Při stahování aktualizací zamrzne služba Windows Update

Příznaky
Když se v systému Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista pokusíte stáhnout nebo nainstalovat aktualizace ze služby Windows Update, počítač se může zablokovat. Pokud se počítač zablokuje během instalace, může se zobrazit zpráva podobná následující:

Instalace aktualizace X z Y. Nevypínejte počítač.

Poznámka: Položky X a Y v této zprávě mohou zastupovat libovolné číslo. Pokud například instalujete 16 aktualizací, může se zobrazit následující zpráva:
Instalace aktualizace 4 z 16.

Počítač se může zablokovat rovněž ve chvíli, kdy služba Windows Update kontroluje přítomnost aktualizací. V takovém případě se žádná chybová zpráva nezobrazí.

Počítač se také může zablokovat po zobrazení následující zprávy:

Příprava na konfiguraci systému Windows.

Nevypínejte počítače.

Řešení
Tento problém můžete vyřešit pomocí jedné z následujících metod v závislosti na vašem operačním systému.

Windows 8

Metoda 1: Opětovné spuštění kontroly

Pokud se služba Windows Update při kontrole zablokuje a nedokončí akci, zkuste kontrolu znovu spustit. Pokud služba opět úspěšně nevyhledá aktualizace, přejděte k metodě 2.
Metoda 2: Spuštění Průvodce při potížích se systémem Windows Update


Pokud se služba Windows Update při stahování zablokuje, použijte následující metodu. Pokud tato metoda váš problém nevyřeší, přejděte k metodě 3.
Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže opravit automaticky, klikněte na položku Opravit, v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na příkaz Spustit a pak postupujte podle pokynů v průvodci opravou.Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Pokud se vám stále nedaří zkontrolovat dostupnost aktualizací, můžete položit dotaz ostatním uživatelům na webu Microsoft Community a získat od nich odpověď. Chcete-li položit dotaz nebo vyhledat příspěvky jiných uživatelů, klikněte sem.
Metoda 3: Použití nástroje Obnovení systému
Máte-li potíže s instalací aktualizací systému Windows, použijte níže uvedenou metodu. Pokud tato metoda vaše potíže nevyřeší, přejděte k metodě 4.

Poznámka: Pokud není počítač konfigurován na spouštění z disku CD nebo DVD nebo pokud byl v počítači systém Windows předinstalován a nejsou k dispozici žádné disky CD nebo DVD, naleznete další pokyny v dokumentaci, která byla dodána s počítačem.

Při spuštění počítače pomocí instalačního disku se systémem Windows můžete použít možnosti obnovení systému při spuštění. Postupujte takto:
 1. Ručně vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení.
 2. Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení.
 3. V pravém spodním rohu přihlašovací obrazovky klepněte nebo klikněte na ikonu napájení.
 4. Stiskněte klávesu SHIFT a pak klepněte nebo klikněte na položku Restartovat.
 5. Na stránce Zvolte možnost klepněte nebo klikněte na položku Poradce při potížích a pak klepněte nebo klikněte na možnost Upřesnit možnosti.
 6. Klepněte nebo klikněte na položku Obnovení systému. Počítač se spustí v režimu nástroje Obnovení systému. Pokračujte výběrem svého účtu.
 7. Na stránce Obnovení systému klepněte nebo klikněte na tlačítko Další.
 8. Zobrazí-li se výzva k zadání disku, který chcete obnovit, vyberte pevný disk a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko Další.
 9. Po dokončení procesu obnovení klepněte nebo klikněte na tlačítko Restartovat.
Metoda 4: Částečné obnovení počítače


Poznámka: Použijete-li nástroj Částečně obnovit počítač, počítač vrátí stávající instalaci systému Windows na původní verzi instalace. Tato metoda vyžaduje opětovnou instalaci všech aktualizací, které nejsou v instalaci zahrnuty. Budou odebrány aplikace, které jste nainstalovali z disku nebo webových stránek. Seznam odebraných aplikací najdete na ploše.
 1. Ručně vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení.
 2. Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení.
 3. V pravém spodním rohu přihlašovací obrazovky klepněte nebo klikněte na ikonu napájení.
 4. Stiskněte klávesu SHIFT a pak klepněte nebo klikněte na položku Restartovat.
 5. Na stránce Zvolte možnost klepněte nebo klikněte na položku Poradce při potížích a pak klepněte nebo klikněte na možnost Upřesnit možnosti.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Částečně obnovit počítač.
 7. V okně Částečně obnovit počítač klepněte nebo klikněte na tlačítko Další.
 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Windows 7 a Windows Vista

Metoda 1: Spuštění Poradce při potížích se systémem Windows Update
Pokud se počítač při stahování aktualizací ze služby Windows Update zablokuje, použijte následující metodu. Pokud tato metoda problém nevyřeší, přejděte k metodě 2.


Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže opravit automaticky, klikněte na položku Opravit pro vaši verzi systému Windows, v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na příkaz Spustit a pak postupujte podle pokynů v průvodci opravou.

Windows 7Windows Vista

Microsoft fix it banner
Potíže popsané v tomto článku může automaticky opravit poradce při potížích Automatická diagnostika a řešení běžných potíží se službou Windows Update.

Tento poradce při potížích odstraňuje celou řadu různých potíží.
Další informace
Spustit


Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows XP
Zálohování registru (Windows Vista)
Zálohování registru (Windows 7)


Chcete-li obnovit součásti služby Windows Update, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Do okna příkazového řádku, které se zobrazí, zadejte příkaz net stop bits a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte příkaz net stop wuauserv a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Odstraňte soubory qmgr*.dat. Chcete-li tak učinit, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 5. Zadejte příkaz cd /d %windir%\system32 a pak stiskněte klávesu ENTER.
 6. Chcete-li znovu zaregistrovat soubory služby BITS a služby Windows Update, zadejte následující příkazy a za každým z nich stiskněte klávesu ENTER.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Proveďte obnovu rozhraní Winsock. Chcete-li tak učinit, zadejte příkaz netsh reset winsock a pak stiskněte klávesu ENTER.
 8. Pokud pracujete se systémem Windows XP, nastavte proxy server. Chcete-li tak učinit, na příkazový řádek zadejte příkaz proxycfg.exe -d a stiskněte klávesu ENTER.
 9. Chcete-li restartovat soubory služby BITS a služby Windows Update, na příkazový řádek zadejte následující příkazy a za každým z nich stiskněte klávesu ENTER:
  • net start bits
  • net start wuauserv
 10. Používáte-li systém Windows Vista nebo Windows 7, vymažte položky ve frontě služby BITS. Na příkazový řádek zadejte příkaz bitsadmin.exe /reset /allusers a stiskněte klávesu ENTER.
 11. Nainstalujte nejnovějšího agenta webu Windows Update. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  949104 Získání nejnovější verze služby Agent webu Windows Update pro usnadnění správy aktualizací v počítači
 12. Restartujte počítač.

Metoda 2: Použití nástroje Obnovení systému
Máte-li potíže s instalací aktualizací ze služby Windows Update, použijte níže uvedenou metodu. Pokud tato metoda vaše potíže nevyřeší, přejděte k metodě 3.

Poznámka: Tato metoda vyžaduje, abyste se přihlásili k systému Windows pomocí účtu správce. Pokud je počítač součástí pracovní sítě, požádejte o pomoc správce systému. Informace o přihlášení k systému Windows jako správce naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Poznámka: Pokud není počítač konfigurován na spouštění z disku CD nebo DVD nebo pokud byl v počítači systém Windows předinstalován a nejsou k dispozici žádné disky CD nebo DVD, naleznete další pokyny v dokumentaci, která byla dodána s počítačem.

Při spuštění počítače pomocí instalačního disku se systémem Windows můžete použít možnosti obnovení systému při spuštění. Postupujte takto:
 1. Vložte do jednotky instalační disk systému Windows Vista nebo Windows 7 a restartujte počítač.
 2. Když se zobrazí pokyn ke spuštění počítače z disku, stiskněte libovolnou klávesu.
 3. Po zobrazení výzvy nastavte následující možnosti a potom klikněte na tlačítko Další:
  • Instalovaný jazyk
  • Formát času a měny
  • Klávesnice nebo metoda vstupu
 4. Klikněte na položku Opravit tento počítač.
 5. Na stránce Možnosti obnovení systému klikněte na verzi operačního systému Windows, kterou chcete opravit, a potom klikněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce Zvolte nástroj pro obnovení klikněte na odkaz Obnovení systému.
 7. Na stránce Obnovení systému klikněte na tlačítko Další.
 8. Vyberte bod obnovení, ve kterém operační systém ještě určitě fungoval, a potom klikněte na tlačítko Další.

  Bod obnovení by měl předcházet datu, kdy se příslušná chyba poprvé projevila. Chcete-li vybrat určité datum, vyberte možnost Vybrat jiný bod obnovení a potom klikněte na tlačítko Další.
 9. Zobrazí-li se výzva k zadání disku, který chcete obnovit, vyberte pevný disk a pak klikněte na tlačítko Další.
 10. Na stránce Potvrďte bod obnovení klikněte na tlačítko Dokončit.
 11. Po dokončení procesu obnovení klikněte na tlačítko Restartovat.
Metoda 3: Provedení místního upgradu
Místní upgrade umožňuje vrátit aktuální instalaci systému Windows na verzi zaznamenanou na instalačním disku DVD. Po provedení místního upgradu je třeba znovu nainstalovat všechny aktualizace, které nejsou uloženy na instalačním disku DVD.

Poznámka: Pokud je systém Windows v počítači předinstalován, informace o provedení místního upgradu naleznete v dokumentaci výrobce.

Poznámka: Důrazně doporučujeme zálohovat všechny osobní soubory. Informace o tom, jak zálohovat soubory, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 1. Do jednotky DVD počítače vložte disk DVD se systémem Windows 7 nebo Windows Vista.
  • Poznámka: Pokud není počítač konfigurován na spouštění z disku CD nebo DVD nebo pokud byl v počítači systém Windows předinstalován a nejsou k dispozici žádné disky CD nebo DVD, naleznete další pokyny v dokumentaci, která byla dodána s počítačem.
 2. V okně instalace klikněte na tlačítko Nainstalovat.
  • Poznámka: Pokud systém Windows disk DVD automaticky nerozpozná, postupujte takto:
   1. Klikněte na tlačítko Start a do pole Zahájit hledání zadejte příkaz jednotka:\setup.exe.

    Poznámka: Položku jednotka nahraďte písmenem, které odpovídá jednotce DVD v počítači. Obvykle se jedná o písmeno D.
   2. V seznamu Programy klikněte na položku Setup.exe.
   3. V okně instalace klikněte na tlačítko Nainstalovat.
 3. Klikněte na možnost Přejít do režimu online a získat nejnovější aktualizace pro instalaci (doporučeno).
 4. Pokud se zobrazí výzva, zadejte kód disku CD nebo DVD.
 5. Chcete-li provést upgrade, na stránce Instalovat systém Windows vyberte příslušný operační systém.
 6. Kliknutím na tlačítko Ano přijměte Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft.
 7. Na obrazovce Jaký typ instalace požadujete? klikněte na možnost Upgrade.
 8. Po dokončení instalace restartujte počítač.


Další informace
Další informace o řešení běžných problémů s instalací aktualizací pomocí služby Windows Update naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
خصائص

رقم الموضوع: 2700567 - آخر مراجعة: 09/23/2013 06:45:00 - المراجعة: 14.0

Microsoft Windows Update

 • consumertargetwinfy13 KB2700567
تعليقات