Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Scénář je sada hodnot, které Excel a mohou automaticky nahradit na listu. Můžete vytvářet a ukládat různé skupiny hodnot jako scénáře a pak přepínat mezi těmito scénáři a zobrazit různé výsledky.

Pokud má několik lidí konkrétní informace, které chcete použít ve scénářích, můžete je shromáždit v samostatných sešitech a potom sloučit scénáře z různých sešitů do jednoho.

Až budete mít všechny scénáře, které potřebujete, můžete vytvořit souhrnnou sestavu scénáře, která bude obsahovat informace ze všech scénářů.

Scénáře se spravují pomocí průvodce Správce scénářů ze skupiny What-If Analysis na kartě Data.

Existují tři typy nástrojů What-If analýzy, které jsou součástí Excel: Scénáře, Tabulky dat a Hledání cílů. Scénáře a tabulky dat přechádí sady vstupních hodnot a přeposlání projektu k určení možných výsledků. Hledání cílů se liší od scénářů a tabulek dat v tom, že k určení možných vstupních hodnot, které tento výsledek vytvářejí, trvá výsledek a projekty zpětně.

Každý scénář může mít až 32 proměnných hodnot. Pokud chcete analyzovat více než 32 hodnot a hodnoty představují jenom jednu nebo dvě proměnné, můžete použít tabulky dat. I když je omezená jenom na jednu nebo dvě proměnné (jednu pro vstupní buňku řádku a jednu pro vstupní buňku sloupce), může tabulka dat obsahovat tolik různých hodnot proměnných, kolik chcete. Scénář může mít maximálně 32 různých hodnot, ale můžete vytvořit tolik scénářů, kolik chcete.

Kromě těchto tří nástrojů můžete nainstalovat doplňky, které vám pomůžou What-If, jako je doplněk Řešitel. Doplněk Řešitel se podobá nástroji Hledání řešení, ale umožňuje použít více proměnných. Pomocí úchytu a různých příkazů, které jsou integrované v Excelu, můžete rovněž vytvářet prognózy. Pro pokročilejší modely můžete použít doplněk Analytické nástroje.

Předpokládejme, že chcete vytvořit rozpočet, ale nejste si jisti příjmy. Pomocí scénářů můžete definovat různé možné hodnoty výnosů a pak přepínat mezi scénáři a provádět analýzy what-if.

Předpokládejme například, že vaším nejhorším scénářem rozpočtu je Hrubý výnos ve výši 50 000 Kč a Náklady na prodané zboží ve výši 13 200 Kč a v hrubém zisku 36 800 Kč. Pokud chcete definovat tuto sadu hodnot jako scénář, nejdřív zadejte hodnoty do listu, jak je vidět na následujícím obrázku:

Scénář – nastavení scénáře s měněnými buňkami a výsledkem

Buňka Změna buněk obsahuje hodnoty, které napíšete, zatímco buňka Result obsahuje vzorec založený na buňkách Changing (v této buňce obrázku B4 je vzorec =B2-B3).

Potom pomocí dialogového okna Správce scénářů tyto hodnoty uložíte jako scénář. Goto the Data tab > What-If Analysis > Scenario Manager > Add.

Dostanete se ke Správci scénářů z nabídky Data > Forecast? What-If analýza

Průvodce Správce scénářů

V dialogovém okně Název scénáře pojmete scénář Nejhorší případ a určete, že buňky B2 a B3 jsou hodnoty, které se mění mezi scénáři. Pokud před přidáním scénáře vyberete možnost Změnit buňky na listu, Správce scénářů automaticky vloží buňky za vás, jinak je můžete zadat ručně nebo použijte dialogové okno pro výběr buňky napravo od dialogového okna Změna buněk.

Nastavení scénáře Nejhorší varianta

Poznámka: I když tento příklad obsahuje jenom dvě proměnlivé buňky (B2 a B3), scénář může obsahovat až 32 buněk.

Ochrana : Můžete taky chránit scénáře, takže v části Ochrana zkontrolujte požadované možnosti nebo je zrušte, pokud nechcete žádnou ochranu.

  • Pokud chcete zabránit úpravám scénáře, když je list zamknuté, vyberte Zabránit změnám.

  • Pokud chcete zabránit zobrazení scénáře, když je list zamknuté, vyberte Skryté.

Poznámka: Tyto možnosti se vztahují jenom na zamknuté listy. Další informace o zamknutém listu najdete v tématu Zamykací list.

Předpokládejme, že váš rozpočtový scénář Best Case je Hrubý výnos ve výši 150 000 Usd a Náklady na prodané zboží ve výši 26 000 Kč, takže 124 000 Kč v hrubém zisku. Pokud chcete definovat tuto sadu hodnot jako scénář, vytvořte jiný scénář, pojmnujte ho Jako nejlepší případ a zadejte různé hodnoty pro buňku B2 (150 000) a buňku B3 (26 000). Vzhledem k tomu, že hrubý zisk (buňka B4) je vzorec – rozdíl mezi výnosy (B2) a náklady (B3) – nemění se buňka B4 pro nejlepší scénář.

Přepínání mezi scénáři

Po uložení scénáře bude dostupná v seznamu scénářů, které můžete použít při analýzách what-if. Pokud jste se rozhodli zobrazit scénář nejlepšího případu, změní se hodnoty v listu vzhledem k hodnotám na předchozím obrázku tak, aby se podobaly následujícímu obrázku:

Scénář Nejlepší varianta

Může se zobrazit situace, kdy máte všechny informace v jednom listu nebo sešitu potřebné k vytvoření všech scénářů, které chcete zvážit. Můžete ale chtít shromáždit informace o scénáři z jiných zdrojů. Předpokládejme například, že se pokoušíte vytvořit rozpočet společnosti. Scénáře můžete shromažďovat z různých oddělení, jako jsou Prodej, Mzdy, Výroba, Marketing a Právní, protože každý z těchto zdrojů má různé informace, které je možné použít při vytváření rozpočtu.

Tyto scénáře můžete shromáždit do jednoho listu pomocí příkazu Sloučit. Každý zdroj může zadat tolik nebo tolik změn hodnot buněk, kolik chcete. Můžete třeba chtít, aby každé oddělení dodávají prognózy výdajů, ale potřebujete jenom odhady příjmů od několika.

Když se rozhodnete sloučit, správce scénářů načte průvodce Scénář sloučení ,který zobrazí seznam všech listů v aktivním sešitu a také seznam všech dalších sešitů, které jste mohli v době otevření otevřít. Průvodce vám řekne, kolik scénářů máte na každém zdrojovém listu, který vyberete.

Dialog Sloučit scénáře

Když shromažďujete různé scénáře z různých zdrojů, měli byste v každém sešitu použít stejnou strukturu buněk. Například výnosy můžou vždycky jít do buňky B2 a Výdaje můžou vždycky být v buňce B3. Pokud pro scénáře používáte různé struktury z různých zdrojů, může být obtížné výsledky sloučit.

Tip: Zvažte nejdřív vytvoření scénáře sami a pak kolegům pošlete kopii sešitu, který tento scénář obsahuje. Díky tomu je jednodušší mít jistotu, že všechny scénáře jsou strukturované stejným způsobem.

Pokud chcete porovnat několik scénářů, můžete vytvořit sestavu, která je shrnuje na stejné stránce. Sestava může zobrazit scénáře vedle sebe nebo je prezentovat v Kontingenční tabulka.

Dialog Zpráva scénáře

Souhrnná sestava scénáře založená na předchozích dvou příkladech by vypadala nějak takto:

Zpráva scénáře s odkazy na buňky

Všimněte si, že Excel automaticky přidala úrovně seskupení, které se při kliknutí na různé selektory rozbalí a sbalí zobrazení.

Na konci souhrnné sestavy se zobrazí poznámka s vysvětlením, že sloupec Aktuální hodnoty představuje hodnoty změn buněk v okamžiku vytvoření souhrnné sestavy scénáře a že buňky, které se změnily pro jednotlivé scénáře, jsou zvýrazněné šedě.

Poznámky: 

  • Souhrnná sestava ve výchozím nastavení používá odkazy na buňky k identifikaci buněk Změna buněk a Výsledek. Pokud před spuštěním souhrnné sestavy vytvoříte pojmenované oblasti buněk, bude sestava obsahovat názvy místo odkazů na buňky.

  • Sestavy scénářů se automaticky přepočítává. Pokud změníte hodnoty scénáře, tyto změny se nebudou zobrazovat v existující souhrnné sestavě, ale zobrazí se, pokud vytvoříte novou souhrnnou sestavu.

  • K vygenerování souhrnné sestavy scénáře nepotřebujete výsledné buňky, ale potřebujete je pro sestavu kontingenční tabulky scénáře.

Zpráva scénáře s pojmenovanými oblastmi

Sestava kontingenční tabulky scénáře

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Tabulky dat

Hledání řešení

Úvod do citlivostní analýzy

Definování a vyřešení problému pomocí Řešitele

Analýza komplexních dat pomocí doplňku Analytické nástroje

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky v Excelu

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×