Ứng dụng, cài đặt, tệp—có thể tìm thấy tất cả trên menu Bắt đầu. Chỉ cần chọn nút Bắt đầu trên thanh tác vụ. Tiếp theo, hãy làm cho ứng dụng của riêng bạn bằng cách ghim các ứng dụng và chương trình.

Bắt đầu trong Windows 11

Các ứng dụng và chương trình của bạn—nằm ngay trong tầm tay bạn

Mở ứng dụng bạn thường sử dụng từ phần Được ghim hoặc Được đề xuất của ứng dụng menu Bắt đầu. Đi tới Tất cả ứng dụng và cuộn xuống danh sách ứng dụng để xem tất cả các ứng dụng và chương trình theo thứ tự bảng chữ cái, từ A đến Xbox.

 1. Hộp tìm kiếm

 2. Các mục đã ghim

 3. Nút Tất cả ứng dụng

 4. Các mục được đề xuất

 5. Cài đặt tài khoản

 6. Nguồn

Bạn có sức mạnh

Khóa hoặc đăng xuất khỏi PC, chuyển sang tài khoản khác hoặc thay đổi ảnh tài khoản bằng cách chọn ảnh của bạn (hoặc biểu tượng Tài khoản, nếu bạn chưa thêm ảnh cá nhân) ở phía dưới bên trái của menu Bắt đầu.

Khi bạn đã sẵn sàng rời khỏi PC một lúc, hãy sử dụng nút nguồn ở phía dưới bên phải của menu Bắt đầu để chuyển PC của bạn sang chế độ ngủ, khởi động lại hoặc tắt hoàn toàn PC.

Để thực hiện các thay đổi khác cho giao diện của menu Bắt đầu, hãy chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt > Cá nhân hóa > Bắt đầu để thay đổi các ứng dụng và thư mục xuất hiện trên menu Bắt đầu.

Ứng dụng, cài đặt, tệp—có thể tìm thấy tất cả trên menu Bắt đầu. Chỉ cần chọn nút Bắt đầu trên thanh tác vụ. Tiếp theo, hãy cá nhân hóa menu Bắt đầu bằng cách ghim các ứng dụng và chương trình hoặc di chuyển và nhóm lại các ô xếp. Nếu bạn cần thêm không gian, hãy đổi kích cỡ menu Bắt đầu.

Các ứng dụng và chương trình của bạn—nằm ngay trong tầm tay bạn

Truy nhập vào File Explorer, Cài đặt và các ứng dụng khác bạn sử dụng thường xuyên từ bên trái của menu Bắt đầu. Cuộn xuống danh sách ứng dụng để xem tất cả các ứng dụng và chương trình theo bảng chữ cái, từ A đến Xbox.

Hộp chú thích cho các biểu tượng menu, Tài khoản, File Explorer, Cài đặt và Nguồn.

 1. Menu (mở rộng để hiển thị tên của tất cả các mục menu)

 2. Tài khoản

 3. Di chuyển Lưu trữ

 4. Cài đặt

 5. Nguồn

Bạn có sức mạnh

Khóa hoặc đăng xuất khỏi PC, chuyển đổi sang tài khoản khác hoặc thay đổi ảnh tài khoản bằng cách chọn ảnh của bạn (hoặc biểu tượng Tài khoản, nếu bạn chưa thêm ảnh cá nhân) ở bên trái của menu Bắt đầu.

Hình ảnh menu xuất hiện khi bạn chọn ảnh tài khoản của mình

Khi bạn muốn rời khỏi PC một lát, hãy sử dụng nút nguồn  ở cuối menu Bắt đầu để bạn có thể chuyển PC của mình sang chế độ ngủ, khởi động lại hoặc tắt hoàn toàn PC.

Để thực hiện các thay đổi khác cho giao diện của menu Bắt đầu, hãy chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt > Cá nhân hóa > Bắt đầu thay đổi các ứng dụng và thư mục xuất hiện trên menu Bắt đầu.

Cài đặt menu Bắt đầu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×