Добавяне на членове към вашата група за семейство

Прилага се за: Акаунт в Microsoft

Има няколко начина, по които можете да добавите някого към вашата група за семейство, но най-лесният начин за настройване и управление на потребители е да отидете на account.microsoft.com/family и след това да направите следното:

 1. Влезте с вашия акаунт в Microsoft, след което изберете Добавяне на член на семейството.

 2. Изберете „Деца“ или „Възрастни“.

 3. Въведете имейл адрес или мобилен телефонен номер за лицето, което искате да добавите, след което изберете Изпращане на покана. (Ако вашето дете няма имейл акаунт или мобилен номер, изберете Създаване на нов за тях.)

 4. Лицето, което сте поканили, трябва да приеме поканата от получения имейл или текстово съобщение.

 5. Можете също така да отидете в account.microsoft.com/family и в раздел Известия, в горната част на страницата под Чакащ член, да изберете Приеми сега до имейл адреса му. Ще трябва да излезете, за да може лицето, което се опитвате да добавите, да влезе и да се включи към групата за семейство. 

 6. Влезте отново и приключете с настройването на родителски контрол към акаунта на детето.


Добавяне на акаунт на дете на вашия компютър към вашата група за семейство

Ако вашето дете вече има потребителски акаунт на вашия компютър, можете да го добавите към вашата група за семейство.

 1. Помолете детето си да влезе в компютъра.
 2. Изберете бутона Старт > Настройки и след това изберете Акаунти .
 3. Изберете Вашата информация.
 • Ако към момента детето ви не влиза с акаунт в Microsoft, изберете Влизане с акаунт в Microsoft , след което въведете имейл адреса му. Ще използвате имейл адреса на детето, за да го добавите към групата за семейство след малко.
 • Ако има свързан имейл адрес с неговия акаунт, отбележете го. Ще го използвате, за да добавите детето към вашата група за семейство.
 1. След това влезте на адрес account.microsoft.com/family и добавете детето към вашата група за семейство. Докато детето не приеме поканата ви по имейл за присъединяване към вашата групата за семейство, то ще може да влиза без приложени настройки за семейството, ограничения или следене за акаунта му.

Добавяне на член от семейството в Xbox One

Начинът, по който добавяте някого към вашата група за семейство на Xbox One зависи от това дали сте нов в Xbox Live или вече имате акаунт в Xbox Live. Децата, които са нови в Xbox Live, може да добавите към вашата група за семейство на конзолата, след което може да управлявате техните настройки на семейството на account.microsoft.com/family. В противен случай те може да не се покажат в списъка с членовете на семейството в конзолата.

Ако детето ви не разполага с акаунт в Xbox Live

 1. Натиснете бутона за Xbox , за да отворите ръководството, след което изберете Влизане и влезте с вашия акаунт.
 2. Натиснете бутона за Xbox  отново и изберете Система > Настройки  > Акаунт > Настройки на семейството > Управляване на членовете на семействотоДобавяне към семейството > Добавяне на нов.
 3. Когато лицето, което искате да добавите, е подканено да влезе със своя имейл адрес за акаунта в Microsoft, натиснете B на вашия контролер, след това преместете левия стик надолу, за да изберете Създаване на нов акаунт и след това лицето трябва да следва стъпките, за да създаде акаунт в Microsoft.
 4. Когато получите подкана, изберете Добавяне към семейството.


Ако детето ви разполага с акаунт на вашата конзола Xbox Live

 1. Натиснете бутона за Xbox , за да отворите ръководството, след което изберете Влизане и влезте с вашия акаунт.
 2. Натиснете бутона за Xbox  отново и изберете Система > Настройки  > Акаунт > Настройки на семейството > Управляване на членовете на семействотоДобавяне към семейство.
 3. Изберете профила за лицето, което искате да добавите, след което натиснете бутона A на вашия контролер.


Ако детето ви разполага с акаунт, който не е на вашата конзола Xbox Live

 1. Натиснете бутона за Xbox , за да отворите ръководството, след което изберете Влизане и влезте с вашия акаунт.
 2. Натиснете бутона за Xbox  отново и изберете Система > Настройки  > Акаунт > Настройки на семейството > Управляване на членовете на семействотоДобавяне към семейството > Добавяне на нов.
 3. Помолете лицето, което искате да добавите, да влезе със своите имейл адрес и парола за акаунта си в Microsoft и когато получите подкана, изберете Добавяне към семейството.

Управление на детски акаунти

За повече информация относно разликите между детски акаунти и акаунти на възрастни и как да ги управлявате вижте следното: