Související témata
×
Vzorce a funkce
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Vzorce a funkce

MATCH

Tip: Zkuste použít novou funkci XMATCH , vylepšenou verzi funkce POZVYHLEDAT, která funguje v libovolném směru a ve výchozím nastavení vrací přesné shody, takže je jednodušší a pohodlnější než její předchůdce.

Funkce POZVYHLEDAT vyhledá zadanou položku v Oblasti buněk a vrátí relativní pozici této položky v oblasti. Pokud například oblast A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 25 a 38, vrátí vzorec =POZVYHLEDAT(25;A1:A3;0) číslo 2, protože hodnota 25 je druhou položkou v této oblasti.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Tip: Funkce POZVYHLEDAT se používá místo funkce VYHLEDAT v případě, kdy potřebujete zjistit pozici položky v oblasti, nikoli samotnou položku. Funkci POZVYHLEDAT je možné využít například k poskytnutí hodnoty argumentu řádek pro funkci INDEX.

Syntaxe

POZVYHLEDAT(co; prohledat; [shoda])

Syntaxe funkce POZVYHLEDAT obsahuje následující argumenty:

 • co    Povinný argument. Hodnota, kterou chcete najít v oblasti prohledat. Je to podobné, jako když hledáte v telefonním seznamu číslo určitého člověka. Hledáte přitom jeho jméno, ale hodnota, kterou potřebujete, je telefonní číslo.

  Argumentem co může být hodnota (číslo, text nebo logická hodnota) nebo odkaz na buňku s číslem, textem nebo logickou hodnotou.

 • Prohledat:    Povinný argument. Jde o oblast buněk, která bude prohledána.

 • Shoda:    Nepovinný argument. Může mít hodnotu -1, 0 nebo 1. Argument shoda určuje, jakým způsobem má Excel porovnávat hledanou hodnotu co s hodnotami v prohledávané oblasti prohledat. Výchozí hodnota tohoto argumentu je 1.

  Způsoby, jakými tato funkce hledá hodnoty v závislosti na nastavení argumentu shoda, jsou popsány v následující tabulce.

Shoda

Chování

1 nebo neuveden

Funkce POZVYHLEDAT najde největší hodnotu, která je menší nebo rovna hledané hodnotě co. Hodnoty v oblasti prohledat musí být přitom seřazeny vzestupně, například takto: ...-2; -1; 0; 1; 2; ...; A–Z; NEPRAVDA; PRAVDA.

0

Funkce POZVYHLEDAT najde první hodnotu, která se přesně shoduje s hledanou hodnotou co. Hodnoty v oblasti prohledat přitom nemusí být nijak seřazeny.

-1

Funkce POZVYHLEDAT najde nejmenší hodnotu, která je větší nebo rovna hledané hodnotě co. Hodnoty v oblasti prohledat musí být přitom seřazeny sestupně, například takto: PRAVDA; NEPRAVDA; Z–A; ...2; 1; 0; -1; -2;..., a podobně.

 • POZVYHLEDAT vrátí pozici nalezené hodnoty v oblasti prohledat, ne samotnou hodnotu. Například POZVYHLEDAT("b";{"a","b","c"};0) vrátí hodnotu 2, což je relativní pozice „b“ v matici {"a","b","c"}.

 • Funkce POZVYHLEDAT při porovnávání textových hodnot nerozlišuje malá a velká písmena.

 • Nenajde-li funkce POZVYHLEDAT žádnou vyhovující hodnotu, vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud má argument shoda hodnotu 0 a argument co je textový řetězec, můžete v argumentu co použít zástupné znaky – otazník (?) a hvězdičku (*). Otazník zastupuje libovolný jeden znak a hvězdička zastupuje libovolný řetězec znaků. Chcete-li vyhledat skutečný znak otazníku nebo hvězdičky, zadejte před něj vlnovku (~).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Produkt

Počet

Banány

25

Pomeranče

38

Jablka

40

Hrušky

41

Vzorec

Popis

Výsledek

=POZVYHLEDAT(39;B2:B5;1)

Protože neexistuje přesná shoda, je vrácená pozice nejbližší nižší hodnoty (38) v oblasti B2:B5.

2

=POZVYHLEDAT(41;B2:B5;0)

Pozice hodnoty 41 v oblasti B2:B5.

4

=POZVYHLEDAT(40;B2:B5;-1)

Vrátí chybu, protože hodnoty v oblasti B2:B5 nejsou seřazené sestupně.

#NENÍ_K_DISPOZICI

Funkce SVYHLEDAT

Funkce INDEX

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×