Usnadnění prohlížení objektů na obrazovce pomocí Lupy

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Lupa zvětší obrazovku nebo její část, abyste lépe viděli text a obrázky.

Zapnutí a vypnutí Lupy

Lupu můžete otevřít stisknutím této kombinace kláves na klávesnici: klávesa s logem Windows‌‌  + Plus (+). Stisknutím kombinace klávesa s logem Windows  + Esc Lupu vypnete.

Pokud chcete Lupu otevírat dotykem nebo myší, vyberte Start  > Nastavení  > Usnadnění přístupu  > Lupa  a pak přepněte přepínací tlačítko v části Zapnout nástroj Lupa.

Lupu můžete také vypnout výběrem tlačítka Zavřít  na panelu nástrojů Lupa.

Přiblížení a oddálení a použití zobrazení Lupy

Když je Lupa zapnutá, můžete zobrazení přiblížit nebo oddálit stisknutím kombinace kláves klávesa s logem Windows  + Plus (+) nebo klávesa s logem Windows  + Minus (-). Zobrazení můžete také přiblížit nebo oddálit pomocí myši stisknutím kombinace kláves CTRL + Alt a použitím kolečka myši.

Lupu můžete používat ve třech různých režimech zobrazení: celá obrazovka, čočka nebo ukotvení. Pokud chcete zobrazení změnit, použijte nabídku Zobrazení na panelu nástrojů Lupa.

Zobrazení Celá obrazovka zvětší celou obrazovku. Zvětšenou obrazovku neuvidíte celou najednou, ale když se po ní budete pohybovat, můžete postupně zobrazit všechny její části.

Zobrazení Čočka vypadá, jako byste po obrazovce posunovali lupu. Velikost čočky můžete změnit v nastavení Lupy.

Ukotvené zobrazení funguje na ploše. V tomto zobrazení je Lupa ukotvená na obrazovce. Při pohybu po obrazovce se části obrazovky zobrazují zvětšené v ukotvené oblasti, zatímco hlavní část obrazovky se nemění.

Změna nastavení Lupy

Lupa má různé možnosti nastavení, které vám ji pomůžou nastavit podle vašich potřeb. K těmto nastavením se dostanete tak, že vyberete Start  > Nastavení  > Usnadnění přístupu  > Lupa . Můžete také stisknout kombinaci klávesa s logem Windows  + CTRL + M nebo vybrat tlačítko Nastavení 

Magnifier options button
 na panelu nástrojů Lupa.

Změnit můžete následující možnosti:

 • Úroveň přiblížení. Umožňuje změnit výchozí zvětšení při zapnutí Lupy.
 • Přírůstky úrovně přiblížení. Umožňuje změnit míru, se kterou Lupa přibližuje a oddaluje zobrazení.
 • Spustit Lupu po přihlášení. Umožňuje nastavit automatické zapnutí Lupy, když se přihlásíte k počítači.
 • Spustit Lupu před přihlášením pro všechny. Umožňuje zapnout Lupu pro všechny uživatele před tím, než se přihlásí k vašemu počítači.
 • Invertovat barvy. Umožňuje invertovat barvy na obrazovce. Při použití invertovaných barev může být někdy text lépe čitelný.
 • Zjemňování obrázků a textu. Umožňuje jemnější zobrazení okrajů zvětšeného textu při jeho přiblížení.
 • Sbalit do ikony Lupy. Umožňuje sbalit panel nástrojů Lupa do ikony lupy. Panel nástrojů Lupa zobrazíte výběrem ikony lupy.
 • Volba zobrazení Lupy. Umožňuje vybrat výchozí zobrazení, které se použije při zapnutí Lupy. Pokud vyberete zobrazení Čočka, můžete také změnit velikost čočky.

Použití Lupy s dotykovým displejem

Tady je několik tipů, jak používat Lupu s dotykovým displejem:

 • Pokud chcete přiblížit nebo oddálit zobrazení, klepněte na symboly PLUS (+) nebo MINUS (-) v rozích obrazovky.
 • V zobrazení Celá obrazovka se můžete pohybovat po obrazovce přetahováním okrajů obrazovky.
 • Pokud chcete zobrazení rychle oddálit a zjistit, kde na obrazovce se nacházíte, klepněte prstem na protilehlé okraje obrazovky současně.
 • Pokud chcete Lupu zavřít, klepněte na tlačítko Zavřít .

Klávesové zkratky Lupy

Úplný seznam klávesových zkratek Lupy najdete v tématu Klávesové zkratky Windows pro přístupnost. Úplný seznam klávesových zkratek je k dispozici také v nastavení Lupy.