Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Konfigurace a použití automatických aktualizací v systému Windows

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 306525
Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku naleznete v tématu327850.
Microsoft Windows Millennium Edition verzi tohoto článku naleznete v tématu268331.
ÚVOD
Tento článek popisuje postup při konfiguraci funkce Automatické aktualizace v systému Windows upozornění důležité aktualizace jsou k dispozici pro váš počítač. Můžete také zadat plán, podle kterého bude systém Windows instalovat aktualizace do počítače.

Poznámka: Pokročilí uživatelé a odborníci v oblasti IT mohou konfigurovat Automatické aktualizace pomocí Zásady skupiny v prostředí služby Active Directory nebo pomocí nastavení registru v prostředí bez služby Active Directory. Další informace o tom, jak konfigurovat Automatické aktualizace pomocí těchto metod naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
328010 Jak konfigurovat Automatické aktualizace pomocí Zásady skupiny nebo nastavení registru

Předpoklady

Použít nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace

Tento článek předpokládá, že používáte nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace. Nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace je součástí systému Windows XP Service Pack 2 a později, se systémem Windows Vista, v systému Windows 7, s Windows 8 a Windows 8.1. Další informace o funkci Automatické aktualizace systému Windows 8 a 8.1 naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:Pokud používáte systém Windows XP Professional, Windows XP Home Edition a Windows XP 64-Bit Edition, nainstalujte aktualizaci Windows XP SP2 nebo Windows XP Service Pack 3 (SP3) Chcete-li získat nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace. Pokud používáte systém Windows XP Professional, Windows XP Home Edition a Windows XP 64-Bit Edition, nainstalujte aktualizaci Windows XP SP2 nebo Windows XP Service Pack 3 (SP3) Chcete-li získat nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace. Další informace o možnostech získání aktualizace SP2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP
Poznámka: Musí mít buď aktualizace SP1a pro systém Windows XP nebo Windows XP s aktualizací SP2 nainstalován, chcete-li nainstalovat aktualizaci Windows XP SP3.

Přihlaste se jako správce počítače

V systému Windows XP Home Edition musíte být přihlášeni jako správce počítače instalovat součásti nebo upravit nastavení automatických aktualizací. V systému Windows XP Professional musíte být přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators. V systému Windows Vista nebo Windows 7 budete vyzváni k zadání hesla správce nebo k potvrzení.

Poznámka: Pokud je počítač připojen k síti, může dokončení tohoto postupu v tomto článku zabránit nastavení síťových zásad. Pokud nemáte oprávnění k provedení těchto postupů, obraťte se na správce sítě.


Řešení


Zapnutí a používání automatických aktualizací

Zapnutí funkce Automatické Aktualizace.

Windows 8 a Windows 8.1

Chcete-li zapnout automatické aktualizace ručně, postupujte takto:
 1. Spusťte program Windows Update protažením v od pravého okraje obrazovky (nebo pokud používáte myš, že přejdete pravém dolním rohu obrazovky a ukazatele myši), potom klepnutím na položku nebo klepnutím na položku Nastavení, při klepnutí nebo klepnutím na tlačítko nastavení změnit PCa potom klepnutím na položku nebo klepnutím na položku aktualizace a obnovení.
 2. Klepněte na položku nebo klepněte na tlačítko zvolit, jak nainstalovat aktualizace.
 3. Ve skupinovém rámečku důležité aktualizace, vyberte požadovanou možnost.
 4. Ve skupinovém rámečku Doporučené aktualizacezaškrtněte Získávat doporučené aktualizace stejným způsobem jako důležité aktualizace políčko a klepněte na tlačítko použít.

Windows Vista a Windows 7

Chcete-li zapnout automatické aktualizace ručně, postupujte takto:
 1. Klepněte na <b00> </b00>Start, typ Aktualizace systému Windows v hledání pole a potom v seznamu programy klepněte na položku Windows Update .
 2. V levém podokně klepněte na tlačítko změnit nastavení.
 3. Vyberte požadovanou možnost.
 4. Podle doporučené aktualizace, vyberte získávat doporučené aktualizace stejným způsobem jako důležité aktualizace nebo Při stahování, instalaci nebo oznamování o aktualizacích zahrnout doporučené aktualizace zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko OK.

Systém Windows XP

Chcete-li zapnout automatické aktualizace ručně, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ sysdm.cpl, a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klepněte na kartu Automatické aktualizace a potom klepněte na tlačítko vyberte jednu z následujících možností. Doporučujeme vybrat možnost automaticky (doporučeno) automaticky stáhnout doporučené aktualizace pro tento počítač a jejich instalaci .
  • Automaticky (doporučeno automaticky) stáhnout doporučené aktualizace pro tento počítač a jejich instalaci

   Pokud vyberete tuto možnost, systém Windows rozpozná, kdy jste online a pomocí připojení k Internetu a vyhledat aktualizace na webu Windows Update nebo webu Microsoft Update, které se vztahují k vašemu počítači. Aktualizace budou automaticky staženy na pozadí a nebudete upozorněni ani rušeni během tohoto procesu. Stahování aktualizací v oznamovací oblast na hlavním panelu zobrazí ikona. Nastavte ukazatel myši na ikonu zobrazíte stav stahování. Po dokončení stahování zobrazí jinou zprávu v oznamovací oblast, takže můžete zkontrolovat aktualizace naplánované k instalaci.
   • Klepnutím vyberte den a čas naplánované aktualizace stáhnout a nainstalovat. Můžete naplánovat automatické aktualizace pro kteroukoliv denní dobu. V počítači musí být však na v naplánovanou dobu pro instalaci aktualizací.
   • Je možné nainstalovat aktualizace ihned po skončení stahování. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko stahování zpráv (nebo ikonu aktualizace) a klepněte na tlačítko nainstalovat. Pokud se rozhodnete nainstalovat aktualizace a po dokončení stahování, spustí systém Windows instalaci podle nastaveného plánu.
  • Stahovat aktualizace, ale umožnit volbu doby jejich instalace

   Pokud vyberete tuto možnost, systém Windows rozpozná, kdy jste online a pomocí připojení k Internetu automaticky stáhne aktualizace z webu Windows Update nebo z webu Microsoft Update. Stahování aktualizací v oznamovací oblast na hlavním panelu zobrazí ikona. Nastavte ukazatel myši na ikonu zobrazíte stav stahování. Po dokončení stahování zobrazí jinou zprávu v oznamovací oblast, takže můžete zkontrolovat aktualizace naplánované k instalaci.
   • Pokud chcete nainstalovat staženou aktualizaci, klepněte na zprávu (nebo ikonu aktualizace) a klepnutím na tlačítko nainstalovat nainstalujte aktualizaci.
   • Jestliže nechcete nainstalovat staženou aktualizaci, klepněte na tlačítko Podrobnostia potom klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka vedle aktualizace, čímž ji odmítnete.
  • Upozornit, ale není automaticky aktualizace nestahovat ani neinstalovat

   Pokud vyberete tuto možnost, systém Windows rozpozná, kdy jste online a pomocí připojení k Internetu vyhledá položky ke stažení z webu Windows Update nebo z webu Microsoft Update. Pokud jsou k dispozici ke stažení nebo instalaci nové aktualizace, zobrazí se v oznamovací oblast na hlavním panelu ikonu Automatické aktualizace a zprávy.
   • Klepněte na ikonu nebo zprávu zobrazíte aktualizací. Jestliže nechcete stáhnout vybranou aktualizaci, klepněte na tlačítko zrušte zaškrtnutí políčka vedle aktualizace, čímž ji odmítnete. Klepněte na tlačítko Spustit stahování stažení vybraných aktualizací. Stahování aktualizací zůstane ikona Automatických aktualizací zobrazena v oznamovací oblast na hlavním panelu. Nastavte ukazatel myši na ikonu zobrazíte stav stahování.
   • Po dokončení stahování zobrazí jinou zprávu v oznamovací oblast uvádějící, že aktualizace jsou připraveny k instalaci. Klepněte na tlačítko Automatické aktualizace ikonu nebo zprávu a klepnutím na tlačítko nainstalovat aktualizace nainstalujte.
 3. Klepněte na tlačítko OK
Další informace o naplánování automatických aktualizací získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
327838 Naplánování automatických aktualizací v systému Windows XP, Windows 2000 nebo Windows Server 2003

Zobrazení upozornění na čekající aktualizace systému Windows

Při konfiguraci funkce Automatické aktualizace upozornění před stažením nebo instalací aktualizací, systém Windows vás upozorní zobrazením ikony a zprávy v oznamovací oblast na hlavním panelu.

Pokud nechcete stáhnout nebo nainstalovat aktualizace ihned, klepněte na tlačítko automatické aktualizace ikonu nebo zprávu v oznamovací oblast na hlavním panelu a potom klepněte na tlačítko Připomenout později v dialogovém okně Automatické aktualizace . V dialogovém okně připomenutí můžete zadat dobu, po kterou má systém Windows čekat před zobrazením připomenutí.

Pokud se připomenutí vztahuje ke stahování, bude zobrazeno pouze při připojení k Internetu. Pokud se připomenutí vztahuje k instalaci, budete upozorněni podle zadaného plánu.

Pozastavení nebo pokračování stahování

Po spuštění procesu stahování při pozastavení nebo pokračování stahování kdykoliv. Pokud ukončíte připojení k Internetu nebo po pozastavení procesu stahování restartujte počítač, systém Windows automaticky pokračovat v procesu stahování při příštím připojení k Internetu.

Pozastavení nebo pokračování stahování:
 1. Během procesu stahování klepněte na ikonu zobrazenou v oznamovací oblast a potom klepněte na příkaz Pozastavit.
 2. Jakmile budete připraveni pro systém Windows, spusťte znovu stáhnout, klepněte na ikonu Automatické aktualizace a potom klepněte na tlačítko pokračovat.

Obnovení odmítnutých aktualizací

Pokud se rozhodnete, že konkrétní aktualizace nechcete stáhnout, můžete vyzvat automatické aktualizace k opětovnému nabídnutí těchto aktualizací. Chcete-li obnovit odmítnuté aktualizace:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ sysdm.cpla stiskněte klávesu Enter.
 2. Klepněte na kartu Automatické aktualizace a potom klepněte na tlačítko Znovu nabídnout aktualizace skryté.
 3. Klepněte na tlačítko Ano Chcete-li obnovit odmítnuté aktualizace.

Vypnutí automatických aktualizací

Pokud chcete vypnout automatické aktualizace, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ sysdm.cpla stiskněte klávesu Enter.
 2. Klepněte na kartu Automatické aktualizace a klepnutím vyberte možnost vypnout automatické aktualizace.
 3. Klepněte na tlačítko OK
Další kroky
Pokud vám tyto kroky nefungují, můžete webu služeb podpory pro zákazníky společnosti Microsoft k nalezení dalších řešení vašeho problému. Některé služby, které poskytují webu služeb podpory pro zákazníky společnosti Microsoft patří:
 • Databáze znalostí: Hledat informace o technické podpoře a nástroje vlastní pomoci pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: Zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Další možnosti podpory: Pomocí webu položit otázku, obraťte se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.
Další informace

Aktualizace souborů pomocí systému Windows Update nebo pomocí webu Microsoft Update

Pokud se rozhodnete nepoužívat automatické aktualizace, můžete přesto nainstalovat konkrétní aktualizace z webu Windows Update nebo z webu Microsoft Update. Weby Windows Update a Microsoft Update je katalog položek, například ovladačů, oprav zabezpečení, důležité aktualizace, aktuální soubory nápovědy a internetové produkty, které je možné stáhnout a udržovat počítač v aktualizovaném stavu.

Chcete-li aktualizovat systémové soubory pomocí nejnovějších důležitých aktualizací na webu Windows Update nebo webu Microsoft Update, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Microsoft Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Windows Update.
 3. Pokud se zobrazí výzva k instalaci jakéhokoli nezbytného softwaru klepněte na tlačítko Ano .

  Domovská stránka systému Windows Update nebo Microsoft Update Domovská stránka se zobrazí.
 4. Klepněte na tlačítko Express instalace (doporučeno): nejdůležitější aktualizace pro váš počítač. Windows Update nebo Microsoft Update vyhledá důležité aktualizace, které jsou k dispozici pro váš počítač.
 5. Klepněte na tlačítko nainstalovat nainstalujte všechny důležité aktualizace.
Můžete také hledat katalogu systému Windows Update nebo Microsoft Update Catalog vyhledat aktualizace, které lze stáhnout a nainstalovat později do jednoho nebo více počítačů se systémem Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 v domácí nebo podnikové síti.

Poznámka: Doporučujeme, aby pouze pokročilí uživatelé a Správci stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update nebo Microsoft Update. Další informace o používání katalogu systému Windows Update klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stáhnout aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 306525 - Poslední kontrola: 08/06/2016 01:59:00 - Revize: 15.0

Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmt KB306525 KbMtcs
Váš názor
html>arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("