Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Ozdobná ikona. Obsah pro čtečky obrazovky

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory Microsoftu.

Pomocí PowerPoint klávesnice a čtečky obrazovky můžete prozkoumat a procházet různá zobrazení a efektivně se mezi nimi pohybovat. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Pokud chcete procházet PowerPoint a procházet prvky hlavní obrazovky, stiskněte klávesu F6. Prvky jsou v pořadí:

 • Aktivní snímek

 • Stavový řádek

 • Karty na pásu karet

 • Podokno Poznámky (pokud je otevřené)

 • Podokno Miniatury

Navigace uvnitř prvku obrazovky

 • Pokud chcete cyklicky procházet aktuální prvek obrazovky, stiskněte klávesu Tab (dopředu) nebo Shift+Tab (dozadu). Stisknutím klávesy Tab můžete například přepínat mezi textová pole aktivního snímku.

 • Pro výběr položky stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte klávesy se šipkami. Pokud chcete například pohybovat mezi miniaturami snímků v podokně Miniatury, stiskněte klávesy Šipka dolů a Šipka nahoru.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Tip: Pokud chcete rychle přesunout fokus na první plovoucí obrazec, například textové pole nebo obrázek, stiskněte Ctrl+Alt+5. K dalšímu přepínání mezi plovoucími obrazci použijte klávesu Tab. K normální navigaci se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Navigace na panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup v levém horním rohu obrazovky obsahuje například tlačítko Uložit.

 1. Pokud chcete přejít na panel nástrojů Rychlý přístup, stiskněte kombinaci kláves Alt+H. Uslyšíte, že jste na kartě Domů.

 2. Stiskněte klávesu Šipka nahoru. Fokus se přesune na panel nástrojů Rychlý přístup.

 3. K navigaci na panelu nástrojů stiskněte klávesy šipka vlevo a vpravo.

Přechod na ovládací prvky aplikace

Ovládací prvky aplikace v pravém horním rohu obrazovky zahrnují například tlačítka Minimalizovat a Zavřít.

 1. Pokud chcete přejít k ovládacím prvkům aplikace, stiskněte Alt+H. Uslyšíte, že jste na kartě Domů. Pak stiskněte šipku nahoru. Fokus se přesune na panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti zobrazení na pásu karet, a pak opakovaně stiskněte klávesu PRO+šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném tlačítku.

Navigace na kartách pásu karet

Karty pásu karet seskupí možnosti podle různých kategorií. Mezi karty v aplikaci PowerPoint patří například karta Domů s možnostmi formátování textu, karta Vložení pro vkládání nových snímků nebo obrázků, karta Návrh pro změnu vzhledu prezentace, karta Prezentace pro nastavení a spuštění prezentace a karta Zobrazení pro změnu na jiné zobrazení.

 • Pokud chcete přejít na karty pásu karet, stiskněte opakovaně klávesy F6 nebo Shift+F6, dokud neuslyšíte, že jste na aktuálně vybrané kartě pásu karet, například : "Ribbon tabs, Selected, Design tab" (Karty pásu karet, Vybráno, karta Návrh).

 • Mezi kartami pásu karet se můžete pohybovat tak, že opakovaně stisknete šipkové klávesy vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě, kterou chcete použít. Karta je vybraná a pod ní se zobrazí pás karet.

 • Pomocí klávesových zkratek můžete taky přejít na kartu pásu karet a vybrat ji. Další informace najdete v článku Použití klávesových zkratekk vytváření PowerPoint prezentací.

Navigace na pásu karet

Pás karet je pod řádkem karet (JAWS ji nazývá "nižší pás karet"). Když vyberete kartu, zobrazí se pod ní pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje možnosti uspořádané do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, můžete vybrat různé položky, například obrázky nebo grafy, které chcete vložit do snímku z pásu karet.

 • Pokud chcete přejít na pás karet z vybrané karty pásu karet, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte první možnost na pásu karet.

 • Pokud chcete procházet pás karet a pohybovat se mezi možnostmi na pásu karet, stiskněte klávesu Tab.

 • Možnost vyberete stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku.

 • Pokud chcete rozbalit sbalené nabídky, stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů.

 • Můžete také použít klávesové zkratky pro práci s pásem karet: Použití klávesových zkratek k vytváření PowerPoint prezentací.

Přepínání mezi zobrazeními

Kromě hlavního zobrazení má PowerPoint tato běžně používaná zobrazení:

 • Nabídka Soubor, která obsahuje možnosti, například pro vytvoření nové prezentace a otevření nebo uložení existující prezentace.

  • Pokud chcete otevřít nabídku Soubor, stiskněte Alt+F. Uslyšíte: "File, info" (Soubor, informace).

  • Pokud chcete procházet nabídku Soubor, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované položky nabídky, a pak stisknutím klávesy Enter otevřete kartu s dalšími možnostmi.

  • Pokud chcete přejít na další kartu možností, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost.

  • Pokud chcete nabídku Soubor ukončit a vrátit se do hlavního zobrazení, stiskněte Esc.

 • Okno Možnosti, které obsahuje PowerPoint nastavení, jako je přizpůsobení, usnadnění přístupu, kontrola pravopisu a jazykových předvoleb.

  • Pokud chcete otevřít okno Možnosti, stiskněte Alt+F, T. Uslyšíte, že se PowerPoint možnosti. Fokus je v podokně kategorií možností.

  • Pokud chcete procházet kategorie možností, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název kategorie, kterou chcete.

  • Pokud chcete přesunout fokus na možnosti vybrané kategorie, stiskněte klávesu Tab.

  • Možnosti můžete procházet tak, že opakovaně stisknete klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak ji vyberte stisknutím klávesy Enter.

  • Pokud chcete okno Možnosti opustit a vrátit se do hlavního zobrazení, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "OK", a pak stiskněte Enter. Pokud se chcete vrátit do hlavního zobrazení bez provedení změn, stiskněte Esc.

Pokyny k práci se zobrazením prezentace najdete v článku Použití čtečky obrazovky k zobrazení prezentace v aplikaci PowerPoint nebo Použití klávesových zkratek k PowerPoint prezentacím.

Zvláštní aspekty pro PowerPoint

Aby se obsah snadněji četl a vybíral, můžete pomocí nastavení vysokého kontrastu ve Windows na svém počítači zvýšit kontrast nebo převrátit barvy. Pokud chcete rychle aktivovat motiv s vysokým kontrastem, stiskněte levý Alt + levý Shift + Print Screen a potom stiskněte Enter.

Windows nabízí několik motivů s vysokým kontrastem. Najděte si ten, který vám nejlépe vyhovuje:

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows a do vyhledávacího pole napište „Nastavení vysokého kontrastu“. Při psaní se aktualizují výsledky hledání.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte"Změnit motiv s vysokým kontrastem", a pak stiskněte Enter. Otevře se okno Nastavení vysokého kontrastu.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na motivu s vysokým kontrastem a za ním aktuálně vybraný motiv.

 4. Pomocí šipkových kláves nahoru a dolů procházejte motivy s vysokým kontrastem, dokud nenajdete takový, který vám vyhovuje.

 5. Opakovaně stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA VPRAVO, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít, a pak stisknutím klávesy Enter aktivujte vybraný motiv.

Použití vyhledávání

Pokud potřebujete najít nějakou možnost nebo rychle provést akci, použijte textové pole Hledat. Další informace o funkci hledání najdete v článku o hledání pomocí funkce Microsoft Search v Office.

Poznámka: V závislosti na verzi Office, kterou používáte, může být textové pole Vyhledat v horní části okna aplikace přejmenováno na Řekněte mi. Obojí nabízí do velké míry podobné prostředí, ale některé možnosti a výsledky hledání se můžou lišit.

 1. Vyberte danou položku nebo místo v dokumentu, prezentaci nebo tabulce, kde chcete provést akci. Například v excelové tabulce vyberte oblast buněk.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt+Ě přejděte do pole Hledat.

 3. Zadejte hledaná slova pro akci, kterou chcete provést. Pokud chcete například přidat seznam s odrážkami, zadejte odrážky.

 4. Výsledky hledání můžete procházet stisknutím klávesy Šipka dolů.

 5. Až najdete požadovaný výsledek, stiskněte klávesu Enter, abyste ho vybrali a provedli požadovanou akci.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Zpřístupnění powerpointového dokumentu uživatelům s postižením

Pomocí PowerPoint pro macOS klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému macOS, můžete prozkoumat a procházet různá zobrazení a efektivně se mezi nimi pohybovat.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Pokud chcete procházet PowerPoint a procházet prvky hlavní obrazovky, stiskněte klávesu F6. Prvky jsou v pořadí:

 • Aktivní snímek

 • Stavový řádek

 • Panel nástrojů Rychlý přístup

 • Karty na pásu karet

 • Podokno Poznámky (pokud je otevřené)

 • Podokno Miniatury

Navigace uvnitř prvku obrazovky

K navigaci v aktuálním prvku obrazovky použijte následující klávesové zkratky:

 • Pokud se chcete pohybovat uvnitř prvku obrazovky, stiskněte klávesu Tab (dopředu) nebo Shift+Tab (dozadu).

 • Položku vyberete stisknutím mezerníku.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte klávesy se šipkami a pak výběr proveďte stisknutím mezerníku. Mezi snímky v podokně Miniatura se můžete pohybovat například pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru.

 • Pokud chcete přepínat mezi textová pole aktivního snímku, stiskněte Caps Lock+Šipka vpravo nebo Šipka vlevo.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Navigace na panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup v levém horním rohu obrazovky obsahuje například tlačítko Uložit.

 • Pokud chcete přejít na panel nástrojů Rychlý přístup, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor.

 • Pokud chcete procházet panel nástrojů, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo.

 • Položku vyberete stisknutím mezerníku.

Navigace na kartách pásu karet

Karty pásu karet seskupí možnosti podle různých kategorií. Mezi karty v aplikaci PowerPoint patří například karta Domů s možnostmi formátování textu, karta Vložení pro vkládání nových snímků nebo obrázků, karta Návrh pro změnu vzhledu prezentace, karta Prezentace pro nastavení a spuštění prezentace a karta Zobrazení pro změnu na jiné zobrazení.

 • Pokud chcete přejít na řádek karet na pásu karet, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na aktuálně vybrané kartě, například "Zobrazení, vybraná karta".

 • Mezi kartami pásu karet se můžete pohybovat stisknutím kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo.

 • Kartu vyberete stisknutím mezerníku.

 • S kartami pásu karet můžete taky pracovat pomocí klávesových zkratek.

Navigace na pásu karet

Pás karet je pod řádkem karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pod ní pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje možnosti uspořádané do skupin.

 • Pokud chcete přejít z vybrané karty pásu karet na pás karet, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte název karty a pak "Tab commands" (Příkazy tabulátoru). Pokud jste například vybrali kartu Animace, uslyšíte: "Animace, příkazy tabulátoru".

 • Mezi možnostmi na pásu karet se můžete pohybovat stisknutím kláves Control+Option+Šipka vpravo nebo Šipka vlevo.

 • Pokud chcete vybrat možnost na pásu karet, stiskněte mezerník.

 • Můžete také použít klávesové zkratky pro práci s pásem karet.

Tip: Pokud chcete přejít na řádek nabídek Apple a zobrazit další možnosti formátování a nástrojů v horní části obrazovky, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Pokud se chcete pohybovat na řádku nabídek, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Možnost vyberte stisknutím mezerníku.

Přepínání mezi zobrazeními

Kromě hlavního zobrazení má PowerPoint tato běžně používaná zobrazení:

 • Zobrazení Soubor, které obsahuje možnosti, například pro vytvoření nové prezentace ze šablony a otevření nebo uložení existující prezentace.

  • Pokud chcete otevřít zobrazení Soubor, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete procházet zobrazení Soubor, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou položku nabídky, a pak stisknutím mezerníku otevřete kartu s dalšími možnostmi.

  • Pokud chcete přejít na další kartu možností, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo.

  • Pokud chcete zobrazení Soubor ukončit a vrátit se do hlavního zobrazení, stiskněte Esc.

 • Okno Předvolby, které obsahuje PowerPoint nastavení, jako jsou úpravy, kontrola pravopisu a kontrola pravopisu a předvolby zabezpečení.

  • Pokud chcete otevřít okno Předvolby, stiskněte Command+Čárka (,). Uslyšíte, že se PowerPoint možnosti.

  • Pokud chcete procházet kategorie možností, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Kategorii vyberete stisknutím mezerníku.

  • Pokud chcete procházet okno možností, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo.

  • Pokud chcete okno Předvolby opustit a vrátit se do hlavního zobrazení, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "OK", a pak stiskněte mezerník. Pokud se chcete vrátit do hlavního zobrazení bez provedení změn, stiskněte Esc.

Pokyny k práci se zobrazením prezentace najdete v článku Použití čtečky obrazovky k zobrazení prezentace v aplikaci PowerPoint nebo Použití klávesových zkratek k PowerPoint prezentacím.

.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Zpřístupnění powerpointového dokumentu uživatelům s postižením

Používejte PowerPoint s čtečkou obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, k prozkoumání a navigaci v různých zobrazeních a efektivnímu pohybu mezi nimi.

Poznámky: 

V tomto tématu

Navigace v hlavních zobrazeních a prvcích obrazovky v PowerPoint

 • Pokud chcete procházet v PowerPoint a posledních zobrazeních, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud chcete cyklicky procházet prvky obrazovky, například oblast obsahu snímku, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud chcete prozkoumat obsah obrazovky, přetáhněte prst přes obrazovku.

 • Pokud chcete vybrat položku, poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, potáhněte prstem doleva nebo doprava a požadovanou položku pak vyberte poklepáním na obrazovku.

 • Pokud chcete otevřít místní nabídku (pokud je dostupná), poklepejte dvěma prsty na obrazovku.

Prvky v zobrazení Poslední

Když otevřete aplikaci PowerPoint, zobrazí se zobrazení Poslední. V tomto zobrazení můžete vyhledat a otevřít existující prezentaci. Můžete také získat přístup k možnostem vytvoření nové prezentace a změně nastavení aplikace.

 • Vyhledávací pole v horní části obrazovky

 • Seznam posledních prezentací uspořádaných do kategorií

 • Panel nástrojů v dolní části obrazovky

Prvky v zobrazení pro úpravy

V zobrazení pro úpravy můžete do snímků přidat obsah, změnit jejich vzhled a přidat do prezentace nové snímky.

 • Panel nástrojů v horní části obrazovky

 • Oblast obsahu snímku

 • Podokno Poznámky (pokud je otevřené)

 • Miniatury

 • Kontextový panel nástrojů v dolní části obrazovky

Navigace na kartách pásu karet

Karty pásu karet specifické pro kontext seskupí možnosti podle různých kategorií. Mezi karty v aplikaci PowerPoint patří například karta Domů s možnostmi formátování textu, karta Vložení pro vkládání nových snímků nebo obrázků, karta Návrh pro změnu vzhledu prezentace a karta Prezentace pro nastavení a spuštění prezentace.

 • Pokud chcete přejít na karty pásu karet, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se aktuálně vybraná karta pásu karet. Uslyšíte název karty, například "Karta Domů".

 • Pokud chcete rozbalit nabídku karet a přejít na jinou kartu pásu karet, poklepejte na obrazovku. Pak potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě, kterou chcete, a poklepejte na obrazovku.

V závislosti na tom, co je vybrané v oblasti hlavního obsahu, se zobrazí další karty. Pokud je například fokus na tabulce, zobrazí se v nabídce karta Tabulka. Poklepání na položky seznamu nabídek otevře nové možnosti úprav.

Navigace na pásu karet

Pás karet je pod řádkem karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pod ní pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje možnosti uspořádané do skupin.

 • Pokud chcete procházet možnosti na pásu karet a v podnabídce, potáhněte prstem doleva nebo doprava.

 • Chcete-li vybrat položku, poklepejte na obrazovku.

Přepínání mezi zobrazeními

Kromě hlavních zobrazení má PowerPoint i další běžně používaná a užitečná zobrazení. Pokud chcete pracovat efektivně a optimalizovat PowerPoint, musíte přejít z jednoho zobrazení do druhého.

Přepnutí ze zobrazení pro úpravy do zobrazení Poslední

Pokud třeba potřebujete otevřít jinou prezentaci nebo získat přístup k nastavení při úpravách snímku, musíte přejít ze zobrazení pro úpravy do zobrazení Poslední.

 1. Pokud je pás karet aktivní, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte"Zavřít soubor", a poklepejte na obrazovku. Fokus přesune zobrazení Poslední.

Přepnutí do nabídky Soubor a navigace v nabídce Soubor

Nabídka Soubor obsahuje užitečné možnosti, například Uložit kopii, Tiska Vlastnosti.

 1. V zobrazení pro úpravy potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti v nabídce Soubor, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud se chcete vrátit do zobrazení pro úpravy, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a poklepejte na obrazovku.

Přepnutí do nabídky Nastavení navigace

V nabídce Nastavení můžete získat přístup k informacím o účtu a nápovědě k aplikaci a povolit funkce, jako je PowerPoint Designer a Apple Pencil.

 1. V zobrazení Poslední posunete jedním prstem v pravém dolním rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nastavení, a poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti v nabídce Nastavení, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud se chcete vrátit do zobrazení Poslední, posouvněte prstem dolů na obrazovce, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poslední, a poklepejte na obrazovku.

Použití rotoru VoiceOveru

Pomocí rotoru VoiceOver můžete také procházet PowerPoint. Pokyny najdete v tématu Informace o rotoru VoiceOveru na iPhone, iPad a iPodu touch.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít požadovanou možnost, použijte vyhledávání Řekněte mi.

 1. V zobrazení pro úpravy prezentace potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte"Řekněte mi, co chcete udělat", a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že textové pole upravuje, řekněte mi, co chcete udělat.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadat hledané slovo, například odrážky nebo tabulku. Seznam výsledků hledání se během psaní aktualizuje.

 4. Pokud chcete procházet výsledky hledání, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost nebo příkaz.

 5. Pokud chcete vybrat příkaz nebo možnost, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Zpřístupnění powerpointového dokumentu uživatelům s postižením

Pomocí PowerPoint pro Android čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete prozkoumat a procházet různá zobrazení a efektivně se mezi nimi pohybovat.

Poznámky: 

V tomto tématu

Navigace v hlavních zobrazeních a prvcích obrazovky v PowerPoint

 • Pokud chcete procházet v PowerPoint, úpravách a posledních zobrazeních, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud chcete cyklicky procházet prvky obrazovky, například oblast obsahu snímku, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud chcete prozkoumat obsah obrazovky, přetáhněte prst přes obrazovku.

 • Pokud chcete vybrat položku, poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, potáhněte prstem doleva nebo doprava a požadovanou položku pak vyberte poklepáním na obrazovku.

 • Pokud chcete otevřít místní nabídku (pokud je dostupná), poklepejte dvěma prsty na obrazovku.

 • Pokud chcete nabídku, zobrazení nebo dialog ukončit, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

Prvky v zobrazení Poslední

Když otevřete aplikaci PowerPoint, zobrazí se zobrazení Poslední. V tomto zobrazení můžete vyhledat a otevřít existující prezentaci. Můžete také získat přístup k možnostem vytvoření nové prezentace a změně nastavení aplikace.

 • Panel nástrojů v horní části obrazovky

 • Seznam posledních prezentací uspořádaných do kategorií

 • Panel nástrojů v dolní části obrazovky

Prvky v zobrazení pro čtení

Když vyberete prezentaci a poklepete na prezentaci v zobrazení Poslední, otevře se zobrazení pro čtení. V tomto zobrazení můžete spustit prezentaci, sdílet prezentaci, přidávat komentáře a kopírovat snímky.

 • Panel nástrojů v horní části obrazovky

 • Snímky v prezentaci

Prvky v zobrazení pro úpravy

V zobrazení pro úpravy můžete do snímků přidat obsah, změnit jejich vzhled a přidat do prezentace nové snímky.

 • Panel nástrojů v horní části obrazovky

 • Oblast obsahu snímku

 • Podokno Poznámky (pokud je otevřené)

 • Miniatury

 • Kontextový panel nástrojů v dolní části obrazovky

Navigace na kartách pásu karet

Karty pásu karet specifické pro kontext seskupí možnosti podle různých kategorií. Mezi karty v aplikaci PowerPoint patří například karta Domů s možnostmi formátování textu, karta Vložení pro vkládání nových snímků nebo obrázků, karta Návrh pro změnu vzhledu prezentace a karta Prezentace pro nastavení a spuštění prezentace.

 • Pokud chcete přejít na karty pásu karet, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Další možnosti, nezaškrtnuté, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se aktuálně vybraná karta pásu karet. Uslyšíte název karty, například "Tab menu, Home selected" (Nabídka tabulátoru, vybraná karta Domů).

 • Pokud chcete rozbalit nabídku karet a přejít na jinou kartu pásu karet, poklepejte na obrazovku. Pak potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě, kterou chcete, a poklepejte na obrazovku.

V závislosti na tom, co je vybrané v oblasti hlavního obsahu, se zobrazí další karty. Pokud je například fokus na tabulce, zobrazí se v nabídce karta Tabulka. Poklepání na položky seznamu nabídek otevře nové možnosti úprav.

Navigace na pásu karet

Pás karet je pod řádkem karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pod ní pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje možnosti uspořádané do skupin.

 • Pokud chcete procházet možnosti na pásu karet a v podnabídce, potáhněte prstem doleva nebo doprava.

  Poznámka: Pokud má možnost podnabídku, uslyšíte název možnosti a pak "Nabídka".

 • Chcete-li vybrat položku, poklepejte na obrazovku.

Přepínání mezi zobrazeními

Kromě hlavních zobrazení má PowerPoint i další běžně používaná a užitečná zobrazení. Pokud chcete pracovat efektivně a optimalizovat PowerPoint, musíte přejít z jednoho zobrazení do druhého.

Přepnutí ze zobrazení pro úpravy nebo čtení do zobrazení Poslední

Pokud třeba potřebujete otevřít jinou prezentaci nebo získat přístup k nastavení, musíte přejít ze zobrazení pro úpravy nebo čtení do zobrazení Poslední.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

 • V zobrazení pro čtení potáhněte prstem dolů a pak doleva.

 • V zobrazení pro úpravy potáhněte prstem dolů a pak doleva. Fokus se přesune do zobrazení pro čtení. Potáhněte prstem dolů a pak doleva.

Uslyšíte "Closing" (Zavírání) a název prezentace. Fokus přesune zobrazení Poslední.

Přepnutí ze zobrazení pro čtení do zobrazení pro úpravy

Pokud chcete upravit snímek, musíte přejít do zobrazení pro úpravy.

 1. V zobrazení pro čtení potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a poklepejte na obrazovku.

  Otevře se zobrazení pro úpravy, fokus je na prvním snímku v podokně miniatur.

Přepnutí do nabídky PowerPoint a navigace

Nabídka PowerPoint obsahuje užitečné možnosti, jako je přidání nového snímku nebo poznámek, tisk a uložení.

 1. V zobrazení pro úpravy potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce, a poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti v nabídce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a potom poklepejte na obrazovku.

Poznámka: V zobrazení pro čtení můžete PowerPoint k některým možnostem nabídky.

Přepnutí do nabídky Nastavení navigace

V Nastavení můžete získat přístup k informacím o účtu a nápovědě k aplikaci a zapnout nebo vypnout funkci automatického ukládání.

 1. V zobrazení pro čtení nebo úpravy potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce, a poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti v nabídce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud se chcete vrátit do zobrazení pro čtení nebo úpravy, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz nebo možnost, použijte vyhledávání Řekněte mi.

 1. V zobrazení pro úpravy potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Další možnosti, nezaškrtnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Řekněte mi, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v textovém poli Řekněte mi, co chcete udělat. Poklepejte na obrazovku.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadat hledané slovo, například odrážky nebo tabulku. Seznam výsledků hledání se během psaní aktualizuje.

 4. Pokud chcete procházet výsledky hledání, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost nebo příkaz.

  Některé příkazy a možnosti mohou mít podnabídky s více možnostmi. TalkBack oznámí výsledek hledání a pak "Nabídka". Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku.

 5. Pokud chcete tuto možnost vybrat, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Zpřístupnění powerpointového dokumentu uživatelům s postižením

Pomocí PowerPoint pro web klávesnice a čtečky obrazovky můžete prozkoumat a procházet různá zobrazení a pohybovat se mezi nimi. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Pokud chcete procházet PowerPoint pro web zobrazení a procházet prvky obrazovky, stiskněte Ctrl+F6. Prvky jsou v pořadí:

 • Panel Snímků zobrazující obsah aktuálního snímku

 • Podokno Komentáře (pokud je otevřené)

 • Podokno Poznámky k snímku (pokud je otevřené)

 • Stavový řádek

 • Horní panel nástrojů

 • Pás karet

 • Podokno miniatur

Navigace uvnitř prvku obrazovky

K navigaci v prvcích obrazovky aktuálního orientačního bodu použijte následující klávesové zkratky:

 • Pokud chcete procházet prvky obrazovky, stiskněte klávesu Tab (dopředu) nebo Shift+Tab (dozadu). Stisknutím klávesy Tab můžete například přepínat mezi textová pole aktivního snímku.

 • Pro výběr položky stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte klávesy se šipkami. Mezi miniaturami snímků v podokně Miniatury se můžete pohybovat například stisknutím klávesy Šipka dolů a Šipka nahoru.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Navigace na kartách pásu karet

Karty pásu karet seskupí možnosti podle různých kategorií. Mezi karty v aplikaci PowerPoint patří například karta Domů s možnostmi formátování textu, karta Vložení pro vkládání nových snímků nebo obrázků, karta Návrh pro změnu vzhledu prezentace, karta Prezentace pro nastavení a spuštění prezentace a karta Zobrazení pro změnu na jiné zobrazení.

Poznámky: Pokud chcete v navigaci na pásu karet efektivně používat klávesové zkratky, proveďte toto:

 • Vypněte zjednodušený pás karet. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na služby Microsoft. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zjednodušeném pásu karet, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte: "Switch ribbon, OK" (Přepnout pás karet, OK). Stisknutím klávesy Enter možnost potvrďte.

 • Vypněte režim skenování. Opakovaně stiskněte opakovaně klávesu +mezerník, dokud neuslyšíte, že jste na vypnuté verzi.

 • Pokud chcete přesunout fokus na aktuálně vybranou kartu pásu karet, stiskněte Alt+Windows klávesa s logem.

 • Mezi kartami pásu karet se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab.

 • Kartu vyberete stisknutím klávesy Enter.

 • Pomocí klávesových zkratek můžete taky přejít na kartu pásu karet a vybrat ji.

Navigace na pásu karet

Pás karet je pod řádkem karet (JAWS ji nazývá "nižší pás karet"). Když vyberete kartu, zobrazí se pod ní pás karet specifický pro kartu. Každý pás karet obsahuje možnosti uspořádané do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, můžete vybrat různé položky, například obrázky nebo grafy, které chcete vložit do snímku z pásu karet.

 • Když stisknete Enter a vyberete kartu pásu karet, fokus se přesune na první možnost na pásu karet.

 • Mezi možnostmi na pásu karet se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab.

 • Pokud chcete vybrat možnost nebo rozbalit sbalené nabídky, stiskněte Enter.

 • K práci s pásem karet můžete použít taky klávesové zkratky.

Přepínání mezi zobrazeními

Kromě hlavního zobrazení má PowerPoint nabídku Soubor, která obsahuje možnosti, například pro vytvoření nové prezentace a otevření nebo uložení existující prezentace.

 • Pokud chcete otevřít nabídku Soubor, stiskněte Alt+Windows klávesa s logem+F. Uslyšíte, že jste v nabídce Zavřít.

 • Pokud chcete procházet nabídku Soubor, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované položky nabídky, a pak stisknutím klávesy Enter otevřete podokno s dalšími možnostmi.

 • Pokud chcete přejít do podokna dalších možností, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost.

 • Pokud chcete nabídku Soubor ukončit a vrátit se do hlavního zobrazení, stiskněte Esc.

Pokyny k práci se zobrazením prezentace najdete v článku Použití čtečky obrazovky k zobrazení prezentace v aplikaci PowerPoint nebo Použití klávesových zkratek k PowerPoint prezentacím.

.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít požadovanou možnost, použijte vyhledávání Řekněte mi.

 1. V hlavním zobrazení stiskněte Alt+Windows klávesa s logem+Q. Uslyšíte" "Řekněte mi, co chcete udělat".

 2. Zadejte hledané slovo, například odrážky nebo tabulku. Seznam výsledků hledání se během psaní aktualizuje.

 3. Pokud chcete procházet výsledky hledání, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost.

  Pokud má možnost ve výsledku hledání podnabídku, uslyšíte název možnosti a pak "Sbalené". Pokud chcete podnabídku rozbalit, stiskněte klávesu Šipka vpravo. Pokud chcete procházet podnabídku, stiskněte klávesu Tab.

 4. Pokud chcete tuto možnost vybrat a použít, stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Zpřístupnění powerpointového dokumentu uživatelům s postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×