Předčítat text pomocí programu Předčítání

Platí pro: Windows 10

Předčítání čte nahlas text obrazovky vašeho počítače a popisuje události, třeba oznámení nebo schůzky v kalendáři. Počítač tak můžete používat i bez displeje.

Pokud chcete Předčítání spustit nebo zastavit, stiskněte klávesu s logem Windows + Ctrl + Enter. Když chcete zobrazit všechny příkazy Předčítání, po jeho otevření stiskněte klávesy Caps Lock + F1. Pokud má vaše zařízení dotykovou obrazovku, třikrát na ni klepněte čtyřmi prsty.

Použijte režim procházení a pusťte se rychle do práce


Režim procházení vám pomůže rychle procházet aplikace a webové stránky. Zapnout nebo vypnout ho můžete stisknutím kláves Caps Lock+mezerník.

Pokud je režim zapnutý, na následující nebo předchozí řádek textu v aplikaci nebo na webové stránce můžete přejít stisknutím šipky nahoru nebo dolů. Pomocí šipky doprava nebo doleva můžete přejít na následující nebo předchozí znak. Když chcete aktivovat položku (třeba tlačítko), stiskněte mezerník.

Obsah můžete procházet taky po slovech nebo odstavcích. Když ho chcete procházet po slovech, stiskněte klávesy Ctrl+Šipka doleva a Ctrl+Šipka doprava. Když ho chcete procházet po odstavcích, stiskněte klávesy Ctrl+Šipka nahoru a Ctrl+Šipka dolů.

Nastavení Předčítání