Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Jak opravit chybu #ODKAZ! #BUSY!

Chyba #ODKAZ! se zobrazí, když vzorec odkazuje na buňku, která není platná. To se nejčastěji stává, když se buňky, na které vzorce odkazují, odstraní nebo se do nich vloží něco jiného.

Následující příklad používá ve sloupci E vzorec =SUMA(B2;C2;D2).

Vzorec, který používá explicitní odkazy na buňky, jako je třeba =SUMA(B2;C2;D2), může při odstranění sloupce způsobit chybu #ODKAZ! .

Kdybyste sloupec B, C nebo D odstranili, způsobilo by to chybu #ODKAZ! . V tomto případě odstraníme sloupec C (Prodeje v roce 2007) a vzorec bude vypadat takto: =SUMA(B2;#ODKAZ!;C2). Když používáte explicitní odkazy (na každou buňku odkazujete jednotlivě a oddělujete je středníkem) a odstraníte řádek nebo sloupec, na který odkazujete, Excel si s tím nedokáže poradit, takže vám vrátí chybu #ODKAZ! . Toto je hlavní důvod, proč se použití explicitních odkazů ve funkcích nedoporučuje.

Příklad chyby #ODKAZ! způsobená odstraněním sloupce.

Řešení

  • Pokud jste odstranili řádky nebo sloupce omylem, můžete okamžitě kliknout na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup (nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+Z) a obnovit je.

  • Upravte vzorec tak, aby používal odkaz na oblast místo odkazu na jednotlivé buňky, jako =SUMA(B2:D2). Když teď odstraníte kterýkoli sloupec z této oblasti, Excel vzorec automaticky upraví. Pro součet řádků můžete použít =SUMA(B2:B5).

V následujícím příkladu vzorec =SVYHLEDAT(A8;A2:D5;5;NEPRAVDA) vrátí chybu #ODKAZ!, protože hledá hodnotu v pátém sloupci, ale oblast, na kterou vzorec odkazuje je A:D, což jsou jen čtyři sloupce.

Příklad vzorce SVYHLEDAT s nesprávnou oblastí.  Vzorec je =SVYHLEDAT(A8;A2:D5;5;NEPRAVDA).  V oblasti funkce SVYHLEDAT neexistuje pátý sloupec, takže číslo 5 způsobí chybu #ODKAZ! .

Řešení

Buď zvětšete oblast nebo zmenšete vyhledávací hodnotu sloupce tak, aby odpovídala odkazované oblasti. Vzorec =SVYHLEDAT(A8;A2:E5;5;NEPRAVDA) by byl platný odkaz, stejně jako vzorec =SVYHLEDAT(A8;A2:D5;4;NEPRAVDA).

V tomto příkladu vzorec =INDEX(B2:E5;5;5) vrátí chybu #ODKAZ!, protože oblast funkce INDEX jsou čtyři řádky na čtyři sloupce, ale vzorec požaduje vrátit informaci z pátého řádku a pátého sloupce.

Příklad vzorce INDEX s neplatným odkazem na oblast.  Vzorec je =INDEX(B2:E5;5;5), ale oblast je pouze 4 řádky na 4 sloupce.

Řešení

Upravte odkazy na řádky nebo sloupce tak, aby patřily do prohledávané oblasti funkce INDEX. Vzorec =INDEX(B2:E5;4;4) by vrátil platný výsledek.

V následujícím příkladu se funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ pokouší odkázat na sešit, který je zavřený, což způsobilo chybu #ODKAZ! .

Příklad chyby #ODKAZ!, která byla způsobena NEPŘÍMÝM odkazováním na zavřený sešit.

Řešení

Otevřete odkazovaný sešit. Ke stejné chybě dojde, pokud odkazujete na zavřený sešit s funkcí dynamického pole.

Strukturované odkazy na názvy tabulek a sloupců v propojených sešitech nejsou podporované.

Počítané odkazy na propojené sešity se nepodporují.

Přesunutí nebo odstranění buněk způsobilo neplatný odkaz na buňku nebo funkce vrací chybu odkazu.

Pokud jste použili odkaz technologie OLE (Object Linking and Embedding), který vrací chybu #ODKAZ!, spusťte program, na který se odkaz odvolává.

Poznámka: OLE je technologie, kterou můžete použít ke sdílení informací mezi programy.

Pokud jste použili téma DDE (Dynamic Data Exchange), které vrací chybu #ODKAZ!, ujistěte se, že odkazujete na správné téma. Pokud stále dostáváte chybu #ODKAZ!, zkontrolujte, jestli se v nastavení centra zabezpečení nachází externí obsah, jak je uvedeno v článku Blokovat nebo odblokovat externí obsah v dokumentech Microsoft 365.

Poznámka: DDE (Dynamic Data Exchange)je zavedený protokol pro výměnu dat mezi programy Microsoftu, které jsou určené pro Windows.

Problémy s makry

Pokud makro na listu zadává funkci, která odkazuje na buňku nad funkcí, a buňka obsahující tuto funkci je v řádku 1, vrátí funkce chybu #ODKAZ!, protože nad řádkem 1 žádné buňky nejsou. Zkontrolujte funkci a přesvědčte se, jestli některý argument neodkazuje na buňku nebo oblast buněk, která není platná. Může to vyžadovat úpravu makra v programu Visual Basic Editor (VBE), aby se s touto situací počítalo.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Zjišťování chyb ve vzorcích

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×