IF е една от най-гъвкавите и популярни функции в Excel често се използва няколко пъти в една формула, както и в комбинация с други функции. За съжаление, поради сложността, с която могат да бъдат изградени if команди, е доста лесно да се нат #VALUE! грешка. Обикновено можете да потисне грешката, като добавите към вашата формула определени функции, като например ISERROR, ISERR или IFERROR.

Проблем: Аргументът препраща към грешни стойности

Когато има препратка към клетка към стойност на грешка, IF показва #VALUE! грешка.

Решение: Можете да използвате всяка от формулите за обработване на грешки, като например ISERROR, ISERR или IFERROR, заедно с IF. Темите по-долу обясняват как да използвате IF, ISERROR и ISERR или IFERROR във формула, когато вашият аргумент препраща към грешни стойности.

Забележки: 

  • Функцията IFERROR беше въведена в Excel 2007 и е за предпочитане пред ISERROR или ISERR, тъй като не изисква съставянето на многословни формули. С функциите ISERROR и ISERR формулата се изчислява два пъти – веднъж, за да се види дали съдържа грешка, и втори път, за да се върне резултатът й. IFERROR изчислява само веднъж.

  • =IFERROR(Формула;0) е много по-добре от =IF(ISERROR(Формула;0;Формула))

Проблем: Синтаксисът е грешен

Ако синтаксисът на дадена функция не е изграден правилно, той може да върне #VALUE! грешка.

Решение: Уверете се, че сте съставили синтаксиса правилно. Ето пример на добре съставена формула, която влага функция IF в друга функция IF, за да изчисли удръжки на базата на нивото на дохода.

=IF(E2<31500;E2*15%;IF(E2<72500;E2*25%;E2*28%))

Пример за добре изградена команда IF

На обикновен български това означава – ако (IF) стойността в клетка E2 е по-малка от 31 500, тогава стойността да се умножи с 15%. Но ако (IF) не е, да се провери дали стойността е по-малка от 72 500. Ако (IF) е така, да се умножи с 25%, в противен случай да се умножи с 28%.

За да използвате IFERROR със съществуваща формула, просто оградете завършената формула с IFERROR:

=IFERROR(IF(E2<31500;E2*15%;IF(E2<72500;E2*25%;E2*28%));0)

С прости думи, тази формула означава: ако (IF) която и да е част от първоначалната формула доведе до грешка, да се покаже 0, в противен случай да се върне резултатът от инструкцията IF. Някои хора пишат формулите си така, че обработката на грешки да започне веднага, макар че това не е добра практика, тъй като манипулаторът на грешки ще потисне възможните грешки и няма да разберете дали формулата ви работи правилно, или не. Ако трябва да добавите обработване на грешки, най-добре е да го направите, след като се уверите, че формулата ви работи правилно.

Забележка: Стойностите за оценяване във формулите не трябва да съдържат запетаи. Ако добавите запетаи, функцията IF ще се опита да използва стойностите като аргументи и Excel ще изведе грешка. От друга страна процентните множители имат символа %. Това показва на Excel, че искате тези стойности се възприемат като проценти. В противен случай ще трябва да ги въведете като техни действителни процентни стойности, например "E2*0,25".

Съобщение на Excel, когато добавите запетая към стойност

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

Коригиране на грешка #VALUE! грешка

IF функция

IFERROR функция

IS функции

IFS функция (Microsoft 365 или Excel 2016 или по-нова версия)

IF функция – вложени формули и избягване на капани

Video: Nested IF functions

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Откриване на грешки във формули

Всички Excel функции (по азбучен ред)

Всички функции на Excel (по категории)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×