Informace o znaky, které nelze použít názvy webů, názvy složek a názvy souborů ve službě SharePoint

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 905231
ÚVOD
Tento článek obsahuje seznam znaků, které nelze použít v následujících názvů serveru Microsoft SharePoint:
 • Názvy webů
 • Názvy složek
 • Názvy serverů
 • Názvy souborů
Další informace
Další informace o znaku podtržítka (_) v názvech server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
325192 Problémy po instalaci aktualizací aplikace Internet Explorer nebo systému Windows

Názvy webů, podřízený web jmen nebo názvů skupin webu

 • Tyto znaky nelze použít kdekoli v názvu serveru, název podřízeného webu nebo webu nebo název skupiny služby Active Directory:
  • Tilda (~)
  • Znak čísla (#)
  • Procenta (%)
  • Ampersand (&)
  • Hvězdička (*)
  • Složené závorky ({})
  • Zpětné lomítko (\)
  • Dvojtečka (:)
  • Špičaté závorky (<>)
  • Otazník (?)
  • Lomítko (/)
  • Znaménko plus (+)
  • Svislá čára (|)
  • Uvozovky (")
 • Název serveru, název podřízeného webu nebo název skupiny webu nelze spustit pomocí znaku podtržítka (_) nebo znak tečka (.).
 • Vytvoříte-li název serveru, název podřízeného webu nebo název skupiny webu, nelze použít řetězce, které byly již použity na název spravované cesty.
 • Nelze použít znak tečky za sebou uprostřed název serveru, název podřízeného webu nebo název skupiny webu.
 • Nelze použít znak tečky na konci názvu serveru, název podřízeného webu nebo název skupiny webu.

Názvy složek

 • Nelze použít následující znaky v názvu složky nebo název serveru:
  • Tilda
  • Znak čísla
  • Procento
  • Ampersand
  • Hvězdička
  • Složené závorky
  • Zpětné lomítko
  • Dvojtečka
  • Lomené závorky
  • Otazník
  • Lomítko
  • Kanál
  • Uvozovky
 • Znak tečky za sebou uprostřed název složky nelze použít.
 • Nelze použít znak tečky na konci názvu složky.
 • Název složky nesmí začínat znakem tečka.
 • Pokud pomocí znaku podtržítka (_) na začátku názvu složky, bude složka skrytá složka.
 • Kromě toho složku, která obsahuje řetězec "_vti_" je rezervován aplikací služby SharePoint a není podporována.

Názvy souborů

 • Nikde nelze použít následující znaky v názvu souboru:
  • Tilda
  • Znak čísla
  • Procento
  • Ampersand
  • Hvězdička
  • Složené závorky
  • Zpětné lomítko
  • Dvojtečka
  • Lomené závorky
  • Otazník
  • Lomítko
  • Kanál
  • Uvozovky
 • Znak tečky za sebou uprostřed název souboru nelze použít.
 • Nelze použít znak tečky na konci názvu souboru.
 • Název souboru nelze spustit pomocí znak tečky.
 • Pokud pomocí znaku podtržítka (_) na začátek názvu souboru, soubor bude skrytý soubor.
 • názvy souboru a složky nesmí končit některý z následujících řetězců:
  • .Files
  • _files
  • -Dateien
  • _fichiers
  • _bestanden
  • _file
  • _archivos
  • -filer
  • _tiedostot
  • _pliki
  • _soubory
  • _elemei
  • _ficheiros
  • _arquivos
  • _dosyalar
  • _datoteke
  • _fitxers
  • _failid
  • _fails
  • _bylos
  • _fajlovi
  • _fitxategiak
 • Kromě toho názvy souborů a složek nesmí začínat řetězcem "_vti_", například těchto hodnot:
  • _vti_cnf
  • _vti_pvt
  • _vti_bin
  • Probíhá její
Další informace o omezení a limitationswhen knihoven služby SharePoint synchronizovat do vašeho počítače pomocí OneDrive pro firmy pro SharePoint Server 2013 a SharePoint Online, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2933738 Omezení a limity při synchronizaci knihovny služby SharePoint k počítači přes OneDrive pro firmy
SPS

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 905231 - Poslední kontrola: 04/23/2016 00:02:00 - Revize: 13.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2013

 • kbtshoot kbinfo kbmt KB905231 KbMtcs
Váš názor