Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Funkci NE – jednu z logických funkcí – použijte tehdy, pokud se chcete ujistit, že jedna hodnota se nerovná druhé.

Příklad

Příklady použití funkce NE k převrácení argumentů  NAPŘ.  =NE(1+1=2)

Funkce NE neguje hodnotu argumentu funkce.

Jedním z obvyklých způsobů použití funkce NE je rozšíření užitečnosti jiných funkcí provádějících logické testy. Funkce KDYŽ například provede logický test a vrátí jednu hodnotu, pokud je test vyhodnocen jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je test vyhodnocen jako NEPRAVDA. Pokud použijete funkci NE jako argument typu podmínka funkce KDYŽ, můžete namísto jedné podmínky testovat několik různých podmínek.

Syntaxe

NE(loghod)

Syntaxe funkce NE obsahuje následující argumenty:

  • Loghod:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu nebo výraz, který může být vyhodnocen jako PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Poznámky

Pokud je argument loghod NEPRAVDA, funkce NE vrátí PRAVDA. Pokud je argument loghod PRAVDA, funkce NE vrátí NEPRAVDA.

Příklady

Tady je několik obecných příkladů použití funkce NE jako samostatné funkce a ve spojení s funkcemi KDYŽ, A a NEBO.

Příklady funkce NE s funkcemi KDYŽ, A a NEBO

Vzorec

Popis

= NE(A2>100)

A2 NENÍ větší než 100

=KDYŽ(A(NE(A2>1);NE(A2<100));A2; "Hodnota je mimo interval")

50 je větší než 1 (PRAVDA) A 50 je menší než 100 (PRAVDA), takže funkce NE neguje oba argumenty na NEPRAVDA. Funkce A vyžaduje, aby oba argumenty měly hodnotu PRAVDA, takže vrátí výsledek NEPRAVDA.

=KDYŽ(NEBO(NE(A3<0);NE(A3>50));A3;"Hodnota je mimo interval")

100 není menší než 0 (NEPRAVDA) a 100 je větší než 50 (PRAVDA), takže funkce NE neguje oba argumenty na PRAVDA/NEPRAVDA. Funkce NEBO vyžaduje hodnotu PRAVDA jenom u jednoho argumentu, takže vrátí výsledek PRAVDA.

Výpočet provize z prodeje

Tady je vcelku běžný scénář, kdy je potřeba vypočítat, jestli má pracovník prodeje nárok na odměnu, pomocí funkce NE spolu s funkcemi KDYŽ a A.

Příklad výpočtu odměny za prodej pomocí funkcí KDYŽ, A a NE.  Vzorec v buňce E14 je =KDYŽ(A(NE(B14<$B$7);NE(C14<$B$5));B14*$B$8;0)
  • =KDYŽ(A(NE(B14<$B$7);NE(C14<$B$5));B14*$B$8;0)KDYŽ celkový objem prodeje NENÍ menší než cílový objem prodeje A počet zákazníků NENÍ menší než cílový počet zákazníků, potom vynásob celkový objem prodejů výší (%) provize, jinak vrať hodnotu 0.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Příbuzná témata

Video: Rozšířené funkce KDYŽ
Naučte se používat vnořené funkce ve vzorci
Funkce KDYŽ
FUNKCE A
FUNKCE NEBO
Přehled vzorců v Excel
Jak se vyhnout nefunkční vzorce
Zjišťování chyb ve vzorcích pomocí kontroly chyb
Klávesové zkratky v Excel
Logické funkce (odkaz)
Excel (abecední)
Excel (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×