การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการค้นหาฮาร์ดแวร์ LifeCam ใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929087 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft LifeCam แล้ว คุณเสียบปลั๊กฮาร์ดแวร์ LifeCam ฮาร์ดแวร์ LifeCam ถูกตรวจพบ นอกจากนี้ ใน Device Manager คุณสมบัติสำหรับรายการ LifeCam แสดงหนึ่งในรหัสต่อไปนี้หรือรหัสที่แตกต่างกัน:
 • 1
 • 10
 • 19
 • ระหว่างวันที่28
 • 39

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
 • คุณเคยติดตั้งแบบ Logitech Webcam
 • ไดรเวอร์ LifeCam มีการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมใน'ตัวจัดการอุปกรณ์' LifeCam

 1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิดdevmgmt.mscในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้น กด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อไป.
  • ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดdevmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ขยายรายการต่อไปนี้:
  • เสียง วิดีโอ และตัว ควบคุมเกม
  • อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ
 3. ค้นหาจุดอัศเจรีย์ (!) สีดำบนเขตข้อมูลสีเหลืองอยู่ติดกับอุปกรณ์ เครื่องหมายอัศเจรีย์ตัวบ่งชี้ว่า อุปกรณ์มีปัญหา คลิกขวาที่อุปกรณ์ จากนั้น คลิกตัวเลือกที่สอดคล้องกับ Windows รุ่นของคุณ:
  • ใน Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม.
   2. คลิกเรียกดูซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน.
   3. คลิกเรียกดู.
   4. ในเรียกดูโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบ การย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้จากนั้นคลิกตกลง:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    หากไม่พบโปรแกรมควบคุม ลองโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. คลิกถัดไป.
  • ใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุม.
   2. คลิกการติดตั้งจากรายชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ (ขั้นสูง)แล้ว คลิกถัดไป.
   3. คลิกเพื่อเลือกรวมตำแหน่งที่ตั้งนี้ในการค้นหากล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกเรียกดู.
   4. ในเรียกดูโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบ การย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้จากนั้นคลิกตกลง:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    หากไม่พบโปรแกรมควบคุม ลองโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. คลิกถัดไป.

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุด

เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ LifeCam ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เยี่ยมชมไซต์เว็บฮาร์ดแวร์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/hardware/downloads/default.mspx
 2. คลิกซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft ติดต่อสื่อสาร (webcam และชุดหูฟัง) ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต.
 3. ในเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์กล่อง เลือกเว็บแคม.
 4. ในเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณกล่อง เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ LifeCam
 5. ในเลือกระบบปฏิบัติการของคุณกล่อง เลือก Windows รุ่นของคุณ
 6. ในเลือกภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณกล่อง เลือกภาษาใน Windows ของคุณ
 7. คลิกGo.
 8. คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ LifeCam รุ่นล่าสุด

วิธีที่ 3: ปรับการตั้งค่ารีจิสทรีหากก่อนหน้านี้คุณมีแบบ Logitech WebCam

สิ่งสำคัญถ้าคุณได้เคย เป็น Logitech Webcam ติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เปิดสแน็ปอิน Microsoft Management Console (MMC) สำหรับการบริการ
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิดservices.mscในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้น กด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อไป.
  • ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดservices.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกสองครั้งLogitech กระบวนการตรวจสอบ.
 3. ในชนิดการเริ่มต้นเลือกปิดการใช้งาน.
 4. ภายใต้หัวข้อสถานะการบริการคลิกทำให้หยุดชะงักแล้ว คลิกตกลง.
 5. ปิดบริการ
 6. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  • ใน Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิดregeditในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้น กด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อไป.
  • ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, ชนิดregeditในเปิดกล่อง จากนั้นคลิกตกลง.
  หมายเหตุคุณอาจไม่พบทั้งหมดต่อไปนี้คีย์ย่อยหรือรายการในขั้นตอนที่ 7 ถึง 12 อย่างไรก็ตาม คุณควรหาอยู่อย่างน้อยหนึ่ง
 7. ใน Registry Editor ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F 11 D 0-BEC7-08002BE2092F
  ถ้ามีข้อมูลทางด้านขวาตัวกรองส่วนล่าง: lvmvdrvคลิกขวาที่รายการนี้ จากนั้น คลิกการลบ.
 8. ใน Registry Editor ค้นหา และลบคีย์ย่อยต่อไปนี้แล้ว:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\LVMVDRV
 9. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSYTEM\CONTROLSET003\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F 11 D 0-BEC7-08002BE2092F
  ถ้ามีข้อมูลทางด้านขวาตัวกรองส่วนล่าง: lvmvdrvคลิกขวาที่รายการนี้ จากนั้น คลิกการลบ.
 10. ค้นหา และลบคีย์ย่อยต่อไปนี้แล้ว:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET003\SERVICES\LVMVDRV
 11. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CLASS\6BDD1FC6-810F 11 D 0-BEC7-08002BE2092F
  ถ้ามีข้อมูลทางด้านขวาตัวกรองส่วนล่าง: lvmvdrvคลิกขวาที่รายการนี้ จากนั้น คลิกการลบ.
 12. ค้นหา และลบคีย์ย่อยต่อไปนี้แล้ว:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LVMVDRV
 13. บนแฟ้มเมนู คลิกจบการทำงานเมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 14. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์
  • ใน Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิดdevmgmt.mscในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้น กด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อไป.
  • ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดdevmgmt.mscในเปิดกล่อง จากนั้นคลิกตกลง.
 15. ใน Device Manager ขยายอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพคลิกขวาMicrosoft LifeCamแล้ว คลิกถอนการติดตั้ง.
 16. บนดำเนินการเมนู คลิกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์เพื่อปรับปรุงไดรเวอร์ต่าง ๆ คลิก"ใช่".

วิธีที่ 4: ดาวน์โหลด และติดตั้ง Service Pack ล่าสุดของ Windows

 1. ตรวจสอบรุ่น Windows service pack ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มการทำงานหรือคลิกที่ปุ่ม Windows เริ่มทำงาน คลิกขวาคอมพิวเตอร์ของฉันหรือคอมพิวเตอร์แล้ว เลือกคุณสมบัติ.
 2. บนทั่วไปแท็บ ดูระบบส่วน ซึ่ง service pack แล้วหมายเลขรุ่นจะแสดงขึ้น
 3. ดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows สำหรับข้อมูล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/sp
  คลิก Windows รุ่นของคุณ โดยคุณจะแล้วจะตรงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวกับ service pack ล่าสุดของ Windows ส่วน "ขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft" ของบทความประกอบด้วยการเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุง
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ไปที่วิธีที่ 5

วิธีที่ 5: ทดสอบอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ทดสอบอุปกรณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบว่า คุณสามารถจำลองแบบปัญหา ถ้าคุณสามารถทำจำลองปัญหา อาจมีปัญหากับอุปกรณ์ตัวเอง ดู "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อแผนกส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft เพื่อขอรับการแทน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดต่อส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft

ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อทีมส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft:
 • สหรัฐอเมริกา:(800) 360-7561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ไป 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • แคนาดา:(800) 933-4750 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ไป 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • ลูกค้า TTY:ติดต่อ Microsoft ณ (800) 718-1599 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ไป 7:00 น.เวลาแปซิฟิก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  326246วิธีการแทนซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์ สั่ง service pack และปรับรุ่นผลิตภัณฑ์ และคู่มือผลิตภัณฑ์ทดแทน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
310123คำอธิบายของรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นด้วย Device Manager ใน Windows XP Professional
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929087 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2555 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5500
 • LifeCam Vx-800
 • Microsoft LifeChat LX-1000
 • Microsoft LifeChat LX-3000
 • Microsoft LifeChat ZX-6000
Keywords: 
dftsdahomeportal kbtshoot kb3rdparty kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB929087 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929087

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com