Mnoho uživatelů zjistí, že používání externí klávesnice s klávesovými zkratkami pro Outlook pomáhá pracovat efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Znaménko plus (+) v klávesové zkratce znamená, že musíte stisknout více kláves najednou.

 • Znak čárky (,) v klávesové zkratce znamená, že je potřeba stisknout více kláves v pořadí.

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Outlook pro Windows.

Poznámka: Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané klávesové zkratky v Outlook.

Akce

Stiskněte

Zavření okna nebo nabídky

Esc

Přejděte na kartu Domů .

Alt+Ů

Vytvoří novou zprávu.

Ctrl+Shift+M

Pošle zprávu.

Alt+E

Vložte soubor.

Alt+I, U, 1

Nový úkol

Ctrl+Shift+K

Odstranění položky (při výběru zprávy, úkolu nebo schůzky)

Odstranit

Vyhledejte položku.

Ctrl+E nebo F3

Odpověď na zprávu

Alt+H, R, P

Přeposlání zprávy

Alt+H, F, W

Vyberte možnost Odpovědět všem .

Alt+H, R, A

Kopírování položky

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka: Kombinace kláves Ctrl+Insert není v podokně čtení dostupná.

Přejděte na kartu Odesílání a přijímání .

Alt+J, S

Přejděte do kalendáře.

Ctrl+2

Vytvoření události

Ctrl+Shift+A

Přesunutí položky do složky

Alt+H, M, V a výběr složky ze seznamu

Otevření dialogového okna Uložit jako na kartě Příloha

Alt+J, A, 2, A, V

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro základní navigaci

Akce

Stiskněte

Přepněte do zobrazení Pošta .

Ctrl+1

Přepněte do zobrazení Kalendář .

Ctrl+2

Přepněte do zobrazení Kontakty .

Ctrl+3

Přepněte do zobrazení Úkoly .

Ctrl+4

Přepněte do poznámek.

Ctrl+5

Přepněte do seznamu složek v podokně složek .

Ctrl+6

Přepněte na klávesové zkratky.

Ctrl+7

Otevřete deník.

Ctrl+8

Otevřete adresář.

Ctrl+Shift+B

Zpět k předchozímu zobrazení.

Alt+B nebo Alt+Šipka vlevo

Přechod vpřed na další zobrazení

Alt+šipka vpravo

Přepněte na další otevřenou zprávu.

Ctrl+tečka (.)

Přepněte na předchozí otevřenou zprávu.

Ctrl+čárka (,)

Přechod mezi podoknem složek, hlavním Outlook oknem, podoknem čtení a panelem To-Do.

Ctrl+Shift+Tab nebo Shift+Tab

Přechod mezi oknem Outlook, menšími podokny v podokně složek, podoknem čtení a oddíly na panelu To-Do

Klávesa Tab nebo F6

Přechod mezi pásem karet a kalendářem

F6

Zobrazení přístupových kláves na pásu karet

Alt nebo F6

Zobrazí popis prvku pásu karet, který je právě fokus.

Ctrl+Shift+F10

Otevřete tlačítka rozdělení.

Alt+šipka dolů

Pohyb po řádcích záhlaví zprávy v podokně složek nebo v otevřené zprávě

Ctrl+Tab

Přechod mezi navigačním podoknem a kalendářem

Ctrl+Tab

Pohyb v podokně Složek

Klávesy se šipkami

Přechod do jiné složky

Ctrl+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

V podokně čtení přejděte na předchozí zprávu.

Alt+Šipka nahoru nebo Ctrl+Čárka (,) nebo Alt+Page Up

V podokně čtení projděte textem o stránku dolů.

Mezerník

V podokně čtení procházete textem o stránku nahoru.

Shift + Mezerník

Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv

Šipka vlevo nebo vpravo

Zpět k předchozímu zobrazení v hlavním okně Outlook.

Alt+B nebo Alt+Šipka vlevo

Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně Outlook

Alt+šipka vpravo

Výběr informačního panelu a zobrazení nabídky příkazů (pokud jsou dostupné)

Ctrl+Shift+W

Zobrazení panelu To-Do (náhled)

Alt+V, B a potom C pro Kalendář, P pro Lidé, T pro úkoly nebo O pro vypnuto

Začátek stránky

Přechod na pás karet

Akce

Stiskněte

Otevřete kartu Domů .

Alt+Ů

Otevřete nabídku Soubor .

Alt+S

Otevřete kartu Pro odesílání a přijímání .

Alt+J, S

Otevřete kartu Složka .

ALT+M

Otevřete kartu Zobrazení .

Alt+V

Otevřete kartu Hledat .

Ctrl+E

Přejděte do vyhledávacího pole Řekněte mi .

Alt+Q

Začátek stránky

Vytvoření položky nebo souboru

Akce

Stiskněte

Vytvoření události

Ctrl+Shift+A

Vytvoření kontaktu

Ctrl+Shift+C

Vytvořte skupinu kontaktů.

Ctrl+Shift+L

Vytvoření faxu

Ctrl+Shift+X

Vytvoření složky

Ctrl+Shift+E

Vytvoření žádosti o schůzku

Ctrl+Shift+Q

Vytvořte zprávu.

Ctrl+Shift+M

Vytvoření poznámky

Ctrl + Shift + N

Vytvořte dokumentMicrosoft Office.

Ctrl+Shift+H

Publikovat do vybrané složky

Ctrl+Shift+S

Odešlete odpověď ve vybrané složce.

Ctrl+T

Vytvořte složku výsledků hledání .

Ctrl+Shift+P

Vytvoření úkolu

Ctrl+Shift+K

Začátek stránky

Formátování textu

Tato tabulka uvádí klávesové zkratky pro formátování textu v e-mailových zprávách, událostech nebo pozvánkách na schůzku v Outlook.

Akce

Stiskněte

Zobrazení karty Formát textu na pásu karet

ALT+M

Zobrazení dialogového okna Písmo

Ctrl+Shift+P

Přepněte velikost písmen prvního písmene ve vybraném slově nebo řádku.

Shift+F3

Přepněte velká a malá písmena vybraného textu mezi malými a velkými písmeny.

Ctrl+Shift+K

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Přidejte seznam s odrážkami.

Ctrl+Shift+L

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Zvětšení odsazení

Ctrl+T

Zmenšení odsazení

Ctrl+Shift+T

Zarovnání textu na střed

Ctrl+E

Podtržení textu

Ctrl+U

Zvětšení velikosti písma

Ctrl+pravá hranatá závorka (]) nebo Ctrl+Shift+znaménko větší než (>)

Zmenšení velikosti písma

Ctrl+Levá hranatá závorka ([) nebo Ctrl+Shift+Znaménko menší než (<)

Vyjmutí výběru

Ctrl+X nebo Shift+Delete

Zkopírujte výběr.

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka: Kombinace kláves Ctrl+Insert není v podokně čtení dostupná.

Vložte zkopírovaný nebo vyjmutý výběr.

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Vymažte formátování.

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

Ctrl+Shift+H

Zarovnání textu do bloku (roztažení odstavce tak, aby se vešel mezi okraje}.

Ctrl+Shift+J

Použití stylů

Ctrl+Shift+S

Předsazení prvního řádku

Ctrl+T

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Zarovnání odstavce doprava

Ctrl+R

Zmenšení předsazení prvního řádku

Ctrl+Shift+T

Odstranění formátování odstavce

Ctrl+Q

Začátek stránky

Tisk položek

Akce

Stiskněte

Otevřete stránku Tisk v nabídce Soubor .

Alt+F, P

Tisk položky z otevřeného okna

Alt+F, P, P

Otevřete dialogové okno Vzhled stránky na stránce Tisk .

ALT+S nebo ALT+U

Vyberte tiskárnu na stránce Tisk .

Alt+F, P, I

Otevřete dialogové okno Možnosti tisku .

Alt+F, P, R

Začátek stránky

Použití příznaků

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

Ctrl+Shift+G

Začátek stránky

Použití barevných kategorií

Akce

Stiskněte

Odstraní vybranou kategorii ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie .

Alt+D

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro Poštu

Akce

Stiskněte

Přepněte do složky Doručená pošta.

Ctrl+Shift+I

Přepněte do složky Pošta k odeslání.

Ctrl+Shift+O

Kontrola jmen

Ctrl+K

Pošle zprávu.

Alt+E

Odpověď na zprávu

Ctrl+R

Vyberte možnost Odpovědět všem .

Ctrl+Shift+R

Odpovězte pomocí žádosti o schůzku.

Ctrl+Alt+R

Přeposlání zprávy

Ctrl+F

Označení zprávy jako vyžádané

Ctrl+Alt+J

Zobrazení blokovaného externího kontaktu (ve zprávě)

Ctrl+Shift+I

Vystavení složky

Ctrl+Shift+S

Použít normální styl

Ctrl + Shift + N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

Šipka nahoru

Přechod na další zprávu

Šipka dolů

Vytvoření zprávy (v zobrazení Pošta )

Ctrl+N

Vytvořte zprávu (z libovolného zobrazení Outlook ).

Ctrl+Shift+M

Otevření přijaté zprávy

Ctrl+O

Odstranění a ignorování konverzace

Ctrl+Shift+D

Otevřete adresář.

Ctrl+Shift+B

Přidejte k neotevřené zprávě rychlý příznak .

Vložit

Zobrazí dialogové okno Příznak pro zpracování .

Ctrl+Shift+G

Označte zprávu jako přečtenou.

Ctrl+Q

Označí zprávu jako nepřečtenou.

Ctrl+U

Otevřete tip pro e-mail ve složené zprávě.

Ctrl+Alt+P

Vyhledání nebo nahrazení textu

F4

Najděte další položku.

Shift+F4

Pošle zprávu.

Ctrl+Enter

Tisk položky

Ctrl+P

Přeposlat zprávu jako přílohu

Ctrl+Alt+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

Alt Enter

Označte položku ke stažení.

Ctrl+Alt+M

Zkontrolujte stav Označit pro stažení .

Alt+J, S, M, T

Zobrazí průběh odesílání a přijímání .

Alt+J, S, P (když probíhá odesílání a přijímání )

Uložte položku.

Ctrl+S

Otevřete dialogové okno Uložit jako .

F12

Začátek stránky

Použití podokna Složek

Akce

Stiskněte

Pohyb v podokně Složek

Klávesy se šipkami nahoru a dolů

Přechod do seznamu zpráv z podokna složek

MEZERNÍK nebo ENTER

Vytvořte novou složku.

Shift+F10, N

Rozbalte vybranou skupinu nebo složku s podsložkami.

Šipka doprava

Sbalí vybranou skupinu nebo složku s podsložkami.

Šipka doleva

Otevřete vybranou položku v podokně Složek .

MEZERNÍK nebo ENTER

Přejmenujte vybranou složku v seznamu složek.

F2

Odstranit vybranou složku v seznamu (výchozí složky, jako jsou Doručená pošta, Pošta k odeslání, Koncepty a Odeslané, nelze odstranit).

Shift+F10, D

Přejít do složky zadáním prvního písmene názvu složky. Pokud chcete například přejít do složky Koncepty , zadejte d. Pokud na stejné písmeno začíná víc složek, opakujte písmeno, dokud nedosáhnete složky, kterou chcete.

První písmeno názvu složky

Začátek stránky

Použití seznamu zpráv

Akce

Stiskněte

Přesunutí v seznamu zpráv dolů a nahoru

Klávesy se šipkami dolů a nahoru

Přechod na položku v dolní části obrazovky

Page Down

Přechod na položku v horní části obrazovky

Page Up

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

Shift+Šipka nahoru nebo Shift+Šipka dolů

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

Ctrl+Šipka nahoru nebo Ctrl+Šipka dolů

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

Ctrl+mezerník

Rozbalte skupiny zpráv (například Minulý týden).

Šipka doprava

Sbalí skupiny zpráv (například Minulý týden).

Šipka doleva

Vyberte několik sousedících zpráv.

Shift+Šipka dolů nebo Šipka nahoru

Vyberte několik nesousedících zpráv.

Ctrl+Šipka nahoru nebo Šipka dolů a potom stisknutím mezerníku vyberte jednotlivé zprávy.

Přesunout zprávu do složky

Ctrl+Shift+V

Přidejte ke zprávě možnost Zpracovat nebo Rychlý příznak .

Shift+F10, U, T (v Předčítání, Vložení)

Přidání vlastního příznaku do zprávy

Ctrl+Shift+G

Označte zprávu jako nevyžádanou nebo ne.

Shift+F10, J, potom šipka nahoru nebo dolů a pak Enter

Označte zprávu jako přečtenou.

Ctrl+Q

Označí zprávu jako nepřečtenou.

Ctrl+U

Označte položku, kterou chcete stáhnout.

Alt+J, S, M, T

Označte položku ke stažení kopie.

Alt+J, S, M, C

Zrušte označení položky ke stažení.

Alt+J, S, U, U

Zrušte zaškrtnutí všech položek ke stažení.

Alt+J, S, U, K

Odstranění zprávy

Alt+H+D

Ignorujte zprávu.

Alt+H, X

Odpověď na zprávu

Alt+H, R, P

Vyberte možnost Odpovědět všem .

Alt+H, R, A

Přeposlání zprávy

Alt+H, F, W

Otevřete zprávu.

Enter

Zobrazí nabídku blokovaného obsahu.

Ctrl+Shift+W

Stáhněte blokované obrázky nebo obrázky.

Ctrl+Shift+W, P

Zobrazí vlastnosti e-mailu.

Alt Enter

Vystavení složky

Ctrl+Shift+S

Zkopírujte položku do složky.

Ctrl+Shift+Y

Vytiskněte zprávu.

Ctrl+P

Nastavte, jak často Outlook kontroluje nové zprávy.

Ctrl+Alt+S

Nastavte možnosti nevyžádané pošty.

Alt+H, J, O

Začátek stránky

Použití podokna čtení

Akce

Stiskněte

Přechod na předchozí zprávu

Alt+Šipka nahoru nebo Ctrl+Čárka (,) nebo Alt+Page Up

Projděte si text o stránku dolů.

Mezerník

O stránku nahoru přes text.

Shift + Mezerník

Přechod na další pole

Klávesa Tab

Přechod na předchozí pole

Shift+Tab

Přechod na další nebo předchozí odkaz

Tab nebo Shift+Tab

Přejděte na tlačítko Odpovědět .

Alt+R

V e-mailové zprávě vyberte informační panel a pokud je k dispozici, zobrazte nabídku možností.

Informační panel se zobrazí ve zprávách, které obsahují další informace, například o konfliktních schůzkách a akcích. Pokud je k dispozici, informační panel se zobrazí ve zprávě pod předmětem a odesílatelem.

Ctrl+Shift+W

Zavřete nabídku informačního panelu .

Esc

Začátek stránky

Kontrola nových e-mailů a odesílání odchozích zpráv (odesílání a přijímání)

Akce

Stiskněte

Spusťte akci pro odesílání a přijímání pro všechny definované skupiny pro odesílání a přijímání s vybranou možnost Zahrnout tuto skupinu v okně Odeslat a přijmout (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinací těchto parametrů.

Alt+J, S, G

Spusťte akci pro odesílání a přijímání pro aktuální složku a načítejte úplné položky (záhlaví, položku a všechny přílohy).

Shift+F9

Spusťte akci pro odesílání a přijímání.

Alt+J, S, S

Definujte skupiny pro odesílání a přijímání .

Ctrl+Alt+S

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro kalendář

Akce

Stiskněte

Vytvoření události (v zobrazení Kalendář )

Ctrl+N

Vytvořte událost (v libovolném zobrazení Outlook ).

Ctrl+Shift+A

Vytvoření žádosti o schůzku

Ctrl+Shift+Q nebo Alt+H, M, R

Otevřete nabídku Nové položky a vyberte, kterou položku chcete vytvořit.

Alt+H+I

Přeposlání události nebo schůzky

Alt+H, F, W nebo Ctrl+F

Odeslání žádosti o schůzku pomocí zprávy

Ctrl+R

Vyberte možnost Odpovědět všem .

Ctrl+Shift+R

Zobrazení jednoho dne v kalendáři

Alt+1

Zobrazí dva dny v kalendáři.

Alt+2

Zobrazí tři dny v kalendáři.

Alt+3

Zobrazí v kalendáři čtyři dny.

Alt+4

Zobrazení pěti dnů v kalendáři

Alt+5

Zobrazení šesti dnů v kalendáři

Alt+6

Zobrazení sedmi dnů v kalendáři

Alt+7

Zobrazí v kalendáři osm dní.

Alt+8

Zobrazení devíti dnů v kalendáři

Alt+9

Zobrazí deset dní v kalendáři.

Alt+0

Zobrazit dnes v kalendáři

Alt+H, O, D

Zobrazení denního zobrazení

Alt+H+R nebo Ctrl+Alt+1

Zobrazit dalších sedm dní

Alt+H, X

Přechod na datum

Ctrl+G nebo Alt+H+L

Přepněte do zobrazení Měsíc .

Alt+rovná se nebo Ctrl+Alt+4

Přechod na další den

Ctrl+Šipka doprava

Přechod na další týden

Alt+šipka dolů

Přechod na další měsíc

Alt+Page down

Přechod na předchozí den

Ctrl+Šipka doleva

Přechod na předchozí týden

Alt+šipka nahoru

Přechod na předchozí měsíc

Alt+Page up

Přechod na začátek týdne

Alt+Home

Přechod na konec týdne

Alt+End

Přepněte do zobrazení Celý týden .

Alt+znaménko minus (-) nebo Ctrl+Alt+3

Přepněte do zobrazení Pracovní týden .

Ctrl+Alt+2

Přechod na předchozí událost

Ctrl+Čárka (,) nebo Ctrl+Shift+Čárka (,)

Přechod na další událost

Ctrl+tečka (.) nebo Ctrl+Shift+Tečka (.)

Nastavení opakování pro otevřenou událost nebo schůzku

Ctrl+G

Otevřete událost, když se zobrazí připomenutí.

ALT+M

Otevřete okno připomenutí.

Alt+V, M

Odložte připomenutí.

Alt+E 

Zavřete připomenutí.

ALT+V

Přiřaďte zvuk připomenutí.

Alt+F, T, A a potom Alt+P. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Procházet , a pak stiskněte Enter. V dialogovém okně Zvukový soubor připomenutí zadejte nebo vyberte název požadovaného zvukového souboru.

Přejít k hledání.

Ctrl+E

Pokud chcete porovnat kalendáře s plánováním schůzek, zobrazte vybraný plán ve vodorovném rozložení.

Alt+H, S, V nebo Ctrl+Alt+5

Přidejte sdílené kalendáře z kontaktů nebo vytvořte nový kalendář.

Alt+H, O, C

Vytvořte novou skupinu kalendářů nebo přidejte kalendář oddělení.

Alt+H, C, G

Email vybraný kalendář kontaktu.

Alt+H, E

Sdílejte kalendář s ostatními.

Alt+H, S, C

Publikujte kalendář online.

Alt+H, P, O

Umožňuje zobrazit a upravit oprávnění ke sdílení složky.

Alt+H, F, P

Vyhledejte kontakty.

Alt+H, F, C

Otevřete adresář.

Alt+H, A, B

Otevřete dialogové okno Možnosti aplikace Outlook pro kalendáře.

Alt+H, C, O

Pokud jsou informace pro aktuálně vybranou položku zkrácené nebo nejsou přečteny v plném rozsahu, aktivujte informace microsoft Active Accessibility (MSAA). Technologie MSAA poskytuje aplikaci JAWS další podrobnosti, aby přečtené informace byly úplné.

Alt+Ctrl+Shift+M

V okně schůzky otevřete pomocníka pro plánování kalendáře.

Alt+X

Začátek stránky

Použití zobrazení den/týden/měsíc

Akce

Stiskněte

Zobrazení od jednoho do devíti dnů.

ALT+klávesa pro počet dnů

Zobrazení 10 dnů

ALT+0 (NULA)

Přepněte do zobrazení Týden .

Alt+znaménko minus (-)

Přepněte do zobrazení Měsíc .

Alt+symbol rovná se ( = )

Přechod mezi zobrazením kalendáře, panelem úloh a seznamem složek

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

Shift+Tab

Přechod na předchozí den

Šipka doleva

Přechod na další den

Šipka doprava

Přechod na stejný den dalšího týdne

Alt+šipka dolů

Přechod na stejný den předchozího týdne

Alt+šipka nahoru

Začátek stránky

Použití jednodenního zobrazení

Akce

Stiskněte

Výběr času začátku pracovního dne

Domů

Výběr času konce pracovního dne

End

Výběr předchozího časového úseku

Šipka nahoru

Výběr dalšího časového úseku

Šipka dolů

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

Page Up

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

Page Down

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

Shift+Šipka nahoru nebo Shift+Šipka dolů

Přechod na stejný den dalšího týdne

Alt+šipka dolů

Přechod na stejný den předchozího týdne

Alt+šipka nahoru

Začátek stránky

Použití zobrazení Týden

Akce

Stiskněte

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

Domů

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

End

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

Page Up

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

Page Down

Změna trvání vybraného časového úseku

Shift+Šipka vlevo, Shift+Šipka vpravo, Shift+Šipka nahoru, Shift+Šipka dolů, Shift+Domů nebo Shift+End

Začátek stránky

Použití zobrazení Měsíc

Akce

Stiskněte

Přechod na první den v týdnu

Domů

Přechod na stejný den týdne na předchozí stránce

Page Up

Přechod na stejný den týdne na další stránce

Page Down

Začátek stránky

Použití zobrazení Navigátor data

Akce

Stiskněte

Přechod na první den aktuálního týdne

Alt+Home

Přechod na poslední den aktuálního týdne

Alt+End

Přechod na stejný den předchozího týdne

Alt+šipka nahoru

Přechod na stejný den dalšího týdne

Alt+šipka dolů

Začátek stránky

Lidé klávesových zkratek

Akce

Stiskněte

Vytočte nový hovor kontaktu.

Ctrl+Shift+D

Vyhledání kontaktu

F3 nebo CTRL+E

Do vyhledávacích adresářů zadejte jméno.

F11

V zobrazení tabulka nebo seznam kontaktů přejděte na první kontakt, který začíná určitým písmenem.

Shift, následované písmenem

Výběr všech kontaktů

Ctrl + A

Vytvořte zprávu s vybraným kontaktem jako předmětem.

Ctrl+F

Vytvořte kontakt (když jste v kontaktech).

Ctrl+N

Vytvořte kontakt (z libovolného zobrazení Outlook ).

Ctrl+Shift+C

Otevření formuláře kontaktu pro vybraný kontakt

Ctrl+O

Vytvořte skupinu kontaktů.

Ctrl+Shift+L

Otevřete dialogové okno Tisk .

Ctrl+P

Aktualizujte seznam členů skupiny kontaktů.

F5

Přechod do jiné složky

Ctrl+Y

Otevřete adresář.

Ctrl+Shift+B

Použití funkce Rozšířené hledání.

Ctrl+Shift+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

Ctrl+Shift+Tečka (.)

Najděte kontakt v části Oblíbené.

F11

Zavření kontaktu

Esc

Odeslání faxu vybranému kontaktu

Ctrl+Shift+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

ALT+V

Ve formuláři kontaktu v části Internet zobrazte informace Email 1.

Alt+Shift+1

Ve formuláři kontaktu v části Internet zobrazte informace o Email 2.

Alt+Shift+2

Ve formuláři kontaktu v části Internet zobrazte informace Email 3.

Alt+Shift+3

Začátek stránky

Použití vizitek nebo zobrazení Adresa

Akce

Stiskněte

Výběr určité karty v seznamu

Zadejte jedno nebo několik písmen ze jména vyplněného na kartě nebo zadejte jméno pole, podle kterého řadíte

Výběr předchozí karty

Šipka nahoru

Výběr další karty

Šipka dolů

Výběr první karty v seznamu

Domů

Výběr poslední karty v seznamu

End

Výběr první karty na aktuální stránce

Page Up

Výběr první karty na další stránce

Page Down

Výběr nejbližší karty v dalším sloupci

Šipka doprava

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

Šipka doleva

Vyberte nebo zrušte výběr aktivní karty.

Ctrl+mezerník

Rozšiřte výběr na předchozí kartu a zrušte výběr karet za výchozím bodem.

Shift+šipka nahoru

Rozšíření výběru na další kartu a zrušení výběru karet před výchozím bodem

Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na počáteční místo

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru na další kartu bez ohledu na počáteční místo

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

Shift+Home

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

Shift+End

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

Shift+Page up

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

Shift+Page down

Začátek stránky

Klávesové zkratky v dialogovém okně Upravit vizitky

Akce

Stiskněte

Otevřete seznam nabídky Přidat .

Alt+M

Vyberte text v poli Popisek , pokud je vybrané pole s přiřazeným popiskem.

Alt+B

Otevřete dialogové okno Přidat obrázek karty .

ALT+N

Umístěte kurzor na začátek textového pole Upravit .

Alt+E

Přejděte na pole Pole a vyberte ho.

Alt+S

Vyberte nabídku Zarovnání obrázku .

Alt+H

Vyberte paletu barev pro pozadí.

Alt+K, Enter

Vyberte nabídku Rozložení .

ALT+O

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

Alt+O

Začátek stránky

Přechod mezi poli na otevřené vizitce

Když chcete použít následující klávesy, ujistěte se, že je vybrané pole na kartě.

Akce

Stiskněte

Přechod na další pole a ovládací prvek

Klávesa Tab

Přechod na předchozí pole a ovládací prvek

Shift+Tab

Zavření aktivní karty

Enter nebo Escape

Začátek stránky

Přechod mezi znaky v poli Vizitka

Když chcete použít následující klávesy, ujistěte se, že je vybrané pole na kartě, nebo že je v daném poli umístěný fokus.

Akce

Stiskněte

Přidání řádku do víceřádkového pole

Enter

Přesunutí na začátek řádku.

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

Page Up

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

Page Down

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

Šipka doleva

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

Šipka doprava

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro úkoly

Akce

Stiskněte

Přijmutí zadání úkolu

Ctrl + C

Odmítnutí zadání úkolu

Ctrl+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

Ctrl+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

Ctrl+Y

Vytvořte úkol v zobrazení Úkoly .

Ctrl+N

Vytvořte úkol z libovolného zobrazení Outlook.

Ctrl+Shift+K

Otevře vybranou položku.

Ctrl+O

Vytiskne vybranou položku.

Ctrl+P

Výběr všech položek

Ctrl + A

Odstraní vybranou položku.

Ctrl+D

Přeposlání úkolu jako přílohy

Ctrl+F

Vytvoření zadání úkolu

Ctrl+Shift+Alt+U

Přepínejte mezi podoknem Složek, seznamem úkolů a To-Do panelem.

F6

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

Insert

Začátek stránky

Použití zobrazení Časová osa při výběru položky

Akce

Stiskněte

Výběr předchozí položky

Šipka doleva

Výběr následující položky

Šipka doprava

Vyberte několik sousedících položek.

Shift + Šipka doleva nebo doprava

Vyberte několik nesousedících položek.

Ctrl+Šipka vlevo+Mezerník nebo Ctrl+Šipka vpravo+Mezerník

Otevření vybraných položek

Enter

Výběr první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

Domů

Výběr poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

End

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

Ctrl+Home

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

Ctrl+End

Začátek stránky

Použití zobrazení Časová osa při výběru skupiny

Akce

Stiskněte

Rozbalení skupiny

Klávesa Enter nebo Šipka vpravo

Sbalení skupiny

Klávesa Enter nebo Šipka vlevo

Výběr předchozí skupiny

Šipka nahoru

Výběr další skupiny

Šipka dolů

Výběr první skupiny na časové ose

Domů

Výběr poslední skupiny na časové ose

End

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

Šipka doprava

Začátek stránky

Použití zobrazení Časová osa při výběru časové jednotky v časovém měřítku pro dny

Akce

Stiskněte

Posun zpět v přírůstcích času, které jsou stejné jako v časovém měřítku.

Šipka doleva

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

Šipka doprava

Přepínání mezi aktivním zobrazením, panelem To-Do, vyhledáváním a návratem do aktivního zobrazení

Klávesa Tab a Shift+Tab

Začátek stránky

Spuštění Visual Basic Editoru

Akce

Stiskněte

Otevřete Editor jazyka Visual Basic.

Alt+F11

Začátek stránky

Přehrání maker

Akce

Stiskněte

Přehrajte makro.

Alt+F8

Začátek stránky

Práce se skupinami položek

Akce

Stiskněte

Rozbalení vybrané skupiny

Šipka doprava

Sbalení vybrané skupiny

Šipka doleva

Výběr předchozí skupiny

Šipka nahoru

Výběr další skupiny

Šipka dolů

Výběr první skupiny

Domů

Výběr poslední skupiny

End

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

Šipka doprava

Začátek stránky

Vytvoření nebo zavření e-mailového formuláře aplikace InfoPath v Outlook 2007, 2010 nebo 2013

Akce

Stiskněte

Vytvořte formulář aplikace InfoPath.

Když je fokus na složce InfoPathu, Ctrl+N

Zavřete formulář aplikace InfoPath.

Ctrl+Shift+Alt+T

Začátek stránky

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Pošty

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Podpora čtečky obrazovky pro Outlook

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Outlook pro Mac.

Poznámky: 

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít vyhledávání. Stiskněte Command+F a zadejte hledaná slova.

 • Nastavení v některých verzích operačního systému Mac a určitých nástrojích můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office pro Mac. Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v nápovědě k macu pro vaši verzi operačního systému Mac nebo se obraťte na svou aplikaci nástroje.

 • Pokud chcete vytvořit vlastní klávesové zkratky v Office pro Mac, přejděte na Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office pro Mac.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce jsou uvedeny často používané klávesové zkratky v Outlook pro Mac.

Akce

Stiskněte

Uložte položku.

PŘÍKAZ+S

Tisk položky

PŘÍKAZ+P

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ+Z

Zopakování poslední akce

PŘÍKAZ+Y

Minimalizujte aktivní okno.

PŘÍKAZ+M

V podokně složek vytvořte novou složku.

Shift+PŘÍKAZ+N

Vytvoření nového e-mailu (v zobrazení Pošta)

PŘÍKAZ+N

Skryjte podokno čtení nebo ho zobrazte vpravo.

PŘÍKAZ+zpětné lomítko (\)

Skryjte podokno čtení nebo ho zobrazte níže.

Shift+PŘÍKAZ+zpětné lomítko (\)

Přesune vybranou položku do jiné složky.

Shift+PŘÍKAZ+M

Zkopírujte vybranou položku do jiné složky.

Shift+PŘÍKAZ+C

Pokud je seznam položek aktivním podoknem, vyberte všechny položky v seznamu položek.

PŘÍKAZ+A

Minimalizujte nebo rozbalte pás karet.

Možnosti+PŘÍKAZ+R

Skrýt Outlook.

PŘÍKAZ+H

Ukončete Outlook.

PŘÍKAZ+Q

Zahájení diktování

Fn+Fn

Vložení emoji

Control+PŘÍKAZ+mezerník

Začátek stránky 

Práce v oknech a dialogových oknech

Akce

Stiskněte

Přejděte do zobrazení Pošta .

PŘÍKAZ+1

Přejděte do zobrazení Kalendář .

PŘÍKAZ+2

Přejděte do zobrazení Kontakty .

PŘÍKAZ+3

Přejděte do zobrazení Úkoly .

PŘÍKAZ+4

Přejděte do zobrazení Poznámky .

PŘÍKAZ+5

Otevřete okno Stav synchronizace nebo ho nastavte jako aktivní okno.

PŘÍKAZ+7

Otevřete okno Chyby synchronizace nebo ho nastavte jako aktivní okno.

PŘÍKAZ+8

Otevřete okno Hledání kontaktů .

PŘÍKAZ+0

Otevřete dialogové okno Předvolby Outlooku .

PŘÍKAZ+čárka (,)

Cyklické přecházení mezi otevřenými okny

PŘÍKAZ+tilda (~)

Cyklické procházení mezi otevřenými okny

Shift+PŘÍKAZ+Tilde (~)

Zavření aktivního okna

PŘÍKAZ+W

Otevře vybranou položku.

PŘÍKAZ+O

Pohyb vpřed mezi ovládacími prvky v okně

Klávesa Tab

Posun zpět mezi ovládacími prvky v okně

Shift+Tab

Přesunutí vpřed mimo okno pro psaní zpráv

Control+Option+Tab

Začátek stránky 

Použití vyhledávání

Akce

Stiskněte

Hledání v aktuální složce

Option+PŘÍKAZ+F

Proveďte rozšířené hledání v Outlook (pro vyhledávání přidejte filtr Položka obsahuje ).

Shift+PŘÍKAZ+F

Vyhledání textu v položce

PŘÍKAZ+F

Najděte další výskyt textu, který jste v položce hledali.

PŘÍKAZ+G

Najděte předchozí výskyt textu, který jste v položce hledali.

PŘÍKAZ+Shift+G

Začátek stránky 

Odesílat a přijímat poštu

Akce

Stiskněte

Vytvoří novou zprávu.

PŘÍKAZ+N

Odešlete otevřenou zprávu.

PŘÍKAZ+Return

Odešle všechny zprávy do složky Pošta k odeslání a přijme všechny příchozí zprávy.

Control+PŘÍKAZ+K

Odešle všechny zprávy ve složce Pošta k odeslání.

Shift+PŘÍKAZ+K

Uložte otevřenou zprávu a uložte ji do složky Koncepty .

PŘÍKAZ+S

Přidejte přílohu k otevřené zprávě.

PŘÍKAZ+E

Otevřete dialogové okno Pravopis a gramatika .

PŘÍKAZ+dvojtečka (:)

Zkontrolujte jména příjemců v otevřených zprávách.

Control+PŘÍKAZ+C

Odpovězte odesílateli zprávy, nebo pokud zpráva pochází ze seznamu adresátů, odpovězte na seznam adresátů.

PŘÍKAZ+R

Odpovědět všem

Shift+ PŘÍKAZ+R

Přeposlat zprávu

PŘÍKAZ+J

Otevřete vybranou zprávu v samostatném okně.

PŘÍKAZ+O

Vymažte příznak pro vybranou zprávu.

Option+PŘÍKAZ+Apostrof (')

Označí vybranou zprávu jako nevyžádanou poštu.

PŘÍKAZ+Shift+J

Označte vybranou zprávu jako nevyžádanou poštu.

PŘÍKAZ+Shift+Option+J

Zobrazí předchozí zprávu.

Control+Levá hranatá závorka ([)

Zobrazí další zprávu.

Control+Pravá závorka (])

V zobrazení Pošta přejděte do předchozího podokna.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

V zobrazení pošty přejděte do dalšího podokna.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Přesune vybranou zprávu do složky.

Shift+PŘÍKAZ+M

Zmenšete velikost zobrazení textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení.

PŘÍKAZ+spojovník (-)

Zvětšete velikost zobrazení textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení.

PŘÍKAZ+znaménko plus (+)

Posuňte se dolů na další obrazovku textu, nebo pokud jste na konci zprávy, zobrazte další zprávu.

Mezerník

Posuňte se na předchozí obrazovku textu, nebo pokud jste na začátku zprávy, zobrazte předchozí zprávu.

Shift + Mezerník

Odstraní vybranou zprávu.

Odstranit

Trvale odstraní vybranou zprávu.

Shift+Delete

Odstraňte aktuální zprávu a pokud je okno zprávy otevřené, zavřete ji.

PŘÍKAZ+Delete

Označte vybrané zprávy jako přečtené.

PŘÍKAZ+T

Označte vybrané zprávy jako nepřečtené.

Shift+PŘÍKAZ+T

Označte všechny zprávy ve složce jako přečtené.

Option+PŘÍKAZ+T

Archivace vybrané zprávy

Control+E

Začátek stránky 

Použití Kalendáře

Akce

Stiskněte

Otevřete zobrazení kalendáře.

PŘÍKAZ+2

Vytvořte novou událost.

PŘÍKAZ+N

Otevřete vybranou událost kalendáře.

PŘÍKAZ+O

Odstraňte událost kalendáře.

Odstranit

Přepněte zobrazení tak, aby zahrnovalo dnešek.

PŘÍKAZ+T

V zobrazení Den přejděte na předchozí den. V zobrazení Týden a Pracovní týden přejděte na předchozí týden. V zobrazení Měsíc přejděte na předchozí měsíc.

PŘÍKAZ+Option+Šipka vlevo

V zobrazení Dne přejděte na další den. V zobrazení týden a pracovní týden přejděte na další týden. V zobrazení Měsíc přejděte na další měsíc.

PŘÍKAZ+Option+Šipka vpravo

V zobrazení kalendáře přejděte do předchozího podokna.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

V zobrazení kalendáře přejděte do dalšího podokna.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Začátek stránky 

Práce s lidmi a kontakty

Akce

Stiskněte

Vytvořte nový kontakt.

PŘÍKAZ+N

Otevřete vybraný kontakt.

PŘÍKAZ+O

Odstraňte kontakt.

Odstranit

Zavřete aktuální otevřený kontakt a otevřete předchozí kontakt.

Control+Levá hranatá závorka ([)

Zavřete aktuální otevřený kontakt a otevřete další kontakt.

Control+Pravá závorka (])

V zobrazení Lidé přejděte do předchozího podokna.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

V zobrazení Lidé přejděte do dalšího podokna.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Začátek stránky 

Správa úkolů

Akce

Stiskněte

Přechod do okna Úkol

PŘÍKAZ+4

Vytvořte nový úkol.

PŘÍKAZ+N

Otevřete vybraný úkol.

PŘÍKAZ+O

Odstraňte úkol.

Odstranit

Zavřete aktuální otevřený úkol a otevřete předchozí úkol v seznamu Úkolů .

Control+Levá hranatá závorka ([)

Zavřete aktuální otevřený úkol a otevřete další úkol v seznamu Úkolů .

Control+Pravá závorka (])

V zobrazení Úkoly přejděte do předchozího podokna.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

V zobrazení Úkoly přejděte do dalšího podokna.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Začátek stránky 

Použití poznámek

Akce

Stiskněte

Přechod do okna Poznámky

PŘÍKAZ+5

Vytvořte novou poznámku.

PŘÍKAZ+N

Otevřete vybranou poznámku.

PŘÍKAZ+O

Odstraňte poznámku.

Odstranit

Zavřete aktuální otevřenou poznámku a otevřete předchozí poznámku v seznamu poznámek .

Control+Levá hranatá závorka ([)

Zavřete aktuální otevřenou poznámku a otevřete další poznámku v seznamu poznámek .

Control+Pravá závorka (])

V zobrazení Poznámky přejděte do předchozího podokna.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

V zobrazení Poznámek přejděte do dalšího podokna.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Odešlete poznámku jako e-mail.

PŘÍKAZ+J

Odešlete poznámku jako přílohu HTML e-mailu.

S fokusem na poznámce v seznamu poznámek stiskněte Control+PŘÍKAZ+J.

Začátek stránky 

Úpravy a formátování textu

Akce

Stiskněte

Vyjmutí vybraného textu do schránky

PŘÍKAZ+X

Zkopírujte výběr do schránky.

PŘÍKAZ+C

Vloží výběr ze schránky.

PŘÍKAZ+V

Vložte výběr ze schránky a shodte se s cílovým stylem.

Shift+Option+PŘÍKAZ+V

Naformátuje vybraný text jako tučný.

PŘÍKAZ+B

Nastavte vybraný text jako kurzívu.

PŘÍKAZ+I

Podtrhne vybraný text.

PŘÍKAZ+U

Přeškrtnutí vybraného textu

Shift+PŘÍKAZ+X

Vložení hypertextového odkazu

PŘÍKAZ+K

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

Šipka doprava

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního odstavce

Option+šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního odstavce

Option+šipka dolů

Přesuňte kurzor na začátek aktuálního slova.

Option+šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního slova

Option+šipka vpravo

Zmenšení odsazení

PŘÍKAZ+Levá složená závorka ({)

Zvětšení odsazení

PŘÍKAZ+pravá složená závorka (})

Odstraňte znak nalevo od kurzoru nebo odstraňte vybraný text.

Odstranit

Odstraňte znak na pravé straně kurzoru nebo odstraňte vybraný text.

Tlačítko Odstranit na Macu s křížovým symbolem nebo Fn+Delete

Vložení zarážky tabulátoru

Klávesa Tab

Přesuňte kurzor na začátek řádku.

PŘÍKAZ+Šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na konec řádku

PŘÍKAZ+Šipka vpravo

Přesuňte kurzor do horní části textu zprávy.

PŘÍKAZ+šipka nahoru

Přesuňte kurzor do dolní části textu zprávy.

PŘÍKAZ+Šipka dolů

Přesuňte kurzor na začátek vybraného textu.

PŘÍKAZ+Home

Přesunutí kurzoru na konec vybraného textu

PŘÍKAZ+End

Posuňte zobrazení nahoru.

Page Up

Posuňte zobrazení dolů.

Page Down

Začátek stránky 

Označení zpráv, kontaktů nebo úkolů příznakem pro zpracování

Akce

Stiskněte

Označte vybranou položku příznakem pro zpracování, přičemž dnes je termín splnění.

Control+1

Označte vybranou položku příznakem pro zpracování a zítra jako termín splnění.

Control+2

Označí vybranou položku příznakem pro zpracování, přičemž tento týden bude termín splnění.

Control+3

Označte vybranou položku příznakem pro zpracování a příští týden jako termín splnění.

Control+4

Označí vybranou položku příznakem pro zpracování bez termínu splnění.

Control+5

Označte vybranou položku příznakem pro zpracování a přidejte vlastní termín splnění.

Control+6

Označte vybranou položku příznakem pro zpracování a přidejte připomenutí.

Control+symbol rovná se ( = )

Označí vybranou položku jako dokončenou.

Control+Nula (0)

Vymažte příznak pro zpracování vybrané položky.

Option+PŘÍKAZ+Apostrof (')

Začátek stránky 

Viz taky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Pošty

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Podpora čtečky obrazovky pro Outlook

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Outlook pro iOS.

Poznámky: 

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít vyhledávání. Stiskněte Command+F a zadejte hledaná slova.

 • Pokud znáte klávesové zkratky na počítači s macOS, fungují stejné kombinace kláves i s Outlook pro iOS pomocí externí klávesnice. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku jsou jediné, které budou fungovat v této verzi Outlook.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky na iPadu

V této tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané klávesové zkratky v Outlook pro iOS.

Akce

Stiskněte

Přepněte na kartu Pošta .

PŘÍKAZ+1

Přepněte na kartu Hledat .

PŘÍKAZ+2

Přepněte na kartu Kalendář .

PŘÍKAZ+3

Otevřete autora zprávy a napište zprávu.

PŘÍKAZ+N

Zavřete tvůrce zpráv.

Esc

Pošle zprávu.

PŘÍKAZ+Return

Přechod na další pole

Klávesa Tab

Otevřete tvůrce událostí a vytvořte novou událost.

Shift+PŘÍKAZ+N

Vyberte předchozí zprávu v seznamu zpráv.

Šipka nahoru

Vyberte další zprávu v seznamu zpráv.

Šipka dolů

Práce se zprávami na iPadu

Akce

Stiskněte

Otevřete rychlou odpověď.

PŘÍKAZ+Q

Otevřete dialogové okno Odpovědět a odpovězte na zprávu.

PŘÍKAZ+R

Pokud chcete odpovědět všem příjemcům ve zprávě, otevřete dialogové okno Odpovědět všem .

Shift+PŘÍKAZ+R

Otevřete dialogové okno Přeposlat a přeposílejte zprávu.

PŘÍKAZ+J

Odstranění zprávy

Delete nebo Backspace

Naplánujte zprávu.

PŘÍKAZ+S

Archivace zprávy

PŘÍKAZ+A

Označí zprávu jako nepřečtenou.

PŘÍKAZ+U

Označení zprávy příznakem

PŘÍKAZ+L

Vrácení akce zpět

PŘÍKAZ+Z

Hledání v Outlooku pro iPad

Akce

Stiskněte

Přesuňte fokus do vyhledávacího pole.

Klávesa Tab

Jakmile zadáte hledaná slova, spusťte hledání.

RETURN

Viz také

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Pošty

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Podpora čtečky obrazovky pro Outlook

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Outlook na webu.

Poznámky: 

 • V službách Outlook na webu a Outlook.com můžete použít klávesové zkratky ze služeb Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail nebo Outlook. Tento článek popisuje zástupce, které jsou k dispozici, pokud zvolíte Outlook. Pokyny ke změně verze klávesové zkratky najdete v článku Změna verze klávesových zkratek.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaná slova.

 • Akce, kterou klávesová zkratka provádí, může být jedinečná pro oblast nebo zobrazení, ve kterém pracujete, i když obsahuje známé názvy kláves a kombinace kláves.

V tomto tématu

Změna verze klávesových zkratek

V Outlook na webu a Outlook.com můžete zvolit, které klávesové zkratky chcete použít: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail nebo Outlook. Případně můžete klávesové zkratky vypnout.

Pokud chcete zobrazit úplný seznam klávesových zkratek, které jsou dostupné ve zvolené verzi, stiskněte na klávesnici kombinaci kláves Shift+Otazník (?).

 • Ve službě Outlook.com a nové službě Outlook na webu vyberte Nastavení Nastavení > Zobrazit všechna nastavení Outlooku > Obecné > Přístupnost. V části Klávesové zkratky vyberte požadovanou možnost a pak vyberte Uložit.

 • V klasickém Outlook na webu vyberte Nastavení Nastavení > Klávesové zkratkypro poštu > Obecné >. Vyberte požadovanou možnost a pak vyberte Uložit.

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané klávesové zkratky v Outlook na webu a Outlook.com.

Akce

Stiskněte

Vytvořte novou zprávu nebo událost kalendáře.

N

Otevře vybranou zprávu v novém okně.

Shift + Enter

Přesuňte zprávu do složky Archiv .

O

Odstranění zprávy nebo položky

Odstranit

Přeposlat zprávu.

Ctrl+Shift+F nebo Shift+F

Přejděte do kalendáře.

Ctrl+Shift+2

Vyberte možnost Odpovědět všem .

Ctrl+Shift+R nebo Shift+R

Odpověď na e-mailovou zprávu

Ctrl+R nebo R

Odeslat e-mailovou zprávu

Ctrl+Enter

Použijte vyhledávání.

Alt+Q

Otevřete tlačítka rozdělení.

Alt+šipka dolů

Začátek stránky

Úprava textu

Klávesové zkratky pro úpravy textu v Outlook na webu a Outlook.com jsou stejné jako v jiných produktech Microsoft.

Akce

Stiskněte

Zkopírujte výběr do schránky.

Ctrl + C

Vyjme vybraný text.

Ctrl + X

Odstraní vybraný text nebo vybrané znaky nalevo od kurzoru.

Backspace

Odstraní slovo vlevo od kurzoru, ale ne mezeru před tímto slovem.

Ctrl+Backspace

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vložte obsah ze schránky do aktuálního umístění.

Ctrl + V

Zopakuje poslední akci.

Ctrl+Y

Vrátí zpátky poslední akci.

Ctrl+Z

Přepíná mezi režimem vkládání a přepisování textu.

Insert

Začátek stránky

Formátování textu

Klávesové zkratky pro formátování textu v Outlook na webu a Outlook.com jsou stejné jako v jiných produktech Microsoft.

Akce

Stiskněte

Použití formátu tučného písma

CTRL+B

Použití formátu kurzívy

Ctrl+I

Podtržení textu

Ctrl+U

Začátek stránky

Pošta klávesové zkratky

Použití podokna Složek

Akce

Stiskněte

Sbalí vybraný oddíl.

Šipka doleva

Rozbalí vybraný oddíl.

Šipka doprava

Začátek stránky

Použití zprávy a seznamu pro čtení

Klávesové zkratky v následující tabulce lze použít k provedení stejné akce v seznamu zpráv i v seznamu k přečtení.

Akce

Stiskněte

Odstraní vybranou zprávu.

Odstranit

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako přečtenou.

Ctrl+Q nebo Q

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako nepřečtenou.

Ctrl+U nebo U

Trvale odstraní vybranou zprávu nebo položku.

Shift+Delete

Označí zprávu příznakem nebo označí položku označenou příznakem jako dokončenou.

Vložit

Zruší hledání.

Esc

Začátek stránky

Použití seznamu zpráv

Klávesové zkratky v následující tabulce jsou specifické pro seznam zpráv.

Akce

Stiskněte

V seznamu vybere aktuální zprávu a další zprávy. Klávesovou zkratkou můžete vybrat více po sobě jdoucích zpráv.

Shift+Šipka dolů

V seznamu vybere aktuální zprávu a předchozí zprávy. Klávesovou zkratkou můžete vybrat více po sobě jdoucích zpráv.

Shift+šipka nahoru

Vybere první zprávu ve složce.

Home nebo Ctrl+Home

Začátek stránky

Použití seznamu k přečtení

Klávesové zkratky v následující tabulce jsou specifické pro čtení seznamu.

Akce

Stiskněte

Zavře novou zprávu.

Esc

Vytvoří novou zprávu.

N

Přepošle vybranou zprávu.

Ctrl+Shift+F nebo Shift+F

Přejde na konec konverzace nebo zprávy.

End nebo Ctrl+End

Přejde na začátek konverzace nebo zprávy.

Home nebo Ctrl+Home

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku dolů.

Page Down

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku nahoru.

Page Up

Odpoví na vybranou zprávu.

Ctrl+R nebo R

Odpoví odesílateli a všem příjemcům vybrané zprávy.

Ctrl+Shift+R nebo Shift+R

Pošle zprávu.

Ctrl+Enter

Začátek stránky

Kalendář klávesové zkratky

Akce

Stiskněte

Vytvoří novou položku kalendáře.

N

Odstraní vybranou položku.

Odstranit

Přejde do kalendáře.

Ctrl+Shift+2

Přejde do dalšího časového období.

Shift+šipka vpravo

Přejde do předchozího časového období.

Shift+šipka vlevo

Přejde na dnešek.

Shift+Alt+Y

Přejde do jiné oblasti v kalendáři.

Ctrl+F6

V aktuálním zobrazení přejde k další události nebo oblasti.

Klávesa Tab

V aktuálním zobrazení přejde k předchozí události nebo oblasti.

Shift+Tab

Otevře vybranou položku.

Enter

Přepněte do zobrazení Den .

Shift+Alt+1

Přepněte do úplného zobrazení týdne .

Shift+Alt+3

Přepněte do zobrazení Měsíc .

Shift+Alt+4

Přepněte do zobrazení Pracovního týdne .

Shift+Alt+2

Začátek stránky

Použití formulářů kalendáře

Akce

Stiskněte

Uloží událost.

Ctrl+S

Odešle schůzku.

Ctrl+Enter nebo Alt+S

Začátek stránky

Použití zobrazení panelu kalendáře

Akce

Stiskněte

Otevřete rychlý přepínač.

Ctrl+Shift+K

Zvětšení

Ctrl+pravá závorka (])

Zmenšení

Ctrl+Levá hranatá závorka ([)

Posun doleva/doprava/nahoru/dolů

Ctrl+šipkové klávesy

U čteček JAWS a NVDA přepněte na navigaci fokusem, abyste mohli použít tuto klávesovou zkratku.

Resetování posunu a přiblížení

Ctrl+0

Přesunutí vybrané položky doleva,doprava/nahoru/dolů

Ctrl+Shift+šipkové klávesy

U čteček JAWS a NVDA přepněte na navigaci fokusem, abyste mohli použít tuto klávesovou zkratku.

Zrušte výběr všech položek.

Esc

Zamykací deska.

Shift+C

U čteček JAWS a NVDA přepněte na navigaci fokusem, abyste mohli použít tuto klávesovou zkratku.

Uzamknout položky.

Shift+I

U čteček JAWS a NVDA přepněte na navigaci fokusem, abyste mohli použít tuto klávesovou zkratku.

Otevřete zobrazení panelů .

Shift+Alt+6

Začátek stránky

Lidé klávesové zkratky

Aplikace Lidéje váš adresář vOutlook na webu, kde jsou uloženy vaše osobní kontakty a kde můžete otevřít libovolný adresář, který byl pro vaši organizaci nastavený.  AplikaceLidé, Poštaa Kalendář spolupracují, takže můžete snadno posílat e-maily a plánovat schůzky s nejdůležitějšími lidmi. Další informace o aplikaciLidé najdete v části Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v aplikaci Lidé.

Akce

Stiskněte

Přejděte na Lidé.

Ctrl+Shift+3

Přejděte na Pošta.

Ctrl+Shift+1

Přejděte na Kalendář.

Ctrl+Shift+2

Odstranění kontaktu nebo seznamu kontaktů

Odstranit

Vytvoření kontaktu

N

Vyhledejte kontakt.

Alt+Q

Zavření změn při úpravách kontaktu

Esc

Uložte kontakt.

Ctrl+S

Vyberte všechny kontakty nebo seznamy kontaktů.

Ctrl + A

Zrušte výběr všech kontaktů nebo seznamů kontaktů.

Esc

Umožňuje upravit kontakt nebo seznam kontaktů.

Shift+E

Přesunutí v seznamu kontaktů nebo rozbočovačů dolů

Šipka dolů

Přesunutí v seznamu kontaktů nebo rozbočovačů nahoru

Šipka nahoru

Vytvořte seznam kontaktů.

Shift+L

Zobrazí seznam Lidé klávesových zkratek.

Shift+Otazník (?)

Přesuňte fokus na pás karet.

Alt+Tečka (.)

Přechod vpřed na další oblast, tlačítko, odkaz nebo možnost v dialogovém okně nebo zavření nabídky

Klávesa Tab

Přechod zpět na předchozí oblast, tlačítko nebo odkaz

Shift+Tab

Pokud už je vybraný jeden kontakt, vyberte další kontakty.

Shift+Šipka dolů nebo Šipka nahoru a pak Mezerník

Přechod mezi možnostmi a jejich výběr v nabídce

Šipka dolů nebo šipka nahoru

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u kontaktu v seznamu kontaktů nebo možnosti v dialogovém okně.

Mezerník

Vymažte všechny výběry na stránce a aktualizujte danou stránku ve webovém prohlížeči.

F5

Aktivujte tlačítko nebo odkaz nebo otevřete nabídku.

Enter

Otevřete místní nabídku, když je vybraný kontakt.

Shift+F10 nebo klávesa Windows Menu

Zavřete dialogové okno.

Esc

Začátek stránky 

Přidání zvýrazňujících a speciálních znaků pomocí klávesových zkratek

Pokud chcete přidat zvýraznění nebo speciální znaky, použijte číselník na klávesnici se zapnutým num lockem.

 1. Stiskněte a podržte klávesu Alt.

 2. Na číselnou řadu zadejte číselný kód a uvolněte klávesu Alt.

Tip: Pokud chcete na Macu zadat speciální znaky, stiskněte Command+Control+Mezerník.

Začátek stránky 

Samohlásky s akcenty

V následující tabulce jsou uvedeny samohlásky se zvýrazněním a alternativní kód pro ně.

Velká samohláska s motivem hrobu

Stiskněte

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Začátek stránky 

Malá samohláska s motivem hrobu

Stiskněte

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Začátek stránky 

Velká samohláska s akutním zvýrazněním

Stiskněte

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Začátek stránky 

Malá samohláska s akutním zvýrazněním

Stiskněte

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Začátek stránky 

Velká samohláska s vokounovým zvýrazněním

Stiskněte

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Začátek stránky 

Malá samohláska s voškubovým zvýrazněním

Stiskněte

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Začátek stránky 

Velká samohláska se zvýrazňující tildou

Stiskněte

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Začátek stránky 

Malá samohláska s motivem tildy

Stiskněte

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Začátek stránky 

Velká samohláska se zvýrazňujícím přehláskem

Stiskněte

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Začátek stránky 

Malá samohláska se zvýrazňujícím přehláskem

Stiskněte

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Začátek stránky

Interpunkce, souhlásky a speciální samohlásky

Označení, písmeno, symbol nebo znak

Stiskněte

Invertovaný vykřičník (¡)

0161

Obrácený otazník (?)

0191

Velká písmena C-cedilla (Ç)

0199

Malá písmena c-cedilla (ç)

0231

Velká písmena OE diphthong (Œ)

0140

Malá písmena oe diphthong (œ)

0156

Eszett nebo ss (ß)

0223

Znak mužského pořadového řádku nebo symbol stupně (º)

0186

Ukazatel pořadového čísla ženského rodu (blob)

0170

Velká písmena O s tahem (Ø)

0216

Malá písmena o s tahem (ø)

0248

Velká písmena A s overringem, kroužkem A (Å)

0197

Malá písmena a s overringem, A-ring (å)

0229

Velké písmeno AE diphthong nebo velké písmeno popela (Æ)

0198

Malá písmena ae diphthong nebo malá písmena popela (æ)

0230

Trnitá velká písmena (Þ)

0222

Trnitá malá písmena (þ)

0254

Velká písmena eth (Ð)

0208

Malá písmena eth (ð)

0240

Dvojitá levá šikmá uvozovka («)

0171

Dvojitá pravá šikmá uvozovka (»)

0187

Jednoduchá levá šikmá uvozovka (›)

0139

Jednoduchá pravá šikmá uvozovka (›)

0155

Velká písmena S s karonem (Š)

0138

Malá písmena s karonem (š)

0154

Velká písmena Z s karonem (Ž)

0142

Malá písmena z s karonem (ž)

0158

Začátek stránky

Speciální znaky

Znak

Stiskněte

Symbol centu ¶

0162

Symbol © autorských práv

0169

Symbol dýky †

0134

Symbol dvojité dýky nebo diesis ***

0135

Křížek £

0163

Symbol eura €

0128

Symbol jenu (

0165

Znaménko funkce œ

0131

Symbol měny (

0164

Symbol ® registrované ochranné známky

0174

Symbol ™ ochranné známky

0153

Odrážka •

0149

En dash –

0151

Em dash —

0150

Znak oddílu §

0167

Znak odstavce nebo pilcrow ¶

0182

Začátek stránky

Viz taky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Pošty

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v aplikaci Lidé

Podpora čtečky obrazovky pro Outlook

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×