OneNote umožňuje kreslit, dělat náčrtky nebo zapisovat poznámky prstem, perem nebo i myší. Nemusíte jenom kreslit rukou, můžete si také vybírat v galerii obrazců.

Kreslení a vytváření náčrtků na běžném počítači

 1. Klikněte na kartu Kreslení.

 2. Klikněte na libovolné z per nebo zvýrazňovačů na pásu karet a pak můžete pomocí myši na stránce kreslit nebo črtat poznámky.

 3. Pokud chcete režim kreslení zrušit, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte na tlačítko Psát na kartě Kreslení.

Kreslení a vytváření náčrtků na počítači nebo zařízení s podporou dotykového ovládání

 1. Klepněte na kartu Kreslení.

 2. Klepněte na Povolit kreslení prstem, klikněte na libovolné z per nebo zvýrazňovačů na pásu karet a pak můžete pomocí prstu nebo pera na stránce kreslit nebo vytvářet náčrtky.

  Tipy: 

  • Pokud má vaše zařízení s podporou dotykového ovládání malou obrazovku, klikněte nebo klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na příkaz Režim dotykového ovládání/ovládání myší a potom klikněte na Dotykové ovládání. Mezi příkazy tak bude víc místa, takže se vám na ně bude jednodušeji klepat prstem. Až přestanete kreslit, můžete tento režim vypnout.

  • Pokud má váš počítač dotykovou obrazovku, můžete taky pořizovat ručně psané poznámky a převádět je na text.

 3. Pokud chcete režim kreslení zrušit, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte na tlačítko Psát na kartě Kreslení.

Kreslení obrazce

 1. Klikněte nebo klepněte na kartu Kreslení, vyberte položku v galerii Obrazce a pak pohybem myší nebo prstem na stránce nakreslete obrazec.

 2. Dokud je obrazec vybraný, můžete tažením změnit jeho velikost nebo ho můžete přesunout na jiné místo na stránce.

 3. Pokud chcete zobrazit další možnosti kreslení, klikněte nebo klepněte na šipku Více v pravém dolním rohu galerie Obrazce a pak vyberte obrazec v nabídce, která se zobrazí.

 4. Pokud chcete režim kreslení zrušit, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte na tlačítko Psát na kartě Kreslení.

Kreslení víc obrazců za sebou

 1. Klikněte nebo klepněte na kartu Kreslení a potom na šipku Více v pravém dolním rohu galerie Obrazce.

 2. V nabídce, která se zobrazí, klikněte na Zamknout režim kreslení.

  OneNote zůstane v režimu kreslení až do zrušení.

 3. Vyberte v seznamu Obrazce nějakou položku a pak kliknutím a tažením na stránce nakreslete požadovaný obrazec. Tento krok můžete opakovat pro libovolný počet obrazců.

 4. Pokud chcete režim kreslení zrušit, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte na tlačítko Psát na kartě Kreslení.

Odstranění nakreslených obrazců nebo poznámek

 • Klikněte na Kreslení > Guma a poznámky vymažte.

 • Poznámky a obrazce také můžete vybrat a odstranit stisknutím klávesy Delete na klávesnici.

Nástroje pro psaní v aplikaci Microsoft Office OneNote 2007 umožňují použít jakékoli polohovací zařízení, například pero kreslicí podložky nebo pero počítače Tablet PC, pomocí něhož můžete do poznámek přidávat ručně psaný text nebo ruční kresby.

V tomto článku

Zobrazení nebo skrytí panelů nástrojů pro psaní a kreslení

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na Panely nástrojů a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klikněte na Nástroje kreslení.

  • Klikněte na Pera.

  • Klikněte na Nástroje pro psaní.

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou panely nástrojů Nástroje kreslení a Pera ukotvené vlevo od okna aplikace a pod ním. Pokud chcete tyto panely nástrojů přesunout do nového umístění, klikněte a přetáhněte úchyt Vzhled tlačítka na ukotvený panel nástrojů nebo záhlaví na plovoucím panelu nástrojů.

Začátek stránky

Psaní nebo kreslení poznámek

 1. Pokud chcete vybrat určitou šířku a barvu pera, klikněte na panelu nástrojů Nástroje pro psaní na Obrázek tlačítkapero nebo klikněte na šipku vedle tlačítka Pero Obrázek tlačítka.

 2. Ke kreslení nebo psaní poznámek přímo na ploše stránky použijte pero počítače Tablet PC nebo myš.

  • Pokud chcete na stránku přidat víc místa, klikněte na panelu nástrojů Nástroje pro psaní na vložit další místo pro psaní Obrázek tlačítka umístěte ukazatel na místo, kam chcete přidat mezeru, a potom přetáhněte šipku ve směru, který je označený ukazatelem.

  • Pokud chcete odstranit tahy rukopisu, klikněte na Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Nástroje pro psaní a potom přetáhněte ukazatel myši přes rukopis. Mazání tahů ukončíte tak, že znovu kliknete na Guma na tahy. Guma na tahy umožňuje odebrat celý tah perem jedním klepnutím nebo kliknutím. To je užitečné hlavně pro odstraňování nebo opravy tahů perem.

  • Pokud chcete vybrat rukopis, klikněte na Nástroj pro Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Nástroje pro psaní a potom přetáhněte kurzor nebo poklepáním slovo vyberte.

Začátek stránky

Přizpůsobení pera

 1. Na panelu nástrojů Nástroje pro psaní klikněte na šipku vedle tlačítka Pero Obrázek tlačítka a potom v místní nabídce klikněte na pero nebo zvýrazňovač, který chcete přizpůsobit.

  OneNote obsahuje osm fixů a čtyři zvýrazňovače. Přizpůsobená pera se nepřidávají na seznam dostupných per. Každé vámi přizpůsobené pero nahradí v seznamu původně vybrané pero.

 2. Znovu klikněte na šipku vedle tlačítka Pero a potom klikněte na Vlastní aktuální pero.

 3. V dialogovém okně Vlastní nastavení aktuálního pera udělejte jednu z těchto věcí:

  • Do pole Název pera zadejte nový název aktuálního pera.

  • V seznamu Barva pera klikněte na novou barvu aktuálního pera.

  • V seznamu Tloušťka pera (mm) zadejte novou velikost tahu aktuálního pera (v milimetrech).

Začátek stránky

Převod rukopisu na text

Ručně psané poznámky můžete převést na text. Rozpoznávání rukopisu je specifické pro daný jazyk operačního systému.

 1. Vyberte stránku, kontejner poznámek nebo slovo, které chcete převést provedením jedné z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat stránku ručně psaných poznámek, klepněte nebo klikněte na kartu aktivní stránky.

  • Pokud chcete vybrat kontejner poznámek, klepněte nebo klikněte na horní okraj kontejneru.

  • Pokud chcete vybrat jednotlivá slova, klepněte nebo klikněte na Nástroj pro Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Nástroje pro psaní a potom přetáhněte kurzor nad slovo nebo poklepejte na slovo.

 2. V nabídce Nástroje klepněte nebo klikněte na Převést rukopis na text.

 3. Pokud je slovo nesprávně převedeno, klepněte nebo klikněte na Nástroj pro Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Nástroje pro psaní, klepněte nebo klikněte na nesprávně převedené slovo a pak proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud na počítači Tablet PC používáte systém Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, klepněte nebo klikněte na šipku vedle symbolu seznamu s alternativními možnostmi Obrázek tlačítka a pak v místní nabídce klepněte nebo klikněte na alternativní slovo.

  • Pokud na počítači Tablet PC máte systém Windows XP Tablet PC Edition 2005, klikněte na převedené slovo pravým tlačítkem myši a pak v místní nabídce klepněte nebo klikněte na alternativní slovo.

   Poznámka: Pokud místní nabídka správné slovo neobsahuje, budete muset slovo přepsat a převod odvolat, nebo použít vstupní panel počítače Tablet PC nebo klávesnici a slovo zadat znovu. Pokud máte připojenou klávesnici, bude asi nejjednodušší nesprávně převedený text znovu napsat, nebo stisknout klávesu F7 a chybně napsaná slova opravit.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×