Използване на екранен четец за печат на работна книга на Excel

Използване на екранен четец за печат на работна книга на Excel

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте началната страница на поддръжката на Office или Корекции или заобиколни решения за най-новите проблеми в Office.

Използвайте Excel с клавиатурата си и екранен четец за отпечатване на работни листове, работни книги и избрани клетки. Тествахме го с разказвач, JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Клавишните комбинации ви помагат да отпечатате бързо това, което искате, по желания от вас начин.

Декоративна икона ви трябват инструкции как да печатате от Excel, но не и с помощта на екранен четец? Вижте Отпечатване на работен лист или работна книга.

Забележки: 

Отпечатване на вашата работна книга

 1. В работния лист или работната книга изберете това, което искате да отпечатате, и след това натиснете Ctrl+P (или Ctrl+F2).

 2. Excel се отваря, като фокусът е върху бутона "Печат", и чувате: "Изглед Backstage, групово поле Печат, бутон Печат". В разказвача чувате: "Изключено, бутон Печат".

  • За да отпечатате едно копие, натиснете клавиша Enter (или Alt+P, P).

  • За да отпечатате повече от едно копие, натиснете Alt+P, N. Отваря се разгъващият се списък Копия, и чувате "Копия", редактиране на полето на брояча". В разказвача чувате "Копия, редактиране на 1".

   За да изберете желания брой копия, използвайте клавиша със стрелка нагоре или въведете число и след това натиснете клавиша Enter.

  • За да изберете друг принтер, натиснете Alt+P, I, за да отворите разгъващия се списък Принтер. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете или да добавите нов принтер или факс, на който да изпратите електронната таблица на отчета. Excel автоматично поставя фокуса върху името на принтера по подразбиране в Windows.

  • За да изберете настройките на принтера, натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на разгъващия се списък с желаните опции, и след това натиснете клавиша Enter или натиснете клавишната комбинация за опцията за настройка, която искате. Настройките и опциите за принтера и техните клавишни комбинации са:

   Опция за настройки на принтера

   Клавишна комбинация

   Разгъващ се списък Печатай: използвайте, за да изберете между отпечатване само на активните (избраните) работни листове в работната книга (по подразбиране), цялата работна книга, текущата селекция от клетки в текущия работен лист или текущата избрана таблица в текущия работен лист.

   Alt+P, A

   Броячни полета Страници: използвайте, за да ограничите това, което се отпечатва, само до диапазона от страници, който въвеждате в тези полета, или изберете с помощта на бутона на брояча.

   Alt+P, H за първата страница в диапазона;

   Alt+P, J за последната страница в диапазона;

   Разгъващ се списък Двустранен печат: използвайте, за да изберете дали да печатате на едната, или и на двете страни на хартията.

   Alt+P, D

   Разгъващ се списък Комплектоване: използвайте, за да изберете дали да се комлектоват копията.   

   Alt+P, C

   Разгъващ се списък Ориентация: използвайте, за да изберете ориентацията на страницата – портретна или пейзажна.

   Alt+P, O

   Разгъващ се списък Размер на страницата: използвайте, за да промените избрания размер на хартията.

   Alt+P, L

   Разгъващ се списък Полета: използвайте клавишите със стрелки, за да изберете предварително дефинирани полета, или натиснете A, за да активирате опцията Полета по избор за персонализиране на полетата.

   Alt+P, M

   Разгъващ се списък Мащабиране по размер: използвайте, за да изберете дали да отпечатате страницата в действителния размер, или да я свиете, за да се побере на една страница.

   Alt+P, S

 3. Когато приключите с избора си, натиснете Alt+P, P или натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Печат", и след това натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации в Excel

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Какво е новото в Microsoft 365

Използвайте Excel за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да отпечатате работна книга на Excel.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Отпечатване на вашата работна книга

 1. Уверете се, че вашето устройство с Android и принтерът са свързани към една и съща безжична мрежа.

 2. В работна книга на Excel за Android плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отвори", и докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто Места.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете местоположението на файла на Excel, който искате да отпечатате, след което докоснете двукратно екрана, за да отворите местоположението. След това плъзгайте надясно, докато не чуете името на файла на Excel, който искате да отпечатате, и докоснете двукратно екрана, за да отворите файла.

 4. Плъзгайте пръста си около горния ляв край на екрана, докато не чуете: "Файл". Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто Файл.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Печат", и докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто Опции.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Какво да се печата", след което плъзнете надясно още веднъж. Чувате: "Падащ списък Активния лист". Докоснете двукратно екрана и плъзгайте надясно, за да изберете да отпечатате Активния лист, Цялата работна книга или Селекцията. Докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", след което докоснете двукратно екрана, за да отпечатате документа.

  Забележка: Може да се наложи да плъзгате надясно, докато не чуете "Бутон Печат" още веднъж в приложението за връзка с принтера, за да завършите отпечатването.

Настройки за печат

Забележка: Наличните настройки за печат варират в зависимост от функциите на вашия принтер и устройството ви с Android.

 1. В работен лист на Excel за Android плъзгайте пръста си около горния ляв край на екрана, докато не чуете: "Файл". Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто Файл.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Печат", и докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто Опции.

 3. За да изберете желаната опция за мащабиране, плъзгайте надясно, докато не чуете "Мащабиране", след което плъзнете надясно още веднъж. Чувате: "Падащ списък Без мащабиране". Докоснете двукратно екрана, за да промените мащабирането. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция за мащабиране, и докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

 4. За да изберете желания размер на хартията, плъзгайте надясно, докато не чуете "Размер на хартията", след което плъзнете надясно още веднъж. Чувате: "Падащ списък Letter". Докоснете двукратно екрана, за да промените размера на хартията. Плъзгайте надясно, докато не чуете желания размер, и докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

 5. За да изберете желаната ориентация на страницата, плъзгайте надясно, докато не чуете "Ориентация", след което плъзнете надясно още веднъж. Чувате: "Падащ списък Портретна". Докоснете двукратно екрана, за да промените ориентацията. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната настройка за ориентацията, и докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", след което докоснете двукратно екрана, за да отпечатате документа.

  Забележка: Може да се наложи да плъзгате надясно, докато не чуете "Бутон Печат" още веднъж в приложението за връзка с принтера, за да завършите отпечатването.

Вж. също

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Клавишни комбинации в Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel с клавиатурата си и екранен четец, например "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows – или JAWS, за да отпечатате работна книга на Excel.

Забележки: 

В тази тема

Отпечатване на вашата работна книга

 1. Изберете данните, които искате да отпечатате, след което натиснете Ctrl+P. Отваря се рамката за Печат с фокус върху бутона Печат и чувате: "Изглед Backstage, групово поле Печат, бутон Печат". В разказвача чувате само: "Бутон Печат".

 2. За да зададете броя на копията за отпечатване, натиснете Alt+P, N. Чувате: "Копия двоеточие редактиране на полето на брояча". В "Разказвач" чувате: "Копия, редактиране на 1". В контролата за брояч Копия въведете броя копия, които искате да отпечатате, или използвайте стрелка нагоре, за да промените броя на копията. Натиснете Enter, за да потвърдите избора.

 3. За да изберете принтер, натиснете Alt+P, I. Чувате името на избрания принтер. Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите в списъка с принтери. В "Разказвач" чувате "Избор на име на принтер", номера на избрания принтер и общия брой налични принтери.

 4. Ако не чуете името на принтера, който искате да използвате, натискайте стрелка надолу, за да се придвижвате циклично между всички изброени опции за принтер. След списъка с опции за принтер ще намерите връзката Добавяне на принтер и опцията Печат във файл.

 5. Натиснете Enter, когато чуете "Добавяне на принтер", за да отворите диалоговия прозорец Търсене на принтери, и използвайте клавиша Tab за навигиране. Натиснете клавиша интервал, когато чуете "Печат във файл", за да изберете тази опция. Когато изберете бутона Печат, се отваря диалогов прозорец на файловия мениджър, който ви подканва да въведете име на файл.

 6. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до групата Настройки. Изберете желаните настройки. За повече информация за наличните опции вижте Настройки за печат.

 7. Натиснете Alt+P, P, за да се придвижите до бутона Печат, и след това натиснете интервал, за да отпечатате работната книга.

Настройки за печат

В групата Настройки можете да зададете настройки за следните опции, когато отпечатвате:

Какво да се печата

За да изберете между отпечатване само на активните листове в работната книга, цялата работна книга или текущата селекция, натиснете Alt+P, A. Чувате: "Печатай, (избраната опция), разгъващ се списък, който може да се редактира". Натиснете клавиша Enter, след което използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете това, което искате да отпечатате.

За да игнорирате предварително дефинирана област за печат във вашата работна книга, използвайте клавиша със стрелка надолу, за да превъртате опциите в Печатай, докато не чуете: "Игнорирай областта за печат, неотметнат елемент от менюто". Натиснете интервал, за да отметнете опцията Игнорирай областта за печат.

Обхват на страници

За да зададете обхвата на страниците за печат, натиснете Alt+P, H за броячното поле за първата страница или Alt+P, J за броячното поле за последната страница. Чувате "Страници, редактиране".

 • В полето за първата страница въведете номера на страница на първата страница, която искате да отпечатате, или използвайте клавиша със стрелка нагоре, за да зададете номера на страницата.

 • В полето за последната страница въведете номера на страница на последната страница, която искате да отпечатате, или използвайте клавиша със стрелка нагоре, за да зададете номера на страницата.

Едностранен или двустранен печат

За да настроите едностранен или двустранен печат, натиснете Alt+P, D. Чувате "Едностранен печат, 1 от 3". В списъка Едностранен печат изберете желаната опция. Ако изберете двустранен печат, чувате "Печат от двете страни".

Забележка: Тази опция е налична само ако принтерът ви поддържа двустранен печат.

Комплектоване и подвързване с телбод

За да зададете комплектоване, натиснете Alt+P, C. След това използвайте клавишите със стрелка надолу или нагоре, за да изберете от Комплектовани (чувате "Комплектовани, 1 от 2") или Некомплектовани (чувате "Некомплектовани"), след което натиснете Enter.

Забележка: Опцията за комплектоване е налична само ако принтерът ви я поддържа.

За да зададете подвързване с телбод, натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Подвързване с телбод, след което използвайте клавишите със стрелка надолу или нагоре, за да изберете Без телбод, Един телбод или Два телбода.

Забележка: Опцията за подвързване с телбод е налична само ако принтерът ви я поддържа.

Ориентация на страницата

За да зададете ориентация на страницата, натиснете Alt+P, O. Чувате: "Ориентация". Използвайте клавишите със стрелката нагоре и надолу, за да изберете Портретна ориентация (чувате "Портретна ориентация") или Пейзажна ориентация (чувате "Пейзажна ориентация").

Размер на страница

За да зададете размера на страницата, натиснете Alt+P, L. Чувате: "Размер на страницата". Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да изберете правилния размер на страница. Чувате размерите на страницата или размера на хартията за всеки размер, наличен в списъка.

Полета на страница

За да зададете полета на страницата, натиснете Alt+P. За да зададете размер на полетата по избор, използвайте клавиша със стрелка надолу, за да преминете през всички опции за полета. След списъка с полета достигнете до връзката Полета по избор. За да изберете връзката, натиснете Enter. Чувате: "Полета". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете Нормални полета (чувате "Нормални полета"), Тесни полета (чувате "Тесни полета") или Широки полета (чувате "Широки полета".)

Мащабиране на страница

За да зададете мащабирането на страницата, натиснете Alt+P, S. Чувате "Мащабиране по размер". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете желаното мащабиране.

Вж. също

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Клавишни комбинации в Excel

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel за уеб с клавиатурата си и екранен четец, за да отпечатате работна книга на Excel. Тествахме го с разказвач, JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност.

Декоративна икона ви трябват инструкции как да печатате от Excel, но не и с помощта на екранен четец? Вижте Отпечатване на работен лист.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Excel за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel за уеб.

В тази тема

Отпечатване на вашата работна книга

 1. В работна книга на Excel за уеб натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, за да покажете лентата. Чувате: "Избран, елемент на раздел Начало". Натиснете F, P, P, за да отворите диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel за уеб. Чувате: "Диалогов прозорец Настройки за печат, фокусът е върху избраното, Активен лист, радио бутон".

 2. Изберете Excel за уеб настройките за печат, които искате, както е описано подробно в Настройки за печат в Excel online, след което натиснете клавиша T АБ, докато не чуете: "бутон печат". Натиснете ENTER, за да отворите диалоговия прозорец печат . чувате "диалогов прозорец за печат, принтер", последван от избрания в момента принтер.

 3. Изберете желаните настройки за печат за Microsoft Edge, както е описано в Настройки за печат в Microsoft Edge, а след това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Печат". Натиснете Enter, за да избере отпечатате работната книга.

Excel за уеб на настройките за печат

Какво да се печата

Когато отворите диалоговия прозорец Настройки за печат в Excel за уеб, чувате: "Диалогов прозорец Настройки за печат, фокусът е върху избраното, Активен лист, радио бутон". За да отпечатате активния лист, оставете избрана опцията Активен лист. Използвайте клавишите със стрелки, за да промените настройката на Цялата работна книга или Текущата селекция. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до други настройки или до бутона Печат.

Ориентация на страницата

В диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel за уеб натискайте Tab, докато не чуете: "Избрано, Портретна, радио бутон". Използвайте клавишите със стрелки, за да превключите настройката за Ориентация на страницата между Портретна и Пейзажна.

Размер на хартията

В диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel за уеб натискайте Tab, докато не чуете "Изберете", последвано от името и описанието на размера на хартията по подразбиране или на избрания преди това размер на хартията. Например можете да чуете "Изберете, Letter, 8,5 х 11, разгъващ се списък, който може да се редактира". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да превъртате наличните размери на хартията, докато не чуете желания размер. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до други настройки или до бутона Печат.

Мащабиране на страница

В диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel за уеб натискайте Tab, докато не чуете: "Без мащабиране, без мащабиране, разгъващ се списък, който може да се редактира". Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете между Без мащабиране, Побиране на листа на една страница, Побиране на всички колони на една страница и Побиране на всички редове на една страница. След като изберете желаното мащабиране, натискайте Tab, за да се придвижите до други настройки в диалоговия прозорец Настройки за печат.

Настройки за печат в Microsoft Edge

За да отворите диалоговия прозорец Печат на Microsoft Edge, изберете бутона Печат в диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel за уеб или натиснете Ctrl+P в своята работната книга на Excel за уеб.

Забележка: Настройките за печат, показани в диалоговия прозорец Печат на Microsoft Edge, се базират на текущо избрания принтер. В зависимост от модела на принтера ви някои от настройките, които са дадени по-долу, може да не са налични.

Избор на принтер

Когато първоначално стигнете до диалоговия прозорец Печат на Microsoft Edge, чувате "Диалогов прозорец Печат, принтер", последвано от текущо избрания принтер. За да смените избрания принтер, използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу. Чувате името на всеки принтер, когато превъртате списъка, а другите налични настройки в диалоговия прозорец Печат на Microsoft Edge се променят с всеки избран принтер.

Ориентация на страницата

Натискайте Tab, за да се придвижите до падащия списък Ориентация. Чувате: "Ориентация, Портретна, разгъващ се списък". Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да промените на Пейзажна. Чувате: "Пейзажна". Натискайте Tab, за да се придвижите до други настройки в диалоговия прозорец.

Забележка: Ориентация също може да бъде зададена в диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel за уеб, както е описано подробно в Настройки за печат в Excel Online.

Брой на копията за печат

Натискайте Tab, за да се придвижите до полето Копия. Чувате: "Копия, редактиране, 1". Въведете броя на копията, които искате да отпечатате.

Страници за печат

Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Страници. Чувате "Страници", последвано от текущата селекция и "разгъващ се списък". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете между Всички, Текущата страница и Обхват на страниците. Ако изберете Обхват на страниците, се появява полето Обхват. Натиснете Tab. Чувате "Обхват на страниците, редактиране". Въведете диапазона от страници, които искате да отпечатате.

Мащабиране на страница

Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Мащаб. Чувате "Мащаб", последвано от текущата селекция и "разгъващ се списък". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете Свий, за да се побере или процент на мащабиране.

Полета на страница

Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Полета", последвано от текущата селекция и "разгъващ се списък". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете между Нормални, Тесни, Средни и Широки, за да зададете полетата. Чувате името на всяка избрана настройка.

Горни и долни колонтитули

Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "горни и долни колонтитули", последвани от текущата селекция и "разгъващ се списък". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете изкл ., за да не отпечатвате горни и долни колонтитули , или да печатате горни и долни колонтитули

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне на коментари към работен лист на Excel

Клавишни комбинации в Excel

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Какво е новото в Microsoft 365

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×