Klávesové zkratky v Outlooku

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Mnoha uživatelům se v aplikaci Outlook ve Windows pracuje lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky. Je to důležitá alternativa k používání myši. V tomto článku uvádíme klávesové zkratky pro Outlook ve Windows.

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Akce

Stiskněte

Zavřít

Escape nebo Enter

Přechod na kartu Domů

Alt+Ů

Nová zpráva

Ctrl+Shift+M

Odeslat

Alt+A

Vložit soubor

Alt+I, U, 1

Nový úkol

Ctrl+Shift+K

Odstranit

Delete (pokud je vybraná zpráva, úkol nebo schůzka)

Hledat

Ctrl+E Alt+Ů, Ě, D

Odpovědět

Alt+Ů, Ě, D

Přeposlat

Alt+Ů, 8

Odpovědět všem

Alt+Ů, D, D

Kopírovat

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka: Kombinace kláves Ctrl+Insert není v podokně čtení dostupná.

Odeslat a přijmout

Alt+P, L

Přejít do kalendáře

Ctrl+2

Vytvořit událost

Ctrl+Shift+A

Přejít do složky

Alt+Ů, E, vybrat složku ze seznamu

Uložit přílohu jako

Alt+CY, U

Začátek stránky

Základní navigace

Akce

Stiskněte

Přejít do zobrazení Pošta

Ctrl+1

Přejít do zobrazení Kalendář

Ctrl+2

Přechod do zobrazení Kontakty

Ctrl+3

Přechod do zobrazení Úkoly

Ctrl+4

Přechod do zobrazení Poznámky

Ctrl+5

Přechod do seznamu Složky v podokně Složky

Ctrl+6

Přechod na zástupce

Ctrl+7

Přechod na další otevřenou zprávu

Ctrl+tečka

Přechod na předchozí otevřenou zprávu

Ctrl+čárka

Přepnutí mezi podoknem složek, hlavním oknem Outlooku, podoknem čtení a panelem úkolů

CTRL+SHIFT+TAB nebo SHIFT+TAB

Přepnutí mezi oknem Outlooku, menšími podokny v podokně Složky, podoknem čtení a sekcemi na panelu úkolů

Klávesa Tab

Přepnutí mezi oknem Outlooku, menšími podokny v podokně Složky, podoknem čtení a sekcemi na panelu úkolů a zobrazení přístupových kláves na pásu karet Outlooku

F6

Pohyb po řádcích záhlaví zprávy v podokně Složky nebo v otevřené zprávě

Ctrl+Tab

Pohyb po podokně Složky

Klávesy se šipkami

Přejít do jiné složky

Ctrl+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

Přechod na předchozí zprávu v podokně čtení

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP

Posunutí textu o stránku dolů v podokně čtení

Mezerník

Posunutí textu o stránku nahoru v podokně čtení

Shift+mezerník

Rozbalit nebo sbalit skupinu v seznamu e-mailových zpráv

Šipka vlevo nebo šipka vpravo

Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně Outlooku

ALT+B nebo ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně Outlooku

Alt+Šipka vpravo

Výběr informačního panelu a zobrazení nabídky příkazů (pokud jsou dostupné)

Ctrl+Shift+W

Začátek stránky

Hledat

Akce

Stiskněte

Hledat zprávu nebo jinou položku

Ctrl+E

Vymazat výsledky hledání

Esc

Rozbalení hledání tak, aby zahrnovaly položky Všechny položky pošty, Všechny položky kalendáře nebo Všechny položky kontaktů (podle aktuálního modulu)

Ctrl+Alt+A

Použití funkce Rozšířené hledání.

Ctrl+Shift+F

Vytvoření složky výsledků hledání

Ctrl+Shift+P

Hledat text v rámci otevřené položky

F4

Hledání a nahrazení textu, symbolů nebo některých příkazů formátování, když je fokus v podokně čtení nebo v otevřené položce

Ctrl+H

Rozšíření hledání na položky v aktuální složce

Ctrl+Alt+K

Rozšíření hledání na podsložky Ctrl+Alt+Z Příznaky

Ctrl+Alt+Z

Začátek stránky

Příznaky

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

Ctrl+Shift+G

Začátek stránky

Barevné kategorie

Akce

Stiskněte

Odstranění vybrané kategorie ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie

Alt+D

Začátek stránky

Vytvoření položky nebo souboru

Akce

Stiskněte

Vytvořit událost

Ctrl+Shift+A

Vytvoření kontaktu

Ctrl+Shift+C

Vytvoření skupiny kontaktů

Ctrl+Shift+L

Vytvoření faxu

Ctrl+Shift+X

Vytvoření složky

Ctrl+Shift+E

Vytvoření žádosti o schůzku

Ctrl+Shift+Q

Vytvořit zprávu

Ctrl+Shift+M

Vytvoření poznámky

Ctrl+Shift+N

Vytvoření dokumentu Office

Ctrl+Shift+H

Publikování do vybrané složky

Ctrl+Shift+S

Publikování odpovědi do vybrané složky

Ctrl+T

Vytvoření složky výsledků hledání

Ctrl+Shift+P

Vytvoření úkolu

Ctrl+Shift+K

Začátek stránky

Příkazy ve většině zobrazení

Akce

Stiskněte

Uložení (s výjimkou zobrazení Úkoly)

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Uložení a zavření (s výjimkou zobrazení Pošta)

Alt+S

Uložení jako (jen v zobrazení Pošta)

F12

Vrácení akce zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Odstranění položky

Ctrl+D

Tisk

Ctrl+P

Kopírování položky

Ctrl+Shift+Y

Přesunutí položky

Ctrl+Shift+V

Kontrola jmen

Ctrl+K

Kontrola pravopisu

F7

Označení příznaku pro zpracování

Ctrl+Shift+G

Přeposlat

Ctrl+F

Odeslání, vystavení nebo pozvání všech

Alt+A

Povolení úprav v poli ve všech zobrazeních s výjimkou pošty nebo ikon

F2

Zarovnání textu vlevo

Ctrl+L

Zarovnat text na střed

Ctrl+E

Zarovnání textu vpravo

Ctrl+R

Začátek stránky

Pošta

Akce

Stiskněte

Přepnout na složku Doručená pošta

Ctrl+Shift+I

Přepnout na složku Pošta k odeslání

Ctrl+Shift+O

Kontrola jmen

Ctrl+K

Odeslat

Alt+A

Odpovědět na zprávu

Ctrl+R

Odpověď na zprávu všem

Ctrl+Shift+R

Odpověď se žádostí o schůzku

Ctrl+Alt+R

Předání zprávy dál

CTRL+F

Označení zprávy jako vyžádané

Ctrl+Alt+J

Zobrazení blokovaného externího kontaktu (ve zprávě)

Ctrl+Shift+I

Vystavení do složky

Ctrl+Shift+S

Použití stylu Normální

Ctrl+Shift+N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

Šipka nahoru

Přechod na další zprávu

Šipka dolů

Vytvoření zprávy (v zobrazení Pošta)

Ctrl+N

Vytvoření zprávy (z libovolného zobrazení aplikace Outlook)

Ctrl+Shift+M

Otevření přijaté zprávy

Ctrl+O

Odstranění a ignorování konverzace

Ctrl+Shift+D

Otevření Adresáře

Ctrl+Shift+B

Přidání rychlého příznaku k neotevřené zprávě

Insert

Zobrazení dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování

Ctrl+Shift+G

Označit jako přečtené

Ctrl+Q

Označit jako nepřečtené

Ctrl+U

Otevření Tipu pro e-mail ve vybrané zprávě

Ctrl+Shift+W

Nalezení nebo nahrazení

F4

Hledání dalšího výskytu

Shift+F4

Odeslat

Ctrl+Enter

Tisk

Ctrl+P

Přeposlat

Ctrl+F

Přeposlání jako přílohy

Ctrl+Alt+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

Alt+Enter

Označení pro stažení

Ctrl+Alt+M

Kontrola stavu Označení pro stažení

Ctrl+Alt+U

Zobrazení průběhu operace Odeslat a přijmout

CTRL+B (v průběhu operace Odeslat a přijmout)

Začátek stránky

Kalendář

Akce

Stiskněte

Vytvoření události (v zobrazení Kalendář)

Ctrl+N

Vytvoření události (v jakémkoliv zobrazení Outlooku)

Ctrl+Shift+A

Vytvoření žádosti o schůzku

Ctrl+Shift+Q

Přeposlání události nebo schůzky

Odpověď na žádost o schůzku pomocí zprávy

Odpověď všem na žádost o schůzku pomocí zprávy

Zobrazení 1 dne v kalendáři

Alt+1

Zobrazení 2 dnů v kalendáři

Alt+2

Zobrazení 3 dnů v kalendáři

Alt+3

Zobrazení 4 dnů v kalendáři

Alt+4

Zobrazení 5 dnů v kalendáři

Alt+5

Zobrazení 6 dnů v kalendáři

Alt+6

Zobrazení 7 dnů v kalendáři

Alt+7

Zobrazení 8 dnů v kalendáři

Alt+8

Zobrazení 9 dnů v kalendáři

Alt+9

Zobrazení 10 dnů v kalendáři

Alt+0

Přechod na datum

Ctrl+G

Přepnutí do zobrazení měsíce

Alt+rovná se nebo Ctrl+Alt+4

Přechod na další den

Ctrl+Šipka doprava

Přechod na další týden

Alt+Šipka dolů

Přechod na další měsíc

Alt+Page Down

Přechod na předchozí den

Ctrl+Šipka doleva

Přechod na předchozí týden

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí měsíc

Alt+Page Up

Přechod na začátek týdne

Alt+Home

Přechod na konec týdne

Alt+End

Přepnutí do zobrazení celého týdne

ALT+MINUS nebo CTRL+ALT+3

Přepnutí do zobrazení pracovního týdne

Ctrl+Alt+2

Přechod na předchozí událost

CTRL+ČÁRKA nebo CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Přechod na další událost

CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA

Nastavení opakování pro otevřenou událost nebo schůzku

Ctrl+G

Začátek stránky

Lidé

Akce

Stiskněte

Vytočení nového volání

Ctrl+Shift+D

Vyhledání kontaktu nebo jiné položky (hledání)

F3 nebo CTRL+E

Zadání jména do pole Prohledat adresáře

F11

Přechod na první kontakt, který začíná určitým písmenem, v zobrazení tabulky nebo seznamu kontaktů

Shift+písmeno

Výběr všech kontaktů

Ctrl+A

Vytvoření zprávy s vybraným kontaktem jako předmětem

Ctrl+F

Vytvoření kontaktu (ve složce Kontakty)

Ctrl+N

Vytvoření kontaktu (v jakémkoliv zobrazení Outlooku)

Ctrl+Shift+C

Otevření formuláře kontaktu pro vybraný kontakt

Ctrl+O

Vytvoření skupiny kontaktů

Ctrl+Shift+L

Tisk

Ctrl+P

Aktualizace členů skupiny kontaktů

F5

Přejít do jiné složky

Ctrl+Y

Otevření adresáře

Ctrl+Shift+B

Použití funkce Rozšířené hledání.

Ctrl+Shift+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

Ctrl+Shift+tečka

Vyhledání kontaktu

F11

Zavření kontaktu

ESC

Odeslání faxu vybranému kontaktu

Ctrl+Shift+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

Alt+D

Zobrazení informací E-mail 1 v poli Internet ve formuláři kontaktu

Alt+Shift+1

Zobrazení informací E-mail 2 v poli Internet ve formuláři kontaktu

Alt+Shift+2

Zobrazení informací E-mail 3 v poli Internet ve formuláři kontaktu

Alt+Shift+3

Začátek stránky

Lidé: Dialogové okno Elektronické vizitky

Akce

Stiskněte

Otevření seznamu Přidat

Alt+A

Výběr textu v poli Popisek (pokud má fokus pole s přiřazeným popiskem)

Alt+B

Otevření dialogového okna Přidat obrázek vizitky

Alt+C

Umístění kurzoru na začátek pole Upravit

Alt+E

Výběr pole Pole

Alt+F

Výběr rozevíracího pole Zarovnání obrázku

Alt+G

Výběr barevné palety pro pozadí

Alt+K, Enter

Výběr rozevíracího pole Rozložení

Alt+L

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

Alt+O

Začátek stránky

Úkoly

Akce

Stiskněte

Přijmutí zadání úkolu

Ctrl+C

Odmítnutí zadání úkolu

Ctrl+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

Ctrl+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

Ctrl+Y

Vytvoření úkolu (v zobrazení Úkoly)

Ctrl+N

Vytvoření úkolu v jakémkoli zobrazení Outlooku

Ctrl+Shift+K

Otevření vybrané položky

Ctrl+O

Tisk vybrané položky

Ctrl+P

Výběr všech položek

Ctrl+A

Odstranění vybrané položky

Ctrl+D

Přeposlání úkolu jako přílohy

Ctrl+F

Vytvoření zadání úkolu

Ctrl+Shift+Alt+U

Přepnutí mezi podoknem složek, seznamem Úkoly a panelem úkolů

TAB nebo SHIFT+TAB

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

Insert

Začátek stránky

Formátování textu

Akce

Stiskněte

Zobrazení nabídky Formát

Alt+O

Zobrazení dialogového okna Písmo

Ctrl+Shift+P

Přepnutí malých a velkých písmen (pokud je vybraný text)

Shift+F3

Nastavení kapitálek

Ctrl+Shift+K

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Přidání odrážek

Ctrl+Shift+L

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Zvětšení odsazení

Ctrl+T

Zmenšení odsazení

Ctrl+Shift+T

Zarovnání vlevo

Ctrl+L

Zarovnání na střed

Ctrl+E

Podtržení

Ctrl+U

Zvětšení velikosti písma

Ctrl+pravá závorka nebo Ctrl+Shift+znaménko větší než

Zmenšení velikosti písma

Ctrl+levá závorka nebo Ctrl+Shift+znaménko menší než

Vyjmutí

CTRL+X nebo SHIFT+DELETE

Kopírování

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka: Kombinace kláves Ctrl+Insert není dostupná v podokně čtení.

Vložení

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Smazání formátování

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

Ctrl+Shift+H

Zarovnání textu do bloku (roztažení odstavce mezi dva okraje)

Ctrl+Shift+J

Použití stylů

Ctrl+Shift+S

Předsazení prvního řádku

Ctrl+T

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Zarovnání odstavce doprava

Ctrl+R

Zmenšení předsazení prvního řádku

Ctrl+Shift+T

Odstranění formátování odstavce

Ctrl+Q

Začátek stránky

Přidání webových informací k položkám

Akce

Stiskněte

Vložení nebo úprava hypertextového odkazu v textu položky

Ctrl+K

Začátek stránky

Tisk

Akce

Stiskněte

Otevření karty Tisk v zobrazení Backstage

Alt+S, R

Tisk položky v otevřeném okně

Alt+S, R

Otevření dialogového okna Vzhled stránky ze zobrazení Tisk

ALT+S nebo ALT+U

Výběr tiskárny ze zobrazení Tisk

Alt+S, R a pak Á

Otevření dialogového okna Možnosti tisku

Alt+S, R a pak X

Začátek stránky

Odeslat a přijmout

Akce

Stiskněte

Zahájení odesílání a přijímání všech definovaných skupin pro odesílání a přijímání, pokud mají zaškrtnuté políčko Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinací těchto parametrů.

F9

Zahájení odesílání a přijímání aktuální složky s načtením celých položek (záhlaví, položky a případných příloh)

Shift+F9

Zahájení odesílání a přijímání

Ctrl+M

Definice skupin Odeslat a přijmout

Ctrl+Alt+S

Začátek stránky

Visual Basic Editor

Akce

Stiskněte

Spuštění programu Visual Basic Editor

Alt+F11

Začátek stránky

Makra

Akce

Stiskněte

Přehrání makra

Alt+F8

Začátek stránky

Formuláře

Akce

Stiskněte

Vytvoření formuláře InfoPathu

Přesuňte fokus na složku InfoPathu a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+N

Zavření formuláře InfoPathu

Ctrl+Shift+Alt+T

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení Tabulka

Akce

Stiskněte

para

para

para

para

Přechod na položku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Přechod na položku v horní části obrazovky

PAGE UP

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

Ctrl+Šipka nahoru nebo Ctrl+Šipka dolů

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

Ctrl+mezerník

Začátek stránky

Zobrazení: Při vybrané skupině

Akce

Stiskněte

Rozbalení vybrané skupiny

Šipka vpravo

Sbalení vybrané skupiny

Šipka vlevo

Výběr předchozí skupiny

Šipka nahoru

Výběr další skupiny

Šipka dolů

Výběr první skupiny

HOME

Výběr poslední skupiny

END

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

Šipka vpravo

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení kalendáře po dnech, týdnech nebo měsících

Akce

Stiskněte

Zobrazení 1 až 9 dnů

ALT+klávesa pro počet dnů

Zobrazení 10 dnů

ALT+0 (NULA)

Přepnutí do zobrazení Pracovní týden

Alt+znaménko minus

Přepnutí do zobrazení měsíce

Alt+rovná se

Přechod mezi zobrazením Kalendář, panelem úkolů a seznamem Složky

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

Shift+Tab

Přechod na předchozí den

Šipka vlevo

Přechod na další den

Šipka vpravo

Přechod na stejný den dalšího týdne

Alt+Šipka dolů

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení jednoho dne

Akce

Stiskněte

Výběr času začátku pracovního dne

Doma

Výběr času konce pracovního dne

End

Výběr předchozího časového úseku

Šipka nahoru

Výběr dalšího časového úseku

Šipka dolů

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

PAGE UP

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí události nahoru nebo dolů

Alt+Shift+Šipka nahoru nebo Alt+Shift+Šipka dolů s kurzorem na události

Změna počátku nebo konce události

Alt+Shift+Šipka nahoru nebo respektive Alt+Shift+Šipka dolů s kurzorem na události

Přesunutí vybrané položky do stejného dne dalšího týdne

Alt+Šipka dolů

Přesunutí vybrané položky do stejného dne předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení týdne

Akce

Stiskněte

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

Doma

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

End

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

PAGE UP

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

PAGE DOWN

Změna trvání vybraného časového úseku

SHIFT+ŠIPKA VLEVO, SHIFT+ŠIPKA VPRAVO, SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (případně SHIFT+HOME nebo SHIFT+END)

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení měsíce

Akce

Stiskněte

Přechod na první den v týdnu

Doma

Přechod na stejný den týdne na předchozí stránce

PAGE UP

Přechod na stejný den týdne na další stránce

PAGE DOWN

Začátek stránky

Tabulka dat

Akce

Stiskněte

Přechod na první den aktuálního týdne

Alt+Home

Přechod na poslední den aktuálního týdne

Alt+End

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na stejný den dalšího týdne

Alt+Šipka dolů

Začátek stránky

Zobrazení Vizitky nebo Adresa

Akce

Stiskněte

Výběr určité karty v seznamu

Zadejte jedno nebo několik písmen ze jména vyplněného na kartě nebo zadejte jméno pole, podle kterého řadíte

Výběr předchozí karty

Šipka nahoru

Výběr další karty

Šipka dolů

Výběr první karty v seznamu

Doma

Výběr poslední karty v seznamu

End

Výběr první karty na aktuální stránce

PAGE UP

Výběr první karty na další stránce

PAGE DOWN

Výběr nejbližší karty v dalším sloupci

Šipka vpravo

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

Šipka vlevo

Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty

Ctrl+mezerník

Rozšíření výběru na předchozí kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru na další kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na počáteční místo

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru na další kartu bez ohledu na počáteční místo

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

Shift+Home

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

Shift+End

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

Shift+Page Up

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

Shift+Page Down

Začátek stránky

Vizitky: Přechod mezi poli na otevřené kartě

Když chcete použít následující klávesy, ujistěte se, že je vybrané pole na kartě.

Akce

Stiskněte

Přechod na další pole a ovládací prvek

Klávesa Tab

Přechod na předchozí pole a ovládací prvek

Shift+Tab

Zavření aktivní karty

Enter nebo Escape

Začátek stránky

Vizitky: Přechod mezi znaky v poli

Když chcete použít následující klávesy, ujistěte se, že je vybrané pole na kartě, nebo že je v daném poli umístěný fokus.

Akce

Stiskněte

Přidání řádku do víceřádkového pole

Enter

Přesunutí na začátek řádku

Doma

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

PAGE UP

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

PAGE DOWN

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

Šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

Šipka vpravo

Začátek stránky

Zobrazení Časová osa (Úkoly): Při vybrané položce

Akce

Stiskněte

Výběr předchozí položky

Šipka vlevo

Výběr následující položky

Šipka vpravo

Výběr několika sousedních položek

SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika nesousedních položek

CTRL+ŠIPKA VLEVO+MEZERNÍK nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO+MEZERNÍK

Otevření vybraných položek

Enter

Výběr první položky na časové ose (pokud nejsou položky seskupené) nebo první položky ve skupině

Doma

Výběr poslední položky na časové ose (pokud nejsou položky seskupené) nebo poslední položky ve skupině

End

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (pokud nejsou položky seskupené) nebo první položky ve skupině

Ctrl+Home

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (pokud nejsou položky seskupené) nebo poslední položky ve skupině

Ctrl+End

Začátek stránky

Zobrazení Časová osa (Úkoly): Při vybrané skupině

Akce

Stiskněte

Rozbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VPRAVO

Sbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

Šipka nahoru

Výběr další skupiny

Šipka dolů

Výběr první skupiny na časové ose

Doma

Výběr poslední skupiny na časové ose

End

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

Šipka vpravo

Začátek stránky

Zobrazení Časová osa (Úkoly): Při výběru časového úseku na časovém měřítku dnů

Akce

Stiskněte

Přesunutí zpět v časových krocích, které jsou zobrazené na časovém měřítku

Šipka vlevo

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazené na časovém měřítku

Šipka vpravo

Přepnutí mezi aktivním zobrazením, panelem úkolů, hledáním a zpátky na aktivní zobrazení

Klávesa Tab a Shift+Tab

Začátek stránky

V tomto tématu

Základní navigace

Akce

Stiskněte

Přechod do složky Pošta

CTRL+1

Přechod do složky Kalendář

CTRL+2

Přechod do složky Kontakty

CTRL+3

Přechod do složky Úkoly

CTRL+4

Přechod do složky Poznámky

CTRL+5

Přechod do seznamu složek v navigačním podokně

CTRL+6

Přechod na zástupce

CTRL+7

Přechod na další zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+TEČKA

Přechod na předchozí zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+ČÁRKA

Přepnutí mezi navigačním podoknem, hlavním oknem Outlooku, podoknem čtení a panelem úkolů

CTRL+SHIFT+TAB nebo SHIFT+TAB

Přepnutí mezi oknem Outlooku, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a sekcemi na panelu úkolů

TAB

Přepnutí mezi oknem Outlooku, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a sekcemi na panelu úkolů a zobrazení přístupových kláves na pásu karet Outlooku

F6

Pohyb po řádcích záhlaví zprávy v navigačním podokně nebo v otevřené zprávě

CTRL+TAB

Pohyb uvnitř navigačního podokna

Klávesy se šipkami

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

Přechod na předchozí zprávu v podokně čtení

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP

Posunutí textu o stránku dolů v podokně čtení

MEZERNÍK

Posunutí textu o stránku nahoru v podokně čtení

SHIFT+MEZERNÍK

Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+B nebo ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr informačního panelu a zobrazení nabídky příkazů (pokud jsou dostupné)

CTRL+SHIFT+W

Začátek stránky

Hledat

Akce

Stiskněte

Hledání zprávy nebo jiné položky

CTRL+E

Vymazání výsledků hledání

ESC

Rozbalení hledání tak, aby zahrnovalo položky Všechny položky pošty, Všechny položky kalendáře nebo Všechny položky kontaktů (podle aktuálního zobrazení)

CTRL+ALT+A

Použití funkce Rozšířené hledání.

CTRL+SHIFT+F

Vytvoření složky hledání

CTRL+SHIFT+P

Hledání textu uvnitř otevřené položky

F4

Hledání nebo nahrazení textu, symbolů nebo jiných příkazů formátování. Funguje v podokně čtení u otevřené položky.

CTRL+H

Rozšíření hledání na položky v aktuální složce

CTRL+ALT+K

Rozšíření hledání na podsložky

CTRL+ALT+Z

Začátek stránky

Příznaky

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

CTRL+SHIFT+G

Začátek stránky

Barevné kategorie

Akce

Stiskněte

Odstranění vybrané kategorie ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie

Alt+D

Začátek stránky

Vytvoření položky nebo souboru

Akce

Stiskněte

Vytvoření události

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření kontaktu

CTRL+SHIFT+C

Vytvoření seznamu kontaktů

CTRL+SHIFT+L

Vytvoření faxu

CTRL+SHIFT+X

Vytvoření složky

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření položky deníku

CTRL+SHIFT+J

Vytvoření žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Vytvoření zprávy

CTRL+SHIFT+M

Vytvoření poznámky

CTRL+SHIFT+N

Vytvoření dokumentu Microsoft Office

CTRL+SHIFT+H

Vystavení do této složky

CTRL+SHIFT+S

Vystavení odpovědi v této složce

CTRL+T

Vytvoření složky hledání

CTRL+SHIFT+P

Vytvoření úkolu

CTRL+SHIFT+K

Vytvoření zadání úkolu

CTRL+SHIFT+U

Začátek stránky

Postupy ve všech položkách

Akce

Stiskněte

Uložení (s výjimkou úkolů)

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Uložení a zavření (s výjimkou pošty)

ALT+S

Uložení jako (pouze v poště)

F12

Zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Odstranění položky

CTRL+D

Tisk

CTRL+P

Kopírování položky

CTRL+SHIFT+Y

Přesunutí položky

CTRL+SHIFT+V

Kontrola jmen

CTRL+K

Kontrola pravopisu

F7

Označení příznaku pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Přeposlání

CTRL+F

Odeslání, vystavení nebo pozvání všech

ALT+S

Povolení úprav v poli (s výjimkou pošty nebo zobrazení ikon)

F2

Zarovnání textu vlevo

CTRL+L

Zarovnání textu na střed

CTRL+E

Zarovnání textu vpravo

CTRL+R

Začátek stránky

E-mail

Akce

Stiskněte

Přepnutí do složky Doručená pošta.

CTRL+SHIFT+I

Přepnutí do složky Pošta k odeslání.

CTRL+SHIFT+O

Výběr účtu, ze kterého chcete odeslat zprávu

CTRL+TAB (fokus na poli Komu) a pak TAB pro přechod na tlačítko Účty

Kontrola jmen

CTRL+K

Odeslání

ALT+S

Odpověď na zprávu

CTRL+R

Odpověď na zprávu všem

CTRL+SHIFT+R

Odpověď se žádostí o schůzku

CTRL+ALT+R

Přeposlání zprávy

CTRL+F

Označení zprávy jako vyžádané

CTRL+ALT+J

Zobrazení blokovaného externího kontaktu (ve zprávě)

CTRL+SHIFT+I

Vystavení složky

CTRL+SHIFT+S

Použití stylu Normální

CTRL+SHIFT+N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

ŠIPKA NAHORU

Přechod na další zprávu

ŠIPKA DOLŮ

Vytvoření zprávy (z prostředí pošty)

CTRL+N

Vytvoření zprávy (ze zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+M

Otevření přijaté zprávy

CTRL+O

Odstranění a ignorování konverzace

CTRL+DELETE

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Přidání rychlého příznaku k neotevřené zprávě

INSERT

Zobrazení dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Označení jako přečtené

CTRL+Q

Označení jako nepřečtené

CTRL+U

Otevření tipu pro e-mail ve vybrané zprávě

CTRL+SHIFT+W

Nalezení nebo nahrazení

F4

Hledání dalšího výskytu

SHIFT+F4

Odeslání

CTRL+ENTER

Tisk

CTRL+P

Přeposlání

CTRL+F

Přeposlání jako příloha

CTRL+ALT+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

ALT+ENTER

Vytvoření multimediální zprávy

CTRL+SHIFT+U

Vytvoření textové zprávy

CTRL+SHIFT+T

Označení pro stažení

CTRL+ALT+M

Zrušení označení pro stažení

CTRL+ALT+U

Zobrazení průběhu operace Odeslat a přijmout

CTRL+B (v průběhu operace Odeslat a přijmout)

Začátek stránky

Kalendář

Akce

Stiskněte

Vytvoření události (ve složce Kalendář)

CTRL+N

Vytvoření události (v jakémkoli zobrazení Outlooku)

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Přeposlání události nebo schůzky

CTRL+F

Odeslání žádosti o schůzku pomocí zprávy

CTRL+R

Odpověď všem na žádost o schůzku pomocí zprávy

CTRL+SHIFT+R

Zobrazení 10 dnů v kalendáři

Alt+0

Zobrazení 1 dne v kalendáři

ALT+1

Zobrazení 2 dnů v kalendáři

ALT+2

Zobrazení 3 dnů v kalendáři

ALT+3

Zobrazení 4 dnů v kalendáři

ALT+4

Zobrazení 5 dnů v kalendáři

ALT+5

Zobrazení 6 dnů v kalendáři

ALT+6

Zobrazení 7 dnů v kalendáři

ALT+7

Zobrazení 8 dnů v kalendáři

ALT+8

Zobrazení 9 dnů v kalendáři

ALT+9

Přechod na datum

CTRL+G

Přepnutí do zobrazení měsíce

ALT+= nebo CTRL+ALT+4

Přechod na další den

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na další týden

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další měsíc

ALT+PAGE DOWN

Přechod na předchozí den

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přechod na předchozí týden

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí měsíc

ALT+PAGE UP

Přechod na začátek týdne

ALT+HOME

Přechod na konec týdne

ALT+END

Přepnutí do zobrazení celého týdne

ALT+MINUS nebo CTRL+ALT+3

Přepnutí do zobrazení pracovního týdne

CTRL+ALT+2

Přechod na předchozí událost

CTRL+ČÁRKA nebo CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Přechod na další událost

CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA

Nastavení opakování pro otevřenou událost nebo schůzku

CTRL+G

Začátek stránky

Kontakty

Akce

Stiskněte

Vytočení nového volání

CTRL+SHIFT+D

Vyhledání kontaktu nebo jiné položky (hledání)

F3 nebo CTRL+E

Zadání jména do pole Prohledat adresáře

F11

Přechod na první kontakt, který začíná určitým písmenem, v zobrazení Karta nebo Vizitka

Shift+písmeno

Výběr všech kontaktů

CTRL+A

Vytvoření zprávy s vybraným kontaktem jako předmětem

CTRL+F

Vytvoření položky deníku pro vybraný kontakt

CTRL+J

Vytvoření kontaktu (ve složce Kontakty)

CTRL+N

Vytvoření kontaktu (v jakémkoli zobrazení Outlooku)

CTRL+SHIFT+C

Otevření formuláře kontaktu, který používá vybraný kontakt

CTRL+O

Vytvoření seznamu kontaktů

CTRL+SHIFT+L

Tisk

CTRL+P

Aktualizace členů seznamu kontaktů

F5

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Použití funkce Rozšířené hledání.

CTRL+SHIFT+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

CTRL+SHIFT+TEČKA

Vyhledání kontaktu

F11

Zavření kontaktu

ESC

Odeslání faxu vybranému kontaktu

CTRL+SHIFT+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

Alt+D

Zobrazení informací E-mail 1 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+1

Zobrazení informací E-mail 2 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+2

Zobrazení informací E-mail 3 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+3

Začátek stránky

Dialogové okno Elektronické vizitky

Akce

Stiskněte

Otevření seznamu Přidat

Alt+A

Výběr textu v poli Popisek, má-li fokus pole s přiřazeným popiskem

ALT+B

Otevření dialogového okna Přidat obrázek vizitky

ALT+C

Umístění kurzoru na začátek pole Upravit

ALT+E

Výběr pole Pole

ALT+F

Výběr rozevíracího seznamu Zarovnání obrázku

ALT+G

Výběr barevné palety pro pozadí

ALT+K, pak ENTER

Výběr rozevíracího seznamu Rozložení

ALT+L

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

ALT+R

Začátek stránky

Úkoly

Akce

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí panelu úkolů

ALT+F2

Přijmutí zadání úkolu

ALT+C

Odmítnutí zadání úkolu

Alt+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

CTRL+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

CTRL+Y

Vytvoření úkolu (ve složce Úkoly)

CTRL+N

Vytvoření úkolu (v jakémkoli zobrazení Outlooku)

CTRL+SHIFT+K

Otevře vybranou položku.

CTRL+O

Tisk vybrané položky

CTRL+P

Výběr všech položek

CTRL+A

Odstraní vybranou položku.

CTRL+D

Přeposlání úkolu jako přílohy

CTRL+F

Vytvoření zadání úkolu

CTRL+SHIFT+ALT+U

Přepnutí mezi navigačním podoknem, seznamem Úkoly a panelem úkolů

TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Otevření vybrané položky jako položky deníku

CTRL+J

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

INSERT

Začátek stránky

Formátování textu

Akce

Stiskněte

Zobrazení nabídky Formát

ALT+O

Zobrazení dialogového okna Písmo

CTRL+SHIFT+P

Přepnutí malých a velkých písmen (je-li vybrán text)

SHIFT+F3

Nastavení kapitálek

CTRL+SHIFT+K

Nastavení tučného písma

CTRL+B

Přidání odrážek

CTRL+SHIFT+L

Nastavení kurzívy

CTRL+I

Zvětšení odsazení

CTRL+T

Zmenšení odsazení

CTRL+SHIFT+T

Zarovnání vlevo

CTRL+L

Zarovnání na střed

CTRL+E

Podtržení

CTRL+U

Zvětšení velikosti písma

CTRL+] nebo CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

CTRL+[ nebo CTRL+SHIFT+<

Vyjmutí

CTRL+X nebo SHIFT+DELETE

Kopírování

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka: Kombinace kláves CTRL+INSERT není dostupná v podokně čtení.

Vložení

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Smazání formátování

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

CTRL+SHIFT+H

Roztažení odstavce mezi dva okraje

CTRL+SHIFT+J

Použití stylů

CTRL+SHIFT+S

Předsazení prvního řádku

CTRL+T

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Zarovnání odstavce doprava

CTRL+R

Zmenšení předsazení prvního řádku

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

CTRL+Q

Začátek stránky

Přidání webových informací k položkám

Akce

Stiskněte

Úpravy adresy URL v textu položky

Podržte stisknutou klávesu CTRL a pak klikněte.

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Začátek stránky

Tisk

Akce

Stiskněte

Otevření karty Tisk v zobrazení Backstage

Stiskněte ALT+F a potom P.

Tisk položky v otevřeném okně

Stiskněte ALT+F a potom postupně P, F a 1.

Otevření dialogového okna Vzhled stránky z náhledu.

ALT+S nebo ALT+U

Výběr tiskárny z okna Náhled

Stiskněte ALT+F a potom postupně P a I.

Přístup k možnosti Definovat styly tisku

Stiskněte ALT+F a potom postupně P a L.

Otevření okna Možnosti tisku

Stiskněte ALT+F a potom postupně P a R.

Začátek stránky

Odeslat a přijmout

Akce

Stiskněte

Zahájení odesílání a přijímání všech definovaných skupin pro odesílání a přijímání, pokud mají zaškrtnuto políčko Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinací těchto parametrů.

F9

Zahájení odesílání a přijímání aktuální složky s načtením celých položek (záhlaví, položky a případných příloh)

SHIFT+F9

Zahájení odesílání a přijímání

CTRL+M

Definice skupin Odeslat a přijmout

CTRL+ALT+S

Začátek stránky

Visual Basic Editor

Akce

Stiskněte

Spuštění programu Visual Basic Editor

ALT+F11

Začátek stránky

Makra

Akce

Stiskněte

Přehrání makra

ALT+F8

Začátek stránky

Formuláře

Akce

Stiskněte

Vytvoření formuláře aplikace InfoPath

Klikněte do složky InfoPathu a pak stiskněte CTRL+N.

Výběr formuláře Microsoft InfoPathu

CTRL+SHIFT+ALT+T

Začátek stránky

Zobrazení

Zobrazení Tabulka

Obecné použití

Akce

Stiskněte

Otevření položky

ENTER

Výběr všech položek

CTRL+A

Přechod na položku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Přechod na položku v horní části obrazovky

PAGE UP

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

CTRL+MEZERNÍK

Při vybrané skupině

Akce

Stiskněte

Rozbalení vybrané skupiny

ŠIPKA VPRAVO

Sbalení vybrané skupiny

ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr další skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny

HOME

Výběr poslední skupiny

END

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení kalendáře po dnech, týdnech nebo měsících

Všechny tři možnosti

Akce

Stiskněte

Zobrazení od 1 do 9 dnů

ALT+klávesa pro počet dnů

Zobrazení 10 dnů

ALT+0 (NULA)

Přepnutí na zobrazení týdnů

ALT+MINUS

Přepnutí na zobrazení měsíců

ALT+=

Přechod mezi kalendářem, panelem úkolů a seznamem složek

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

SHIFT+TAB

Přechod na předchozí den

ŠIPKA VLEVO

Přechod na další den

ŠIPKA VPRAVO

Přechod na stejný den dalšího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení dne

Akce

Stiskněte

Výběr času začátku pracovního dne

HOME

Výběr času konce pracovního dne

END

Výběr předchozího časového úseku

ŠIPKA NAHORU

Výběr dalšího časového úseku

ŠIPKA DOLŮ

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

PAGE UP

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí události nahoru nebo dolů

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Změna počátku nebo konce události

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Přesunutí vybrané položky do stejného dne dalšího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí vybrané položky do stejného dne předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení týdne

Akce

Stiskněte

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

HOME

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

END

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

PAGE UP

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

PAGE DOWN

Změna trvání vybraného časového úseku

SHIFT+ŠIPKA VLEVO, SHIFT+ŠIPKA VPRAVO, SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (případně SHIFT+HOME nebo SHIFT+END)

Zobrazení měsíce

Akce

Stiskněte

Přechod na první den v týdnu

HOME

Přechod na stejný den týdne na předchozí stránce

PAGE UP

Přechod na stejný den týdne na další stránce

PAGE DOWN

Tabulka dat

Akce

Stiskněte

Přechod na první den aktuálního týdne

ALT+HOME

Přechod na poslední den aktuálního týdne

ALT+END

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na stejný den dalšího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Vizitkové zobrazení a zobrazení adresních karet

Obecné použití

Akce

Stiskněte

Výběr určité karty v seznamu

Jedno nebo několik písmen ze jména vyplněného na kartě nebo jméno pole, podle kterého řadíte

Výběr předchozí karty

ŠIPKA NAHORU

Výběr další karty

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první karty v seznamu

HOME

Výběr poslední karty v seznamu

END

Výběr první karty na aktuální stránce

PAGE UP

Výběr první karty na další stránce

PAGE DOWN

Výběr nejbližší karty v dalším sloupci

ŠIPKA VPRAVO

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty

CTRL+MEZERNÍK

Rozšíření výběru na předchozí kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na další kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na počáteční místo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na další kartu bez ohledu na počáteční místo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

SHIFT+END

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

SHIFT+PAGE DOWN

Přechod mezi poli na otevřené kartě

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li po výběru karty vybrat pole, klikněte na ně.

Akce

Stiskněte

Přechod na další pole a ovládací prvek

TAB

Přechod na předchozí pole a ovládací prvek

SHIFT+TAB

Zavření aktivní karty

ENTER

Přechod mezi znaky v poli

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li po výběru karty vybrat pole, klikněte na ně.

Akce

Stiskněte

Přidání řádku do víceřádkového pole

ENTER

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

PAGE UP

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

PAGE DOWN

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení Časová osa (Úkoly nebo Deník)

Při vybrané položce

Akce

Stiskněte

Výběr předchozí položky

ŠIPKA VLEVO

Výběr následující položky

ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika sousedních položek

SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika nesousedících položek

CTRL+ŠIPKA VLEVO+MEZERNÍK nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO+MEZERNÍK

Otevření vybraných položek

ENTER

Výběr první položky na časové ose (pokud nejsou položky seskupené) nebo první položky ve skupině

HOME

Výběr poslední položky na časové ose (pokud nejsou položky seskupené) nebo poslední položky ve skupině

END

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (pokud nejsou položky seskupené) nebo první položky ve skupině

CTRL+HOME

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (pokud nejsou položky seskupené) nebo poslední položky ve skupině

CTRL+END

Při vybrané skupině

Akce

Stiskněte

Rozbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VPRAVO

Sbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr další skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny na časové ose

HOME

Výběr poslední skupiny na časové ose

END

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

ŠIPKA VPRAVO

Při výběru časového úseku na časovém měřítku dnů

Akce

Stiskněte

Přesunutí zpět v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VPRAVO

Přepnutí mezi aktivním zobrazením, panelem úkolů, hledáním a složkami deníku a zpátky na aktivní zobrazení

TAB a SHIFT+TAB

Začátek stránky

V tomto tématu

Základní navigace

Akce

Stiskněte

Přechod do složky Pošta

CTRL+1

Přechod do složky Kalendář

CTRL+2

Přechod do složky Kontakty

CTRL+3

Přechod do složky Úkoly

CTRL+4

Přechod do složky Poznámky

CTRL+5

Přechod do seznamu složek v navigačním podokně

CTRL+6

Přechod na zástupce

CTRL+7

Přechod na další zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+TEČKA

Přechod na předchozí zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+ČÁRKA

Přepnutí mezi navigačním podoknem, hlavním oknem Outlooku, podoknem čtení a panelem úkolů

F6 nebo CTRL+SHIFT+TAB

Přepnutí mezi oknem Outlooku, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a sekcemi na panelu úkolů

TAB

Pohyb uvnitř navigačního podokna

Klávesy se šipkami

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

Přechod na předchozí zprávu v podokně čtení

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP

Posunutí textu o stránku dolů v podokně čtení

MEZERNÍK

Posunutí textu o stránku nahoru v podokně čtení

SHIFT+MEZERNÍK

Rozbalení nebo sbalení skupiny (s vybranou skupinou) v navigačním podokně

SHIFT+PLUS nebo MINUS

Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na další pole v podokně čtení.

SHIFT+TAB

Přesunutí na předchozí pole v podokně čtení.

CTRL+TAB

Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+B, ALT+ŠIPKA VLEVO nebo ALT+BACKSPACE

Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr informačního panelu a zobrazení nabídky příkazů (pokud jsou dostupné)

CTRL+SHIFT+W

Začátek stránky

Hledat

Akce

Stiskněte

Hledání zprávy nebo jiné položky

CTRL+E

Vymazání výsledků hledání

ESC

Rozbalení hledání tak, aby zahrnovaly položky Všechny položky pošty, Všechny položky kalendáře nebo Všechny položky kontaktů (podle aktuálního modulu)

CTRL+ALT+A

Rozbalení tvůrce vyhledávacích dotazů

CTRL+ALT+W

Použití funkce Rozšířené hledání.

CTRL+SHIFT+F

Vytvoření nové složky výsledků hledání

CTRL+SHIFT+P

Hledání textu ve zprávě nebo jiné položce

F4

Vyhledání dalšího textu během hledání textu ve zprávě nebo jiné položce

SHIFT+F4

Hledání nebo nahrazení textu, symbolů nebo jiných příkazů formátování v otevřených položkách. Funguje v podokně čtení u otevřené položky.

CTRL+H

Rozšíření hledání na plochu

CTRL+ALT+K

Začátek stránky

Příznaky

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

CTRL+SHIFT+G

Začátek stránky

Barevné kategorie

Akce

Stiskněte

Odstranění vybrané kategorie ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie

Alt+D

Začátek stránky

Vytvoření položky nebo souboru

Akce

Stiskněte

Vytvoření události

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření kontaktu

CTRL+SHIFT+C

Vytvoření distribučního seznamu

CTRL+SHIFT+L

Vytvoření faxu

CTRL+SHIFT+X

Vytvoření složky

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření položky deníku

CTRL+SHIFT+J

Vytvoření žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Vytvoření zprávy

CTRL+SHIFT+M

Vytvoření poznámky

CTRL+SHIFT+N

Vytvoření nového dokumentu Microsoft Office

CTRL+SHIFT+H

Vystavení do této složky

CTRL+SHIFT+S

Vystavení odpovědi v této složce

CTRL+T

Vytvoření složky hledání

CTRL+SHIFT+P

Vytvoření úkolu

CTRL+SHIFT+K

Vytvoření zadání úkolu

CTRL+SHIFT+U

Začátek stránky

Všechny položky

Akce

Stiskněte

Uložit

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Uložit a zavřít

ALT+S

Uložit jako

F12

Zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Odstranění položky

CTRL+D

Tisk

CTRL+P

Kopírování položky

CTRL+SHIFT+Y

Přesunutí položky

CTRL+SHIFT+V

Kontrola jmen

CTRL+K

Kontrola pravopisu

F7

Označení příznaku pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Přeposlání

CTRL+F

Odeslání, vystavení nebo pozvání všech

ALT+S

Zapnutí úprav v poli (s výjimkou zobrazení ikon)

F2

Zarovnání textu vlevo

CTRL+L

Zarovnání textu na střed

CTRL+E

Zarovnání textu vpravo

CTRL+R

Začátek stránky

E-mail

Akce

Stiskněte

Přepnutí do složky Doručená pošta.

CTRL+SHIFT+I

Přepnutí do složky Pošta k odeslání.

CTRL+SHIFT+O

Výběr účtu, ze kterého chcete odeslat zprávu

CTRL+TAB (fokus na poli Komu) a pak TAB pro přechod na tlačítko Účty

Kontrola jmen

CTRL+K

Odeslání

ALT+S

Odpověď na zprávu

CTRL+R

Odpověď na zprávu všem

CTRL+SHIFT+R

Přeposlání zprávy

CTRL+F

Označení zprávy jako vyžádané

CTRL+ALT+J

Zobrazení blokovaného externího kontaktu (ve zprávě)

CTRL+SHIFT+I

Vystavení složky

CTRL+SHIFT+S

Použití stylu Normální

CTRL+SHIFT+N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

ŠIPKA NAHORU

Přechod na další zprávu

ŠIPKA DOLŮ

Vytvoření nové zprávy (z prostředí pošty)

CTRL+N

Vytvoření nové zprávy (z libovolného zobrazení Outlooku)

CTRL+SHIFT+M

Otevření přijaté zprávy

CTRL+O

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Převedení zprávy ve formátu HTML nebo RTF na prostý text

CTRL+SHIFT+O

Přidání rychlého příznaku k neotevřené zprávě

INSERT

Zobrazení dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Označení jako přečtené

CTRL+Q

Označení jako nepřečtené

CTRL+U

Zobrazení nabídky pro stažení obrázků, změna nastavení automatického stahování nebo přidání odesílatele do seznamu bezpečných odesílatelů

CTRL+SHIFT+W

Nalezení nebo nahrazení

F4

Hledání dalšího výskytu

SHIFT+F4

Odeslání

CTRL+ENTER

Tisk

CTRL+P

Přeposlání

CTRL+F

Přeposlání jako příloha

CTRL+ALT+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

ALT+ENTER

Označení pro stažení

CTRL+ALT+M

Zrušení označení pro stažení

CTRL+ALT+U

Zobrazení průběhu operace Odeslat a přijmout

CTRL+B (v průběhu operace Odeslat a přijmout)

Začátek stránky

Kalendář

Akce

Stiskněte

Vytvoření nové události (ve složce Kalendář)

CTRL+N

Vytvoření nové události (v jakémkoli zobrazení Outlooku)

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření nové žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Přeposlání události nebo schůzky

CTRL+F

Odeslání žádosti o schůzku pomocí zprávy

CTRL+R

Odpověď všem na žádost o schůzku pomocí zprávy

CTRL+SHIFT+R

Zobrazení 10 dnů v kalendáři

Alt+0

Zobrazení 1 dne v kalendáři

ALT+1

Zobrazení 2 dnů v kalendáři

ALT+2

Zobrazení 3 dnů v kalendáři

ALT+3

Zobrazení 4 dnů v kalendáři

ALT+4

Zobrazení 5 dnů v kalendáři

ALT+5

Zobrazení 6 dnů v kalendáři

ALT+6

Zobrazení 7 dnů v kalendáři

ALT+7

Zobrazení 8 dnů v kalendáři

ALT+8

Zobrazení 9 dnů v kalendáři

ALT+9

Přechod na datum

CTRL+G

Přepnutí do zobrazení měsíce

ALT+= nebo CTRL+ALT+4

Přechod na další den

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na další týden

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další měsíc

ALT+PAGE DOWN

Přechod na předchozí den

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přechod na předchozí týden

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí měsíc

ALT+PAGE UP

Přechod na začátek týdne

ALT+HOME

Přechod na konec týdne

ALT+END

Přepnutí do zobrazení celého týdne

ALT+MINUS nebo CTRL+ALT+3

Přepnutí do zobrazení pracovního týdne

CTRL+ALT+2

Přechod na předchozí událost

CTRL+ČÁRKA nebo CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Přechod na další událost

CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA

Nastavení opakování pro událost nebo úkol

CTRL+G

Začátek stránky

Kontakty

Akce

Stiskněte

Vytočení nového volání

CTRL+SHIFT+D

Vyhledání kontaktu nebo jiné položky

F3 nebo CTRL+E

Zadání jména do pole Prohledat adresáře

F11

Přechod na první kontakt, který začíná určitým písmenem, v zobrazení tabulky nebo seznamu kontaktů

Shift+písmeno

Výběr všech kontaktů

CTRL+A

Vytvoření nové zprávy adresované vybranému kontaktu

CTRL+F

Vytvoření položky deníku pro vybraný kontakt

CTRL+J

Vytvoření nového kontaktu (ve složce Kontakty)

CTRL+N

Vytvoření nového kontaktu (v jakémkoli zobrazení Outlooku)

CTRL+SHIFT+C

Otevření formuláře kontaktu pro vybraný kontakt

CTRL+O nebo CTRL+SHIFT+ENTER

Vytvoření nového distribučního seznamu

CTRL+SHIFT+L

Tisk

CTRL+P

Aktualizace seznamu členů distribučního seznamu

F5

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Použití funkce Rozšířené hledání.

CTRL+SHIFT+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

CTRL+SHIFT+TEČKA

Zavření kontaktu

ESC

Otevření webové stránky pro vybraný kontakt (pokud je zahrnutá)

CTRL+SHIFT+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

Alt+D

Zobrazení informací E-mail 1 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+1

Zobrazení informací E-mail 2 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+2

Zobrazení informací E-mail 3 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+3

Začátek stránky

Dialogové okno Elektronické vizitky

Akce

Stiskněte

Otevření seznamu Přidat

Alt+A

Výběr textu v poli Popisek (má-li fokus pole s přiřazeným popiskem)

ALT+B

Otevření dialogového okna Přidat obrázek vizitky

ALT+C

Umístění kurzoru na začátek pole Upravit

ALT+E

Výběr pole Pole

ALT+F

Výběr rozevíracího seznamu Zarovnání obrázku

ALT+G

Výběr barevné palety pro pozadí

ALT+K, pak ENTER

Výběr rozevíracího seznamu Rozložení

ALT+L

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

ALT+R

Začátek stránky

Úkoly

Akce

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí panelu úkolů

ALT+F2

Přijmutí zadání úkolu

ALT+C

Odmítnutí zadání úkolu

Alt+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

CTRL+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

CTRL+Y

Vytvoření nového úkolu (ve složce Úkoly)

CTRL+N

Vytvoření nového úkolu (v jakémkoli zobrazení Outlooku)

CTRL+SHIFT+K

Vytvoření nového zadání úkolu

CTRL+SHIFT+U

Otevře vybranou položku.

CTRL+O

Tisk vybrané položky

CTRL+P

Výběr všech položek

CTRL+A

Odstraní vybranou položku.

CTRL+D

Přeposlání úkolu jako přílohy

CTRL+F

Přepnutí mezi navigačním podoknem, seznamem Úkoly a panelem úkolů

SHIFT+TAB

Otevření vybrané položky jako položky deníku

CTRL+J

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

INSERT

Začátek stránky

Formátování textu

Akce

Stiskněte

Zobrazení nabídky Formát

ALT+O

Zobrazení dialogového okna Písmo

CTRL+SHIFT+P

Přepnutí malých a velkých písmen (je-li vybrán text)

SHIFT+F3

Nastavení kapitálek

CTRL+SHIFT+K

Nastavení tučného písma

CTRL+B

Přidání odrážek

CTRL+SHIFT+L

Nastavení kurzívy

CTRL+I

Zvětšení odsazení

CTRL+T

Zmenšení odsazení

CTRL+SHIFT+T

Zarovnání vlevo

CTRL+L

Zarovnání na střed

CTRL+E

Podtržení

CTRL+U

Zvětšení velikosti písma

CTRL+] nebo CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

CTRL+[ nebo CTRL+SHIFT+<

Vyjmutí

CTRL+X nebo SHIFT+DELETE

Kopírování

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka: Kombinace kláves CTRL+INSERT není dostupná v podokně čtení.

Vložení

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Smazání formátování

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

CTRL+SHIFT+H

Roztažení odstavce mezi dva okraje

CTRL+SHIFT+J

Použití stylů

CTRL+SHIFT+S

Předsazení prvního řádku

CTRL+T

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Zarovnání odstavce doprava

CTRL+R

Zmenšení předsazení prvního řádku

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

CTRL+Q

Začátek stránky

Přidání webových informací k položkám

Akce

Stiskněte

Úpravy adresy URL v textu položky

Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte tlačítkem myši.

Výběr webového prohlížeče

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte tlačítkem myši.

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Začátek stránky

Náhled

Akce

Stiskněte

Otevření Náhledu

Stiskněte ALT+F a potom V.

Pokud chcete vytisknout položku v otevřeném okně, stiskněte ALT+F, stiskněte W a potom V.

Tisk náhledu

ALT+P

Otevření dialogového okna Vzhled stránky z náhledu.

ALT+S nebo ALT+U

Zvětšení

ALT+Z

Zavření náhledu

ALT+C

Začátek stránky

Odeslat a přijmout

Akce

Stiskněte

Zahájení odesílání a přijímání všech definovaných skupin pro odesílání a přijímání, pokud mají zaškrtnuto políčko Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinací těchto parametrů.

F9

Zahájení odesílání a přijímání aktuální složky s načtením celých položek (záhlaví, položky a případných příloh)

SHIFT+F9

Zahájení odesílání a přijímání

CTRL+M

Definice skupin Odeslat a přijmout

CTRL+ALT+S

Začátek stránky

Visual Basic Editor

Akce

Stiskněte

Spuštění programu Visual Basic Editor

ALT+F11

Začátek stránky

Makra

Akce

Stiskněte

Přehrání makra

ALT+F8

Začátek stránky

Formuláře

Akce

Stiskněte

Uložení návrhu formuláře

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Uložení dat formuláře

CTRL+SHIFT+F11

Vytvoření nového formuláře Microsoft Office InfoPath

Klikněte do složky InfoPathu a pak stiskněte CTRL+N.

Začátek stránky

Zobrazení

Zobrazení Tabulka

Obecné použití

Akce

Stiskněte

Otevření položky

ENTER

Výběr všech položek

CTRL+A

Přechod na položku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Přechod na položku v horní části obrazovky

PAGE UP

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

CTRL+MEZERNÍK

Aktualizace zobrazení

F5

Při vybrané skupině

Akce

Stiskněte

Rozbalení všech skupin

CTRL+SHIFT+PLUS

Sbalení skupiny

CTRL+ZNAMÉNKO MINUS

Rozbalení vybrané skupiny

SHIFT+ZNAMÉNKO PLUS

Sbalení vybrané skupiny

ZNAMÉNKO MINUS

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr další skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny

HOME

Výběr poslední skupiny

END

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

ŠIPKA VPRAVO

Všechny skupiny

Akce

Stiskněte

Sbalení všech skupin

CTRL+ZNAMÉNKO MINUS

Rozbalení všech skupin

CTRL+SHIFT+PLUS

Zobrazení kalendáře po dnech, týdnech nebo měsících

Všechny tři možnosti

Akce

Stiskněte

Zobrazení od 1 do 9 dnů

ALT+klávesa pro počet dnů

Zobrazení 10 dnů

ALT+0 (NULA)

Přepnutí na zobrazení týdnů

ALT+MINUS

Přepnutí na zobrazení měsíců

ALT+=

Přechod mezi kalendářem, panelem úkolů a seznamem složek

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

SHIFT+TAB

Přechod na předchozí den

ŠIPKA VLEVO

Přechod na další den

ŠIPKA VPRAVO

Přechod na stejný den dalšího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení dne

Akce

Stiskněte

Výběr času začátku pracovního dne

HOME

Výběr času konce pracovního dne

END

Výběr předchozího časového úseku

ŠIPKA NAHORU

Výběr dalšího časového úseku

ŠIPKA DOLŮ

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

PAGE UP

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí události nahoru nebo dolů

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Změna počátku nebo konce události

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Přesunutí vybrané položky do stejného dne dalšího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí vybrané položky do stejného dne předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení týdne

Akce

Stiskněte

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

HOME

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

END

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

PAGE UP

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí události nahoru, dolů, doleva nebo doprava

ALT+ŠIPKA NAHORU, ALT+ŠIPKA DOLŮ, ALT+ŠIPKA DOLEVA nebo ALT+ŠIPKA DOPRAVA

Změna trvání vybraného časového úseku

SHIFT+ŠIPKA VLEVO, SHIFT+ŠIPKA VPRAVO, SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (případně SHIFT+HOME nebo SHIFT+END)

Zobrazení měsíce

Akce

Stiskněte

Přechod na první den v týdnu

HOME

Přechod na stejný den týdne na předchozí stránce

PAGE UP

Přechod na stejný den týdne na další stránce

PAGE DOWN

Tabulka dat

Akce

Stiskněte

Přechod na první den aktuálního týdne

ALT+HOME

Přechod na poslední den aktuálního týdne

ALT+END

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na stejný den dalšího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Vizitkové zobrazení a zobrazení adresních karet

Obecné použití

Akce

Stiskněte

Výběr určité karty v seznamu

Jedno nebo několik písmen ze jména vyplněného na kartě nebo jméno pole, podle kterého řadíte

Výběr předchozí karty

ŠIPKA NAHORU

Výběr další karty

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první karty v seznamu

HOME

Výběr poslední karty v seznamu

END

Výběr první karty na aktuální stránce

PAGE UP

Výběr první karty na další stránce

PAGE DOWN

Výběr nejbližší karty v dalším sloupci

ŠIPKA VPRAVO

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty

CTRL+MEZERNÍK

Rozšíření výběru na předchozí kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na další kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na počáteční místo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na další kartu bez ohledu na počáteční místo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

SHIFT+END

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

SHIFT+PAGE DOWN

Přechod mezi poli na otevřené kartě

Pokud chcete použít následující klávesy, zkontrolujte, že je vybráno pole na kartě. Pokud chcete po výběru karty vybrat pole, klikněte na ně a stiskněte F2.

Akce

Stiskněte

Přesunutí na další pole a z posledního pole na kartě na první pole následující karty

TAB

Přesunutí na předchozí pole a z prvního pole na kartě na poslední pole předcházející karty

SHIFT+TAB

Přesunutí na další pole a přidání řádku do pole s více řádky

ENTER

Přesunutí na předchozí pole bez opuštění aktivní karty

SHIFT+ENTER

Zobrazení místa vložení v aktivním poli pro úpravu textu

F2

Přechod mezi znaky v poli

Pokud chcete použít následující klávesy, zkontrolujte, že je vybráno pole na kartě. Pokud chcete po výběru karty vybrat pole, klikněte na ně a stiskněte F2.

Akce

Stiskněte

Přidání řádku do víceřádkového pole

ENTER

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

PAGE UP

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

PAGE DOWN

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení Časová osa (Úkoly nebo Deník)

Při vybrané položce

Akce

Stiskněte

Výběr předchozí položky

ŠIPKA VLEVO

Výběr následující položky

ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika sousedních položek

SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika nesousedících položek

CTRL+ŠIPKA VLEVO+MEZERNÍK nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO+MEZERNÍK

Otevření vybraných položek

ENTER

Zobrazení položek o jednu obrazovku výše, než jsou položky na obrazovce

PAGE UP

Zobrazení položek o jednu obrazovku níže, než jsou položky na obrazovce

PAGE DOWN

Výběr první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

HOME

Výběr poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

END

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

CTRL+HOME

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

CTRL+END

Při vybrané skupině

Akce

Stiskněte

Rozbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VPRAVO

Sbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr další skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny na časové ose

HOME

Výběr poslední skupiny na časové ose

END

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

ŠIPKA VPRAVO

Při výběru časového úseku na časovém měřítku dnů

Akce

Stiskněte

Přesunutí zpět v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VPRAVO

Výběr většího časového měřítka, pokud je vybrané menší časové měřítko

SHIFT+TAB

Výběr menšího časového měřítka, pokud je vybrané větší časové měřítko

TAB

Výběr první položky na obrazovce nebo první skupiny na obrazovce při vybraném menším časovém měřítku a seskupených položkách

TAB

Začátek stránky

Viz také

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×