Usnadnění prohlížení objektů na obrazovce pomocí Lupy

Platí pro: Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Lupa zvětší obrazovku nebo její část, abyste lépe viděli text a obrázky.

Zapnutí a vypnutí Lupy

Lupu můžete otevřít stisknutím této kombinace kláves na klávesnici: klávesa s logem Windows‌‌  + Plus (+). Stisknutím kombinace klávesa s logem Windows  + Esc Lupu vypnete.

Pokud chcete Lupu otevírat dotykem nebo myší, vyberte Start  > Nastavení  > Usnadnění přístupu  > Lupa  a pak přepněte přepínací tlačítko v části Zapnout nástroj Lupa.

Lupu můžete také vypnout výběrem tlačítka Zavřít  na panelu nástrojů Lupa.

Přiblížení a oddálení a použití zobrazení Lupy

Když je Lupa zapnutá, můžete zobrazení přiblížit nebo oddálit stisknutím kombinace kláves klávesa s logem Windows  + Plus (+) nebo klávesa s logem Windows  + Minus (-). Zobrazení můžete také přiblížit nebo oddálit pomocí myši stisknutím kombinace kláves CTRL + Alt a použitím kolečka myši.

Lupu můžete používat ve třech různých režimech zobrazení: celá obrazovka, čočka nebo ukotvení. Pokud chcete zobrazení změnit, použijte nabídku Zobrazení na panelu nástrojů Lupa.

Zobrazení Celá obrazovka zvětší celou obrazovku. Zvětšenou obrazovku neuvidíte celou najednou, ale když se po ní budete pohybovat, můžete postupně zobrazit všechny její části.

Zobrazení Čočka vypadá, jako byste po obrazovce posunovali lupu. Velikost čočky můžete změnit v nastavení Lupy.

Ukotvené zobrazení funguje na ploše. V tomto zobrazení je Lupa ukotvená na obrazovce. Při pohybu po obrazovce se části obrazovky zobrazují zvětšené v ukotvené oblasti, zatímco hlavní část obrazovky se nemění.

Změna nastavení Lupy

Lupa má různé možnosti nastavení, které vám ji pomůžou nastavit podle vašich potřeb. K těmto nastavením se dostanete tak, že vyberete Start  > Nastavení  > Usnadnění přístupu  > Lupa . Můžete také stisknout kombinaci klávesa s logem Windows  + CTRL + M nebo vybrat tlačítko Nastavení 

Magnifier options button
 na panelu nástrojů Lupa.

Změnit můžete následující možnosti:

 • Úroveň přiblížení. Umožňuje změnit výchozí zvětšení při zapnutí Lupy.
 • Přírůstky úrovně přiblížení. Umožňuje změnit míru, se kterou Lupa přibližuje a oddaluje zobrazení.
 • Spustit Lupu po přihlášení. Umožňuje nastavit automatické zapnutí Lupy, když se přihlásíte k počítači.
 • Spustit Lupu před přihlášením pro všechny. Umožňuje zapnout Lupu pro všechny uživatele před tím, než se přihlásí k vašemu počítači.
 • Invertovat barvy. Umožňuje invertovat barvy na obrazovce. Při použití invertovaných barev může být někdy text lépe čitelný.
 • Zjemňování obrázků a textu. Umožňuje jemnější zobrazení okrajů zvětšeného textu při jeho přiblížení.
 • Sbalit do ikony Lupy. Umožňuje sbalit panel nástrojů Lupa do ikony lupy. Panel nástrojů Lupa zobrazíte výběrem ikony lupy.
 • Volba zobrazení Lupy. Umožňuje vybrat výchozí zobrazení, které se použije při zapnutí Lupy. Pokud vyberete zobrazení Čočka, můžete také změnit velikost čočky.

Použití Lupy s dotykovým displejem

Tady je několik tipů, jak používat Lupu s dotykovým displejem:

 • Pokud chcete přiblížit nebo oddálit zobrazení, klepněte na symboly PLUS (+) nebo MINUS (-) v rozích obrazovky.
 • V zobrazení Celá obrazovka se můžete pohybovat po obrazovce přetahováním okrajů obrazovky.
 • Pokud chcete zobrazení rychle oddálit a zjistit, kde na obrazovce se nacházíte, klepněte prstem na protilehlé okraje obrazovky současně.
 • Pokud chcete Lupu zavřít, klepněte na tlačítko Zavřít .

Klávesové zkratky Lupy

Úplný seznam klávesových zkratek Lupy najdete v tématu Klávesové zkratky Windows pro přístupnost. Úplný seznam klávesových zkratek je k dispozici také v nastavení Lupy.

Windows 8.1


Lupa je užitečný nástroj, který zvětšuje obrazovku nebo její část, a umožňuje tak lépe vidět text a obrázky. Díky několika různým nastavením můžete tento nástroj používat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Použití Lupy

Nástroj Lupa můžete rychle spustit a ukončit, takže je po ruce, když ho potřebujete, a nepřekáží, když ho nepotřebujete.

Spuštění Lupy pomocí klávesnice

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows  a + (znaménko PLUS).

 2. Nástroj Lupa se spustí v režimu zobrazení na celou obrazovku (pokud toto nastavení nezměníte).

Spuštění Lupy pomocí dotyku nebo myši

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak klepněte na Změnit nastavení počítače..
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů, klikněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Usnadnění přístupu, potom na Lupa a pak tuto funkci zapněte pomocí posuvníku u položky Lupa.

 3. Nástroj Lupa se spustí v režimu zobrazení na celou obrazovku (pokud toto nastavení nezměníte).

Ukončení nástroje Lupa

Pokud chcete Lupu rychle ukončit, stiskněte klávesu s logem Windows  + ESC. Můžete také klepnout nebo kliknout na ikonu lupy a pak na tlačítko Zavřít na panelu nástrojů Lupa.

Změna zobrazení nástroje Lupa

Pokud používáte myš, můžete s Lupou pracovat několika různými způsoby v několika zobrazeních: Celá obrazovka, Čočka a Ukotvené. Vyzkoušejte je všechny a uvidíte, které vám bude vyhovovat.

 • Celá Obrazovka V tomto zobrazení je zvětšená celá obrazovka. Zvětšenou obrazovku pravděpodobně neuvidíte celou najednou, ale když se po ní budete pohybovat, uvidíte všechno. Jestliže máte dotykovou obrazovku, zobrazí Lupa kolem jejího okraje bílé ohraničení. Po obrazovce se můžete pohybovat tak, že se budete prstem nebo myší posouvat podél ohraničení.
 • Čočka Pokud se budete v tomto zobrazení pohybovat po obrazovce, bude to vypadat, jako byste pohybovali lupou.
 • Ukotvené Ukotvené zobrazení funguje na ploše systému Windows. V tomto zobrazení je lupa ukotvená k části obrazovky. Při pohybu po obrazovce se zvětšené části obrazovky zobrazují v ukotvené oblasti a hlavní část obrazovky se nemění.

Přizpůsobení nástroje Lupa

Způsob fungování Lupy můžete změnit. Například pomocí tlačítek pro přiblížení a oddálení (

Zoom in button
 a 
Zoom out button
) můžete změnit, jak moc Lupa velikost zobrazení obrazovky změní. Další možností, jak zobrazení rychle přiblížit nebo oddálit, je stisknutí klávesy Windows  a klávesy PLUS nebo klávesy Windows  a klávesy MINUS na klávesnici. Nastavení Lupy můžete změnit také po otevření okna Možnosti Lupy pomocí tlačítka
Magnifier options button
.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Lupa a potom klepněte nebo klikněte na Lupa.

 3. Přejděte na plochu systému Windows a klikněte na lupu .

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti

  Magnifier options button
  .

 5. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Pomocí posuvníku vyberte přírůstek při přiblížení nebo oddálení. Vybraná procentuální hodnota bude představovat přírůstek, o který Lupa zvětší obrazovku při stisknutí tlačítka pro přiblížení

   Zoom in button
   .

  • Pokud chcete invertovat barvy na obrazovce, zaškrtněte políčko Zapnout inverzi barev. Při použití invertovaných barev může být text někdy čitelnější.

  • Zaškrtnutím příslušných políček zvolte, co má nástroj Lupa zobrazovat. Lupa může sledovat ukazatel myši, oblasti pro zadávání nebo kurzor klávesnice.

Ovládání Lupy dotykem

Lupu můžete na dotykové obrazovce používat k různým úkolům:

 • Přiblížit a oddálit klepnutím na rohy.

 • Pohybovat se na obrazovce posouváním podél stran.

 • Lupu ukončíte klepnutím na X.

 • Klepnutím dvěma prsty na protilehlé strany se můžete podívat, na kterém místě obrazovky právě jste.

Windows 7


Lupa zvětšuje různé části obrazovky a je součástí Centra usnadnění přístupu. Pokud ji chcete rychle otevřít, klikněte na Start a potom zadejte Lupa.

Můžete taky změnit rozlišení obrazovky, čímž upravíte zřetelnost, velikost a množství věcí, které se vejdou na monitor počítače. Další informace o úpravách rozlišení obrazovky najdete v tématu Dosažení nejlepšího zobrazení na monitoru.

Lupa má tři režimy:

 • Režim celé obrazovky. V režimu celé obrazovky se zvětší celá vaše obrazovka. V závislosti na zvolené velikosti obrazovky a úrovni přiblížení možná neuvidíte celou obrazovku.

 • Režim čočky. V režimu čočky se zvětší oblast kolem ukazatel myši. Když přesunete ukazatel myši, zvětšená oblast obrazovky se přesune spolu s ní.

 • Ukotvený režim. V ukotveném režimu se zvětší jenom část obrazovky, zatímco zbytek vaši plochy zůstane beze změny. Pak můžete ovládat, která část obrazovky se zvětší.

Podívejte se na toto video, ve kterém se dozvíte, jak zvětšit položky na obrazovce (1:56).


Zvětšování položek na obrazovce

 1. Spusťte Lupu tak, že kliknete na tlačítko Start

  Obrázek tlačítka Start
  , pak na Všechny programy, Příslušenství, Usnadnění přístupu a nakonec na možnost Lupa.

 2. V nabídce Zobrazení klikněte na režim, který chcete použít.

 3. Přesuňte ukazatel na část obrazovky, kterou chcete zvětšit.