Kết nối và gắn kết trong toàn tổ chức của bạn

Yammer kết nối mọi người trong các nhóm và trong toàn tổ chức, cho phép bạn xây dựng cộng đồng, chia sẻ kiến thức cũng như thu hút nhân viên.

Bắt đầu với Yammer

Tìm hiểu về Yammer mới

Sử dụng Yammer hàng ngày

Sử dụng Yammer hàng ngày

Tìm hiểu cách cập nhật dễ dàng với Yammer.

Tìm hiểu cách thức

Trang chủ Yammer với cộng đồng

Gắn kết với cộng đồng

Thiết lập hoặc tham gia cộng đồng và bắt đầu kết nối với đồng nghiệp.

Tìm hiểu cách thức

Các màn hình ứng dụng Yammer dành cho thiết bị di động

Thiết lập ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn

Luôn cập nhật các cuộc hội thoại về công việc và đăng thông tin cập nhật từ mọi nơi.

Tìm hiểu thêm

Cuộc hội thoại Yammer

Tạo cuộc hội thoại trong Yammer

Kết nối với tổ chức của bạn, đặt câu hỏi, khen ngợi đồng nghiệp và các hoạt động khác.

Tìm hiểu cách thức

Kết nối nhân viên ở mọi nơi bằng các sự kiện Trực tiếp

Tổ chức các sự kiện video trực tiếp hoặc theo yêu cầu với mọi người trong toàn tổ chức, ở mọi nơi trên thế giới và trên mọi thiết bị, để truyền tải tin tức và thông tin cập nhật cũng như thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên một cách hiệu quả.

Khám phá sức mạnh của các sự kiện trực tiếp