Použití vzorců v počítaných sloupcích v seznamech vám může pomoct přidat do existujících sloupců, například výpočet DPH za cenu. Tato data můžete zkombinovat a programově ověřit data. Pokud chcete přidat počítaný sloupec, klikněte na + přidat sloupec a pak vyberte Další.

Poznámka: Počítaná pole mohou fungovat jenom na vlastním řádku, takže nemůžete odkazovat na hodnotu v jiném řádku nebo sloupce obsažené v jiném seznamu nebo knihovně. Vyhledávací pole nejsou ve vzorci podporovaná a ID nově vkládaného řádku nelze použít, protože ID neexistuje při zpracování vzorce.

Pokud není zadáno jinak, nejsou při zadávání vzorců mezi klíčovými slovy a operátory mezery. Následující seznam není vyčerpávající. Pokud chcete zobrazit všechny vzorce, podívejte se na abecední seznam na konci tohoto článku.

Poznámka: Počítaná pole mohou fungovat jenom na vlastním řádku, takže nemůžete odkazovat na hodnotu v jiném řádku nebo sloupce obsažené v jiném seznamu nebo knihovně. Vyhledávací pole nejsou ve vzorci podporovaná a ID nově vkládaného řádku nelze použít, protože ID neexistuje při zpracování vzorce.

Pokud chcete nadpis otevřít a zobrazit podrobné pokyny, vyberte nadpis dole. 

Následující vzorce můžete použít k otestování podmínky příkazu a vrácení hodnoty Ano nebo Ne, k otestování alternativní hodnoty, například OK nebo Ne OK, nebo k vrácení prázdné nebo pomlčky představující hodnotu null.

Kontrola, jestli je číslo větší nebo menší než jiné číslo

K provedení tohoto porovnání použijte funkci KDYŽ.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

15000

9000

=[Sloupec1]>[Sloupec2]

Je sloupec1 větší než sloupec2? (Ano)

15000

9000

=KDYŽ([Sloupec1]<=[Sloupec2]; "OK"; "Není OK")

Je sloupec1 menší nebo roven sloupci 2? (Není OK)

Vrácení logické hodnoty po porovnání obsahu sloupce

U výsledku, který je logickou hodnotou (Ano nebo Ne), použijte funkce AND, ORa NOT.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (možný výsledek)

15

9

8

=AND([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]<[Sloupec3])

Je 15 větší než 9 a menší než 8? (Ne)

15

9

8

=OR([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]<[Sloupec3])

Je 15 větší než 9 nebo menší než 8? (Ano)

15

9

8

=NOT([Sloupec1]+[Sloupec2]=24)

Není 15 plus 9 rovno 24? (Ne)

U výsledku, který je jiným výpočtem nebo jinou hodnotou než Ano nebo Ne, použijte funkce KDYŽ, Aa NEBO.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (možný výsledek)

15

9

8

=KDYŽ([Sloupec1]=15; "OK"; "Není OK")

Pokud se hodnota ve sloupci Sloupec1 rovná 15, vrátí hodnotu OK. (OK)

15

9

8

=KDYŽ(A([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]<[Sloupec3]), "OK"; "Není OK")

Pokud je hodnota 15 větší než 9 a menší než 8, vrátí hodnotu OK. (Není OK)

15

9

8

=KDYŽ(NEBO([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]<[Sloupec3]), "OK"; "Není OK")

Pokud je hodnota 15 větší než 9 nebo menší než 8, vrátí se "OK". (OK)

Zobrazení nul jako prázdných nul nebo pomlek

Pokud chcete zobrazit nulu, proveďte jednoduchý výpočet. Pokud chcete zobrazit prázdné nebo pomlčky, použijte funkci KDYŽ.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

10

10

=[Sloupec1]-[Sloupec2]

Druhé číslo odečtené od prvního čísla (0)

15

9

=KDYŽ([Sloupec1]-[Sloupec2];"-";[Sloupec1]-[Sloupec2])

Vrátí pomlčku, pokud je hodnota nula (-)

Skrytí chybových hodnot ve sloupcích

Pokud chcete místo chybové hodnoty zobrazit pomlčku, #N/A nebo NA, použijte funkci ISERROR.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

10

0

=[Sloupec1]/[Sloupec2]

Výsledkem je chyba (#DIV/0)

10

0

=KDYŽ(ISERROR([Sloupec1]/[Sloupec2]);"NA";[Sloupec1]/[Sloupec2])

Vrátí hodnotu NA, pokud je hodnota chybou.

10

0

=KDYŽ(ISERROR([Sloupec1]/[Sloupec2]);"-";[Sloupec1]/[Sloupec2])

Vrátí pomlčku, pokud je hodnota chybou.

Kontrola prázdných polí

Pomocí vzorce ISBLANK můžete najít prázdná pole.

Sloupec1

Vzorec

Popis (možný výsledek)

Želé

=ISBLANK([Sloupec1]

Vrátí hodnotu Ano nebo Ne, pokud je prázdné nebo ne.

"Steel" (Ocel)

=KDYŽ(ISBLANK([Sloupec1]); "Není OK"; "OK")

Vyplňte vlastní volby – první je, pokud je prázdné, druhé, pokud ne.

Další funkce IS najdete v článku Funkce IS.

Pomocí následujících vzorců můžete provádět výpočty založené na datech a časech, jako je třeba přidání počtu dnů, měsíců nebo roků k datu, výpočet rozdílu mezi dvěma daty a převod času na desetinnou hodnotu.

Přidání kalendářních dat

Pokud chcete k datu přidat počet dní, použijte operátor sčítání (+).

Poznámka: Při manipulaci s kalendářními daty musí být návratový typ počítaného sloupce nastavený na Datum a čas.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

6/9/2007

3

=[Sloupec1]+[Sloupec2]

Přidá 3 dny do 9. 6. 2007 (12. 6. 2007)

12/10/2008

54

=[Sloupec1]+[Sloupec2]

Přidá 54 dnů do 10. 12. 2008 (2. 2. 2009)

Pokud chcete k datu přidat počet měsíců, použijte funkce DATUM, ROK, MĚSÍCa DEN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

6/9/2007

3

=DATUM(ROK([Sloupec1]);MĚSÍC([Sloupec1])+[Sloupec2];DEN([Sloupec1]))

Přidá 3 měsíce k 9. 6. 2007 (9. 9. 2007)

12/10/2008

25

=DATUM(ROK([Sloupec1]);MĚSÍC([Sloupec1])+[Sloupec2];DEN([Sloupec1]))

Přidá 25 měsíců k 10. 12. 2008 (10. 10. 2011)

Pokud chcete k datu přidat počet roků, použijte funkce DATUM, ROK, MĚSÍCa DEN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

6/9/2007

3

=DATUM(ROK([Sloupec1])+[Sloupec2];MĚSÍC([Sloupec1]);DEN([Sloupec1]))

Přidá 3 roky do 9. 6. 2007 (9. 6. 2010)

12/10/2008

25

=DATUM(ROK([Sloupec1])+[Sloupec2];MĚSÍC([Sloupec1]);DEN([Sloupec1]))

Přidá 25 let k 10. 12. 2008 (10. 12. 2033)

Pokud chcete k datu přidat kombinaci dnů, měsíců a roků, použijte funkce DATUM, ROK, MĚSÍCa DEN.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

6/9/2007

=DATUM(ROK([Sloupec1])+3;MĚSÍC([Sloupec1])+1;DEN([Sloupec1])+5)

Přidá 3 roky, 1 měsíc a 5 dnů do 9. 6. 2007 (14. 7. 2010)

12/10/2008

=DATUM(ROK([Sloupec1])+1;MONTH([Sloupec1])+7;DEN([Sloupec1])+5)

Přidá 1 rok, 7 měsíců a 5 dnů do 10. 12. 2008 (15. 7. 2010)

Výpočet rozdílu mezi dvěma daty

K provedení tohoto výpočtu použijte funkci DATEDIF.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

1. ledna 1995

15.6.1999

=DATEDIF([Sloupec1]; [Sloupec2];"d")

Vrátí počet dnů mezi oběma daty (1626).

1. ledna 1995

15.6.1999

=DATEDIF([Sloupec1]; [Sloupec2];"ym")

Vrátí počet měsíců mezi kalendářními daty a ignoruje část roku (5).

1. ledna 1995

15.6.1999

=DATEDIF([Sloupec1]; [Sloupec2];"yd")

Vrátí počet dnů mezi kalendářními daty a ignoruje část roku (165).

Výpočet rozdílu mezi dvěma časy

Pokud chcete výsledek prezentovat ve formátu standardního času (hodiny:minuty:sekundy), použijte operátor odčítání (-) a funkci TEXT. Aby tato metoda fungovala, nesmí počet hodin překročit 24 a minuty a sekundy nesmí překročit 60.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007 10:35

9. 6. 2007 15:30

=TEXT([Sloupec2]-[Sloupec1];"h")

Hodiny mezi dvěma časy (4)

9. 6. 2007 10:35

9. 6. 2007 15:30

=TEXT([Sloupec2]-[Sloupec1];"h:mm")

Hodiny a minuty mezi dvěma časy (4:55)

9. 6. 2007 10:35

9. 6. 2007 15:30

=TEXT([Sloupec2]-[Sloupec1];"h:mm:ss")

Hodiny, minuty a sekundy mezi dvěma časy (4:55:00)

Pokud chcete výsledek prezentovat jako součet založený na jedné časové jednotce, použijte funkci INT nebo HOUR, MINUTEnebo SECOND.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007 10:35

10. 6. 2007 15:30

=INT(([Sloupec2]-[Sloupec1])*24)

Celkový počet hodin mezi dvěma časy (28)

9. 6. 2007 10:35

10. 6. 2007 15:30

=INT(([Sloupec2]-[Sloupec1])*1440)

Celkový počet minut mezi dvěma časy (1735)

9. 6. 2007 10:35

10. 6. 2007 15:30

=INT(([Sloupec2]-[Sloupec1])*86400)

Celkový počet sekund mezi dvěma časy (104100)

9. 6. 2007 10:35

10. 6. 2007 15:30

=HOUR([Sloupec2]-[Sloupec1])

Hodiny mezi dvěma časy, kdy rozdíl nepřekročí 24 (4)

9. 6. 2007 10:35

10. 6. 2007 15:30

=MINUTE([Sloupec2]-[Sloupec1])

Minuty mezi dvěma časy, kdy rozdíl nepřekročí 60 (55)

9. 6. 2007 10:35

10. 6. 2007 15:30

=SECOND([Sloupec2]-[Sloupec1])

Sekundy mezi dvěma časy, kdy rozdíl nepřekročí 60 (0)

Převod časů

Pokud chcete převést hodiny ze standardního formátu času na desetinné číslo, použijte funkci INT.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

10:35

=([Sloupec1]-INT([Sloupec1]))*24

Počet hodin od 12:00 (10,583333)

12:15

=([Sloupec1]-INT([Sloupec1]))*24

Počet hodin od 12:00 (12:25)

Pokud chcete převést hodiny z desetinného čísla na standardní formát času (hodiny:minuty:sekundy), použijte operátor dělení a funkci TEXT.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

23:58

=TEXT(Sloupec1/24; "hh:mm:ss")

Hodiny, minuty a sekundy od 12:00 (00:59:55)

2:06

=TEXT(Sloupec1/24; "h:mm")

Hodiny a minuty od 12:00 (0:05)

Vložení juliánských dat

Juliánské datum odkazuje na formát data, který je kombinací aktuálního roku a počtu dnů od začátku roku. Například 1. ledna 2007 je znázorněno jako 2007001 a 31. prosince 2007 je znázorněno jako 2007365. Tento formát není založený na juliánském kalendáři.

Pokud chcete převést datum na juliánské datum, použijte funkce TEXT a DATEVALUE.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

6/23/2007

=TEXT([Sloupec1];"yy")&TEXT(([Sloupec1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Sloupec1];"yy"))+1);"000")

Datum ve formátu Julián s dvouciferným rokem (07174)

6/23/2007

=TEXT([Sloupec1];"yyy")&TEXT(([Sloupec1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Sloupec1];"yy"))+1);"000")

Datum ve formátu Juliána se čtyřciferným rokem (2007174)

Pokud chcete převést datum na juliánské datum, které se používá v orloji, použijte konstantu 2415018.50. Tento vzorec funguje jenom u kalendářních dat po 1. 3. 1901 a pokud používáte kalendářní systém 1900.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

6/23/2007

=[Sloupec1]+2415018,50

Datum v juliánském formátu použité v orloji (2454274.50)

Zobrazení kalendářních dat jako dne v týdnu

Pokud chcete převést data na text pro den v týdnu, použijte funkce TEXT a DENTÝDNES.

Sloupec1

Vzorec

Popis (možný výsledek)

19. února 2007

=TEXT(DENTÝDNI([Sloupec1]); "dddd")

Vypočítá den v týdnu pro datum a vrátí celý název dne (pondělí).

3. ledna 2008

=TEXT(DENTÝDNI([Sloupec1]); "ddd")

Vypočítá den v týdnu pro datum a vrátí zkrácený název dne (Čt)

Pomocí následujících vzorců můžete provádět různé matematické výpočty, například sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel, výpočet průměru nebo mediánu čísel, zaokrouhlení čísla a počítání hodnot.

Přidání čísel

Pokud chcete přidat čísla ve dvou nebo více sloupcích na řádku, použijte operátor sčítání (+) nebo funkci SUMA.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

6

5

4

=[Sloupec1]+[Sloupec2]+[Sloupec3]

Sečte hodnoty v prvních třech sloupcích (15)

6

5

4

=SUMA([Sloupec1];[Sloupec2];[Sloupec3])

Sečte hodnoty v prvních třech sloupcích (15)

6

5

4

=SUMA(KDYŽ([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]-[Sloupec2]; 10); [Sloupec3])

Pokud je sloupec1 větší než sloupec2, přidá se rozdíl a sloupec3. Else add 10 and Column3 (5)

Odčítání čísel

Pokud chcete odečíst čísla ve dvou nebo více sloupcích v řádku, použijte operátor odčítání (-) nebo funkci SUMA se zápornými čísly.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

15000

9000

-8000

=[Sloupec1]-[Sloupec2]

Odečte 9000 od 15 000 (6 000)

15000

9000

-8000

=SUMA([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Sečte čísla v prvních třech sloupcích včetně záporných hodnot (16 000)

Výpočet rozdílu mezi dvěma čísly v procentech

Použijte operátory odčítání (-) a dělení (/) a funkci ABS.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

2342

2500

=([Sloupec2]-[Sloupec1])/ABS([Sloupec1])

Procentuální změna (6,75 % nebo 0,06746)

Násobení čísel

Pokud chcete násobit čísla ve dvou nebo více sloupcích na řádku, použijte operátor násobení (*) nebo funkci PRODUCT.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

5

2

=[Sloupec1]*[Sloupec2]

Vynásobí čísla v prvních dvou sloupcích (10).

5

2

=PRODUCT([Sloupec1]; [Sloupec2])

Vynásobí čísla v prvních dvou sloupcích (10).

5

2

=PRODUCT([Sloupec1];[Sloupec2];2)

Vynásobí čísla v prvních dvou sloupcích a číslo 2 (20)

Dělení čísel

Pokud chcete čísla rozdělit do dvou nebo více sloupců na řádku, použijte operátor dělení (/).

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

15000

12

=[Sloupec1]/[Sloupec2]

Vydělí 15 000 12 (1250)

15000

12

=([Sloupec1]+10000)/[Sloupec2]

Přidá 15 000 a 1 000 a potom vydělí součet 12 (2083)

Výpočet průměru čísel

Průměr se taky nazývá střední hodnota. Pokud chcete vypočítat průměr čísel ve dvou nebo více sloupcích na řádku, použijte funkci PRŮMĚR.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

6

5

4

=PRŮMĚR([Sloupec1]; [Sloupec2];[Sloupec3])

Průměr čísel v prvních třech sloupcích (5)

6

5

4

=PRŮMĚR(KDYŽ([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]-[Sloupec2]; 10); [Sloupec3])

Pokud je sloupec1 větší než sloupec2, vypočítejte průměr rozdílu a sloupec3. Else výpočet průměru hodnoty 10 a sloupce3 (2,5)

Výpočet mediánu čísel

Medián je hodnota uprostřed seřazené oblasti čísel. K výpočtu mediánu skupiny čísel použijte funkci MEDIAN.

A

B

C

D

E

F

Vzorec

Popis (výsledek)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Medián čísel v prvních 6 sloupcích (8)

Výpočet nejmenšího nebo největšího čísla v oblasti

K výpočtu nejmenšího nebo největšího čísla ve dvou nebo více sloupcích v řádku použijte funkce MIN a MAX.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

10

7

9

=MIN([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Nejmenší číslo (7)

10

7

9

=MAX([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Největší číslo (10)

Počet hodnot

Pokud chcete spočítat číselné hodnoty, použijte funkci POČET.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

Apple

12/12/2007

=POČET([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Spočítá počet sloupců, které obsahují číselné hodnoty. Nezahrnuje hodnoty data a času, textu a hodnoty Null (0)

12 Kč

#DIV/0!

1.01

=POČET([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Spočítá počet sloupců, které obsahují číselné hodnoty, ale nezahrnuje chybové a logické hodnoty (2).

Zvýšení nebo snížení čísla o procento

K provedení tohoto výpočtu použijte operátor procenta (%).

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

23

3%

=[Sloupec1]*(1+5%)

Zvýší číslo ve sloupci 1 o 5 % (24,15).

23

3%

=[Sloupec1]*(1+[Sloupec2])

Zvýší číslo ve sloupci Sloupec1 o procentuální hodnotu ve sloupci Sloupec2: 3 % (23,69).

23

3%

=[Sloupec1]*(1-[Sloupec2])

Zmenší číslo ve sloupci Sloupec1 o procentuální hodnotu ve sloupci Sloupec2: 3 % (22,31).

Zvýšení čísla na moc

Tento výpočet můžete provést pomocí operátoru exponentiation (^) nebo funkce POWER.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

5

2

=[Sloupec1]^[Sloupec2]

Vypočítá pět čtverců (25)

5

3

=POWER([Sloupec1]; [Sloupec2])

Vypočítá pět krychlových (125)

Zaokrouhlení čísla

Pokud chcete číslo zaokrouhlit nahoru, použijte funkci ZAOKROUHLIT,LICHÉnebo SUDÉ.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

20.3

=ROUNDUP([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí číslo 20,3 nahoru na nejbližší celé číslo (21)

-5.9

=ROUNDUP([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí číslo -5,9 nahoru na nejbližší celé číslo (-5).

12.5493

=ROUNDUP([Sloupec1];2)

Zaokrouhlí číslo 12,5493 nahoru na nejbližší sté, dvě desetinná místa (12,55).

20.3

=EVEN([Sloupec1])

Zaokrouhlí číslo 20,3 nahoru na nejbližší číslo (22)

20.3

=ODD([Sloupec1])

Zaokrouhlí číslo 20,3 nahoru na nejbližší liché číslo (21)

Pokud chcete číslo zaokrouhlit dolů, použijte funkci ROUNDDOWN.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

20.3

=ROUNDDOWN([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí číslo 20,3 dolů na nejbližší celé číslo (20)

-5.9

=ROUNDDOWN([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí -5,9 dolů na nejbližší celé číslo (-6).

12.5493

=ROUNDDOWN([Sloupec1];2)

Zaokrouhlí číslo 12,5493 dolů na nejbližší sté, dvě desetinná místa (12,54)

Pokud chcete zaokrouhlit číslo na nejbližší číslo nebo zlomek, použijte funkci ZAOKROUHLIT.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

20.3

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí číslo 20,3 dolů, protože část zlomku je menší než 0,5 (20)

5.9

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí číslo 5,9 nahoru, protože část zlomku je větší než 0,5 (6).

-5.9

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí -5,9 dolů, protože část zlomku je menší než -,5 (-6)

1.25

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1]; 1)

Zaokrouhlí číslo na nejbližší desetinu (jedno desetinné místo). Vzhledem k tomu, že zaokrouhlená část je 0,05 nebo vyšší, číslo se zaokrouhlí nahoru (výsledek: 1,3)

30.452

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1]; 2)

Zaokrouhlí číslo na nejbližší setu (dvě desetinná místa). Vzhledem k tomu, že zaokrouhlená část 0,002 je menší než 0,005, číslo se zaokrouhlí dolů (výsledek: 30,45)

Pokud chcete zaokrouhlit číslo na významná číslice nad 0, použijte funkce ZAOKROUHLIT, ZAOKROUHLIT ,ZAOKROUHLIT DOLŮ, INTa DÉLKA.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

5492820

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1];3-DÉLKA(INT([Sloupec1])))

Zaokrouhlí číslo na 3 významné číslice (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([Sloupec1];3-DÉLKA(INT([Sloupec1])))

Zaokrouhlí dolní číslo dolů na 3 významné číslice (22200).

5492820

=ROUNDUP([Sloupec1]; 5-DÉLKA(INT([Sloupec1])))

Zaokrouhlí horní číslo nahoru na 5 platných číslic (5492900)

Pomocí následujících vzorců můžete manipulovat s textem, například kombinovat nebo zřetězovat hodnoty z více sloupců, porovnávat obsah sloupců, odebírat znaky nebo mezery a opakovat znaky.

Změna malá a velká písmena textu

Pokud chcete změnit malá a velká písmena textu, použijte funkci UPPER, LOWERnebo PROPER.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

nina Vietzen

=HORNÍ([Sloupec1])

Změní text na velká písmena (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=LOWER([Sloupec1])

Změní text na malá písmena (nina vietzen)

nina Vietzen

=PROPER([Sloupec1])

Změní text na velká a malá písmena nadpisu (Nina Vietzen)

Kombinování jména a příjmení

Pokud chcete zkombinovat jména a příjmení, použijte operátor ampersand (&) nebo funkci CONCATENATE.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

Carlos

Carvallo

=[Sloupec1]&[Sloupec2]

Kombinuje dva řetězce (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

=[Sloupec1]&" "&[Sloupec2]

Kombinuje dva řetězce oddělené mezerou (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

=[Sloupec2]&"; "&[Sloupec1]

Kombinuje dva řetězce oddělené čárkou a mezerou (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

=CONCATENATE([Sloupec2]; ";"; [Sloupec1])

Kombinuje dva řetězce oddělené čárkou (Carvallo,Carlos)

Kombinování textu a čísel z různých sloupců

Pokud chcete zkombinovat text a čísla, použijte funkci CONCATENATE, operátor ampersand (&) nebo funkci TEXT a operátor ampersand.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

Jang

28

=[Sloupec1]&" prodáno "&[Sloupec2]&" jednotek."

Zkombinuje obsah výše do fráze (Jang prodal 28 jednotek).)

Dubois

40%

=[Sloupec1]&" prodáno "&TEXT([Sloupec2];"0%")&" z celkového prodeje.

Zkombinuje obsah výše do fráze (Dubois prodal 40 % z celkového prodeje.)

Poznámka: Funkce TEXT připojí formátovanou hodnotu Sloupce2 místo podkladové hodnoty, která je 0,4.

Jang

28

=CONCATENATE([Sloupec1];" prodáno ";[Sloupec2];" jednotky.)

Zkombinuje obsah výše do fráze (Jang prodal 28 jednotek).)

Kombinování textu s datem nebo časem

Pokud chcete zkombinovat text s datem nebo časem, použijte funkci TEXT a operátor ampersand (&).

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

Datum fakturace

5. června 2007

="Datum příkazu: "&TEXT([Sloupec2]; "d-mmm-yyyy")

Kombinuje text s datem (datum příkazu: 5. června 2007)

Datum fakturace

5. června 2007

=[Sloupec1]&" "&TEXT([Sloupec2]; "mmm-dd-rrrr")

Zkombinuje text a datum z různých sloupců do jednoho sloupce (datum fakturace od 5. června 2007).

Porovnání obsahu sloupců

Pokud chcete porovnat jeden sloupec s jiným sloupcem nebo seznamem hodnot, použijte funkce EXACT a OR.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

BD122

BD123

=EXACT([Sloupec1];[Sloupec2])

Porovná obsah prvních dvou sloupců (Ne)

BD122

BD123

=EXACT([Sloupec1]; "BD122")

Porovná obsah sloupce Column1 a řetězec "BD122" (Ano)

Kontrola, jestli hodnota sloupce nebo jeho část odpovídá určitému textu

Pokud chcete zkontrolovat, jestli hodnota sloupce nebo jeho část odpovídá určitému textu, použijte funkce KDYŽ, NAJÍT, HLEDATa ISČÍSLO.

Sloupec1

Vzorec

Popis (možný výsledek)

Vietzen

=KDYŽ([Sloupec1]="Vietzen"; "OK"; "Není OK")

Zkontroluje, jestli je sloupec1 Vietzen (OK)

Vietzen

=KDYŽ(JEČÍSLO(NAJÍT("v";[Sloupec1])); "OK"; "Není OK")

Zkontroluje, jestli sloupec1 obsahuje písmeno v (OK).

BD123

=ISČÍSLO(NAJÍT("BD";[Sloupec1]))

Zkontroluje, jestli sloupec1 obsahuje BD (Ano)

Počet neprázdných sloupců

Pokud chcete spočítat neprázdné sloupce, použijte funkci COUNTA.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

Prodej

19

=COUNTA([Sloupec1]; [Sloupec2])

Spočítá počet neprázdných sloupců (2)

Prodej

19

=COUNTA([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Spočítá počet neprázdných sloupců (2)

Odebrání znaků z textu

Pokud chcete odebrat znaky z textu, použijte funkce DÉLKA, VLEVOa VPRAVO.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

Vitamin A

=LEFT([Sloupec1];DÉLKA([Sloupec1])-2)

Vrátí 7 (9-2) znaků počínaje zleva (vitamin)

Vitamin B1

=RIGHT([Sloupec1]; DÉLKA([Sloupec1])-8)

Vrátí 2 (10–8) znaků počínaje znakem vpravo (B1).

Odebrání mezer od začátku a konce sloupce

Pokud chcete ze sloupce odebrat mezery, použijte funkci TRIM.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

 Čauky!

=TRIM([Sloupec1])

Odebere mezery od začátku a konce (Dobrý den!)

Opakování znaku ve sloupci

Pokud chcete ve sloupci opakovat znak, použijte funkci REPT.

Vzorec

Popis (výsledek)

=REPT(".";3)

Zopakuje tečku třikrát (...)

=REPT("-";10)

Opakování pomlčky 10krát (----------)

Abecední seznam funkcí

Následuje abecední seznam odkazů na funkce, které jsou dostupné SharePoint uživatelům. Zahrnuje trigonometrické, statistické a finanční funkce a také podmíněné vzorce, datum, matematiku a text.

Funkce ABS

Funkce ACOS

ACOSH

FUNKCE A

Funkce ASIN

FUNKCE ASINH

ATAN

ATAN2

FUNKCE PRŮMĚR

Funkce AVERAGEA

BETADIST

FUNKCE BETAINV

BINOMDIST

Funkce CEILING

FUNKCE CHAR

CHIDIST (funkce)

FUNKCE ZVOLIT

FUNKCE KÓD

CONCATENATE (funkce)

CONFIDENCE (funkce)

Funkce COS

FUNKCE POČET

Funkce COUNTA

Funkce CRITBINOM

Funkce DATE

FUNKCE DATEDIF

Funkce DATEVALUE

FUNKCE DEN

FUNKCE DAYS360

Funkce DDB

Degrees (funkce)

FUNKCE DOLLAR

FUNKCE EVEN

FUNKCE EXACT

EXPONDIST (funkce)

FUNKCE FACT

Funkce FDIST

FUNKCE NAJÍT

Funkce FINV

FISHER (funkce)

FUNKCE OPRAVENO

Gammadist (funkce)

GAMMAINV (funkce)

Gammaln (funkce)

GEOMEAN (funkce)

HARMEAN

FUNKCE HOUR

HYPGEOMDIST (funkce)

Funkce KDYŽ

FUNKCE INT

Funkce IPmt

Funkce IS

Funkce LEFT

Funkce DÉLKA

FUNKCE LN

Funkce Protokolu

FUNKCE LOG10

Funkce LOGINV

LOGNORMDIST (funkce)

FUNKCE LOWER

FUNKCE MAX

Funkce Já

Funkce MEDIAN

Funkce MID

Funkce MIN

Funkce MINA

FUNKCE MINUTE

MOD (funkce)

FUNKCE MĚSÍC

FUNKCE NEGBINOMDIST

Funkce NORMDIST

Funkce NORMSDIST

FUNKCE NORMSINV

NOT (funkce)

Funkce NPER

Funkce NPV

Funkce ODD

FUNKCE NEBO

Funkce PMT

FUNKCE POWER

Funkce PPMT

FUNKCE PRODUCT

FUNKCE PROPER

FUNKCE SOUČ.SOUČ

Radians (funkce)

FUNKCE NAHRADIT

FUNKCE REPT

FUNKCE RIGHT

FUNKCE ZAOKROUHLIT

ROUNDDOWN (funkce)

FUNKCE ROUNDUP

FUNKCE HLEDAT

FUNKCE SECOND

FUNKCE SIGN

SIN

FUNKCE SINH

Funkce SQRT

FUNKCE STANDARDIZE

Funkce STDEVA

Funkce SMODCH

FUNKCE SMODCHA

FUNKCE SUMA

SUMSQ

Funkce SYD

Funkce TANH

Funkce TDIST

FUNKCE TEXT

Funkce TIME

Funkce TINV

FUNKCE DNES

Trim (funkce)

FUNKCE PRAVDA

FUNKCE UPPER

FUNKCE USDOLLAR

FUNKCE HODNOTA

Funkce VAR

Funkce VARA

VARP

VARPA

Funkce Den v týdnu

FUNKCE WEIBULL

FUNKCE ROK

Další zdroje

Pokud tady nevidíte, co se snažíte udělat, podívejte se, jestli to můžete udělat v Excel. Tady jsou některé další zdroje. Některé z nich se mohou vztahovat na starší verze, takže v zobrazeném uživatelském rozhraní mohou být rozdíly. Například položky v nabídce Akce webu v SharePoint jsou teď v nabídce Nastavení Office 365 nastavení – vypadá jako ozubené kolo vedle vašeho jména. webu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×