You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Pokud máte problémy s nastavením e-mailu v Outlooku, pomůžeme vám. Další informace získáte po kliknutí na možnost níže. 

Poznámka: Společnost AOL nedávno oznámila připravované změny týkající se zákazníků, kteří k posílání a příjímání e-mailů přes AOL používají Outlook nebo jiné e-mailové klienty třetích stran. Postup, jak si ověřit nastavení e-mailového účtu, najdete v následující části Aktualizace nastavení e-mailu u AOL.

Vyberte jakýkoli nadpis z níže zmíněných a zobrazí se další informace:

Pokud očekáváte, že Outlook bude synchronizovat existující zprávy a vlastní e-mailové složky, ale ty se nezobrazí, zkontrolujte, jestli používáte správný typ účtu. Například adresa Hotmail.com nebo Outlook.com by měla používat Outlook.com, nikoli Exchange nebo Microsoft 365.

Pokud zkoušíte do Outlooku přidat účet IMAP, třeba účet Gmail, Apple, Yahoo nebo účet místního poskytovatele internetových služeb, ale nezobrazí se výzva k zadání hesla, použijte následující postup jako alternativní řešení problému.

Ověřte, že možnost Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla (SPA)na stránce podrobností IMAP není zaškrtnutá.Nezaškrtnuté zabezpečené ověřování hesla (SPA) v nastavení protokolu IMAP

Pokud to nepomůže

 1. Otevřete Ovládací panely tím, že stisknete klávesu Windows, zadáte Ovládací panely a ve výsledcích hledání vyberete Ovládací panely.

 2. Vyberte Pošta.

 3. Vyberte E-mailové účty...

 4. Na kartě E-mail vyberte Nový.

 5. Zadejte jméno, e-mailovou adresu a heslo do polí Heslo a Zadejte heslo znovu. Vyberte Další.

 6. Dokončete nastavení účtu podle pokynů na obrazovce. Výzva k zadání hesla se může zobrazit ještě jednou.

 7. Jakmile je účet nastavený, vyberte Dokončit.

Pokud Outlook nemůže najít nastavení vašeho e-mailového účtu nebo pokud se při nastavení zobrazí chyba, můžete v mnoha případech nastavit účet ručně.

Důležité informace: Ruční nastavení není možné použít u účtů Microsoft 365 nebo Exchange Serveru, pokud nechcete pro připojení k těmto účtům používat POP nebo IMAP. Obraťte se na správce, který vám řekne, jestli je přístup POP nebo IMAP pro váš účet povolen.

Ruční nastavení účtu

Čára

Krok 1
Zvolte Soubor. V části Informace o účtu zvolte Přidat účet.

Přidání nového účtu

Čára

Krok 2
Vyberte Upřesnit možnosti > Umožnit mi ručně si nastavit účet.

Klikněte na možnost Upřesnit možnosti.

Čára

Krok 3
Vyberte POP nebo IMAP.

Výběr typu účtu při ručním nastavení e-mailového účtu v Outlooku

Čára

Krok 4
Zadejte svoje heslo k účtu a potom zvolte Připojit.

Dialogové okno pro nastavení účtu, stránka hesla

Čára

Krok 5
Pokud se nastavení nezdařilo, zvolte možnost pro změnu nastavení účtu. Aktualizujte informace o účtu pomocí informací, které jste dostali od poskytovatele e-mailu nebo které najdete v tématu Odkazy na názvy serverů POP a IMAP. Zvolte Připojit.

Při přidávání e-mailového účtu do Outlooku došlo k chybě.

Čára

Krok 6
Zvolte Dokončit a můžete začít používat Outlook.

Zaškrtnutí

Pokud během nastavování Outlook opakovaně zobrazuje výzvu k zadání hesla, ověřte, jestli nemáte zapnutou funkci Caps Lock. Hesla rozlišují malá a velká písmena. Stává se to také v případě, že nezadáte správně uživatelské jméno. Vaše uživatelské jméno je vaše úplná e-mailová adresa, například tony@contoso.com.

Pokud jste předtím v Outlooku úspěšně posílali a přijímali e-maily a nyní vás Outlook opakovaně žádá o zadání hesla, mohla nastat některá ze dvou situací.

 • Změnili jste heslo u svého poskytovatele e-mailu, například Gmailu, ale heslo jste v Outlooku neaktualizovali.

 • Platnost vašeho hesla vypršela. Mnoho firemních e-mailových účtů má nastaveny zásady, které vyžadují, abyste si každých několik měsíců změnili heslo k e-mailu.

Informace o aktualizaci hesla v Outlooku najdete v článku Změna nebo aktualizace hesla k e-mailu.

Heslo k e-mailu máte uloženo v Outlooku. Pokud ale chcete změnit heslo u poskytovatele e-mailu, budete se muset obrátit na jeho web, helpdesk nebo kontaktovat svého správce e-mailu. Pokud máte například účet Yahoo!, musíte si nejdříve změnit heslo na Yahoo.com. Jakmile si změníte heslo u poskytovatele e-mailu, můžete si ho aktualizovat v Outlooku. Další informace najdete v tématu Změna nebo aktualizace hesla k e-mailu.

Pokud vám nechodí nové e-mailové zprávy, existuje několik kroků, kterými můžete zkusit potíže vyřešit.

 • Podívejte se, jestli v dolní části okna Outlooku není uvedeno Práce offline. Pokud ano, zvolte nahoře na obrazovce kartu Odeslat a přijmout a potom pomocí tlačítka Práce offline zakažte offline režim.

 • Pokud nepracujete offline, otevřete webový prohlížeč a zkontrolujte, že vám funguje internet. Pokud ne, zkontrolujte připojení k síti.

 • Zkontrolujte nastavení účtu oproti informacím uvedeným v referenčním přehledu názvů serverů POP a IMAP. Postup zobrazení nastavení účtu najdete v článku Změna nebo aktualizace hesla k e-mailu.

Pokud se zprávy zaseknou ve složce Pošta k odeslání nebo se nedoručí svým příjemcům, viz téma Oprava zpráv, které se zasekly ve složce Pošta k odeslání.

Existuje více způsobů, jak můžete odesílat a přijímat e-maily, a také existuje více verzí Outlooku. Pokud obrázky v těchto tématech neodpovídají tomu, co vidíte na své obrazovce, je možné, že používáte jinou verzi Outlooku. Další informace viz Jakou verzi Outlooku používám?.

Od 7. listopadu 2017 mění společnost AOL nastavení svých e-mailových účtů, aby zákazníkům zajistila bezpečnější prostředí pro posílání a příjem e-mailů. Následující postup použijte k ověření nastavení účtu, abyste měli jistotu, že svůj účet u AOL budete moct používat k posílání a přijímání e-mailů i po 7. listopadu 2017.

Pokud používáte Outlook pro PC:

 1. Vyberte Soubor > Nastavení účtu > Nastavení účtu.

 2. V seznamu na kartě E-mail vyberte svůj účet u AOL a klikněte na Změnit.

 3. V poli Nastavení účtu POP a IMAP vyberte Další nastavení-

 4. Vyberte kartu Server pro odchozí poštu a ověřte, že je zaškrtnuté políčko Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření. Pokud zaškrtnuté není, zaškrtněte ho.

 5. Jestli máte účet IMAP, vyberte kartu Upřesnit a ověřte, že používáte následující nastavení:

  • Server příchozí pošty (IMAP): 993

  • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL/TLS nebo SSL

  • Server pro odchozí poštu (SMTP): 465 nebo 587

  • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL/TLS, SSL nebo automatické

Pokud máte účet POP, bude nastavení trochu jiné. Zkontrolujte, že používáte toto nastavení:

 • Server příchozí pošty (POP3): 995

 • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL/TLS (nebo SSL)

 • Server pro odchozí poštu (SMTP): 465 nebo 587

 • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL/TLS, SSL nebo automatické

Pokud používáte Outlook 2007:

 1. Vyberte Nástroje > Nastavení účtu.

 2. V seznamu na kartě E-mail vyberte svůj účet u AOL a klikněte na Změnit.

 3. V poli Nastavení účtu POP a IMAP vyberte Další nastavení-

 4. Vyberte kartu Server pro odchozí poštu a zaškrtněte políčko Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření.

 5. Jestli máte účet IMAP, vyberte kartu Upřesnit a ověřte, že používáte následující nastavení:

  • Server příchozí pošty (IMAP): 993

  • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL

  • Server pro odchozí poštu (SMTP): 465

  • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL nebo TLS

Pokud máte účet POP, bude nastavení trochu jiné. Zkontrolujte, že používáte toto nastavení:

 • Server příchozí pošty (POP3): 995

 • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL/TLS

 • Server odchozí pošty (SMTP): 465 nebo 587

 • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL nebo TLS

Pokud máte problém, který nejde vyřešit pomocí některé z uvedených možností, dejte nám vědět. Přejděte prosím do dolní části stránky a v poli Byly tyto informace užitečné? vyberte Ano nebo Ne a připište poznámku s následujícími informacemi:

 • Vaše verze Outlooku

 • Typ e-mailového účtu, který se snažíte nastavit (Outlook.com, Microsoft 365, Exchange nebo jiný)

 • Text všech chybových zpráv, které se vám zobrazují

 • Stručný popis problému, se kterým se potýkáte

Tuto stránku aktualizujeme měsíčně, protože se snažíme zveřejnit všechny postupy řešení potíží, které byste mohli potřebovat. 

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×