Použití čtečky obrazovky ke sdílení formuláře nebo kvízu pro spolupráci v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky ke sdílení formuláře nebo kvízu pro spolupráci v Microsoft Forms

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Microsoft Formsvám spolu s klávesnicí a čtečkou obrazovky pomůže sdílet a spoluvytvářet s ostatními formuláře a kvízy. Otestovali jsme to s programy Předčítání a JAWS v aplikaci Microsoft Edge, ale může to fungovat i s jinými čtečkami obrazovky a prohlížeči, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Funkce Sdílet pro spolupráci je dostupná jen pro zákazníky s plánem Office 365 Education a Microsoft 365 Apps pro firmy.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

V tomto tématu

Sdílení formuláře nebo kvízu

Vytvořte odkaz, který umožní ostatním zobrazit a upravit formulář nebo kvíz, na kterém jste začali pracovat. Budou moct také zobrazit, upravit a odstranit odpovědi.

Všichni spoluautoři můžou formulář nebo kvíz sdílet s dalšími uživateli, ale nemůžou upravit úroveň oprávnění ke spolupráci. Jako vlastník formuláře jste jediným uživatelem, který může vybrat jiné nastavení oprávnění. Pokud jste například nastavili oprávnění na možnost Lidé v mé organizaci, kteří mají oprávnění k zobrazení a úpravám, vaši spoluautoři nebudou moct tuto úroveň oprávnění změnit na jinou.

Podrobné informace o scénářích oprávnění najdete v části „Scénáře sdílení oprávnění“ v tématu Sdílení formuláře pro spolupráci.

 1. Otevřete formulář nebo kvíz, který chcete sdílet pro spolupráci.

 2. Opakovaně stiskněte klávesy Shift + Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet. Pak stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Sdílet pro spolupráci, Získat odkaz pro zobrazení a úpravy“. Pak stiskněte Enter.

 4. Když chcete určit, kdo může spoluvytvářet formulář nebo kvíz, opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud se neozve požadovaná možnost. Pak stiskněte Enter.

  Pokud jste vybrali možnost Konkrétní lidé v mé organizaci, kteří mají oprávnění k zobrazení a úpravám, stiskněte jednou klávesu Tab. Uslyšíte: „Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu.“ Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat jako spoluautora, a stiskněte Enter. Postup zopakujte u všech spoluautorů.

  Poznámky: 

  • Tato možnost zatím není k dispozici pro prostředí GCC, GCC High a DoD.

  • Pro jeden formulář můžete určit až 100 spoluautorů z řad skupin i jednotlivců. Skupina (bez ohledu na to, kolik má členů) se počítá jako jeden spoluautor.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kopírovat, a pak stiskněte Enter. Odkaz pro spolupráci se zkopíroval do schránky.

 6. Vložte odkaz na místo, kde se k němu spoluautoři dostanou, například do kanálu Microsoft Teams nebo e-mailu, a sdílejte ho.

Zrušení sdílení formuláře nebo kvízu

Pokud chcete spolupráci na formuláři nebo kvízu zrušit, můžete odebrat odkaz pro spolupráci. Když se jeho prostřednictvím někdo pokusí dostat k souboru, odkaz nebude fungovat. Pro formulář nebo kvíz můžete kdykoliv vytvořit a odeslat jiný jedinečný odkaz.

 1. Otevřete formulář nebo kvíz, který chcete přestat sdílet.

 2. Opakovaně stiskněte klávesy Shift + Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet. Pak stiskněte Enter.

 3. Tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Odstranit. Potom stiskněte Enter.

 4. Zobrazí se výzva, abyste potvrdili odstranění odkazu. Potvrdíte ho tak, že opakovaným stisknutím klávesy Tab přejdete na tlačítko Odebrat odkaz a pak stisknete Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Microsoft Forms vám spolu s klávesnicí a integrovanou čtečkou obrazovky VoiceOver v systému macOS pomůže sdílet a spoluvytvářet s ostatními formuláře a kvízy v prohlížeči Safari.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Funkce Sdílet pro spolupráci je dostupná jen pro zákazníky s plánem Office 365 Education a Microsoft 365 Apps pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Sdílení formuláře nebo kvízu

Vytvořte odkaz, který umožní ostatním zobrazit a upravit formulář nebo kvíz, na kterém jste začali pracovat. Budou moct také zobrazit, upravit a odstranit odpovědi.

Všichni spoluautoři můžou formulář nebo kvíz sdílet s dalšími uživateli, ale nemůžou upravit úroveň oprávnění ke spolupráci. Jako vlastník formuláře jste jediným uživatelem, který může vybrat jiné nastavení oprávnění. Pokud jste například nastavili oprávnění na možnost Lidé v mé organizaci, kteří mají oprávnění k zobrazení a úpravám, vaši spoluautoři nebudou moct tuto úroveň oprávnění změnit na jinou.

Podrobné informace o scénářích oprávnění najdete v části „Scénáře sdílení oprávnění“ v tématu Sdílení formuláře pro spolupráci.

 1. Otevřete formulář nebo kvíz, který chcete sdílet pro spolupráci.

 2. Opakovaně stiskněte klávesy Shift + Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet. Pak stiskněte klávesu Return.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Získat odkaz pro zobrazení a úpravy“. Pak stiskněte klávesu Return.

 4. Když chcete určit, kdo může spoluvytvářet formulář nebo kvíz, opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud se neozve požadovaná možnost. Pak stiskněte klávesu Return.

  Pokud jste vybrali možnost Konkrétní lidé v mé organizaci, kteří mají oprávnění k zobrazení a úpravám, stiskněte jednou klávesu Tab. Uslyšíte: „Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu.“ Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat jako spoluautora, a stiskněte klávesu Return. Postup zopakujte u všech spoluautorů.

  Poznámky: 

  • Tato možnost zatím není k dispozici pro prostředí GCC, GCC High a DoD.

  • Pro jeden formulář můžete určit až 100 spoluautorů z řad skupin i jednotlivců. Skupina (bez ohledu na to, kolik má členů) se počítá jako jeden spoluautor.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kopírovat, a pak stiskněte klávesu Return. Odkaz pro spolupráci se zkopíroval do schránky.

 6. Vložte odkaz na místo, kde se k němu spoluautoři dostanou, například do kanálu Microsoft Teams nebo e-mailu, a sdílejte ho.

Zrušení sdílení formuláře nebo kvízu

Pokud chcete spolupráci na formuláři nebo kvízu zrušit, můžete odebrat odkaz pro spolupráci. Když se jeho prostřednictvím někdo pokusí dostat k souboru, odkaz nebude fungovat. Pro formulář nebo kvíz můžete kdykoliv vytvořit a odeslat jiný jedinečný odkaz.

 1. Otevřete formulář nebo kvíz, který chcete přestat sdílet.

 2. Opakovaně stiskněte klávesy Shift + Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet. Pak stiskněte klávesu Return.

 3. Tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Odstranit. Potom stiskněte klávesu Return.

 4. Zobrazí se výzva, abyste potvrdili odstranění odkazu. Potvrdíte ho tak, že opakovaným stisknutím klávesy Tab přejdete na tlačítko Odebrat odkaz a pak stisknete klávesu Return.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Microsoft Forms vám spolu s integrovanou čtečkou obrazovky VoiceOver v systému iOS pomůže sdílet a spoluvytvářet s ostatními formuláře a kvízy v prohlížeči Safari.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Funkce Sdílet pro spolupráci je dostupná jen pro zákazníky s plánem Office 365 Education a Microsoft 365 Apps pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Sdílení formuláře nebo kvízu

Vytvořte odkaz, který umožní ostatním zobrazit a upravit formulář nebo kvíz, na kterém jste začali pracovat. Budou moct také zobrazit, upravit a odstranit odpovědi.

Všichni spoluautoři můžou formulář nebo kvíz sdílet s dalšími uživateli, ale nemůžou upravit úroveň oprávnění ke spolupráci. Jako vlastník formuláře jste jediným uživatelem, který může vybrat jiné nastavení oprávnění. Pokud jste například nastavili oprávnění na možnost Lidé v mé organizaci, kteří mají oprávnění k zobrazení a úpravám, vaši spoluautoři nebudou moct tuto úroveň oprávnění změnit na jinou.

Podrobné informace o scénářích oprávnění najdete v části „Scénáře sdílení oprávnění“ v tématu Sdílení formuláře pro spolupráci.

 1. Pokud chcete sdílet formulář nebo kvíz, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, který chcete sdílet pro spolupráci.

 3. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Získat odkaz pro zobrazení a úpravy“. Pak poklepejte na obrazovku.

 5. Když chcete určit, kdo může spoluvytvářet formulář nebo kvíz, poklepejte na obrazovku a přidržte na ní prst, dokud neuslyšíte zvukový signál. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název požadované možnosti. Potom poklepejte na obrazovku.

  Pokud jste vybrali možnost Konkrétní lidé v mé organizaci, kteří mají oprávnění k zobrazení a úpravám, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte: „Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu.“ Poklepejte na obrazovku a pomocí zobrazené klávesnice zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat jako spoluautora. Pokud chcete procházet seznam odpovídajících lidí, potáhněte prstem doprava. Až se ozve jméno, které chcete použít, poklepejte na obrazovku. Postup zopakujte u všech spoluautorů.

  Poznámky: 

  • Tato možnost zatím není k dispozici pro prostředí GCC, GCC High a DoD.

  • Pro jeden formulář můžete určit až 100 spoluautorů z řad skupin i jednotlivců. Skupina (bez ohledu na to, kolik má členů) se počítá jako jeden spoluautor.

 6. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kopírovat, a poklepejte na obrazovku. Odkaz pro spolupráci se zkopíroval do schránky.

 7. Vložte odkaz na místo, kde se k němu spoluautoři dostanou, například do kanálu Microsoft Teams nebo e-mailu, a sdílejte ho.

Zrušení sdílení formuláře nebo kvízu

Pokud chcete spolupráci na formuláři nebo kvízu zrušit, můžete odebrat odkaz pro spolupráci. Když se jeho prostřednictvím někdo pokusí dostat k souboru, odkaz nebude fungovat. Pro formulář nebo kvíz můžete kdykoliv vytvořit a odeslat jiný jedinečný odkaz.

 1. Pokud chcete přestat sdílet formulář nebo kvíz, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, který chcete přestat sdílet.

 3. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Zobrazí se výzva, abyste potvrdili odstranění odkazu. Potvrdíte ho tak, že opakovaně potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit odkaz. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Microsoft Forms vám spolu s integrovanou čtečkou obrazovky TalkBack v Androidu pomůže sdílet a spoluvytvářet s ostatními formuláře a kvízy v prohlížeči Chrome.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Funkce Sdílet pro spolupráci je dostupná jen pro zákazníky s plánem Office 365 Education a Microsoft 365 Apps pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Sdílení formuláře nebo kvízu

Vytvořte odkaz, který umožní ostatním zobrazit a upravit formulář nebo kvíz, na kterém jste začali pracovat. Budou moct také zobrazit, upravit a odstranit odpovědi.

Všichni spoluautoři můžou formulář nebo kvíz sdílet s dalšími uživateli, ale nemůžou upravit úroveň oprávnění ke spolupráci. Jako vlastník formuláře jste jediným uživatelem, který může vybrat jiné nastavení oprávnění. Pokud jste například nastavili oprávnění na možnost Lidé v mé organizaci, kteří mají oprávnění k zobrazení a úpravám, vaši spoluautoři nebudou moct tuto úroveň oprávnění změnit na jinou.

Podrobné informace o scénářích oprávnění najdete v části „Scénáře sdílení oprávnění“ v tématu Sdílení formuláře pro spolupráci.

 1. Pokud chcete sdílet formulář nebo kvíz, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, který chcete sdílet pro spolupráci.

 3. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Získat odkaz pro zobrazení a úpravy“. Pak poklepejte na obrazovku.

 5. Když chcete určit, kdo může spoluvytvářet formulář nebo kvíz, opakovaně potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve požadovaná možnost. Pak poklepejte na obrazovku.

  Pokud jste vybrali možnost Konkrétní lidé v mé organizaci, kteří mají oprávnění k zobrazení a úpravám, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte: „Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu.“ Poklepejte na obrazovku a pomocí zobrazené klávesnice zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat jako spoluautora. Pokud chcete procházet seznam odpovídajících lidí, potáhněte prstem doprava. Až se ozve jméno, které chcete použít, poklepejte na obrazovku. Postup zopakujte u všech spoluautorů.

  Poznámky: 

  • Tato možnost zatím není k dispozici pro prostředí GCC, GCC High a DoD.

  • Pro jeden formulář můžete určit až 100 spoluautorů z řad skupin i jednotlivců. Skupina (bez ohledu na to, kolik má členů) se počítá jako jeden spoluautor.

 6. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kopírovat, a poklepejte na obrazovku. Odkaz pro spolupráci se zkopíroval do schránky.

 7. Vložte odkaz na místo, kde se k němu spoluautoři dostanou, například do kanálu Microsoft Teams nebo e-mailu, a sdílejte ho.

Zrušení sdílení formuláře nebo kvízu

Pokud chcete spolupráci na formuláři nebo kvízu zrušit, můžete odebrat odkaz pro spolupráci. Když se jeho prostřednictvím někdo pokusí dostat k souboru, odkaz nebude fungovat. Pro formulář nebo kvíz můžete kdykoliv vytvořit a odeslat jiný jedinečný odkaz.

 1. Pokud chcete přestat sdílet formulář nebo kvíz, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Otevřete formulář nebo kvíz, který chcete přestat sdílet.

 3. Opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Zobrazí se výzva, abyste potvrdili odstranění odkazu. Potvrdíte ho tak, že opakovaně potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit odkaz. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×