Klávesové zkratky pro přístupnost vám můžou zjednodušit práci s počítačem, když používáte klávesnici nebo zařízení pro usnadnění.

Tady je seznam klávesových zkratek pro technologie asistencí v Windows 11, včetně Lupy, vysokého kontrastu a dalších.

Seznam klávesových zkratek a dotykových gest pro Předčítání v Windows 11 najdete v tématu Klávesové příkazy a dotykovágesta předčítání .

Klávesové zkratky pro Lupu

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + znaménko PLUS (+)

Zapnutí Lupy

Klávesa s logem Windows + ESC

Vypnutí Lupy

Windows klávesa s logem + znaménko plus (+) nebo znaménko minus (-)

Přiblížení nebo oddálení při zapnuté Lupě

CTRL+ALT+kolečko myši

Přiblížení a oddálení pomocí kolečka myši

Klávesa s logem Windows  +CTRL+M

Otevření nastavení Lupy

CTRL+ALT+klávesy se šipkami

Posouvání ve směru kláves se šipkami

CTRL+ALT+I

Inverze barev

CTRL+ALT+F

Přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce

CTRL+ALT+L

Přepnutí do zobrazení čočky

CTRL+ALT+D

Přepnutí do ukotveného zobrazení

CTRL+ALT+M

Přecházení mezi zobrazeními

CTRL+ALT+R

Změna velikosti čočky pomocí myši

SHIFT+ALT+klávesy se šipkami

Změna velikosti čočky pomocí klávesnice

CTRL+ALT+MEZERNÍK

Rychlé zobrazení celé plochy při používání zobrazení na celou obrazovku

Příkazy pro čtení pomocí programu Lupa

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + znaménko PLUS (+)

Zapnutí Lupy

Spuštění, pozastavení a pokračování čtení

Modifikační klávesa + ENTER

Zastavení čtení

Libovolná klávesa

Čtení od ukazatele myši

Modifikační klávesa + kliknutí levým tlačítkem myši

Přečtení předchozí věty

Modifikační klávesa + H

Přečtení další věty

Modifikační klávesa + K

Další informace o čtení pomocí programu Lupa najdete v článku Jak používat Lupu.

Další klávesové zkratky pro přístupnost

Stisknutá klávesa

Akce

Pravý SHIFT po dobu osmi sekund

Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREEN

Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK

Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí

SHIFT pětkrát po sobě

Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem

NUM LOCK po dobu pěti sekund

Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves

CTRL + E

Otevření hledání (ve většině aplikací)

Klávesa s logem Windows +A

Otevře rychlé Nastavení

Klávesa s logem Windows  +CTRL+C

Vypnutí nebo zapnutí filtrů barev

Klávesa s logem Windows  + H

Otevře psaní hlasem.

Windows klávesa s logem + Alt + H

Přesunutí fokusu klávesnice do dialogu pro psaní hlasem

Klávesa s logem Windows  +CTRL+N

Otevření nastavení Předčítání

Klávesa s logem Windows  + Ctrl + S

Zapnutí funkce Windows Rozpoznávání řeči

Klávesa s logem Windows  + Ctrl + O

Zapnutí klávesnice na obrazovce

Klávesa s logem Windows  + U

Otevře přístupnost Nastavení

Windows klávesa s logem + W

Otevře widgety.

Další klávesové zkratky

Klávesové zkratky pro přístupnost vám můžou zjednodušit práci s počítačem, když používáte klávesnici nebo zařízení pro usnadnění.

Následující seznam představuje klávesové zkratky pro technologie usnadnění ve Windows 10, včetně Lupy, vysokého kontrastu a dalších.

Pokud chcete zobrazit seznam klávesových zkratek a dotykových gest pro Předčítání ve Windows 10, přečtěte si téma Klávesové příkazy a dotyková gesta programu Předčítání.

Klávesové zkratky pro Lupu

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + znaménko PLUS (+)

Zapnutí Lupy

Klávesa s logem Windows + ESC

Vypnutí Lupy

Windows klávesa s logem + znaménko plus (+) nebo znaménko minus (-)

Přiblížení nebo oddálení při zapnuté Lupě

CTRL+ALT+kolečko myši

Přiblížení a oddálení pomocí kolečka myši

Klávesa s logem Windows  +CTRL+M

Otevření nastavení Lupy

CTRL+ALT+klávesy se šipkami

Posouvání ve směru kláves se šipkami

CTRL+ALT+I

Inverze barev

CTRL+ALT+F

Přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce

CTRL+ALT+L

Přepnutí do zobrazení čočky

CTRL+ALT+D

Přepnutí do ukotveného zobrazení

CTRL+ALT+M

Přecházení mezi zobrazeními

CTRL+ALT+R

Změna velikosti čočky pomocí myši

SHIFT+ALT+klávesy se šipkami

Změna velikosti čočky pomocí klávesnice

CTRL+ALT+MEZERNÍK

Rychlé zobrazení celé plochy při používání zobrazení na celou obrazovku

Příkazy pro čtení pomocí programu Lupa

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + znaménko PLUS (+)

Zapnutí Lupy

Spuštění, pozastavení a pokračování čtení

Modifikační klávesa + ENTER

Zastavení čtení

Libovolná klávesa

Čtení od ukazatele myši

Modifikační klávesa + kliknutí levým tlačítkem myši

Přečtení předchozí věty

Modifikační klávesa + H

Přečtení další věty

Modifikační klávesa + K

Další informace o čtení pomocí programu Lupa najdete v článku Jak používat Lupu.

Další klávesové zkratky pro přístupnost

Stisknutá klávesa

Akce

Pravý SHIFT po dobu osmi sekund

Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREEN

Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK

Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí

SHIFT pětkrát po sobě

Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem

NUM LOCK po dobu pěti sekund

Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves

Klávesa s logem Windows  + U

Otevře nastavení přístupnosti.

Klávesa s logem Windows  +CTRL+C

Vypnutí nebo zapnutí filtrů barev

Klávesa s logem Windows  +CTRL+N

Otevření nastavení Předčítání

Klávesa s logem Windows  + Ctrl + S

Zapnutí funkce Windows Rozpoznávání řeči

Klávesa s logem Windows  + Ctrl + O

Zapnutí klávesnice na obrazovce

Další klávesové zkratky

Klávesové zkratky umožňují ovládat Windows 8.1 pomocí klávesnice.

Klávesové zkratky pro usnadnění přístupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které vám zjednoduší používání počítače.

Stisknutá klávesa

Akce

Pravý SHIFT po dobu osmi sekund

Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREEN

Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK

Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí

SHIFT pětkrát po sobě

Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem

NUM LOCK po dobu pěti sekund

Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves

Klávesa s logem Windows  + U

Otevření Centra usnadnění přístupu

Klávesové zkratky pro Lupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Lupou.

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + PLUS (+) nebo MINUS (-)

Přiblížení nebo oddálení

CTRL+ALT+MEZERNÍK

Zobrazení náhledu plochy v režimu zobrazení na celé obrazovce

CTRL+ALT+D

Přepnutí do ukotveného režimu

CTRL+ALT+F

Přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce

CTRL+ALT+I

Inverze barev

CTRL+ALT+L

Přepnutí do režimu čočky

CTRL+ALT+R

Změna velikosti čočky

CTRL+ALT+klávesy se šipkami

Posouvání ve směru kláves se šipkami

Klávesa s logem Windows + ESC

Ukončení Lupy

Klávesové zkratky pro Předčítání

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Předčítáním.

Stisknutá klávesa

Akce

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace aktuální položky

TAB a klávesy se šipkami

Pohyb po obrazovce

CTRL

Zastavení čtení

CAPS LOCK+D

Přečtení položky

CAPS LOCK+M

Spuštění čtení

CAPS LOCK+H

Přečtení dokumentu

CAPS LOCK+V

Opakování fráze

CAPS LOCK+W

Přečtení okna

CAPS LOCK+PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zvýšení nebo snížení hlasitosti hlasu

CAPS LOCK+PLUS (+) nebo MINUS (-)

Zvýšení nebo snížení rychlosti hlasu

CAPS LOCK+MEZERNÍK

Provedení výchozí akce

CAPS LOCK+ŠIPKA VLEVO nebo VPRAVO

Přechod na předchozí/další položku

CAPS LOCK+F2

Zobrazení příkazů pro aktuální položku

Stisknutí klávesy CAPS LOCK dvakrát rychle za sebou

Zapnutí nebo vypnutí funkce Caps Lock

CAPS LOCK+ESC

Ukončení Předčítání

Klávesové zkratky pro dotykové příkazy v Předčítání

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Předčítáním na tabletu vybaveném čtyřbodovým dotykovým ovládáním.

Stisknutá klávesa

Akce

Klepnutí jednou dvěma prsty

Zastavení čtení Předčítáním

Klepnutí třikrát čtyřmi prsty

Zobrazení všech příkazů programu Předčítání (včetně příkazů neuvedených v tomto seznamu)

Poklepání

Aktivace primární akce

Trojité klepnutí

Aktivace sekundární akce

Dotyk nebo přetažení jedním prstem

Čtení položek pod vašimi prsty

Rychlý pohyb doleva nebo doprava jedním prstem

Přechod na další nebo předchozí položku

Potažení doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty

Posouvání

Potažení dolů třemi prsty

Spuštění čtení textu, který umožňuje vyhledávání

Další klávesové zkratky

Klávesové zkratky umožňují ovládat Windows 7 pomocí klávesnice.

Klávesové zkratky pro usnadnění přístupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které vám zjednoduší používání počítače.

Stisknutá klávesa

Akce

Pravý SHIFT po dobu osmi sekund

Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREEN

Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK

Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí

SHIFT pětkrát po sobě

Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem

NUM LOCK po dobu pěti sekund

Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves

Windows klávesa s logem Obrázek klávesy s logem Windows + U

Otevření Centra usnadnění přístupu

Klávesové zkratky pro Lupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Lupou.

Stisknutá klávesa

Akce

Windows klávesy s logem Obrázek klávesy s logem Windows + plus (+) nebo minus (-)

Přiblížení nebo oddálení

CTRL+ALT+MEZERNÍK

Zobrazení náhledu plochy v režimu zobrazení na celé obrazovce

CTRL+ALT+D

Přepnutí do ukotveného režimu

CTRL+ALT+F

Přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce

CTRL+ALT+I

Inverze barev

CTRL+ALT+L

Přepnutí do režimu čočky

CTRL+ALT+R

Změna velikosti čočky

CTRL+ALT+klávesy se šipkami

Posouvání ve směru kláves se šipkami

Windows klávesy s logem Obrázek klávesy s logem Windows + Esc

Ukončení Lupy

Vytvoření klávesových zkratek k otevírání programů

Můžete si vytvořit klávesové zkratky pro otevírání programů. Než se do toho pustíte, potřebujete vytvořit zástupce programu, ke kterému pak přiřadíte klávesovou zkratku. Uděláte to tak, že otevřete složku obsahující spustitelný soubor programu, klikněte na něj pravým tlačítkem a pak kliknete na Vytvořit zástupce.

Další informace o vytváření zástupců programů najdete v článku Vytvoření nebo odstranění zástupce.

  1. Najděte zástupce programu, pro kterého chcete vytvořit klávesovou zkratku.

  2. Klikněte na tohoto zástupce pravým tlačítkem a pak klikněte na Vlastnosti.

  3. V dialogu s vlastnostmi zástupce klikněte na kartu Zástupce.

  4. Klikněte do pole Klávesová zkratka, na klávesnici stiskněte klávesu, kterou chcete použít v kombinaci s klávesami CTRL+ALT (klávesové zkratky začínají automaticky na CTRL+ALT), a pak klikněte na OK. Požadováno oprávnění správce Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla nebo potvrzení správce, zadejte heslo nebo zadejte potvrzení.

    Pokud používáte program, který má také klávesovou zkratku, která používá stejnou kombinaci kláves jako klávesová zkratka, kterou jste právě vytvořili, nemusí klávesová zkratka fungovat.

Poznámky: 

  • Dokud nestisknete nějakou klávesu, zobrazuje se v poli Klávesová zkratka slovo Žádné, které se pak nahradí za CTRL+ALT+klávesu, kterou stisknete.

  • Klávesové zkratky se nedají vytvářet s klávesami ESC, ENTER, TAB, MEZERNÍK, PRTSCN, SHIFT nebo BACKSPACE.

Další klávesové zkratky

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×