Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Nastavujete ovládání zrakem poprvé? Nápovědu k tomu najdete v článku Začínáme s ovládáním Windows. A pokud máte nějaké problémy, další podporu najdete v průvodci odstraňováním potíží s ovládáním očí.

Obecné informace

Zapnutí ovládání zrakem

Přejděte na Nastavení> přístupnosti > interakce> ovládáníočí a zapněte přepínač Ovládání očí.

Část Ovládání očí v okně Nastavení přístupnosti

Když zapnete ovládání zrakem, zobrazí se na obrazovce hlavní panel. 

Hlavní panel ovládání zrakem obsahuje tlačítka, která umožňují přesunout hlavní panel, aktivovat levé a pravé tlačítko myši, používat přesné ovládací prvky myši a posuvníku a otevřít klávesnici ovládanou zrakem, převod textu na řeč, nabídku Start systému Windows a zobrazení úloh. Můžete také kalibrovat sledování očí, otevřít nastavení ovládání zrakem nebo pozastavit ovládání zrakem a skrýt tak hlavní panel.

Použití hlavního panelu

Když chcete vybrat tlačítko na hlavním panelu, zadívejte se na ně – neboli setrvejte na něm – tak dlouho, dokud se neaktivuje. Setrvání se dá definovat jako zafixování pohledu vašich očí na určitou část obrazovky a udržení tohoto pohledu na stejném místě po určitou dobu. Tato doba se nazývá doba setrvání.

Tlačítka hlavního panelu umožňují:

 • Přesunout hlavní panel do horní nebo dolní části obrazovky.

 • Ovládat kurzor myši včetně tlačítek pro výběr levého a pravého tlačítka myši.

 • Ovládat kolečko myši a procházet tak webovou stránku nebo aplikaci.

 • Psát pomocí klávesnice ovládané zrakem.

 • Psát slova na obrazovce a nahlas je číst pomocí funkce převodu textu na řeč ovládané zrakem.

 • Rychle se dostat k nabídce Start, Zobrazení úloh, kalibraci zařízení pro sledování očí a nastavení ovládání zrakem.

 • Ovládání zrakem můžete pozastavit, pokud sledujete film nebo se věnujete něčemu podobnému a nechcete, aby pohyby vašich očí náhodně vybíraly tlačítka na hlavním panelu.

Ovládání myši

Pokud chcete přesně ovládat myš, setrvejte na tlačítku Precise mouse (Přesná myš) na hlavním panelu. Pak se zadívejte na místo na obrazovce, kam chcete umístit kurzor.

Pomocí myši ovládané zrakem můžete přesně nastavit umístění kurzoru myši a potom kliknout nebo poklikat pravým nebo levým tlačítkem myši.

Myš pro ovládání očí umožňuje doladit umístění kurzoru myši a potom kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na něj levým tlačítkem nebo poklikejte na myš.

Myš můžete také ovládat přímo tak, že přebýváte na tlačítkách pro kliknutí levým tlačítkem myši nebo kliknutí pravým tlačítkem myši na launchpadu a umístěním očí na obrazovku tam, kde chcete akci myši provést.

Pokud chcete interakci s myší po jejím výběru zrušit, vraťte se pohledem mimo obrazovku na hlavní panel.

Procházení webovými stránkami a aplikacemi

Pokud chcete procházet webovými stránkami a aplikacemi, setrvejte na tlačítku Scroll (Posouvání) na hlavním panelu. Pak se zadívejte na místo na obrazovce, kam chcete umístit kurzor. Poté se můžete posouvat v příslušném směru tím, že setrváte na tlačítkách nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Čím déle setrváte na některém z těchto tlačítek, tím rychleji se budete posouvat.

Tlačítko posouvání u ovládání zrakem umožňuje rychle procházet webovou stránku nebo aplikaci.

Pokud chcete interakci posouvání po jejím výběru zrušit, vraťte se pohledem mimo obrazovku na hlavní panel.

Psaní pomocí klávesnice ovládané zrakem

Pokud chcete otevřít klávesnici a psát, přesuňte nejprve kurzor na upravitelné textové pole, setrvejte na tlačítku klávesnice  na hlavním panelu a potom setrvejte na znacích, které chcete napsat.

Na klávesnici ovládané zrakem jsou tlačítka, pomocí kterých můžete změnit umístění klávesnice a odstraňovat slova a znaky. Je na ní také klávesa pro přepínání psaní pomocí tahů a mezerník.

Na klávesnici ovládané zrakem jsou tlačítka, pomocí kterých můžete změnit umístění klávesnice a odstraňovat slova a znaky. Je na ní také klávesa pro přepínání psaní pomocí tahů a mezerník.

Při setrvání na jednotlivých znacích se v horní části klávesnice budou zobrazovat návrhy textu. Setrváním na příslušném slově ho můžete vybrat.

Pokud chcete zadávat čísla a symboly, vyberte klávesu &123. Pokud chcete zadávat pomocí ostatních kláves, vyberte klávesu Fn.

Poznámka: Ovládání zrakem podporuje pouze rozložení klávesnice pro americkou angličtinu.

Použití psaní pomocí tahů

Psaní pomocí tahů umožňuje rychleji psát jednotlivá slova. Při psaní obrazce můžete vytvářet slova tak, že přebýváte na prvním a posledním písmenu slova, získáte mezi písmeny a pak přebýváte na posledním písmenu. Pokud není predikce správná, můžete vybrat jinou predikci.

Pokud chcete zapnout psaní pomocí tahů, setrvejte na tlačítku Eye control settings (Nastavení ovládání zrakem)  na hlavním panelu. Pak setrvejte na přepínači Shape writing (Psaní pomocí tahů) a zapněte ho. Když je psaní pomocí tahů zapnuté, můžete ho zapínat a vypínat pomocí tlačítka pro psaní pomocí tahů na klávesnici.

Změna nastavení ovládání zrakem

Ovládání zrakem má různé možnosti nastavení, které vám ho pomůžou nastavit podle vašich potřeb. Pokud je chcete změnit, setrvejte na tlačítku Eye control settings  (Nastavení ovládání zrakem) na hlavním panelu. Změnit můžete následující nastavení:

 • Typing dwell time (Doba setrvání při psaní). Umožňuje nastavit dobu setrvání u písmen, čísel a symbolů.

 • Celková doba obydlí. Nastavte dobu obydlí funkčních kláves, předpovědí slov a ovládacích prvků kurzoru myši.

 • Shape writing (Psaní pomocí tahů). Slouží k zapnutí a vypnutí psaní pomocí tahů.

 • Gaze cursor (Kurzor pohledu). Umožňuje zapnout kurzor, který ukazuje, na které místo na obrazovce směřuje váš pohled, když setrváte na funkcích ovládání zrakem, jako je hlavní panel.

Promluvte si s lidmi kolem sebe pomocí převodu textu na řeč

Funkce převodu textu na řeč vám umožňuje používat počítač k hovoru. Zadejte požadovaná slova nebo věty a pak je pomocí počítače přečtěte nahlas.

Poznámka: Funkce TTS na launchpadu plně podporuje pouze americké anglické klávesnice. Pokud váš počítač používá nepodporující klávesnici, zobrazí se funkce TTS americké anglické klávesnice.

Zadání a přehrání věty

 1. Na hlavním panelu ovládání zrakem setrvejte na tlačítku Převod textu na řeč a otevřete okno převodu textu na řeč.

 2. Zadejte větu, kterou chcete vyslovit, tak, že setrváte na písmenech na klávesnici v dolní části okna. Napsaná věta se zobrazí v poli pro zadávání nad klávesnicí.

 3. Chcete-li větu přehrát, setrvejte na tlačítku Přehrát na levé straně pole pro zadávání.

 4. Zadaná věta se automaticky uloží pro pozdější použití. Pokud chcete získat přístup k větám, které jste zadali dříve, setrvejte na tlačítku Nahoru nebo Dolů na pravé straně pole pro zadávání.

  Poznámka: Pokud potřebujete setrvat na tlačítku dvakrát za sebou (abyste se v seznamu uložených vět přesunuli o několik kroků), setrvejte na tlačítku, dokud se neaktivuje, potom se rychle podívejte stranou a znovu na něm setrvejte. Pokud na stejném tlačítku setrváte i po aktivaci, už se znovu neaktivuje.

 5. Pokud chcete zavřít okno převodu textu na řeč, setrvejte na tlačítku X v pravém horním rohu okna.

Přehrání a úprava rychlých frází

Rychlé fráze jsou předem určené fráze (například Ano nebo Dobrý den), které se zobrazují v horní části okna převodu textu na řeč.

Pokud chcete použít rychlou frázi, setrvejte na ní. Počítač ji okamžitě přečte nahlas.

Úprava kolekce rychlých frází:

 1. Setrvejte na tlačítku Upravit v levém horním rohu okna. Režim úprav se aktivuje a tlačítko se změní na modré.

 2. Setrvejte na rychlé frázi, kterou chcete změnit. Vybraná rychlá fráze se zobrazí v poli pro zadávání uprostřed okna.

 3. Rychlou frázi upravte pomocí klávesnice v dolní části okna.

  Poznámka: Pokud potřebujete setrvat na tlačítku dvakrát za sebou (abyste například odebrali písmena), setrvejte na tlačítku, dokud se neaktivuje, potom se rychle podívejte stranou a znovu na něm setrvejte. Pokud na stejném tlačítku setrváte i po aktivaci, už se znovu neaktivuje.

 4. Pokud chcete otestovat, jak fráze zní, setrvejte na tlačítku Přehrát na levé straně pole pro zadávání.

 5. Pokud chcete uložit změny a deaktivovat režim úprav, setrvejte na tlačítku Upravit v levém horním rohu okna. Tlačítko se změní na šedou.

Odesílání a čtení e-mailů pomocí aplikace Pošta pro Windows

Vytvoření a odeslání e-mailu

Pomocí sledování očí můžete snadno psát a posílat e Windows e-maily z pošty. 

 1. Na launchpadu přebýváte na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje, a pak oči umístěte na tlačítko Nová pošta nebo symbol + v levém horním rohu obrazovky. Podokno zprávy se zobrazí na pravé straně.

 2. Zadejte příjemce e-mailu, předmět a text zprávy:

  • Na launchpadu přebýtejte na tlačítku kliknutí doleva, dokud se neaktivuje, a pak umístěte oči na pole, do kterého chcete zadat text.

   Tip: Pokud narazíte na potíže s kliknutím na správné pole nebo tlačítko, použijte funkci přesného ovládání myši, která vám dá nad myší větší kontrolu. Setrvejte na tlačítku Precise mouse (Přesná myš) na hlavním panelu a potom se zadívejte na obrazovce na místo, kam chcete umístit kurzor. Umístění pak můžete doladit setrváním na akci Left-click (Kliknutí levým tlačítkem) v levém dolním rohu kurzoru přesné myši.

  • Pokud chcete zadat text, aktivujte klávesnici. Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Eye control keyboard (Klávesnice ovládaná zrakem), dokud se neaktivuje. Text zadejte tak, že setrváte na písmenech na klávesnici v dolní části obrazovky.

  • Klávesnici zavřete tak, že setrváte na symbolu X v pravém horním rohu klávesnice na obrazovce.

 3. Až budete připravení poslat e-mail, přebýváte na launchpadu na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje, a pak umístěte oči na tlačítko Odeslat v pravém horním rohu obrazovky.

Přečtení e-mailu a odpověď na něj

Pomocí sledování očí můžete číst e-maily a odpovídat na ně.

Posunování v seznamu zpráv:

 1. Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Scroll (Posunout) a potom se zadívejte na seznam zpráv. Zobrazí se posuvný kurzor.

 2. Setrváním na šipkách nahoru a dolů na kurzoru se můžete posunovat v seznamu zpráv v daném směru.

 3. Pokud chcete zavřít posuvný kurzor, setrvejte na tlačítku X v pravém horním rohu kurzoru.

Otevření e-mailu:

 1. Na launchpadu přebýváte na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje.

 2. Zadívejte se na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v podokně čtení.

Procházení e-mailem:

 1. Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Scroll (Posunout) a potom se zadívejte na text e-mailové zprávy.

 2. Setrváním na šipkách nahoru a dolů na kurzoru se můžete posunovat na obrazovce v daném směru.

 3. Pokud chcete zavřít posuvný kurzor, setrvejte na tlačítku X v pravém horním rohu kurzoru.

Odpověď na e-mail:

 1. Na launchpadu přebýváte na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje.

 2. Zadívejte se na tlačítko Odpovědět nahoře na obrazovce.

Tip: Pokud potřebujete kliknout na něco v dolní nebo horní části obrazovky, můžete pomocí tlačítka Přemístit launchpad přesunout launchpad do dolního nebo horního rohu. Tím se zmenší vzdálenost, kterou musíte po přesunutí pohledu přesunout na tlačítkách kliknutí levým tlačítkem nebo pravým tlačítkem myši.

Procházení webu pomocí prohlížeče Microsoft Edge

Procházení webu pomocí sledování očí:

 1. Na launchpadu přebýváte na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje, a pak umístěte oči na pole adresy v prohlížeči.

 2. Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Keyboard (Klávesnice), dokud se neaktivuje, a potom zadejte adresu URL webu pomocí klávesnice ovládané zrakem.

 3. Posunování na webové stránce:

  • Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Scroll (Posunout) a potom se zadívejte na text webové stránky. Zobrazí se posuvný kurzor.

  • Setrváním na šipkách nahoru a dolů na kurzoru se můžete posunovat na obrazovce v daném směru.

  • Pokud chcete zavřít posuvný kurzor, setrvejte na tlačítku X v pravém horním rohu kurzoru.

 4. Pokud chcete kliknout na odkaz na webu, přebývá na launchpadu na tlačítku levým tlačítkem myši, dokud se neaktivuje, a pak umístěte oči na odkaz, na který chcete kliknout.

  Tipy: 

  • Pokud máte potíže s kliknutím na odkaz, zkuste použít režim přesné myši ve spouštěči ovládání zrakem. Setrvejte na tlačítku Precise mouse (Přesná myš) na spouštěči a potom se zadívejte na odkaz, na který chcete kliknout. Kurzor přesné myši se zobrazí v umístění, na které jste se dívali. V případě potřeby můžete setrvat na tlačítkách se šipkami a zpřesnit tak umístění křížků na odkazu. Potom přebýtejte na tlačítku kliknutí doleva na kurzoru a klikněte na odkaz.

  • Pokud můžete používat klávesnici zařízení v určité kapacitě a používáte software Tobii Eye Tracking, můžete kliknutím na odkazy usnadnit povolením funkce pokřivení kláves. Povolení funkce osnovy:

  1. Otevřete software Tobii Eye Tracking a přejděte na Interactions (Interakce) > Mouse (Myš).

  2. Klikněte na Warp on key (Osnova u klávesy) a vyberte, kterou klávesu na klávesnici chcete použít.

  3. Zaškrtněte políčko Při uvolnění klávesy provést kliknutí. 

  4. Nyní se zadívejte na odkaz nebo jiný ovládací prvek a stiskněte vybranou klávesu, abyste posunuli kurzor do daného umístění a klikli na něj.

Rychlé tipy pro procházení webu

Na některých webech může hlavní panel nebo klávesnice ovládaná zrakem zakrýt odkazy nebo části uživatelského rozhraní. V takovém případě posuňte webovou stránku nebo setrvejte na tlačítku Reposition (Přemístění) na hlavním panelu a přesuňte hlavní panel na opačnou stranu obrazovky.

Pokud si chcete usnadnit kliknutí na odkazy na webu, můžete použít příkaz Zoom v prohlížeči Microsoft Edge. Otevřete klávesnici ovládanou zrakem a setrvejte na klávese &123, pokud chcete získat přístup k číslům a speciálním znakům. Pak ho aktivujte stisknutím klávesy Ctrl a nakonec přebýváte klávesou + (plus) a přibližte ji. Pokud chcete oddálit zobrazení zpět, podržte stisknutou klávesu Ctrl, abyste ji aktivovali, a pak přebýváte klávesou - (minus).

Při zadávání hesla k webové stránce pomocí klávesnice ovládané zrakem dávejte pozor, protože nevidíte znaky, které zadáváte. Další informace najdete v průvodci odstraňováním potíží s ovládáním očí.

Další informace o ovládání zrakem

Začínáme s ovládáním očí v Windows

Průvodce řešením potíží s ovládání zrakem

Nastavujete ovládání zrakem poprvé? Nápovědu k tomu najdete v článku Začínáme s ovládáním Windows v aplikaci. A pokud máte nějaké problémy, další podporu najdete v článku Řešení potíží s ovládáním zraku.

Obecné informace

Zapnutí ovládání zrakem

Přejděte do části Nastavení > Usnadnění přístupu > Interakce > Ovládání zrakem a povolte možnost Use eye control (Použít ovládání zrakem). Když zapnete ovládání zrakem, zobrazí se na obrazovce hlavní panel.

Hlavní panel ovládání zrakem obsahuje tlačítka, která umožňují přesunout hlavní panel, aktivovat levé a pravé tlačítko myši, používat přesné ovládací prvky myši a posuvníku a otevřít klávesnici ovládanou zrakem, převod textu na řeč, nabídku Start systému Windows a zobrazení úloh. Můžete také kalibrovat sledování očí, otevřít nastavení ovládání zrakem nebo pozastavit ovládání zrakem a skrýt tak hlavní panel.

Použití hlavního panelu

Když chcete vybrat tlačítko na hlavním panelu, zadívejte se na ně – neboli setrvejte na něm – tak dlouho, dokud se neaktivuje. Setrvání se dá definovat jako zafixování pohledu vašich očí na určitou část obrazovky a udržení tohoto pohledu na stejném místě po určitou dobu. Tato doba se nazývá doba setrvání.

Tlačítka hlavního panelu umožňují:

 • Přesunout hlavní panel do horní nebo dolní části obrazovky.

 • Ovládat kurzor myši včetně tlačítek pro výběr levého a pravého tlačítka myši.

 • Ovládat kolečko myši a procházet tak webovou stránku nebo aplikaci.

 • Psát pomocí klávesnice ovládané zrakem.

 • Psát slova na obrazovce a nahlas je číst pomocí funkce převodu textu na řeč ovládané zrakem.

 • Rychle se dostat k nabídce Start, Zobrazení úloh, kalibraci zařízení pro sledování očí a nastavení ovládání zrakem.

 • Ovládání zrakem můžete pozastavit, pokud sledujete film nebo se věnujete něčemu podobnému a nechcete, aby pohyby vašich očí náhodně vybíraly tlačítka na hlavním panelu.

Ovládání myši

Pokud chcete přesně ovládat myš, setrvejte na tlačítku Precise mouse (Přesná myš) na hlavním panelu. Pak se zadívejte na místo na obrazovce, kam chcete umístit kurzor.

Pomocí myši ovládané zrakem můžete přesně nastavit umístění kurzoru myši a potom kliknout nebo poklikat pravým nebo levým tlačítkem myši.

Myš s ovládáním očí umožňuje vyladit umístění myši a potom kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na něj levým tlačítkem nebo poklikejte na myš.

Myš můžete také ovládat přímo tak, že přebýváte na tlačítkách pro kliknutí levým tlačítkem myši nebo kliknutí pravým tlačítkem myši na launchpadu a umístěním očí na obrazovku tam, kde chcete akci myši provést.

Pokud chcete interakci s myší po jejím výběru zrušit, vraťte se pohledem mimo obrazovku na hlavní panel.

Procházení webovými stránkami a aplikacemi

Pokud chcete procházet webovými stránkami a aplikacemi, setrvejte na tlačítku Scroll (Posouvání) na hlavním panelu. Pak se zadívejte na místo na obrazovce, kam chcete umístit kurzor. Poté se můžete posouvat v příslušném směru tím, že setrváte na tlačítkách nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Čím déle setrváte na některém z těchto tlačítek, tím rychleji se budete posouvat.

Tlačítko posouvání u ovládání zrakem umožňuje rychle procházet webovou stránku nebo aplikaci.

Pokud chcete interakci posouvání po jejím výběru zrušit, vraťte se pohledem mimo obrazovku na hlavní panel.

Psaní pomocí klávesnice ovládané zrakem

Pokud chcete otevřít klávesnici a psát, přesuňte nejprve kurzor na upravitelné textové pole, setrvejte na tlačítku klávesnice  na hlavním panelu a potom setrvejte na znacích, které chcete napsat.

Na klávesnici ovládané zrakem jsou tlačítka, pomocí kterých můžete změnit umístění klávesnice a odstraňovat slova a znaky. Je na ní také klávesa pro přepínání psaní pomocí tahů a mezerník.

Na klávesnici ovládané zrakem jsou tlačítka, pomocí kterých můžete změnit umístění klávesnice a odstraňovat slova a znaky. Je na ní také klávesa pro přepínání psaní pomocí tahů a mezerník.

Při setrvání na jednotlivých znacích se v horní části klávesnice budou zobrazovat návrhy textu. Setrváním na příslušném slově ho můžete vybrat.

Pokud chcete zadávat čísla a symboly, vyberte klávesu &123. Pokud chcete zadávat pomocí ostatních kláves, vyberte klávesu Fn.

Poznámka: Ovládání zrakem podporuje pouze rozložení klávesnice pro americkou angličtinu.

Použití psaní pomocí tahů

Psaní pomocí tahů umožňuje rychleji psát jednotlivá slova. Při psaní obrazce můžete vytvářet slova tak, že přebýváte na prvním a posledním písmenu slova, získáte mezi písmeny a pak přebýváte na posledním písmenu. Pokud není predikce správná, můžete vybrat jinou predikci.

Pokud chcete zapnout psaní pomocí tahů, setrvejte na tlačítku Eye control settings (Nastavení ovládání zrakem)  na hlavním panelu. Pak setrvejte na přepínači Shape writing (Psaní pomocí tahů) a zapněte ho. Když je psaní pomocí tahů zapnuté, můžete ho zapínat a vypínat pomocí tlačítka pro psaní pomocí tahů na klávesnici.

Změna nastavení ovládání zrakem

Ovládání zrakem má různé možnosti nastavení, které vám ho pomůžou nastavit podle vašich potřeb. Pokud je chcete změnit, setrvejte na tlačítku Eye control settings  (Nastavení ovládání zrakem) na hlavním panelu. Změnit můžete následující nastavení:

 • Typing dwell time (Doba setrvání při psaní). Umožňuje nastavit dobu setrvání u písmen, čísel a symbolů.

 • Celková doba obydlí. Nastavte dobu obydlí funkčních kláves, předpovědí slov a ovládacích prvků kurzoru myši.

 • Shape writing (Psaní pomocí tahů). Slouží k zapnutí a vypnutí psaní pomocí tahů.

 • Gaze cursor (Kurzor pohledu). Umožňuje zapnout kurzor, který ukazuje, na které místo na obrazovce směřuje váš pohled, když setrváte na funkcích ovládání zrakem, jako je hlavní panel.

Promluvte si s lidmi kolem sebe pomocí převodu textu na řeč

Funkce převodu textu na řeč vám umožňuje používat počítač k hovoru. Zadejte požadovaná slova nebo věty a pak je pomocí počítače přečtěte nahlas.

Poznámka: Funkce TTS na launchpadu plně podporuje pouze americké anglické klávesnice. Pokud váš počítač používá nepodporující klávesnici, zobrazí se funkce TTS americké anglické klávesnice.

Zadání a přehrání věty

 1. Na hlavním panelu ovládání zrakem setrvejte na tlačítku Převod textu na řeč a otevřete okno převodu textu na řeč.

 2. Zadejte větu, kterou chcete vyslovit, tak, že setrváte na písmenech na klávesnici v dolní části okna. Napsaná věta se zobrazí v poli pro zadávání nad klávesnicí.

 3. Chcete-li větu přehrát, setrvejte na tlačítku Přehrát na levé straně pole pro zadávání.

 4. Zadaná věta se automaticky uloží pro pozdější použití. Pokud chcete získat přístup k větám, které jste zadali dříve, setrvejte na tlačítku Nahoru nebo Dolů na pravé straně pole pro zadávání.

  Poznámka: Pokud potřebujete setrvat na tlačítku dvakrát za sebou (abyste se v seznamu uložených vět přesunuli o několik kroků), setrvejte na tlačítku, dokud se neaktivuje, potom se rychle podívejte stranou a znovu na něm setrvejte. Pokud na stejném tlačítku setrváte i po aktivaci, už se znovu neaktivuje.

 5. Pokud chcete zavřít okno převodu textu na řeč, setrvejte na tlačítku X v pravém horním rohu okna.

Přehrání a úprava rychlých frází

Rychlé fráze jsou předem určené fráze (například Ano nebo Dobrý den), které se zobrazují v horní části okna převodu textu na řeč.

Pokud chcete použít rychlou frázi, setrvejte na ní. Počítač ji okamžitě přečte nahlas.

Úprava kolekce rychlých frází:

 1. Setrvejte na tlačítku Upravit v levém horním rohu okna. Režim úprav se aktivuje a tlačítko se změní na modré.

 2. Setrvejte na rychlé frázi, kterou chcete změnit. Vybraná rychlá fráze se zobrazí v poli pro zadávání uprostřed okna.

 3. Rychlou frázi upravte pomocí klávesnice v dolní části okna.

  Poznámka: Pokud potřebujete setrvat na tlačítku dvakrát za sebou (abyste například odebrali písmena), setrvejte na tlačítku, dokud se neaktivuje, potom se rychle podívejte stranou a znovu na něm setrvejte. Pokud na stejném tlačítku setrváte i po aktivaci, už se znovu neaktivuje.

 4. Pokud chcete otestovat, jak fráze zní, setrvejte na tlačítku Přehrát na levé straně pole pro zadávání.

 5. Pokud chcete uložit změny a deaktivovat režim úprav, setrvejte na tlačítku Upravit v levém horním rohu okna. Tlačítko se změní na šedou.

Odesílání a čtení e-mailů pomocí Pošty pro Windows 10

Vytvoření a odeslání e-mailu

V Poště pro Windows 10 můžete snadno psát a posílat e-maily pomocí sledování očí. 

 1. Na launchpadu přebýváte na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje, a pak oči umístěte na tlačítko Nová pošta nebo symbol + v levém horním rohu obrazovky. Podokno zprávy se zobrazí na pravé straně.

 2. Zadejte příjemce e-mailu, předmět a text zprávy:

  • Na launchpadu přebýtejte na tlačítku kliknutí doleva, dokud se neaktivuje, a pak umístěte oči na pole, do kterého chcete zadat text.

   Tip: Pokud narazíte na potíže s kliknutím na správné pole nebo tlačítko, použijte funkci přesného ovládání myši, která vám dá nad myší větší kontrolu. Setrvejte na tlačítku Precise mouse (Přesná myš) na hlavním panelu a potom se zadívejte na obrazovce na místo, kam chcete umístit kurzor. Umístění pak můžete doladit setrváním na akci Left-click (Kliknutí levým tlačítkem) v levém dolním rohu kurzoru přesné myši.

  • Pokud chcete zadat text, aktivujte klávesnici. Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Eye control keyboard (Klávesnice ovládaná zrakem), dokud se neaktivuje. Text zadejte tak, že setrváte na písmenech na klávesnici v dolní části obrazovky.

  • Klávesnici zavřete tak, že setrváte na symbolu X v pravém horním rohu klávesnice na obrazovce.

 3. Až budete připravení poslat e-mail, přebýváte na launchpadu na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje, a pak umístěte oči na tlačítko Odeslat v pravém horním rohu obrazovky.

Přečtení e-mailu a odpověď na něj

Pomocí sledování očí můžete číst e-maily a odpovídat na ně.

Posunování v seznamu zpráv:

 1. Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Scroll (Posunout) a potom se zadívejte na seznam zpráv. Zobrazí se posuvný kurzor.

 2. Setrváním na šipkách nahoru a dolů na kurzoru se můžete posunovat v seznamu zpráv v daném směru.

 3. Pokud chcete zavřít posuvný kurzor, setrvejte na tlačítku X v pravém horním rohu kurzoru.

Otevření e-mailu:

 1. Na launchpadu přebýváte na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje.

 2. Zadívejte se na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v podokně čtení.

Procházení e-mailem:

 1. Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Scroll (Posunout) a potom se zadívejte na text e-mailové zprávy.

 2. Setrváním na šipkách nahoru a dolů na kurzoru se můžete posunovat na obrazovce v daném směru.

 3. Pokud chcete zavřít posuvný kurzor, setrvejte na tlačítku X v pravém horním rohu kurzoru.

Odpověď na e-mail:

 1. Na launchpadu přebýváte na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje.

 2. Zadívejte se na tlačítko Odpovědět nahoře na obrazovce.

Tip: Pokud potřebujete kliknout na něco blízko dolní nebo horní části obrazovky, můžete pomocí tlačítka Reposition (Přemístění) na hlavním panelu přesunout hlavní panel dolů nebo nahoru. Tím se zmenší vzdálenost, kterou musíte po přesunutí pohledu přesunout na tlačítkách kliknutí levým tlačítkem nebo pravým tlačítkem myši.

Procházení webu pomocí prohlížeče Microsoft Edge

Procházení webu pomocí sledování očí:

 1. Na launchpadu přebýváte na tlačítku kliknutí levým tlačítkem, dokud se neaktivuje, a pak umístěte oči na pole adresy v prohlížeči.

 2. Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Keyboard (Klávesnice), dokud se neaktivuje, a potom zadejte adresu URL webu pomocí klávesnice ovládané zrakem.

 3. Posunování na webové stránce:

  • Na hlavním panelu setrvejte na tlačítku Scroll (Posunout) a potom se zadívejte na text webové stránky. Zobrazí se posuvný kurzor.

  • Setrváním na šipkách nahoru a dolů na kurzoru se můžete posunovat na obrazovce v daném směru.

  • Pokud chcete zavřít posuvný kurzor, setrvejte na tlačítku X v pravém horním rohu kurzoru.

 4. Pokud chcete kliknout na odkaz na webu, přebývá na launchpadu na tlačítku levým tlačítkem myši, dokud se neaktivuje, a pak umístěte oči na odkaz, na který chcete kliknout.

  Tipy: 

  • Pokud máte potíže s kliknutím na odkaz, zkuste použít režim přesné myši ve spouštěči ovládání zrakem. Setrvejte na tlačítku Precise mouse (Přesná myš) na spouštěči a potom se zadívejte na odkaz, na který chcete kliknout. Kurzor přesné myši se zobrazí v umístění, na které jste se dívali. V případě potřeby můžete setrvat na tlačítkách se šipkami a zpřesnit tak umístění křížků na odkazu. Potom přebýtejte na tlačítku kliknutí doleva na kurzoru a klikněte na odkaz.

  • Pokud můžete používat klávesnici zařízení v určité kapacitě a používáte software Tobii Eye Tracking, můžete kliknutím na odkazy usnadnit povolením funkce pokřivení kláves. Povolení funkce osnovy:

  1. Otevřete software Tobii Eye Tracking a přejděte na Interactions (Interakce) > Mouse (Myš).

  2. Klikněte na Warp on key (Osnova u klávesy) a vyberte, kterou klávesu na klávesnici chcete použít.

  3. Zaškrtněte políčko Při uvolnění klávesy provést kliknutí. 

  4. Nyní se zadívejte na odkaz nebo jiný ovládací prvek a stiskněte vybranou klávesu, abyste posunuli kurzor do daného umístění a klikli na něj.

Rychlé tipy pro procházení webu

Na některých webech může hlavní panel nebo klávesnice ovládaná zrakem zakrýt odkazy nebo části uživatelského rozhraní. V takovém případě posuňte webovou stránku nebo setrvejte na tlačítku Reposition (Přemístění) na hlavním panelu a přesuňte hlavní panel na opačnou stranu obrazovky.

Pokud si chcete usnadnit kliknutí na odkazy na webu, můžete použít příkaz Zoom v prohlížeči Microsoft Edge. Otevřete klávesnici ovládanou zrakem a setrvejte na klávese &123, pokud chcete získat přístup k číslům a speciálním znakům. Pak ho aktivujte stisknutím klávesy Ctrl a nakonec přebýváte klávesou + (plus) a přibližte ji. Pokud chcete oddálit zobrazení zpět, podržte stisknutou klávesu Ctrl, abyste ji aktivovali, a pak přebýváte klávesou - (minus).

Při zadávání hesla k webové stránce pomocí klávesnice ovládané zrakem dávejte pozor, protože nevidíte znaky, které zadáváte. Další informace najdete v průvodci odstraňováním potíží s ovládáním očí.

Další informace o ovládání zrakem

Začínáme s ovládáním očí v Windows

Průvodce odstraňováním potíží s ovládáním očí

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×