Po provedení automatické aktualizace v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva a po zavření dialogového okna zprávy o chybě aplikace procesu svchost nelze spustit žádný program

Příznaky
V počítači se systémem Microsoft Windows XP nakonfigurujete funkci Automatické aktualizace a operační systém Windows provede automatickou aktualizaci. Potom se může zobrazit dialogové okno svchost.exe - Chyba aplikace s chybovou zprávou podobnou následující:
Instrukce na adrese 0x637bb64f odkazovala na adresu paměti 0x00000000. S pamětí nelze provést operaci: čtení.
Protokol aplikace také může obsahovat položku týkající se této chyby. Tato položka se podobá následující:


Datum: Datum
Čas: Čas
Typ: Chyba
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Název_počítače
Zdroj: Aplikace
Kategorie chyby: (100)
ID události: 1000

Popis:
Chybující aplikace svchost.exe, verze 5.1.2600.2180, chybující modul msi.dll, verze 3.1.4000.2435, adresa chyby 0x00012780.

Po zavření dialogového okna s chybovou zprávou navíc nemusí být možné v počítači spustit žádné programy. Pokud dialogové okno s chybovou zprávou ponecháte otevřené, lze počítač nadále používat. Při pokusu o vypnutí ale počítač přestane reagovat.
Příčina
Důvodem těchto potíží je problém se službou Automatické aktualizace.
Řešení
Chcete-li tyto problémy vyřešit, nainstalujte opravu popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
927891 Po instalaci balíčku opravy hotfix 916089 se při pokusu o instalaci aktualizace z webu Windows Update zobrazí chybová zpráva o porušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1

Ponechte dialogové okno svchost.exe - Chyba aplikace otevřené a pak proveďte následující kroky.

Krok 1: Zkontrolujte, zda je služba Automatické aktualizace a služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) správně nastavená.

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V podokně s podrobnostmi poklepejte na položku Automatické aktualizace.
 3. Klepněte na kartu Přihlášení.
 4. Přesvědčte se, zda je vybrána možnost Místní systémový účet a zda je zrušeno zaškrtnutí políčka Povolit službě používání plochy.
 5. Zkontrolujte, zda byla tato služba povolena v seznamu Hardwarový profil. Pokud tato služba povolená není, povolte ji klepnutím na tlačítko Povolit.
 6. Klepněte na kartu Obecné a zkontrolujte, zda je v seznamu Typ spouštění vybraná možnost Automaticky. Pokud tato služba není spuštěná, spusťte ji klepnutím na tlačítko Start v části Stav služby.
 7. Opakujte kroky 2 až 6 pro Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS).

Krok 2: Zaregistrujte znovu součásti služby Windows Update

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz REGSVR32 WUAPI.DLLa pak stiskněte klávesu ENTER.
 2. Po zobrazení zprávy, že příkaz DllRegisterServer v souboru WUAPI.DLL proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
 3. Do pole Otevřít postupně zadávejte následující příkazy a po každém z nich stiskněte klávesu ENTER:
  REGSVR32 WUAUENG.DLL
  REGSVR32 WUAUENG1.DLL
  REGSVR32 ATL.DLL
  REGSVR32 WUCLTUI.DLL
  REGSVR32 WUPS.DLL
  REGSVR32 WUPS2.DLL
  REGSVR32 WUWEB.DLL

Krok 3: Přejmenujte dočasnou složku služby Windows Update

Dočasná složka služby Windows Update může být poškozená. V takovém případě můžete dočasnou složku služby Windows Update přejmenovat. Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaznet stop Wuauserv a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz %windir% a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Ve složce, která se otevře, vyhledejte složku SoftwareDistribution a přejmenujte ji na SDold.
 5. Na příkazovém řádku zadejte příkaz net start Wuauserv a pak stiskněte klávesu ENTER. Spustí se služba Automatické aktualizace.

Metoda 2

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na kartu Automatické aktualizace.
 3. Klepněte na možnost Vypnout automatické aktualizace a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte počítač.
 5. Navštivte web Windows Update a ručně nainstalujte aktualizace.
 6. Po ruční instalaci aktualizací zapněte automatické aktualizace.
Egenskaber

Artikel-id: 927385 – Seneste udgave 09/14/2010 19:59:00 – Udgave 3.0

Microsoft Windows Update

 • kbwinupdwebsite kbwindowsupdatev6 kbexpertiseinter kbtshoot KB927385
Feedback