Mnoho uživatelů zjistí, že použití externí klávesnice s klávesovou zkratkou pro Outlook jim pomáhá pracovat efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Outlook pro Windows.

Poznámka: Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaný text.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce jsou uvedené nejčastěji používané klávesové zkratky v Outlook.

Akce

Stiskněte

Zavřete okno nebo nabídku.

Esc

Přejděte na kartu Domů.

Alt+Ů

Vytvoří novou zprávu.

Ctrl+Shift+M

Pošle zprávu.

Alt+E

Vložení souboru

Alt+I, U, 1

Nový úkol

Ctrl+Shift+K

Odstranění položky (když je vybraná zpráva, úkol nebo schůzka).

Delete

Vyhledejte položku.

Ctrl+E nebo F3

Odpověď na zprávu

Alt+H, R, P

Přeposlání zprávy

Alt+H, F, W

Vyberte možnost Odpovědět všem.

Alt+H, R, A

Kopírování položky

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka: Kombinace kláves Ctrl+Insert není v podokně čtení dostupná.

Přejděte na kartu Odeslat a přijmout.

Alt+J, S

Přejděte na Kalendář.

Ctrl+2

Vytvoření události

Ctrl+Shift+A

Přesunutí položky do složky

Alt+H, M, V a vyberte složku ze seznamu.

Otevřete dialogové okno Uložit jako na kartě Příloha.

Alt+J, A, 2, A, V

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro základní navigaci

Akce

Stiskněte

Přepněte do zobrazení Pošta.

Ctrl+1

Přepněte do zobrazení Kalendář.

Ctrl+2

Přepněte do zobrazení Kontakty.

Ctrl+3

Přepněte do zobrazení Úkoly.

Ctrl+4

Přepněte na poznámky.

Ctrl+5

V podokně Složek přejděte do seznamu Složek.

Ctrl+6

Přepněte na Klávesové zkratky.

Ctrl+7

Otevřete Deník.

Ctrl+8

Otevřete adresář.

Ctrl+Shift+B

Vraťte se do předchozího zobrazení.

Alt+B nebo Alt+Šipka vlevo

Přejděte k dalšímu zobrazení.

Alt+šipka vpravo

Přepněte na další otevřenou zprávu.

Ctrl+tečka (.)

Přepnutí na předchozí otevřenou zprávu

Ctrl+čárka (,)

Přechod mezi podoknem Složka, hlavním oknem Outlook, podoknem čtení a panelem To-Do složky.

Ctrl+Shift+Tab nebo Shift+Tab

Mezi oknem Outlook, menšími podokny v podokně složek, podoknem čtení a oddíly v To-Do panelu.

Klávesa Tab nebo F6

Přechod mezi pásem karet a kalendářem

F6

Zobrazení přístupových kláves na pásu karet

Alt nebo F6

Pohybujte se po řádcích záhlaví zprávy v podokně Složek nebo v otevřené zprávě.

Ctrl+Tab

Přechod mezi navigačním podoknem a kalendářem

Ctrl+Tab

Pohybujte se v podokně Složek.

Klávesy se šipkami

Přechod do jiné složky

Ctrl+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

V podokně čtení přejděte na předchozí zprávu.

Alt+Šipka nahoru nebo Ctrl+Čárka (,) nebo Alt+Page Up

V podokně čtení můžete textem procházet stránkou dolů.

Mezerník

V podokně čtení můžete textem procházet stránkou nahoru.

Shift + Mezerník

Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv

Šipka vlevo nebo šipka vpravo

Vraťte se do předchozího zobrazení v hlavním Outlook okna.

Alt+B nebo Alt+Šipka vlevo

Přejděte k dalšímu zobrazení v hlavním Outlook okna.

Alt+šipka vpravo

Výběr informačního panelu a zobrazení nabídky příkazů (pokud jsou dostupné)

Ctrl+Shift+W

Zobrazení To-Do (náhledu).

Alt+V, B a potom C pro Kalendář, P pro osoby, T pro úkoly nebo O pro Vypnuto

Začátek stránky

Přechod na pás karet

Akce

Stiskněte

Otevřete kartu Domů.

Alt+Ů

Otevřete nabídku Soubor.

Alt+S

Otevřete kartu Odeslat a přijmout.

Alt+J, S

Otevřete kartu Složka.

ALT+M

Otevřete kartu Zobrazení.

Alt+V

Otevřete kartu Hledat.

Ctrl+E

Přejděte do vyhledávacího pole Řekněte mi.

Alt+Q

Začátek stránky

Vytvoření položky nebo souboru

Akce

Stiskněte

Vytvoření události

Ctrl+Shift+A

Vytvoření kontaktu

Ctrl+Shift+C

Vytvoření skupiny kontaktů

Ctrl+Shift+L

Vytvoření faxu

Ctrl+Shift+X

Vytvoření složky

Ctrl+Shift+E

Vytvoření žádosti o schůzku

Ctrl+Shift+Q

Vytvořte zprávu.

Ctrl+Shift+M

Vytvoření poznámky

Ctrl + Shift + N

VytvořeníMicrosoft Office dokumentu

Ctrl+Shift+H

Příspěvek do vybrané složky

Ctrl+Shift+S

Napište odpověď do vybrané složky.

Ctrl+T

Vytvořte složku výsledků hledání.

Ctrl+Shift+P

Vytvoření úkolu

Ctrl+Shift+K

Začátek stránky

Formátování textu

V této tabulce jsou uvedené klávesové zkratky pro formátování textu v e-mailových zprávách, událostech nebo pozvánkách na schůzky v Outlook.

Akce

Stiskněte

Zobrazení karty Formát textu na pásu karet

ALT+M

Zobrazení dialogového okna Písmo

Ctrl+Shift+P

Přepněte velká a malá písmena prvního písmene ve vybraném slově nebo řádku.

Shift+F3

Přepněte malá a velká písmena vybraného textu mezi malými a všemi caps.

Ctrl+Shift+K

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Přidání seznamu s odrážkami

Ctrl+Shift+L

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Zvětšení odsazení

Ctrl+T

Zmenšení odsazení

Ctrl+Shift+T

Zarovnání textu na střed

Ctrl+E

Podtržení textu

Ctrl+U

Zvětšení velikosti písma

Ctrl+pravá hranatá závorka (]) nebo Ctrl+Shift+znak většího než (>)

Zmenšení velikosti písma

Ctrl+Levá hranatá závorka ([) nebo Ctrl+Shift+znaménko menší než (<)

Vyjmutí výběru

Ctrl+X nebo Shift+Delete

Zkopírování výběru

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka: Kombinace kláves Ctrl+Insert není v podokně čtení dostupná.

Vložte zkopírovaný nebo vyjmout výběr.

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Zrušte formátování.

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

Ctrl+Shift+H

Zarovnání textu do bloku (Roztažení odstavce tak, aby se vešel mezi okraje}.

Ctrl+Shift+J

Použití stylů

Ctrl+Shift+S

Předsazení prvního řádku

Ctrl+T

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Zarovnání odstavce doprava

Ctrl+R

Zmenšení předsazení prvního řádku

Ctrl+Shift+T

Odstranění formátování odstavce

Ctrl+Q

Začátek stránky

Tisk položek

Akce

Stiskněte

Otevřete stránku Tisk v nabídce Soubor.

Alt+F, P

Tisk položky z otevřeného okna

Alt+F, P, P

Otevřete dialogové okno Vzhled stránky na stránce Tisk.

ALT+S nebo ALT+U

Na stránce Tisk vyberte tiskárnu.

Alt+F, P, I

Otevřete dialogové okno Možnosti tisku.

Alt+F, P, R

Začátek stránky

Použití příznaků

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

Ctrl+Shift+G

Začátek stránky

Použití barevných kategorií

Akce

Stiskněte

Odstraňte vybranou kategorii ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie.

Alt+D

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro Poštu

Akce

Stiskněte

Přepněte do složky Doručená pošta.

Ctrl+Shift+I

Přepněte do složky Pošta k odeslání.

Ctrl+Shift+O

Kontrola jmen

Ctrl+K

Pošle zprávu.

Alt+E

Odpověď na zprávu

Ctrl+R

Vyberte možnost Odpovědět všem.

Ctrl+Shift+R

Odpověď pomocí žádosti o schůzku

Ctrl+Alt+R

Přeposlání zprávy

Ctrl+F

Označení zprávy jako vyžádané

Ctrl+Alt+J

Zobrazení blokovaného externího kontaktu (ve zprávě)

Ctrl+Shift+I

Vystavení složky

Ctrl+Shift+S

Použití normálního stylu

Ctrl + Shift + N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

Šipka nahoru

Přechod na další zprávu

Šipka dolů

Vytvoření zprávy (když je v zobrazení Pošta).

Ctrl+N

Vytvořte zprávu (z libovolného Outlook zobrazení).

Ctrl+Shift+M

Otevření přijaté zprávy

Ctrl+O

Odstranění a ignorování konverzace

Ctrl+Shift+D

Otevřete adresář.

Ctrl+Shift+B

Přidání rychlého příznaku do neotevřené zprávy

Insert

Zobrazení dialogového okna Příznak pro sledování

Ctrl+Shift+G

Označení zprávy jako přečtené

Ctrl+Q

Označení zprávy jako nepřečtené

Ctrl+U

Otevřete popis pošty ve složené zprávě.

Ctrl+Alt+P

Vyhledání nebo nahrazení textu

F4

Najděte další položku.

Shift+F4

Pošle zprávu.

Ctrl+Enter

Tisk položky

Ctrl+P

Přeposílání zprávy jako přílohy

Ctrl+Alt+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

Alt Enter

Označte položku ke stažení.

Ctrl+Alt+M

Zaškrtněte políčko Označit stav stahování.

Alt+J, S, M, T

Zobrazení průběhu odesílání a přijímání

Alt+J, S, P (při probíhajícím odesílání a přijímání)

Uložte položku.

Ctrl+S

Otevřete dialogové okno Uložit jako.

F12

Začátek stránky

Použití podokna Složka

Akce

Stiskněte

Pohybujte se v podokně Složek.

Klávesy se šipkami nahoru a dolů

Přesunutí do seznamu zpráv z podokna Složka

MEZERNÍK nebo ENTER

Vytvořte novou složku.

Shift+F10, N

Rozbalte vybranou skupinu nebo složku o podsložky.

Šipka doprava

Sbalení vybrané skupiny nebo složky s podsložkami

Šipka doleva

Otevřete vybranou položku v podokně Složek.

MEZERNÍK nebo ENTER

Přejmenujte vybranou složku v seznamu složek.

F2

Odstranit vybranou složku v seznamu (výchozí složky, například Doručená pošta,Pošta k odeslání,Konceptya Odesláno, nelze odstranit).

Shift+F10, D

Přejít do složky zadáním prvního písmene názvu složky. Pokud chcete třeba přejít do složky Koncepty, zadejte d. Pokud na stejné písmeno začíná víc složek, opakujte písmeno, dokud nedosáhnete složky, kterou chcete.

První písmeno názvu složky

Začátek stránky

Použití seznamu zpráv

Akce

Stiskněte

V seznamu zpráv se můžete pohybovat dolů a nahoru.

Klávesy Šipka dolů a Šipka nahoru

Přechod na položku v dolní části obrazovky

Page Down

Přechod na položku v horní části obrazovky

Page Up

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

Shift+Šipka nahoru nebo Shift+Šipka dolů

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

Ctrl+Šipka nahoru nebo Ctrl+Šipka dolů

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

Ctrl+mezerník

Rozbalte skupiny zpráv (například Minulý týden).

Šipka doprava

Sbalení skupin zpráv (například Minulý týden)

Šipka doleva

Vyberte několik sousedních zpráv.

Shift+Šipka dolů nebo Šipka nahoru

Vyberte několik nesousedících zpráv.

Ctrl+Šipka nahoru nebo Šipka dolů a pak stisknutím mezerníku vyberte jednotlivé zprávy.

Přesunutí zprávy do složky

Ctrl+Shift+V

Přidejte do zprávy možnost Sledovat nebo Rychle označit příznakem.

Shift+F10, U, T (v předčítání, vložení)

Přidání vlastního příznaku do zprávy

Ctrl+Shift+G

Označte zprávu jako nevyžádanou poštu nebo ne jako nevyžádanou poštu.

Shift+F10, J, pak šipka nahoru nebo dolů a pak Enter

Označení zprávy jako přečtené

Ctrl+Q

Označení zprávy jako nepřečtené

Ctrl+U

Označte položku, kterou chcete stáhnout.

Alt+J, S, M, T

Označení položky ke stažení kopie

Alt+J, S, M, C

Zrušení označení položky ke stažení

Alt+J, S, U, U

Zrušit označení všech položek ke stažení

Alt+J, S, U, K

Odstranění zprávy

Alt+H+D

Ignorujte zprávu.

Alt+H, X

Odpověď na zprávu

Alt+H, R, P

Vyberte možnost Odpovědět všem.

Alt+H, R, A

Přeposlání zprávy

Alt+H, F, W

Otevřete zprávu.

Enter

Zobrazení nabídky blokovaného obsahu

Ctrl+Shift+W

Stáhněte si blokované obrázky nebo obrázky.

Ctrl+Shift+W, P

Zobrazení vlastností e-mailu

Alt Enter

Vystavení složky

Ctrl+Shift+S

Zkopírujte položku do složky.

Ctrl+Shift+Y

Tisk zprávy

Ctrl+P

Nastavte, jak Outlook budou nové zprávy vyhledát.

Ctrl+Alt+S

Nastavte možnosti nevyžádané pošty.

Alt+H, J, O

Začátek stránky

Použití podokna čtení

Akce

Stiskněte

Přechod na předchozí zprávu

Alt+Šipka nahoru nebo Ctrl+Čárka (,) nebo Alt+Page up

Page down through text.page down through text.

Mezerník

Page up through text( Page up through text.

Shift + Mezerník

Přechod na další pole

Klávesa Tab

Přechod na předchozí pole

Shift+Tab

Přechod na další nebo předchozí odkaz

Tab nebo Shift+Tab

Přechod na tlačítko Odpovědět

Alt+R

V e-mailové zprávě vyberte informační panel a pokud je k dispozici, zobrazte nabídku možností.

Informační panel se zobrazí ve zprávách, které obsahují další informace, například o konfliktních schůzkách a akcích. Pokud je k dispozici, zobrazí se informační panel ve zprávě pod předmětem a odesílatelem.

Ctrl+Shift+W

Zavřete nabídku Informační panel.

Esc

Začátek stránky

Kontrola nových e-mailů a odesílání odchozích zpráv (odesílání a přijímání)

Akce

Stiskněte

Spusťte akci odesílání a přijímání pro všechny definované skupiny pro odesílání a přijímání s vybranou možností Zahrnout tuto skupinu do položky Odeslat a přijmout (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinací těchto parametrů.

Alt+J, S, G

Spusťte akci odesílání a přijímání pro aktuální složku a načítá se celé položky (záhlaví, položka a všechny přílohy).

Shift+F9

Spusťte akci odesílání a přijímání.

Alt+J, S, S

Definujte skupiny pro odesílání a přijímání.

Ctrl+Alt+S

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro kalendář

Akce

Stiskněte

Vytvoření události (když je v zobrazení Kalendář).

Ctrl+N

Vytvořte událost (v libovolném Outlook zobrazení).

Ctrl+Shift+A

Vytvoření žádosti o schůzku

Ctrl+Shift+Q nebo Alt+H, M, R

Otevřete nabídku Nové položky a vyberte položku, kterou chcete vytvořit.

Alt+H+I

Přeposlání události nebo schůzky

Alt+H, F, W nebo Ctrl+F

Odeslání žádosti o schůzku pomocí zprávy

Ctrl+R

Vyberte možnost Odpovědět všem.

Ctrl+Shift+R

Zobrazení jednoho dne v kalendáři

Alt+1

Zobrazení dvou dnů v kalendáři

Alt+2

Zobrazení tří dnů v kalendáři

Alt+3

Zobrazení čtyř dnů v kalendáři

Alt+4

Zobrazení pěti dnů v kalendáři

Alt+5

Zobrazení šesti dnů v kalendáři

Alt+6

Zobrazení sedmi dnů v kalendáři

Alt+7

Zobrazení osmi dnů v kalendáři

Alt+8

Zobrazení devíti dnů v kalendáři

Alt+9

Zobrazení deseti dnů v kalendáři

Alt+0

Zobrazení v kalendáři dnes

Alt+H, O, D

Zobrazení denního zobrazení

Alt+H+R nebo Ctrl+Alt+1

Zobrazení následujících sedmi dnů

Alt+H, X

Přechod na datum

Ctrl+G nebo Alt+H+L

Přepněte do zobrazení Měsíce.

Alt+rovná se nebo Ctrl+Alt+4

Přechod na další den

Ctrl+Šipka doprava

Přechod na další týden

Alt+šipka dolů

Přechod na další měsíc

Alt+Page down

Přechod na předchozí den

Ctrl+Šipka doleva

Přechod na předchozí týden

Alt+šipka nahoru

Přechod na předchozí měsíc

Alt+Page up

Přechod na začátek týdne

Alt+Home

Přechod na konec týdne

Alt+End

Přepněte do zobrazení Celý týden.

Alt+znaménko minus (-) nebo Ctrl+Alt+3

Přepněte do zobrazení Pracovní týden.

Ctrl+Alt+2

Přejděte na předchozí událost.

Ctrl+Čárka (,) nebo Ctrl+Shift+Čárka (;)

Přejděte na další událost.

Ctrl+tečka (.) nebo Ctrl+Shift+Tečka (.)

Nastavení opakování pro otevřenou událost nebo schůzku

Ctrl+G

Když se připomenutí zobrazí, otevřete událost.

ALT+M

Otevřete okno připomenutí.

Alt+V, M

Připomenutí odložit.

Alt+E 

Zavřete připomenutí.

ALT+V

Přiřaďte zvuk připomenutí.

Alt+F, T, A a pak Alt+P. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedosáhnete na tlačítko Procházet, a pak stiskněte Enter. V dialogovém okně Zvukový soubor připomenutí zadejte nebo vyberte název zvukového souboru, který chcete použít.

Přeskočte na Hledat.

Ctrl+E

Pokud chcete porovnat kalendáře s plánováním schůzek, zobrazte vybraný plán v vodorovném rozložení.

Alt+H, S, V nebo Ctrl+Alt+5

Přidejte sdílené kalendáře z kontaktů nebo vytvořte nový kalendář.

Alt+H, O, C

Vytvořte novou skupinu kalendářů nebo přidejte kalendář oddělení.

Alt+H, C, G

Odeslání vybraného kalendáře e-mailem kontaktu

Alt+H, E

Sdílení kalendáře s ostatními

Alt+H, S, C

Publikování kalendáře online

Alt+H, P, O

Zobrazení a úprava oprávnění ke sdílení složky

Alt+H, F, P

Vyhledejte kontakty.

Alt+H, F, C

Otevřete adresář.

Alt+H, A, B

Otevřete dialogové Outlook Možnosti kalendáře.

Alt+H, C, O

Pokud jsou informace o aktuálně vybrané položce zkrácené nebo se nečtou v plném rozsahu, aktivujte informace Microsoft Active Accessibility (MSAA). Technologie MSAA poskytuje aplikaci JAWS další podrobnosti, aby přečtené informace byly úplné.

Alt+Ctrl+Shift+M

Začátek stránky

Použití zobrazení den/týden/měsíc

Akce

Stiskněte

Zobrazení od jednoho do devíti dnů

ALT+klávesa pro počet dnů

Zobrazení 10 dnů

ALT+0 (NULA)

Přepněte do zobrazení Týden.

Alt+znaménko minus (-)

Přepněte do zobrazení Měsíc.

Alt+Rovnítek ( = )

Přechod mezi zobrazením Kalendáře,panelem úloha seznamem složek

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

Shift+Tab

Přechod na předchozí den

Šipka doleva

Přechod na další den

Šipka doprava

Přechod na stejný den dalšího týdne

Alt+šipka dolů

Přechod na stejný den předchozího týdne

Alt+šipka nahoru

Začátek stránky

Použití jednodenního zobrazení

Akce

Stiskněte

Výběr času začátku pracovního dne

Home

Výběr času konce pracovního dne

End

Výběr předchozího časového úseku

Šipka nahoru

Výběr dalšího časového úseku

Šipka dolů

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

Page Up

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

Page Down

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

Shift+Šipka nahoru nebo Shift+Šipka dolů

Přechod na stejný den dalšího týdne

Alt+šipka dolů

Přechod na stejný den předchozího týdne

Alt+šipka nahoru

Začátek stránky

Použití zobrazení Týden

Akce

Stiskněte

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

Home

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

End

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

Page Up

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

Page Down

Změna trvání vybraného časového úseku

Shift+Šipka vlevo, Shift+Šipka vpravo, Shift+Šipka nahoru, Shift+Šipka dolů, Shift+Home nebo Shift+End

Začátek stránky

Použití zobrazení Měsíc

Akce

Stiskněte

Přechod na první den v týdnu

Home

Přechod na stejný den týdne na předchozí stránce

Page Up

Přechod na stejný den týdne na další stránce

Page Down

Začátek stránky

Použití zobrazení Navigátoru dat

Akce

Stiskněte

Přechod na první den aktuálního týdne

Alt+Home

Přechod na poslední den aktuálního týdne

Alt+End

Přechod na stejný den předchozího týdne

Alt+šipka nahoru

Přechod na stejný den dalšího týdne

Alt+šipka dolů

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro lidi

Akce

Stiskněte

Vytočte nový hovor ke kontaktu.

Ctrl+Shift+D

Vyhledání kontaktu

F3 nebo CTRL+E

Do pole Prohledat adresáře zadejte jméno.

F11

V zobrazeníTabulka nebo Seznam kontaktů přejděte na první kontakt, který začíná určitým písmenem.

Shift, následovaný písmenem

Výběr všech kontaktů

Ctrl + A

Vytvořte zprávu s vybraným kontaktem jako předmětem.

Ctrl+F

Vytvoření kontaktu (když je v seznamu Kontakty).

Ctrl+N

Vytvoření kontaktu (z libovolného Outlook zobrazení)

Ctrl+Shift+C

Otevření formuláře kontaktu pro vybraný kontakt

Ctrl+O

Vytvoření skupiny kontaktů

Ctrl+Shift+L

Otevřete dialogové okno Tisk.

Ctrl+P

Aktualizace seznamu členů skupiny kontaktů

F5

Přechod do jiné složky

Ctrl+Y

Otevřete adresář.

Ctrl+Shift+B

Použití funkce Rozšířené hledání.

Ctrl+Shift+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

Ctrl+Shift+Tečka (.)

Vyhledání kontaktu v části Oblíbené položky

F11

Zavření kontaktu

ESC

Odeslání faxu vybranému kontaktu

Ctrl+Shift+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

ALT+V

Ve formuláři kontaktu v části Internet zobrazte informace o e-mailu 1.

Alt+Shift+1

Ve formuláři kontaktu v části Internet zobrazte informace o e-mailu 2.

Alt+Shift+2

Ve formuláři kontaktu v části Internet zobrazte informace e-mailu 3.

Alt+Shift+3

Začátek stránky

Použití vizitky nebo zobrazení Adresa

Akce

Stiskněte

Výběr určité karty v seznamu

Zadejte jedno nebo několik písmen ze jména vyplněného na kartě nebo zadejte jméno pole, podle kterého řadíte

Výběr předchozí karty

Šipka nahoru

Výběr další karty

Šipka dolů

Výběr první karty v seznamu

Home

Výběr poslední karty v seznamu

End

Výběr první karty na aktuální stránce

Page Up

Výběr první karty na další stránce

Page Down

Výběr nejbližší karty v dalším sloupci

Šipka doprava

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

Šipka doleva

Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty

Ctrl+mezerník

Rozšíření výběru na předchozí kartu a zrušení výběru karet za výchozím bodem

Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru na další kartu a zrušení výběru karet před výchozím bodem

Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na počáteční místo

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru na další kartu bez ohledu na počáteční místo

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

Shift+Home

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

Shift+End

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

Shift+Page up

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

Shift+Page down

Začátek stránky

Klávesové zkratky v dialogovém okně Upravit vizitky

Akce

Stiskněte

Otevřete seznam přidat nabídku.

Alt+M

Pokud je vybrané pole s přiřazeným popiskem, vyberte text v poli Popisek.

Alt+B

Otevřete dialogové okno Přidat obrázek karty.

ALT+N

Umístěte kurzor na začátek textového pole Upravit.

Alt+E

Přejděte na pole Pole a vyberte ho.

Alt+S

Vyberte nabídku Zarovnat obrázek.

Alt+H

Vyberte barevnou paletu pozadí.

Alt+K, Enter

Vyberte nabídku Rozložení.

ALT+O

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

Alt+O

Začátek stránky

Přechod mezi poli na otevřené vizitkě

Když chcete použít následující klávesy, ujistěte se, že je vybrané pole na kartě.

Akce

Stiskněte

Přechod na další pole a ovládací prvek

Klávesa Tab

Přechod na předchozí pole a ovládací prvek

Shift+Tab

Zavření aktivní karty

Enter nebo Escape

Začátek stránky

Přechod mezi znaky v poli vizitky

Když chcete použít následující klávesy, ujistěte se, že je vybrané pole na kartě, nebo že je v daném poli umístěný fokus.

Akce

Stiskněte

Přidání řádku do víceřádkového pole

Enter

Přesunutí na začátek řádku.

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

Page Up

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

Page Down

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

Šipka doleva

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

Šipka doprava

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro úkoly

Akce

Stiskněte

Přijmutí zadání úkolu

Ctrl + C

Odmítnutí zadání úkolu

Ctrl+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

Ctrl+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

Ctrl+Y

Vytvoření úkolu v zobrazení Úkoly

Ctrl+N

Vytvořte úkol z libovolného Outlook zobrazení.

Ctrl+Shift+K

Otevře vybranou položku.

Ctrl+O

Vytiskněte vybranou položku.

Ctrl+P

Výběr všech položek

Ctrl + A

Odstraní vybranou položku.

Ctrl+D

Přeposlání úkolu jako přílohy

Ctrl+F

Vytvoření zadání úkolu

Ctrl+Shift+Alt+U

Přepínání mezi podoknem Složka,seznamem Úkolů a To-Do panelem.

F6

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

Insert

Začátek stránky

Použití zobrazení Časová osa, když je vybraná položka

Akce

Stiskněte

Výběr předchozí položky

Šipka doleva

Výběr následující položky

Šipka doprava

Vyberte několik sousedních položek.

Shift + Šipka doleva nebo doprava

Vyberte několik nesousedících položek.

Ctrl+Šipka vlevo+Mezerník nebo Ctrl+Šipka vpravo+Mezerník

Otevření vybraných položek

Enter

Výběr první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

Home

Výběr poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

End

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

Ctrl+Home

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

Ctrl+End

Začátek stránky

Použití zobrazení Časová osa, když je vybraná skupina

Akce

Stiskněte

Rozbalení skupiny

Klávesa Enter nebo Šipka vpravo

Sbalení skupiny

Klávesa Enter nebo Šipka vlevo

Výběr předchozí skupiny

Šipka nahoru

Výběr další skupiny

Šipka dolů

Výběr první skupiny na časové ose

Home

Výběr poslední skupiny na časové ose

End

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

Šipka doprava

Začátek stránky

Použití zobrazení Časová osa, když je vybrána časová jednotka v časovém měřítku pro dny

Akce

Stiskněte

Posunujte se dopředu v krocích po čase, které jsou stejné jako v časovém měřítku.

Šipka doleva

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

Šipka doprava

Přepnutí mezi aktivním zobrazením, panelem To-Do,hledáníma zpět do aktivního zobrazení

Klávesa Tab a Shift+Tab

Začátek stránky

Spuštění Visual Basic Editoru

Akce

Stiskněte

Otevřete editor Visual Basic souborů.

Alt+F11

Začátek stránky

Přehrání maker

Akce

Stiskněte

Přehrání makra

Alt+F8

Začátek stránky

Práce se skupinami položek

Akce

Stiskněte

Rozbalení vybrané skupiny

Šipka doprava

Sbalení vybrané skupiny

Šipka doleva

Výběr předchozí skupiny

Šipka nahoru

Výběr další skupiny

Šipka dolů

Výběr první skupiny

Home

Výběr poslední skupiny

End

Výběr první položky v rozbalené skupině na obrazovce nebo první položky napravo na obrazovce

Šipka doprava

Začátek stránky

Vytvoření nebo zavření e-mailového formuláře infopathu v Outlook 2007, 2010 nebo 2013

Akce

Stiskněte

Vytvoření formuláře aplikace InfoPath

S fokusem na složce InfoPathu ctrl+N

Zavřete formulář aplikace InfoPath.

Ctrl+Shift+Alt+T

Začátek stránky

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Pošty

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Podpora přístupnosti v Outlooku

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Outlook pro Mac.

Poznámky: 

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít vyhledávání. Stiskněte Command+F a zadejte hledaný text.

 • Nastavení v některých verzích operačního systému Mac a určitých nástrojích můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office pro Mac. Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v nápovědě k Macu pro vaši verzi operačního systému Mac nebo v nástrojové aplikaci.

 • Pokud chcete vytvořit vlastní klávesové zkratky Office pro Mac, přejděte na Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office pro Mac.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Následující tabulka uvádí často používané klávesové zkratky v Outlook pro Mac.

Akce

Stiskněte

Uložte položku.

PŘÍKAZ+S

Tisk položky

PŘÍKAZ+P

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ+Z

Zopakování poslední akce

PŘÍKAZ+Y

Minimalizujte aktivní okno.

PŘÍKAZ+M

V podokně složek vytvořte novou složku.

Shift+PŘÍKAZ+N

Vytvoření nového e-mailu (v zobrazení Pošta)

PŘÍKAZ+N

Skryjte podokno čtení nebo ho zobrazte vpravo.

PŘÍKAZ+Zpětné lomítko (\)

Skryjte podokno čtení nebo ho zobrazte níže.

Shift+PŘÍKAZ+Zpětné lomítko (\)

Přesuňte vybranou položku do jiné složky.

Shift+PŘÍKAZ+M

Zkopírujte vybranou položku do jiné složky.

Shift+PŘÍKAZ+C

Pokud je seznam položek aktivním podoknem, vyberte všechny položky v seznamu položek.

PŘÍKAZ+A

Minimalizujte nebo rozbalte pás karet.

Možnosti+PŘÍKAZ+R

Skrytí Outlook.

PŘÍKAZ+H

Ukončete Outlook.

PŘÍKAZ+Q

Zahájení diktování

Fn+Fn

Vložení emoji

Control+PŘÍKAZ+mezerník

Začátek stránky 

Práce v oknech a dialogových oknech

Akce

Stiskněte

Přejděte do zobrazení Pošta.

PŘÍKAZ+1

Přejděte do zobrazení Kalendář.

PŘÍKAZ+2

Přejděte do zobrazení Kontakty.

PŘÍKAZ+3

Přejděte do zobrazení Úkoly.

PŘÍKAZ+4

Přejděte do zobrazení Poznámky.

PŘÍKAZ+5

Otevřete okno Stav synchronizace nebo z něj udělejte aktivní okno.

PŘÍKAZ+7

Otevřete okno Chyby synchronizace nebo z něj udělejte aktivní okno.

PŘÍKAZ+8

Otevřete okno Hledání kontaktů.

PŘÍKAZ+0

Otevřete dialogové Outlook Předvolby.

PŘÍKAZ+čárka (;)

Cyklicky přecházejte mezi otevřenými okny.

PŘÍKAZ+Tilda (~)

Cyklicky přecházejte v otevřených oknech dozadu.

Shift+PŘÍKAZ+Tilda (~)

Zavření aktivního okna

PŘÍKAZ+W

Otevře vybranou položku.

PŘÍKAZ+O

Přechádujte ovládací prvky v okně dopředu.

Klávesa Tab

Přecházujte ovládací prvky v okně dozadu.

Shift+Tab

Posuňte se z okna pro psaní zprávy dopředu.

Control+Option+Tab

Začátek stránky 

Použití vyhledávání

Akce

Stiskněte

Hledání v aktuální složce

Option+PŘÍKAZ+F

Proveďte rozšířené hledání v Outlook(přidejte filtr Položka obsahuje pro vyhledávání).

Shift+PŘÍKAZ+F

Vyhledání textu v položce

PŘÍKAZ+F

Najděte další instanci hledaných textů v položce.

PŘÍKAZ+G

Najděte předchozí instanci hledaných textů v položce.

PŘÍKAZ+Shift+G

Začátek stránky 

Odesílat a přijímat poštu

Akce

Stiskněte

Vytvoří novou zprávu.

PŘÍKAZ+N

Odešlete otevřenou zprávu.

PŘÍKAZ+Return

Odešlete všechny zprávy do složky Pošta k odeslání a dostanete všechny příchozí zprávy.

Control+PŘÍKAZ+K

Odešlete všechny zprávy do složky Pošta k odeslání.

Shift+PŘÍKAZ+K

Uložte otevřenou zprávu a uložte ji do složky Koncepty.

PŘÍKAZ+S

Přidejte přílohu do otevřené zprávy.

PŘÍKAZ+E

Otevřete dialogové okno Pravopis a gramatika.

PŘÍKAZ+Dvojtečka (:)

Zkontrolujte jména příjemců v otevřených zprávách.

Control+PŘÍKAZ+C

Odpovězte odesílateli zprávy nebo v případě, že je zpráva ze seznamu adres, odpovězte na seznam adres.

PŘÍKAZ+R

Odpovědět všem.

Shift+ PŘÍKAZ+R

Přeposílání zprávy

PŘÍKAZ+J

Otevřete vybranou zprávu v samostatném okně.

PŘÍKAZ+O

Zrušte zaškrtnutí příznaku pro vybranou zprávu.

Option+PŘÍKAZ+Apostrof (')

Označte vybranou zprávu jako nevyžádanou poštu.

PŘÍKAZ+Shift+J

Označte vybranou zprávu jako nevyžádanou poštu.

PŘÍKAZ+Shift+Option+J

Zobrazení předchozí zprávy

Control+Levá hranatá závorka ([)

Zobrazení další zprávy

Control+pravá hranatá závorka (])

V zobrazení Pošta přejděte do předchozího podokna.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

Přejděte do dalšího podokna v zobrazení pošty.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Přesunutí vybrané zprávy do složky

Shift+PŘÍKAZ+M

Zmenšete velikost zobrazení textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení.

PŘÍKAZ+Pomlčka (-)

Zvětšete velikost zobrazení textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení.

PŘÍKAZ+znaménko plus (+)

Posuňte se dolů na další obrazovku textu, nebo pokud jste na konci zprávy, zobrazte další zprávu.

Mezerník

Posuňte se nahoru na předchozí obrazovku textu, nebo pokud jste na začátku zprávy, zobrazte předchozí zprávu.

Shift + Mezerník

Odstranění vybrané zprávy

Delete

Trvale odstraňte vybranou zprávu.

Shift+Delete

Odstraňte aktuální zprávu a pokud je okno zprávy otevřené, zavřete ji.

PŘÍKAZ+Odstranit

Označte vybrané zprávy jako přečtené.

PŘÍKAZ+T

Označte vybrané zprávy jako nepřečtené.

Shift+PŘÍKAZ+T

Označte všechny zprávy ve složce jako přečtené.

Option+PŘÍKAZ+T

Archivace vybrané zprávy

Control+E

Začátek stránky 

Použití Kalendáře

Akce

Stiskněte

Otevřete zobrazení kalendáře.

PŘÍKAZ+2

Vytvořte novou událost.

PŘÍKAZ+N

Otevřete vybranou událost kalendáře.

PŘÍKAZ+O

Odstraňte událost kalendáře.

Delete

Přepněte zobrazení tak, aby zahrnovalo ještě dnes.

PŘÍKAZ+T

V zobrazení Den přejděte na předchozí den. V zobrazení Týden a Pracovní týden přejděte na předchozí týden. V zobrazení Měsíc přejděte na předchozí měsíc.

PŘÍKAZ+Option+Šipka vlevo

V zobrazení Den přejděte na další den. V zobrazení Týden a Pracovní týden přejděte na další týden. V zobrazení Měsíc přejděte na další měsíc.

PŘÍKAZ+Option+Šipka vpravo

Přejděte do předchozího podokna v zobrazení kalendáře.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

Přejděte do dalšího podokna v zobrazení kalendáře.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Začátek stránky 

Práce s lidmi a kontakty

Akce

Stiskněte

Vytvoření nového kontaktu

PŘÍKAZ+N

Otevřete vybraný kontakt.

PŘÍKAZ+O

Odstraňte kontakt.

Delete

Zavřete aktuální otevřený kontakt a otevřete předchozí kontakt.

Control+Levá hranatá závorka ([)

Zavřete aktuální otevřený kontakt a otevřete další kontakt.

Control+pravá hranatá závorka (])

Přejděte do předchozího podokna v zobrazení Lidé.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

Přejděte do dalšího podokna v zobrazení Lidé.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Začátek stránky 

Správa úkolů

Akce

Stiskněte

Přechod do okna Úkol

PŘÍKAZ+4

Vytvoření nového úkolu

PŘÍKAZ+N

Otevřete vybraný úkol.

PŘÍKAZ+O

Odstraňte úkol.

Delete

Zavřete aktuální otevřený úkol a otevřete předchozí úkol v seznamu Úkoly.

Control+Levá hranatá závorka ([)

Zavřete aktuální otevřený úkol a otevřete další úkol v seznamu Úkoly.

Control+pravá hranatá závorka (])

Přejděte do předchozího podokna v zobrazení Úkoly.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

Přejděte do dalšího podokna v zobrazení Úkoly.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Začátek stránky 

Použití poznámek

Akce

Stiskněte

Přechod do okna Poznámky

PŘÍKAZ+5

Vytvořte novou poznámku.

PŘÍKAZ+N

Otevřete vybranou poznámku.

PŘÍKAZ+O

Odstraňte poznámku.

Delete

Zavřete aktuální otevřenou poznámku a otevřete předchozí poznámku v seznamu Poznámek.

Control+Levá hranatá závorka ([)

Zavřete aktuální otevřenou poznámku a otevřete další poznámku v seznamu Poznámek.

Control+pravá hranatá závorka (])

Přejděte do předchozího podokna v zobrazení Poznámky.

Shift+Control+Levá hranatá závorka ([)

Přejděte do dalšího podokna v zobrazení Poznámky.

Shift+Control+Pravá hranatá závorka (])

Odeslání poznámky jako e-mailu

PŘÍKAZ+J

Odešlete poznámku jako přílohu HTML do e-mailu.

S fokusem na poznámce v seznamu poznámek stiskněte Control+PŘÍKAZ+J

Začátek stránky 

Úpravy a formátování textu

Akce

Stiskněte

Vyjmutí vybraného textu do schránky

PŘÍKAZ+X

Zkopírování výběru do schránky

PŘÍKAZ+C

Vložení výběru ze schránky

PŘÍKAZ+V

Vložte výběr ze schránky a vyberte cílový styl.

Shift+Option+PŘÍKAZ+V

Naformátuje vybraný text jako tučný.

PŘÍKAZ+B

Nastavení vybraného textu kurzívou

PŘÍKAZ+I

Podtrhne vybraný text.

PŘÍKAZ+U

Přeškrtnuté přes vybraný text

Shift+PŘÍKAZ+X

Vložení hypertextového odkazu

PŘÍKAZ+K

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

Šipka doprava

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesuňte kurzor o jeden řádek dolů.

Šipka dolů

Přesuňte kurzor na začátek aktuálního odstavce.

Option+šipka nahoru

Přesuňte kurzor na konec aktuálního odstavce.

Option+šipka dolů

Přesuňte kurzor na začátek aktuálního slova.

Option+šipka vlevo

Přesuňte kurzor na konec aktuálního slova.

Option+šipka vpravo

Zmenšení odsazení

PŘÍKAZ+levá složená závorka ({)

Zvětšení odsazení

PŘÍKAZ+Pravá složená závorka (})

Odstraňte znak nalevo od kurzoru nebo odstraňte vybraný text.

Delete

Odstraňte znak na pravé straně kurzoru nebo odstraňte vybraný text.

Tlačítko Odstranit na Macu se symbolem křížku. nebo Fn+Delete

Vložení tabulátoru

Klávesa Tab

Přesuňte kurzor na začátek řádku.

PŘÍKAZ+Šipka vlevo

Přesuňte kurzor na konec řádku.

PŘÍKAZ+Šipka vpravo

Přesuňte kurzor do horní části textu zprávy.

PŘÍKAZ+Šipka nahoru

Přesuňte kurzor do dolní části textu zprávy.

PŘÍKAZ+Šipka dolů

Přesuňte kurzor na začátek vybraného textu.

PŘÍKAZ+Home

Přesuňte kurzor na konec vybraného textu.

PŘÍKAZ+End

Posuňte zobrazení nahoru.

Page Up

Posuňte zobrazení dolů.

Page Down

Začátek stránky 

Označení zpráv, kontaktů nebo úkolů příznakem pro zpracování

Akce

Stiskněte

Vybranou položku označíte příznakem pro následnou práci s datemtermínu.

Control+1

Vybranou položku označíte příznakem pro následnou práci s datem termínu zítřka.

Control+2

Vybranou položku označíte příznakem pro následnou položku a tento týden se označítermínem termínu splatnosti.

Control+3

Vybranou položku označíte příznakem pro následnou položku a následující týden bude termín termínu splatnosti.

Control+4

Vybranou položku označíte příznakem pro následnou položku bez termínu splatnosti.

Control+5

Označí vybranou položku příznakem a přidá vlastní termín termínu splatnosti.

Control+6

Označí vybranou položku příznakem a přidá připomenutí.

Control+Rovnítek ( = )

Označte vybranou položku jako dokončenou.

Control+Zero (0)

Zrušte zaškrtnutí příznaku pro sledování vybrané položky.

Option+PŘÍKAZ+Apostrof (')

Začátek stránky 

Viz taky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Pošty

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Podpora přístupnosti v Outlooku

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Outlook pro iOS.

Poznámky: 

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Vyhledávání. Stiskněte Command+F a zadejte hledaný text.

 • Pokud znáte klávesové zkratky na počítači s macOS, stejné kombinace kláves fungují i s Outlook pro iOS pomocí externí klávesnice. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku jsou jediné, které budou v této verzi Outlook.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky na iPad

Tato tabulka zobrazuje nejčastěji používané klávesové zkratky v Outlook pro iOS.

Akce

Stiskněte

Přepněte na kartu Pošta.

PŘÍKAZ+1

Přepněte na kartu Hledat.

PŘÍKAZ+2

Přejděte na kartu Kalendář.

PŘÍKAZ+3

Otevřete autora zprávy a napište zprávu.

PŘÍKAZ+N

Zavřete autora zprávy.

Esc

Pošle zprávu.

PŘÍKAZ+Return

Přechod na další pole

Klávesa Tab

Otevřete autora události a vytvořte novou událost.

Shift+PŘÍKAZ+N

V seznamu zpráv vyberte předchozí zprávu.

Šipka nahoru

Vyberte další zprávu v seznamu zpráv.

Šipka dolů

Práce se zprávami na iPad

Akce

Stiskněte

Otevřete Rychlou odpověď.

PŘÍKAZ+Q

Otevřete dialogové okno Odpovědět a odpovězte na zprávu.

PŘÍKAZ+R

Otevřením dialogového okna Odpovědět všem můžete odpovědět všem příjemcům ve zprávě.

Shift+PŘÍKAZ+R

Otevření dialogového okna Přeposlání zprávy.

PŘÍKAZ+J

Odstranění zprávy

Delete nebo Backspace

Naplánujte zprávu.

PŘÍKAZ+S

Archivace zprávy

PŘÍKAZ+A

Označení zprávy jako nepřečtené

PŘÍKAZ+U

Označení zprávy příznakem

PŘÍKAZ+L

Vrácení akce zpět

PŘÍKAZ+Z

Hledání v Outlook pro iPad

Akce

Stiskněte

Přesuňte fokus do pole Hledat.

Klávesa Tab

Jakmile hledaný text napíšete, začněte hledat.

RETURN

Viz také

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Pošty

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Podpora přístupnosti v Outlooku

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Outlook na webu.

Poznámky: 

 • V službách Outlook na webu a Outlook.com můžete použít klávesové zkratky ze služeb Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail nebo Outlook. Tento článek popisuje klávesové zkratky, které jsou dostupné, pokud zvolíte Outlook. Pokyny ke změně verze zástupce najdete v tématu Změna verze klávesových zkratek.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaný text.

 • Akce, ve které klávesová zkratka provádí, může být jedinečná pro oblast nebo zobrazení, ve kterých pracujete, přestože obsahuje známé názvy kláves a kombinace kláves.

V tomto tématu

Změna verze klávesových zkratek

V Outlook na webu a Outlook.com můžete zvolit, které klávesové zkratky chcete použít: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail nebo Outlook. Klávesové zkratky můžete také vypnout.

Pokud chcete zobrazit úplný seznam klávesových zkratek, které jsou dostupné ve verzi, kterou vyberete, stiskněte na klávesnici kombinaci kláves Shift+Otazník (?).

 • Ve službě Outlook.com a nové službě Outlook na webu vyberte Nastavení Nastavení > Zobrazit všechna nastavení Outlooku > Obecné > Přístupnost. V části Klávesové zkratkyvyberte požadovanou možnost a pak vyberte Uložit.

 • V klasickém Outlook na webuvyberte Nastavení Nastavení > Pošta > Obecné > Klávesové zkratky. Vyberte požadovanou možnost a pak vyberte Uložit.

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce jsou uvedené nejčastěji používané klávesové zkratky v Outlook na webu a Outlook.com.

Akce

Stiskněte

Vytvořte novou zprávu nebo událost kalendáře.

N

Otevření vybrané zprávy v novém okně

Shift + Enter

Přesuňte zprávu do složky Archiv.

E

Odstraňte zprávu nebo položku.

Delete

Přeposlání zprávy

Ctrl+Shift+F nebo Shift+F

Přejděte do kalendáře.

Ctrl+Shift+2

Vyberte možnost Odpovědět všem.

Ctrl+Shift+R nebo Shift+R

Odpovídání na e-mailovou zprávu

Ctrl+R nebo R

Odeslání e-mailové zprávy

Ctrl+Enter

Použijte vyhledávání.

Alt+Q

Začátek stránky

Úprava textu

Klávesové zkratky pro úpravy textu v Outlook na webu a Outlook.com jsou stejné jako v jiných produktech Microsoftu.

Akce

Stiskněte

Zkopíruje výběr do schránky.

Ctrl + C

Vyjme vybraný text.

Ctrl + X

Odstraní vybraný text nebo vybrané znaky nalevo od kurzoru.

Backspace

Odstraní slovo vlevo od kurzoru, ale ne mezeru před tímto slovem.

Ctrl+Backspace

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vloží obsah schránky na aktuální místo.

Ctrl + V

Zopakuje poslední akci.

Ctrl+Y

Vrátí zpátky poslední akci.

Ctrl+Z

Přepíná mezi režimem vkládání a přepisování textu.

Insert

Začátek stránky

Formátování textu

Klávesové zkratky pro formátování textu v Outlook na webu a Outlook.com jsou stejné jako v jiných produktech Microsoftu.

Akce

Stiskněte

Použití formátu tučného písma

CTRL+B

Použití formátu kurzívy

Ctrl+I

Podtržení textu

Ctrl+U

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro Poštu

Použití podokna Složka

Akce

Stiskněte

Sbalí vybraný oddíl.

Šipka doleva

Rozbalí vybraný oddíl.

Šipka doprava

Začátek stránky

Použití zprávy a seznamu čtení

Klávesové zkratky v následující tabulce můžete použít k provedení stejné akce v seznamu zpráv i v seznamu čtení.

Akce

Stiskněte

Odstraní vybranou zprávu.

Delete

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako přečtenou.

Ctrl+Q nebo Q

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako nepřečtenou.

Ctrl+U nebo U

Trvale odstraní vybranou zprávu nebo položku.

Shift+Delete

Označí zprávu příznakem nebo označí položku označenou příznakem jako dokončenou.

Insert

Zruší hledání.

Esc

Začátek stránky

Použití seznamu zpráv

Klávesové zkratky v následující tabulce jsou specifické pro seznam zpráv.

Akce

Stiskněte

V seznamu vybere aktuální zprávu a další zprávy. Klávesovou zkratkou můžete vybrat více po sobě jdoucích zpráv.

Shift+Šipka dolů

V seznamu vybere aktuální zprávu a předchozí zprávy. Klávesovou zkratkou můžete vybrat více po sobě jdoucích zpráv.

Shift+Šipka nahoru

Vybere první zprávu ve složce.

Home nebo Ctrl+Home

Začátek stránky

Použití seznamu k přečtení

Klávesové zkratky v následující tabulce jsou specifické pro seznam čtení.

Akce

Stiskněte

Zavře novou zprávu.

Esc

Vytvoří novou zprávu.

N

Přepošle vybranou zprávu.

Ctrl+Shift+F nebo Shift+F

Přejde na konec konverzace nebo zprávy.

End nebo Ctrl+End

Přejde na začátek konverzace nebo zprávy.

Home nebo Ctrl+Home

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku dolů.

Page Down

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku nahoru.

Page Up

Odpoví na vybranou zprávu.

Ctrl+R nebo R

Odpoví odesílateli a všem příjemcům vybrané zprávy.

Ctrl+Shift+R nebo Shift+R

Pošle zprávu.

Ctrl+Enter

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro kalendář

Akce

Stiskněte

Vytvoří novou položku kalendáře.

N

Odstraní vybranou položku.

Delete

Přejde do kalendáře.

Ctrl+Shift+2

Přejde do dalšího časového období.

Shift+Šipka vpravo

Přejde do předchozího časového období.

Shift+Šipka vlevo

Přejde na dnešek.

Shift+Alt+Y

Přejde do jiné oblasti v kalendáři.

Ctrl+F6

V aktuálním zobrazení přejde k další události nebo oblasti.

Klávesa Tab

V aktuálním zobrazení přejde k předchozí události nebo oblasti.

Shift+Tab

Otevře vybranou položku.

Enter

Přepněte do zobrazení Dne.

Shift+Alt+1

Přepněte do zobrazení plného týdne.

Shift+Alt+3

Přepněte do zobrazení Měsíce.

Shift+Alt+4

Přepněte do zobrazení Pracovní týden.

Shift+Alt+2

Začátek stránky

Použití formulářů kalendáře

Akce

Stiskněte

Uloží událost.

Ctrl+S

Odešle schůzku.

Ctrl+Enter nebo Alt+S

Začátek stránky

Přidání značek zvýraznění a speciálních znaků pomocí klávesových zkratek

Pokud chcete přidat motivy nebo speciální znaky, použijte číselník na klávesnici se zapnutou klávesnicí Num Lock.

 1. Stiskněte a podržte klávesu Alt.

 2. Zadejte číselný kód na číselník a uvolněte klávesu Alt.

Tip: Pokud chcete na Macu zadat speciální znaky, stiskněte Command+Control+mezerník.

Samohlásky s akcenty

Následující tabulka uvádí vlastníky se značkami zvýraznění a kódem Alt.

Samohláska s velkými písmeny s akcentem na štěrku

Stiskněte

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Samohláska s malými písmeny s motivem štěrku

Stiskněte

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Samohláska s velkými písmeny s ostrým zvýrazněním

Stiskněte

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Samohláska s malými písmeny s ostrým zvýrazněním

Stiskněte

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Samohláska s velkými písmeny s vokázněm

Stiskněte

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Samohláska s malými písmeny s vokázkovým zvýrazněním

Stiskněte

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Samohláska s velkými písmeny s vlnovkami

Stiskněte

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Samohláska s tildou

Stiskněte

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Samohláska s velkými písmeny s přehláskovým zvýrazněním

Stiskněte

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Samohláska malých písmen s přehláskovým zvýrazněním

Stiskněte

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Začátek stránky

Interpunkce, souhlásky a speciální nehlásky

Označení, písmeno, symbol nebo znak

Stiskněte

Invertovaný vykřičník (¡)

0161

Invertovaná otazník (?)

0191

Velká písmena C-cedilla (Ç)

0199

Malá c-cedilla (ç)

0231

Velká písmena OE diphthong (Œ)

0140

Malá písmena oe diphthong (œ)

0156

Eszett nebo ss (ß)

0223

Indikátor řadového pořadu nebo symbol stupně (º)

0186

Feminine ordinal indicator (ª)

0170

Velká písmena O s tahem (Ø)

0216

Malá písmena o s tahem (ø)

0248

Velká písmena A s overringem, A-ring (Å)

0197

Malá písmena a s overringem, A-ring (å)

0229

Velká písmena AE diphthong nebo velká písmena ash (Æ)

0198

Malá písmena ae diphthong nebo lowercase ash (æ)

0230

Trn velkých písmen (Þ)

0222

Trn malých písmen (þ)

0254

Velká písmena eth (Ð)

0208

Malá písmena eth (ð)

0240

Dvojitá levá úhlová uvozovka («)

0171

Dvojitá pravá úhlová uvozovka (»)

0187

Levá úhlová uvozovka (‹)

0139

Jedna pravá úhlová uvozovka (›)

0155

Velká písmena S s karonem (Š)

0138

Malá písmena s karonem (š)

0154

Velká písmena Z s karonem (Ž)

0142

Malá písmena z s karonem (ž)

0158

Začátek stránky

Speciální znaky

Znak

Stiskněte

Cent symbol ¢

0162

Symbol autorských práv ©

0169

Symbol dýky †

0134

Symbol dvojité dýky nebo diesis ‡

0135

Znak libry £

0163

Znaménko euro €

0128

Yen sign ¥

0165

Znak funkce ƒ

0131

Symbol měny ¤

0164

Symbol registrované ochranné známky ®

0174

Symbol ochranné známky ™

0153

Odrážka •

0149

En dash –

0151

Pomlčka Em –

0150

Znak oddílu §

0167

Znak odstavce nebo pilcrow ¶

0182

Začátek stránky

Viz taky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Pošty

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Podpora přístupnosti v Outlooku

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×