vậy, bạn có thể nhận được gói dữ liệu cho thiết bị của bạn và kết nối với mạng di động của họ. Với eSIM, bạn không cần phải nhận thẻ SIM thực từ nhà cung cấp dịch vụ di động. Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không cung cấp gói thông qua ứng dụng Gói Di động, bạn có thể đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ di động mới thông qua ứng dụng để mua gói và được kết nối ở nhiều nơi hơn.

Nếu PC của bạn không có eSIM, đừng lo lắng! Bạn vẫn có thể sử dụng ứng dụng Gói Di động nếu có thẻ SIM từ một nhà cung cấp dịch vụ di động được hỗ trợ.

Nếu PC của bạn chưa cài đặt ứng dụng Gói Di động, bạn có thể tải xuống ứng dụng từ Microsoft Store.

Lưu ý: 

 • Để kiểm tra bản cập nhật, hãy chọn nút Bắt đầu, rồi chọn nút Cài đặt > Windows Cập > tra cập nhật. Nếu hệ thống của bạn có các bản cập nhật đang chờ xử lý, thay vì nút Kiểm tra bản cập nhật trên trang đó, bạn sẽ thấy một hoặc nhiều bản cập nhật sẵn sàng để cài đặt.

 • Để biết thêm thông tin về cách sử dụng eSIM trong Windows, hãy xem Sử dụng eSIMđể có được kết nối dữ liệu mạng di động trên pc Windows bạn.

 • Các gói dữ liệu mạng di động hiện chỉ khả dụng ở một số quốc gia hoặc khu vực.

Để thêm thiết bị của bạn vào gói hiện tại hoặc mua gói dữ liệu mới

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn có kết nối internet.
  Nếu bạn chưa kết nối, hãy chọn biểu tượng Mạng ở phía dưới bên phải thanh tác vụ, chọn Quản lý kết nối Wi-Fi (>) trên thiết đặt nhanh Wi-Fi, chọn mạng Wi-Fi, rồi làm theo hướng dẫn để kết nối với mạng đó.

 2. Chọn lại biểu tượng Mạng, chọn Quản lý kết nối mạng di động (>) trên cài đặt Nhanh mạng di động.

 3. Tìm Kiếm Kết nối bên dưới tên mạng di động, sau đó chọn Kết nối với gói dữ liệu.
  Điều này sẽ mở ứng dụng Gói Di động.

 4. Trên màn hình Truy cập mạng bằng dữ liệu mạng di động trong ứng dụng Gói di động, chọn Tiếp theo.

 5. Tùy thuộc vào màn hình sẽ xuất hiện trong Gói Di động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có cung cấp gói dữ liệu, hãy chọn Tiếp tục để truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động đó, đăng nhập bằng tài khoản di động hiện có, và sau đó làm theo các bước để thêm thiết bị vào tài khoản của bạn. (Tùy chọn này dành cho pc có eSIM hoặc thẻ SIM được hỗ trợ.)

  • Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không cung cấp gói dữ liệu, trên màn hình Chọn nhà cung cấp dịch vụ di động để truy cập mạng bây giờ, chọn một nhà cung cấp dịch vụ di động mới và sau đó chọn Tiếp tục để truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động để thiết lập tài khoản mới với họ rồi chọn một gói. (Tùy chọn này dành cho các PC có eSIM.)

 6. Để sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động sau khi cập nhật thiết đặt mạng di động, hãy chọn biểu tượng Mạng ở phía xa bên phải của thanh tác vụ, chọn Quản lý kết nối mạng di động (>) trên thiết đặt Nhanh mạng di động, chọn mạng di động, rồi làm theo bất kỳ hướng dẫn nào khác để kết nối và trực tuyến.

Một Windows 10 PC đi kèm với SIM nhúng (eSIM). Với eSIM, bạn có thể truy cập mạng bằng dữ liệu mạng di động ở bất cứ đâu bắt được tín hiệu mạng di động—cũng giống như với điện thoại di động.

Nếu PC của bạn có eSIM, bạn có thể thêm thiết bị của mình vào tài khoản di động hiện tại bằng cách sử dụng ứng dụng Gói Di động trong Windows 10. Ứng dụng kết nối bạn với trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động, vì vậy, bạn có thể nhận được gói dữ liệu cho thiết bị của bạn và kết nối với mạng di động của họ. Với eSIM, bạn không cần phải nhận thẻ SIM thực từ nhà cung cấp dịch vụ di động. Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không cung cấp gói thông qua ứng dụng Gói Di động, bạn có thể đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ di động mới thông qua ứng dụng để mua gói và được kết nối ở nhiều nơi hơn.

Nếu PC của bạn không có eSIM, đừng lo lắng! Bạn vẫn có thể sử dụng ứng dụng Gói Di động nếu có thẻ SIM từ một nhà cung cấp dịch vụ di động được hỗ trợ.

Lưu ý: 

 • Để thêm thiết bị vào tài khoản di động hiện tại qua ứng dụng Gói Di động, bạn cần phải cài đặt Windows 10 (Phiên bản 1803 hoặc mới hơn) cho PC. Để tìm hiểu xem bạn đang sử dụng phiên bản Windows nào, hãy xem Tôi đang sử dụng hệ điều hành Windows nào?

 • Để kiểm tra bản cập nhật, hãy chọn nút Bắt đầu rồi chọn Cài đặt  > Cập nhật & bảo mật  > Windows Update  > Kiểm tra bản cập nhật. Nếu hệ thống của bạn có các bản cập nhật đang chờ xử lý, thay vì nút Kiểm tra bản cập nhật trên trang đó, bạn sẽ thấy một hoặc nhiều bản cập nhật sẵn sàng để cài đặt.

 • Để biết thêm thông tin về cách sử dụng eSIM trong Windows 10, hãy xem Sử dụng eSIMđể có được kết nối dữ liệu mạng di động trên PC Windows của bạn.

 • Các gói dữ liệu mạng di động hiện chỉ khả dụng ở một số quốc gia hoặc khu vực.

Để thêm thiết bị của bạn vào gói hiện tại hoặc mua gói dữ liệu mới

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet.
  Nếu bạn chưa kết nối, hãy chọn biểu tượng Mạng ở phía dưới bên phải của thanh tác vụ, chọn mạng Wi-Fi, rồi làm theo hướng dẫn để kết nối với mạng đó.

 2. Chọn lại biểu tượng Mạng, tìm Mục Kết nối bên dưới tên mạng di động, rồi chọn Kết nối kết nối với gói dữ liệu.
  Điều này sẽ mở ứng dụng Gói Di động.

 3. Trên màn hình Truy cập mạng bằng dữ liệu mạng di động trong ứng dụng Gói di động, chọn Tiếp theo.

 4. Tùy thuộc vào màn hình sẽ xuất hiện trong Gói Di động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có cung cấp gói dữ liệu, hãy chọn Tiếp tục để truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động đó, đăng nhập bằng tài khoản di động hiện có, và sau đó làm theo các bước để thêm thiết bị vào tài khoản của bạn. (Tùy chọn này dành cho pc có eSIM hoặc thẻ SIM được hỗ trợ.)

  • Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không cung cấp gói dữ liệu, trên màn hình Chọn nhà cung cấp dịch vụ di động để truy cập mạng bây giờ, chọn một nhà cung cấp dịch vụ di động mới và sau đó chọn Tiếp tục để truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động để thiết lập tài khoản mới với họ rồi chọn một gói. (Tùy chọn này dành cho các PC có eSIM.)

 5. Để sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động sau khi cài đặt mạng di động của bạn cập nhật, hãy chọn biểu tượng Mạng ở ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ, chọn mạng di động trong danh sách các mạng khả dụng, rồi làm theo bất kỳ hướng dẫn nào khác để được kết nối và truy cập mạng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×