Zobrazení položek na obrazovce pomocí Lupy

Windows 10

Lupa je nástroj, který zvětší obrazovku nebo její část, a umožňuje tak líp vidět text a obrázky. Díky několika různým nastavením můžete tento nástroj používat způsobem, který vám vyhovuje nejlíp.

Spuštění Lupy

Pokud chcete Lupu otevřít klávesnicí, stiskněte tlačítko s logem Windows  a + (znaménko plus). Dotykem nebo myší ji otevřete tak, že přejdete na Start pak na Nastavení > Usnadnění přístupu > Lupa a zapnete Lupu pomocí posuvníku.

Pokud nezměníte nastavení, otevře se Lupa v režimu zobrazení na celou obrazovku.

Ukončení Lupy

Lupu ukončíte tak, že stiskněte klávesu s logem Windows  +Esc nebo zvolíte ikonu lupy   a na panelu nástrojů Lupy klikněte na tlačítko Zavřít.

Změna zobrazení Lupy

S myší můžete Lupu používat ve třech různých zobrazeních: celá obrazovka, čočka nebo ukotvení. Vyzkoušejte je všechny a uvidíte, které vám bude vyhovovat.

Ve zobrazení na celou obrazovku se zvětší celá vaše obrazovka. Zvětšenou obrazovku pravděpodobně neuvidíte celou najednou, ale když se po ní budete pohybovat myší, uvidíte všechno. Jestliže máte dotykovou obrazovku, zobrazí Lupa kolem jejího okraje bílé ohraničení. Po obrazovce se můžete pohybovat tak, že se budete prstem nebo myší posouvat podél ohraničení.

Ve zobrazení čočky bude váš pohyb po obrazovce vypadat, jako byste pohybovali lupou.

Ukotvené zobrazení funguje na ploše. V tomto zobrazení je lupa ukotvená k části obrazovky. Při pohybu po obrazovce se zvětšené části obrazovky zobrazují v ukotvené oblasti a hlavní část obrazovky se nemění.

Přizpůsobení Lupy

Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit obrazovku, změňte způsob, jakým Lupa funguje, pomocí kláves pro změnu velikost (

Zoom in button
 a
Zoom out button
). Nebo k přiblížení nebo oddálení stiskněte klávesu s logem Windows  a + (znaménko plus) nebo klávesu s logem Windows  a – (znaménko mínus).

 1. Po otevření tlačítka Možnosti lupy
  Magnifier options button
  budete moct měnit úroveň přiblížení, barvu nebo fokus.
 2. Stisknutím klávesy s logem Windows  a + (znaménko plus) otevřete Lupu.
 3. Na ploše vyberte ikonu lupy  a pak tlačítko Možnosti
  Magnifier options button
  .
 4. Udělejte některé z těchto kroků:
  • Pomocí posuvníku vyberte přírůstek při přiblížení nebo oddálení. Vybraná procentuální hodnota bude představovat přírůstek, o který Lupa zvětší obrazovku při stisknutí Tlačítka pro přiblížení
   Zoom in button
   .
  • Pokud chcete invertovat barvy na obrazovce, zvolte Zapnout inverzi barev. Při použití invertovaných barev může být text někdy čitelnější.
  • Zaškrtnutím příslušných políček zvolte, co má nástroj Lupa zobrazovat. Lupa může sledovat ukazatel myši, oblasti pro zadávání nebo kurzor klávesnice.

Použití Lupy s dotykovou obrazovkou

Na dotykové obrazovce se s Lupou dají dělat různé věci:

 • Přiblížit a oddálit klepnutím na rohy.
 • Pohybovat se na obrazovce posouváním podél stran.
 • Klepnutím dvěma prsty na protilehlé strany se podívat, na kterém místě obrazovky právě jste.
 • Lupu ukončíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Windows 8.1

Lupa je užitečný nástroj, který zvětšuje obrazovku nebo její část, a umožňuje tak lépe vidět text a obrázky. Díky několika různým nastavením můžete tento nástroj používat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Použití nástroje Lupa

Nástroj Lupa můžete rychle spustit a ukončit, takže je po ruce, když ho potřebujete, a nepřekáží, když ho nepotřebujete.

Spuštění Lupy pomocí klávesnice

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows  a + (znaménko plus).

 2. Nástroj Lupa se spustí v režimu zobrazení na celou obrazovku (pokud toto nastavení nezměníte).

Spuštění Lupy pomocí dotyku nebo myši

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů, klikněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Usnadnění přístupu, potom na Lupa a pak tuto funkci zapněte pomocí posuvníku u položky Lupa.

 3. Nástroj Lupa se spustí v režimu zobrazení na celou obrazovku (pokud toto nastavení nezměníte).

Ukončení nástroje Lupa

Pokud chcete Lupu rychle ukončit, stiskněte klávesu s logem Windows +Esc. Můžete taky klepnout nebo kliknout na ikonu lupy a pak na tlačítko Zavřít na panelu nástrojů Lupa.

Změna zobrazení nástroje Lupa

Pokud používáte myš, můžete s Lupou pracovat několika různými způsoby v několika zobrazeních: Celá obrazovka, Čočka a Ukotvené. Vyzkoušejte je všechny a uvidíte, které vám bude vyhovovat.

 • Celá Obrazovka V tomto zobrazení je zvětšená celá obrazovka. Zvětšenou obrazovku pravděpodobně neuvidíte celou najednou, ale když se po ní budete pohybovat, uvidíte všechno. Jestliže máte dotykovou obrazovku, zobrazí Lupa kolem jejího okraje bílé ohraničení. Po obrazovce se můžete pohybovat tak, že se budete prstem nebo myší posouvat podél ohraničení.
 • Čočka Pokud se budete v tomto zobrazení pohybovat po obrazovce, bude to vypadat, jako byste pohybovali lupou.
 • Ukotvené Ukotvené zobrazení funguje na ploše systému Windows. V tomto zobrazení je lupa ukotvená k části obrazovky. Při pohybu po obrazovce se zvětšené části obrazovky zobrazují v ukotvené oblasti a hlavní část obrazovky se nemění.

Přizpůsobení nástroje Lupa

Způsob fungování nástroje Lupa můžete změnit. Například pomocí tlačítek pro přiblížení a oddálení (

Zoom in button
Zoom out button
) můžete změnit, o kolik se obrazovka při použití Lupy zvětší. Další možností pro přiblížení a oddálení je stisknutí kombinace kláves Windows+Plus a Windows+Mínus na klávesnici. K dispozici je také možnost změnit vlastnosti Lupy pomocí tlačítka Možnosti lupy 
Magnifier options button
.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Lupa a potom klepněte nebo klikněte na Lupa.

 3. Přejděte na plochu systému Windows a klikněte na Lupu .

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti

  Magnifier options button
  .

 5. Udělejte některé z těchto kroků:

  • Pomocí posuvníku vyberte přírůstek při přiblížení nebo oddálení. Vybraná procentuální hodnota bude představovat přírůstek, o který Lupa zvětší obrazovku při stisknutí tlačítka pro přiblížení

   Zoom in button
   .

  • Pokud chcete invertovat barvy na obrazovce, zaškrtněte políčko Zapnout inverzi barev. Při použití invertovaných barev může být text někdy čitelnější.

  • Zaškrtnutím příslušných políček zvolte, co má nástroj Lupa zobrazovat. Lupa může sledovat ukazatel myši, oblasti pro zadávání nebo kurzor klávesnice.

Ovládání Lupy dotykem

Lupu můžete na dotykové obrazovce používat k různým úkolům:

 • Přiblížit a oddálit klepnutím na rohy.

 • Pohybovat se na obrazovce posouváním podél stran.

 • Lupu ukončíte klepnutím na X.

 • Klepnutím dvěma prsty na protilehlé strany se podívat, na kterém místě obrazovky právě jste.

Windows 7

Lupa zvětšuje různé části obrazovky a je součástí Centra usnadnění přístupu. Pokud ji chcete rychle otevřít, klikněte na Start a potom zadejte Lupa.

Můžete taky změnit rozlišení obrazovky, čímž upravíte zřetelnost, velikost a množství věcí, které se vejdou na monitor počítače. Další informace o úpravách rozlišení obrazovky najdete v tématu Dosažení nejlepšího zobrazení na monitoru.

Lupa má tři režimy:

 • Režim celé obrazovky V režimu celé obrazovky se zvětší celá vaše obrazovka. V závislosti na zvolené velikosti obrazovky a úrovni přiblížení možná neuvidíte celou obrazovku.

 • Režim čočky V režimu čočky se zvětší oblast kolem ukazatel myši. Když přesunete ukazatel myši, zvětšená oblast obrazovky se přesune spolu s ní.

 • Ukotvený režim V ukotveném režimu se zvětší jenom část obrazovky, zatímco zbytek vaši plochy zůstane beze změny. Pak můžete ovládat, která část obrazovky se zvětší.


Zvětšování položek na obrazovce

 1. Spusťte Lupu tak, že kliknete na tlačítko Start

  Obrázek tlačítka Start
  , pak na Všechny programy, Příslušenství, Usnadnění přístupu a nakonec na Lupa.

 2. V nabídce Zobrazení klikněte na režim, který chcete použít.

 3. Přesuňte ukazatel na část obrazovky, kterou chcete zvětšit.

 

Volba místa pro přiblížení Lupou
Změna úrovně přiblížení
Nastavení přírůstku přiblížení
Nastavení velikosti čočky
Zapnutí inverze barev
Zobrazení panelu nástrojů Lupy


Vlastnosti

ID článku: 11542 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 3

Váš názor