Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Tisk excelového sešitu pomocí čtečky obrazovky

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu nebo si přečtěte článek Opravy a řešení pro poslední problémy v Office.

Pomocí Excel s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete tisknout listy, sešity a vybrané buňky. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Seznámíte se také s klávesovými zkratkami, které vám můžou pomoct rychle vytisknout požadovaným způsobem.

Ozdobná ikona Potřebujete pokyny, jak tisknout z Excel, ale ne pomocí čtečky obrazovky? Viz Tisk listu nebo sešitu.

Poznámky: 

Tisk listu, sešitu nebo buněk

Svou práci můžete rychle vytisknout pomocí výchozího nastavení tisku nebo změnit nastavení tak, aby lépe vyhovovala vašim potřebám.

Tisk s výchozím nastavením tisku 

 1. V listu nebo sešitu vyberte, co chcete vytisknout, a stiskněte Ctrl+P nebo Ctrl+F2.

 2. Otevře se nabídka Tisk s fokusem na tlačítku Tisk . Pokud chcete vytisknout práci pomocí výchozího nastavení tisku, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytisknout jednu kopii, stiskněte Enter nebo Alt+P, P.

  • Pokud chcete vytisknout více kopií, stiskněte Alt+P, N. Fokus se přesune do pole se seznamem Kopie . Pokud chcete vybrat požadovaný počet kopií, použijte klávesu Šipka nahoru nebo zadejte číslo. Tisk pak vytisknete stisknutím kláves Alt+P, P.

  • Pokud chcete tisknout na jiné tiskárně, stiskněte Alt+P, I. Otevře se nabídka Tiskárna . Pomocí kláves se šipkami vyberte nebo přidejte novou tiskárnu nebo fax, kam chcete tabulku odeslat. Excel automaticky umístí fokus na název výchozí tiskárny v Windows. Tisk pak vytisknete stisknutím kláves Alt+P, P.

Změna nastavení tisku

 1. Otevřete nabídku Tisk podle pokynů v tématu Tisk s výchozím nastavením tisku.

 2. Pokud chcete procházet a měnit nastavení tisku, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název nastavení, které chcete změnit, pomocí klávesy Šipka dolů rozbalte seznamy, pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů procházejte seznamy a nabídky a pak je vyberte stisknutím klávesy Enter.

  • Pomocí klávesové zkratky můžete rychle získat přístup k požadovanému nastavení. Pak pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů procházejte seznamem nebo nabídkou možností a stisknutím klávesy Enter ji vyberte. Nastavení tisku a jejich klávesové zkratky jsou následující:

   Změna tohoto nastavení tisku

   Stiskněte

   Vytisknout: Slouží k výběru mezi tiskem jenom aktivních (vybraných) listů v sešitu (výchozí), celého sešitu, výběru aktuální buňky na aktuálním listu nebo aktuálně vybrané tabulky v aktuálním listu.

   Alt+R, M

   Stránky: Slouží k omezení toho, co se vytiskne, jenom na rozsah stránek, které zadáte do polí, nebo které vyberete pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

   Alt+P, H pro první stránku v rozsahu

   Alt+P, J pro poslední stránku v rozsahu

   Oboustranný tisk: Slouží k výběru, jestli se má tisknout na jedné nebo obou stranách papíru.

   Alt+R, B

   Kolace: Slouží k výběru, jestli se mají kompletovat kopie. 

   Alt+R, V

   Orientace: Slouží k výběru orientace stránky Na výšku nebo Na šířku.

   Alt+R, O

   Velikost stránky: Slouží ke změně výběru velikosti papíru.

   Alt+R, L

   Okraje: Pomocí kláves se šipkami vyberte předdefinované okraje nebo stisknutím klávesy A aktivujte možnost Vlastní okraje pro přizpůsobení okrajů.

   Alt+R, J

   Přizpůsobit velikosti: Slouží k výběru, jestli se má stránka vytisknout ve skutečné velikosti, nebo jestli se má zmenšit tak, aby se vešel na jednu stránku.

   Alt+R, I

 3. Pokud chcete tisknout s použitím upraveného nastavení, stiskněte alt+P, P nebo opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Excel pro Mac klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v macOS můžete tisknout listy, sešity a vybrané buňky.

Ozdobná ikona Potřebujete pokyny, jak tisknout z Excel, ale ne pomocí čtečky obrazovky? Viz Tisk listu nebo sešitu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Tisk sešitu

Ve výchozím nastavení je Excel pro Mac nastavena tak, aby tiskla všechny aktivní listy. Rozsah tisku ale můžete snadno upravit tak, aby tiskl celý sešit.

 1. V sešitu Excel otevřete stisknutím command+P dialogové okno Tisk . Fokus je v nabídce Tiskárna .

  Tip: Dialogové okno Tisk automaticky nezobrazuje všechna dostupná nastavení tisku. Pokud chcete zpřístupnit skryté možnosti tisku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazit podrobnosti, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 2. Pokud chcete vybrat tiskárnu, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované tiskárny, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Pokud chcete nastavit počet kopií, které se mají vytisknout, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuální počet kopií, a pak "Obsah je vybraný, kopie, výběr textu". Zadejte požadovaný počet kopií, které chcete vytisknout.

 4. Pokud chcete změnit rozsah tisku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o místní tlačítko Aktivní listy. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou oblast, například Celý sešit, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 5. Teď můžete vybrat a změnit nastavení tisku tak, aby lépe vyhovovalo vašim potřebám. Informace o tom, jak změnit nastavení tisku, najdete v tématu Změna nastavení tisku.

 6. Pokud jste s nastavením tisku spokojení nebo pokud chcete sešit vytisknout pomocí výchozího nastavení, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vytisknout výchozí, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Změna nastavení tisku

 1. Stisknutím kombinace kláves Command+P otevřete dialogové okno Tisk .

  Tip: Dialogové okno Tisk automaticky nezobrazuje všechna dostupná nastavení tisku. Pokud chcete zpřístupnit skryté možnosti tisku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazit podrobnosti, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 2. Pokud chcete změnit a vybrat možnosti tisku, proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytisknout jeden list v sešitu místo celého sešitu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o místní tlačítko Celý sešit, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete vytisknout určité stránky nebo rozsah stránek, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na vybraném obsahu, ze stránky upravit text, a zadejte číslo první stránky, kterou chcete vytisknout. Pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na vybraném obsahu, pokud chcete upravit text, a zadejte poslední stránku, která se má vytisknout.

  • Pokud chcete tisknout na obě strany papíru, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte , že jste na možnosti Rozložení, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém zaškrtávacím políčku oboustranně, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete přizpůsobit velikost listu papíru, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém zaškrtávacím políčku Přizpůsobit velikost, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete změnit formát papíru, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuální formát papíru a pak "Formát papíru", opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

  • Pokud tisknete několik kopií sešitu, můžete stránky sbalit tak, aby se před tiskem další sady vytiskla jedna úplná sada. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém zaškrtávacím políčku Pro řazení stránek, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete změnit orientaci stránky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výšku nebo na šířku, opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

  • Pokud chcete změnit okraje stránky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte možnost aktuálního okraje, například "Normální okraje", stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

   • Pokud jste vybrali Možnost Spravovat vlastní okraje, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Okraje, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Stisknutím klávesy Tab procházejte možnosti okrajů a zadejte hodnoty okrajů. Až budete hotovi, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte,že jste na možnosti Hotovo, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete sešit vytisknout do PDF, to znamená, že ho chcete uložit jako soubor PDF, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky PDF, opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte "Uložit jako PDF", a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Tisk vybraných buněk

 1. Na listu vyberte buňky, které chcete tisknout. Pokud chcete vybrat více sousedních buněk, stiskněte a podržte klávesu Shift a pak pomocí kláves se šipkami vyberte buňky, které chcete vytisknout.

 2. Stisknutím kombinace kláves Command+P otevřete dialogové okno Tisknout.

 3. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuálně vybranou oblast tisku, například "Aktivní listy" nebo "Celý sešit". Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru, dokud neuslyšíte" "Výběr", a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Pokud chcete tisknout, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Tisk bez mřížky nebo nadpisů

 1. Při úpravách sešitu stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Rozložení stránky, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro nastavení stránky, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě List, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:

  • Pokud nechcete, aby se list tiskl se mřížkou, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Mřížka, a pak zaškrtnutí políčka zrušte stisknutím mezerníku.

  • Pokud nechcete, aby se list tiskl se záhlavími, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Záhlaví řádků a sloupců, a pak zaškrtnutí políčka zrušte stisknutím mezerníku.

 5. Až budete hotovi, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. 

Viz také

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k hledání a nahrazování dat v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Excel pro iOS s integrovanou čtečkou obrazovky VoiceOver v iOSu vytiskněte sešit Excel z iPhonu na tiskárnu s podporou AirPrintu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. Ujistěte se, že váš iPhone a tiskárna s podporou AirPrintu jsou připojené ke stejné bezdrátové síti.

 2. Při úpravách sešitu klepněte čtyřmi prsty do horní části obrazovky, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku AirPrint.

 4. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Možnosti rozložení. Tady můžete vybrat a změnit možnosti tisku, jako je velikost a orientace papíru. Informace o tom, jak změnit nastavení, najdete v tématu Změna nastavení tisku.

 5. Pokud jste s nastavením spokojení nebo pokud chcete tisknout pomocí výchozího nastavení, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Další, a poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete vybrat tiskárnu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tiskárnu a název aktuální tiskárny nebo "Není vybrána žádná tiskárna". Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadované tiskárny, a pak poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete vybrat počet kopií, které se mají vytisknout, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o snížení nebo přírůstek, a potom poklepejte na obrazovku.

 8. Pokud jste v nabídce Možnosti rozložení vybrali možnost Bez měřítka, vytisknou se všechny stránky. Pokud chcete rozsah tisku změnit ručně, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Rozsah, a potom poklepejte na obrazovku. Pak udělejte jednu nebo obě z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit první stránku, která se má vytisknout, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce výběru jedna, a potáhnutím prstem nahoru upravte hodnotu.

  • Pokud chcete změnit poslední stránku, která se má vytisknout, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte číslo poslední stránky, a potáhnutím prstem dolů upravte hodnotu.

 9. Tisk spustíte tak, že potáhnete prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Tisk, a potom poklepejte na obrazovku.

Změna nastavení tisku

V nabídce Možnosti rozložení můžete změnit možnosti tisku, například velikost a orientaci papíru.

Poznámka: Dostupná nastavení tisku se liší v závislosti na funkcích tiskárny a verzi zařízení s iOSem.

 1. Otevřete nabídku Možnosti rozložení podle pokynů v části Tisk sešitu.

 2. Pokud chcete změnit nastavení tisku, proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit orientaci tisku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou orientaci, "Na šířku" nebo "Na výšku", a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete změnit formát papíru, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Formát papíru, a pak poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovaný formát papíru, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete vybrat, co chcete vytisknout, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vytisknout aktivní list, Vytisknout celý sešit nebo Vytisknout výběr. Až budete na požadované možnosti, poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete definovat měřítko papíru, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Měřítko, a potom poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost měřítka, a potom ho vyberte poklepáním na obrazovku.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k přidání komentářů do excelového listu

Použití čtečky obrazovky k hledání a nahrazování dat v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Excel čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete vytisknout sešit Excel přímo z telefonu s Androidem.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. Ujistěte se, že váš telefon s Androidem a tiskárna jsou připojené ke stejné bezdrátové síti.

 2. Při úpravách sešitu táhněte prstem kolem pravého horního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Tisk, a poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Možnosti tisku . Tady můžete vybrat a změnit možnosti tisku, jako je velikost a orientace papíru. Informace o tom, jak změnit nastavení, najdete v tématu Změna nastavení tisku.

 4. Pokud jste s nastavením spokojeni nebo pokud chcete tisknout pomocí výchozího nastavení, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete vybrat tiskárnu, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tiskárnu a název aktuální tiskárny nebo "Není vybrána žádná tiskárna". Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadované tiskárny, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete zvolit počet kopií, které se mají vytisknout, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o souhrn kopií a aktuální počet kopií. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte aktuální počet kopií, a pak "Upravit pole pro kopie", a poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadované číslo. Pokud chcete zavřít klávesnici na obrazovce, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

 7. Pokud chcete sešit vytisknout, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Možná budete muset potahovat prstem doprava, dokud v aplikaci pro připojení k tiskárně neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, abyste mohli tisk dokončit.

Změna nastavení tisku

V nabídce Možnosti tisku můžete změnit možnosti tisku, například velikost a orientaci papíru. 

Poznámka: Dostupné nastavení tisku závisí na funkcích tiskárny a zařízení s Androidem.

 1. Otevřete nabídku Možnosti tisku podle pokynů v části Tisk sešitu.

 2. Pokud chcete změnit nastavení tisku, proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Pokud chcete nastavit rozsah tisku, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu Co se má tisknout, a pak na aktuálně vybrané oblasti. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadovaného rozsahu, a pak ho vyberte poklepáním na obrazovku.

  • Pokud chcete vybrat požadovanou možnost měřítka, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu Měřítko, za kterou následuje aktuálně vybraná možnost. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost měřítka, a potom poklepáním na obrazovku vyberte.

  • Pokud chcete nastavit formát papíru, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu Formát papíru a aktuálně vybranou velikost. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovaný formát papíru, a pak ho vyberte poklepáním na obrazovku.

  • Pokud chcete změnit orientaci stránky, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu Orientace, za kterou následuje aktuální orientace. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou orientaci, a pak ho vyberte poklepáním na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

K tisku Excel sešitu použijte Excel pro web s klávesnicí a čtečkou obrazovky. Testovali jsme ho s Programem Předčítání v Microsoft Edge a jaws a NVDA v Prohlížeči Chrome, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky a webovými prohlížeči, pokud se řídí běžnými standardy a technikami přístupnosti.

Ozdobná ikona Potřebujete pokyny, jak tisknout z Excel, ale ne pomocí čtečky obrazovky? Viz Tisk listu nebo sešitu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu Jak čtečky obrazovky fungují s Microsoft 365.

 • Pokud používáteExcel pro web s Předčítáním, vypněte režim procházení.

 • Při práci s aplikací Excel pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel pro web.

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. V sešitu Excel pro web otevřete stisknutím kláves Alt+klávesa s logem Windows, F, P, P stránku náhledu. Fokus se přesune na tlačítko Tisk v podokně Vzhled stránky .

 2. V podokně Vzhled stránky teď můžete zvolit požadované nastavení Excel pro web tisku, jak je podrobně popsáno v tématu Změna nastavení Excel pro web tisku. Až budete s nastavením spokojeni, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Tisk v prohlížeči.

 3. Zvolte požadovaná nastavení tisku, jak je podrobně popsáno v článku Změna nastavení tisku v prohlížeči. Až budete s nastavením tisku spokojení, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a stisknutím klávesy Enter sešit vytiskněte.

Změna nastaveníExcel pro web tisku

 1. V podokně Vzhled stránky v Excel pro web definujte nastavení tisku jedním nebo několika z následujících kroků:

  • Pokud chcete nastavit, co se má tisknout, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tisk, aktivní list. Nabídku rozbalíte tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+Šipka dolů, opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete nastavit orientaci stránky, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab nebo Tab, dokud neuslyšíte , že se jedná o orientaci a aktuálně vybranou možnost. Nabídku rozbalíte tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+Šipka dolů, opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou orientaci, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete nastavit formát papíru, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab nebo Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Formát papíru, za kterou následuje aktuálně vybraný formát papíru. Nabídku rozbalíte tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+Šipka dolů, opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovaný formát papíru, a pak stiskněte Enter.

  • Okraj stránky vyberete tak, že opakovaně stisknete kombinaci kláves Shift+Tab nebo Tab, dokud neuslyšíte, že jste na okraji stránky, za kterou následuje aktuálně vybraný okraj. Nabídku rozbalíte tak, že stisknete Alt+Šipka dolů, opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovaný okraj, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete nastavit měřítko stránky, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab nebo Tab, dokud neuslyšíte , že se jedná o měřítko a aktuální možnost měřítka. Nabídku rozbalíte tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+Šipka dolů, opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter.

Změna nastavení tisku v prohlížeči

Poznámka: Nastavení tisku zobrazené v dialogovém okně Tisk v prohlížeči závisí na podporovaných funkcích vybrané tiskárny. Podrobné informace najdete v uživatelské příručce tiskárny.

 1. V podokně Vzhled stránky vExcel pro web opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte Enter.

 2. Pokud chcete vybrat tiskárnu, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané tiskárny, stiskněte mezerník a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované tiskárny. K výběru použijte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete nastavit počet kopií, které chcete vytisknout, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy kopií, a pak zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

 4. Pokud chcete definovat stránky, které chcete vytisknout, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte , že se jedná o stránky a aktuální výběr. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů si můžete vybrat mezi dostupnými možnostmi. Pokud jste vybrali Možnost Vlastní, přesune se fokus do textového pole. Zadejte rozsah stránek, který chcete vytisknout, například 1, 2, 5 nebo 1–3.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k přidání komentářů do excelového listu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×