Začínáme s ovládáním zrakem ve Windows 10

Platí pro: Windows 10

Ovládání zrakem vám pomocí technologie pro sledování očí umožní ovládat ukazatel myši, psát pomocí klávesnice na obrazovce a komunikovat s lidmi prostřednictvím převodu textu na řeč.

Pokud chcete zapnout ovládání zrakem, připojte si ke svému počítači podporované zařízení pro sledování očí a nastavte ho. Pak vyberte Start  > Nastavení  > Usnadnění přístupu  > Ovládání zrakem (preview) a vyberte Zapnout ovládání zrakem.

Použití hlavního panelu

Když zapnete ovládání zrakem, zobrazí se na obrazovce hlavní panel.

Hlavní panel ovládání zrakem obsahuje tlačítka, která umožňují přesunout hlavní panel, aktivovat levé a pravé tlačítko myši, používat přesné ovládací prvky myši a posuvníku a otevřít klávesnici ovládanou zrakem, převod textu na řeč, nabídku Start systému Windows a zobrazení úloh. Můžete také kalibrovat sledování očí, otevřít nastavení ovládání zrakem nebo pozastavit ovládání zrakem a skrýt tak hlavní panel.

Když chcete vybrat tlačítko na hlavním panelu, zadívejte se na ně – neboli setrvejte na něm – tak dlouho, dokud se neaktivuje. Setrvání se dá definovat jako zafixování pohledu vašich očí na určitou část obrazovky a udržení tohoto pohledu na stejném místě po určitou dobu. Tato doba se nazývá doba setrvání.

Tlačítka hlavního panelu umožňují:

 • Přesunout hlavní panel do horní nebo spodní části obrazovky.
 • Ovládat kurzor myši včetně tlačítek pro výběr levého a pravého tlačítka myši.
 • Ovládat kolečko myši a procházet tak webovou stránku nebo aplikaci.
 • Psát pomocí klávesnice ovládané zrakem.
 • Psát slova na obrazovce a nahlas je číst pomocí funkce převodu textu na řeč ovládané zrakem.
 • Rychle se dostat k nabídce Start, Zobrazení úloh, kalibraci zařízení pro sledování očí a nastavení ovládání zrakem.
 • Ovládání zrakem můžete pozastavit, pokud sledujete film nebo se věnujete něčemu podobnému a nechcete, aby pohyby vašich očí náhodně vybíraly tlačítka na hlavním panelu.

Ovládání myši

Pokud chcete přesně ovládat myš, setrvejte na tlačítku Precise mouse (Přesná myš) na hlavním panelu. Pak přesuňte pohled svých očí na místo na obrazovce, kam chcete umístit kurzor. Umístění kurzoru pak můžete přesněji nastavit a můžete vybrat akci, kterou chcete provést (kliknutí levým tlačítkem, poklikání, kliknutí pravým tlačítkem nebo zavření okna).

Pomocí myši ovládané zrakem můžete přesně nastavit umístění kurzoru myši a potom kliknout nebo poklikat pravým nebo levým tlačítkem myši.

Myš můžete také lépe přímo ovládat tím, že setrváte na tlačítkách Left click (Kliknutí levým tlačítkem) nebo Right click (Kliknutí pravým tlačítkem) na hlavním panelu a pak se zadíváte na místo na obrazovce, kde chcete akci myši provést.

Pokud chcete interakci s myší po jejím výběru zrušit, vraťte se pohledem mimo obrazovku na hlavní panel.

Procházení webovými stránkami a aplikacemi

Pokud chcete procházet webovými stránkami a aplikacemi, setrvejte na tlačítku Scroll (Posouvání) na hlavním panelu. Pak se zadívejte na místo na obrazovce, kam chcete umístit kurzor. Poté se můžete posouvat v příslušném směru tím, že setrváte na tlačítkách nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Čím déle setrváte na některém z těchto tlačítek, tím rychleji se budete posouvat.

Tlačítko posouvání u ovládání zrakem umožňuje rychle procházet webovou stránku nebo aplikaci.

Pokud chcete interakci posouvání po jejím výběru zrušit, vraťte se pohledem mimo obrazovku na hlavní panel.

Psaní pomocí klávesnice ovládané zrakem

Pokud chcete otevřít klávesnici a psát, setrvejte na tlačítku keyboard  (klávesnice) na hlavním panelu a potom setrvejte na znacích, které chcete napsat.

Na klávesnici ovládané zrakem jsou tlačítka, pomocí kterých můžete změnit umístění klávesnice a odstraňovat slova a znaky. Je na ní také klávesa pro přepínání psaní pomocí tahů a mezerník.

Při setrvání na jednotlivých znacích se v horní části klávesnice budou zobrazovat návrhy textu. Setrváním na příslušném slově ho můžete vybrat.

Pokud chcete zadávat čísla a symboly, vyberte klávesu &123. Pokud chcete zadávat pomocí ostatních kláves, vyberte klávesu Fn.

Používání psaní pomocí ta

Psaní pomocí tahů umožňuje rychleji psát jednotlivá slova. Psaní pomocí tahů vám umožní vytvářet slova tím, že setrváte na prvním a poslední písmenu určitého slova a pak budete pohledem vybírat písmena mezi nimi. U posledního písmene se zobrazí návrh slova. Pokud není predikce správná, můžete vybrat jinou predikci.

Pokud chcete zapnout psaní pomocí tahů, setrvejte na tlačítku Eye control settings  (Nastavení ovládání zrakem) na hlavním panelu. Pak setrvejte na přepínači Shape writing (Psaní pomocí tahů) a zapněte ho. Když je psaní pomocí tahů zapnuté, můžete ho zapínat a vypínat pomocí tlačítka pro psaní pomocí tahů na klávesnici.

Změna nastavení ovládání zrakem

Ovládání zrakem má různé možnosti nastavení, které vám ho pomůžou nastavit podle vašich potřeb. Pokud je chcete změnit, setrvejte na tlačítku Eye control settings  (Nastavení ovládání zrakem) na hlavním panelu. Změnit můžete následující nastavení:

 • Typing dwell time (Doba setrvání při psaní). Umožňuje nastavit dobu setrvání u písmen, čísel a symbolů.
 • General dwell time (Obecná doba setrvání). Umožňuje nastavit dobu setrvání u funkčních kláves, predikce slov a ovládání kurzoru myši.
 • Shape writing (Psaní pomocí tahů). Slouží k zapnutí a vypnutí psaní pomocí tahů.
 • Gaze cursor (Kurzor pohledu). Umožňuje zapnout kurzor, který ukazuje, na které místo na obrazovce směřuje váš pohled, když setrváte na funkcích, jako je hlavní panel.

Čtení slov nahlas pomocí funkce převodu textu na řeč ovládané zrakem

Komunikujte s přáteli a s rodinou pomocí převodu textu na řeč. Když chcete tuto funkci použít, setrvejte na tlačítku Text-to-speech (Převod textu na řeč) na hlavním panelu. Potom pomocí klávesnice pište věty a nechte je přečíst nahlas tím, že vyberete tlačítko Play (Přehrát).

Ovládací prvky převodu textu na řeč ovládané zrakem se zobrazenými tlačítky pro rychlé fráze, tlačítkem pro úpravy rychlých frází, tlačítkem pro přehrávání, tlačítkem pro zastavení a tlačítkem pro přechod k předchozí větě.

V horní části obrazovky jsou rychlé fráze, které se přečtou nahlas hned, když je vyberete. Pokud chcete rychlé fráze změnit, setrvejte na tlačítku Edit (Upravit) nalevo od rychlých frází.

Chcete-li změnit hlas, který systém Windows používá ke čtení textu, vyberte Start  > Nastavení  > Čas a jazyk  > Řeč  a zvolte některý hlas z nabídky v části Převod textu na řeč.

Časté otázky

Která zařízení pro sledování očí jsou podporována?

Ovládání zrakem podporuje následující zařízení pro sledování očí:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Vybrané přenosné počítače a monitory s integrovaným sledováním očí

EyeTech

 • TM5 Mini

Ve kterých verzích systému Windows ovládání zrakem funguje?

Ovládání zrakem je k dispozici ve Windows 10 od aktualizace Fall Creators Update (verze 1709). Tyto funkce fungují na všech počítačích s Windows 10 včetně tabletů. Ovládání zrakem není podporované v systému Windows 10 S. Podívejte se na další informace o používání systému Windows 10 S s technologií pro usnadnění.

Které jazyky ovládání zrakem podporuje?

Ovládání zrakem je k dispozici na všech trzích. Nicméně však platí, že ovládání zrakem podporuje pouze rozložení klávesnice pro americkou angličtinu. Navíc je některý text v nastavení ovládání zrakem k dispozici pouze v angličtině.

Shromažďuje společnost Microsoft data ovládání zrakem?

Ne. Microsoft neshromažďuje, neukládá ani nesdílí informace z ovládání zrakem.

Funguje ovládání zrakem, když nosím brýle nebo mám počítač u okna?

Podle toho, jaké zařízení pro sledování očí používáte, nemusí ovládání zrakem dobře fungovat v místech s intenzivním slunečním světlem. Ovládání zrakem navíc funguje odlišně v závislosti na barvě očí, velikosti očí nebo tvaru očí. Přesnost sledování očí může být ovlivněna také dalšími faktory.

Pokud chcete získat podrobnější informace o limitech vašeho zařízení pro sledování očí, prohlédněte si dokumentaci dodanou s tímto zařízením.

Budete-li potřebovat další pomoc s ovládáním zrakem ve Windows, obraťte se na Answer Desk pro usnadnění přístupu.