Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Copilot trong Viva Engage có thể hỗ trợ bạn trong việc tạo và đề xuất để cải thiện sự hiện diện và tương tác trực tuyến của bạn trong ứng dụng Engage Teams hoặc trên web. 

Lưu ý: Copilot in Viva Engage có sẵn trên toàn thế giới cho người dùng Viva Engage có giấy phép cao cấp, có sẵn với Viva Suite và Communities and Communications. Copilot trong Viva Engage bật theo mặc định hoặc phù hợp với cài đặt quản lý truy nhập tính năng của tổ chức bạn. 

Mở Copilot trong Viva Engage

Bạn có thể truy cập Copilot trong Viva Engage bất cứ nơi nào bạn tạo bài đăng: trên nguồn cấp dữ liệu tại nhà, trong cộng đồng, chiến dịch hoặc trên dòng nội dung của bạn.

  • Từ trang Viva Engage, chọn Mở Copilot.Ảnh chụp màn hình hiển thị liên kết Copilot trên cửa sổ nhà xuất bản của nguồn cấp dữ liệu trang chủ. Ngoài ra, chọn Hiển thị ý tưởng để mở rộng bảng đề xuất được cá nhân hóa cho các hành động cần thực hiện Viva Engage.

Ảnh chụp màn hình liên kết trên nguồn cấp dữ liệu Trang chủ.

Bắt đầu trò chuyện với Copilot trong Viva Engage

Sau khi bạn chọn Mở Copilot, cửa sổ lời nhắc sẽ mở ra. Tại đây, bạn có thể yêu cầu Copilot hỗ trợ khi viết bài đăng. Copilot thậm chí sẽ đề xuất một số lời nhắc liên quan để bắt đầu trò chuyện.

Ảnh chụp màn hình hiển thị các cách khác nhau để sử dụng Trợ lý Viết (truyền cảm hứng, viết hoặc hỏi)..

Thử menu lấp lánh


Menu lấp lánh cung cấp ví dụ về lời nhắc bạn có thể gửi đến Copilot. Hướng dẫn nhắc nhở này được thiết kế để giúp bạn cộng tác với Copilot theo cách hữu ích cho tác vụ hiện tại, như viết bài đăng hấp dẫn và thể hiện những gì bạn dự định.

Menu lấp lánh có thể giúp bạn xác định cách Copilot có thể hỗ trợ bạn khi bạn viết và chỉnh sửa bài đăng của mình. Nó thậm chí còn cung cấp các ví dụ về cách bạn có thể yêu cầu Copilot đọc bản nháp của bạn và cung cấp cho bạn phản hồi được cá nhân hóa.

Ảnh chụp màn hình hiển thị menu Lấp lánh được bung rộng để hiển thị Hướng dẫn nhắc.

Sáng tạo với trợ lý mới của bạn

Trò chuyện với Copilot trong Viva Engage cấp cho bạn quyền truy cập vào sức mạnh và tính linh hoạt của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), với các biện pháp bảo vệ AI chịu trách nhiệm của Microsoft. Mặc dù Copilot đề xuất lời nhắc để bạn thử, bạn có thể vượt qua những đề xuất này và thỏa sức sáng tạo với cách yêu cầu Copilot hỗ trợ. Gửi lời nhắc trò chuyện độc đáo của riêng bạn đến Copilot để khám phá khả năng cộng tác AI.

Trong quá trình thực hiện, Copilot sẽ cung cấp huấn luyện tích cực để giúp bạn duy trì tính xác thực của giao tiếp của bạn và thể hiện tính cách độc đáo, quan điểm, kiến thức và hiểu biết độc đáo của bạn.

Ảnh chụp màn hình hiển thị cách huấn luyện viên giúp bạn về phong cách và giọng nói.

Cách cung cấp phản hồi về Copilot trong Viva Engage

Khi sử dụng Copilot trong Viva Engage, bạn sẽ có cơ hội cung cấp phản hồi cho nhóm Copilot.

Bạn có thể bấm vào biểu tượng ngón cái hướng lên hoặc ngón cái hướng xuống để mở biểu mẫu phản hồi.

Phản hồi này được gửi trực tiếp đến nhóm Copilot và được xem xét thường xuyên để nhóm có thể hiểu công việc và những gì có thể cải thiện.

Ảnh chụp màn hình hiển thị biểu tượng ngón cái bạn sử dụng để mở khóa biểu mẫu phản hồi.

Tìm hiểu thêm

Cộng tác với Copilot trong Viva Engage bài viết và bài viết

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×