You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Použití čtečky obrazovky k hledání a nahrazování dat v Excelu

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Pomocí Excel klávesnice a čtečky obrazovky můžete najít a nahradit text a čísla. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Naučíte se používat znaky, včetně zástupných znaků, k hledání listů, řádků, sloupců nebo celých sešitů.

Ozdobná ikona Potřebujete pokyny, jak najít a nahradit text a čísla v Excel, ale nepou ít čtečku obrazovky? Viz Vyhledání nebo nahrazení textu a čísel na listu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vyhledání textu nebo čísel

 1. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+F otevřete dialogové okno Najít a nahradit. Fokus se přesune na textové pole Najít na kartě Najít.

 2. Do textového pole Najít zadejte text nebo čísla, která chcete najít. Máte několik možností:

  • Zadejte hledaný text nebo čísla.

  • Ve vyhledávacích kritériích použijte zástupný znak, například hvězdičku (*) nebo otazník (?):

   • Pomocí hvězdičky vyhledáte libovolný řetězec znaků. Například s *d najde "sad" a "started".

   • Pomocí otazníku vyhledáte jeden libovolný znak. Například s ?t najde "sat" a "set".

   Tip: Přestože jsou to zástupné znaky, můžete v datech listu najít hvězdičky, otazníky a vlnovky (~) tak, že je v textovém poli Najít před nimi zobrazíte vlnovkou. Pokud například chcete najít data obsahující otazník, jako kritéria vyhledávání zadejte ~?.

 3. Pokud chcete definovat další možnosti hledání, stiskněte Alt+T. Máte několik možností:

  • Pokud chcete vybrat, kde se má hledat text nebo čísla, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Uvnitř", za kterou následuje aktuálně vybraná možnost hledání ("List" nebo "Sešit"). Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů se přesuňte na požadovanou možnost a stisknutím klávesy Enter ji vyberte.

  • Pokud chcete vybrat, jestli chcete hledat podle řádků nebo sloupců, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Hledat", za kterou následuje aktuálně vybraná možnost hledání ("Podle řádků" nebo "Podle sloupců"). Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů se přesuňte na požadovanou možnost a stisknutím klávesy Enter ji vyberte.

  • Pokud chcete vybrat, jestli chcete hledat v buňkových vzorcích, hodnotách nebo komentářích, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Hledat", za kterou následuje aktuálně vybraná možnost hledání ("Vzorce", "Hodnoty" nebo "Komentáře"). Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů se přesuňte na požadovanou možnost a stisknutím klávesy Enter ji vyberte.

  • Pokud chcete hledat data s rozlišování malých a malých písmen, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Shoda malých a malých písmen, a pak zaškrtnutí políčka zaškrtněte stisknutím mezerníku.

  • Pokud chcete hledat buňky, které obsahují jenom znaky, které jste do textového pole Najít napište, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Shoda s celým obsahem buňky", a pak zaškrtnutím políčka zaškrtněte mezerník.

  • Pokud chcete hledat text nebo čísla, která mají také určité formátování, otevřete stisknutím kombinace kláves Alt+M dialogové okno Najít formát. Pomocí kláves Šipka vlevo a Šipka vpravo se přesuňte na příslušnou kartu (Číslo, Zarovnání, Písmo, Ohraničenínebo Výplň) a stiskněte mezerník. Potom vyberte formátování, které chcete do vyhledávání zahrnout. Když jste definovali požadované formátování, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "OK", a pak stiskněte Enter.

   Tip: Pokud chcete najít buňky, které odpovídají jenom určitému formátu, můžete v textovém poli Najít odstranit libovolný text nebo kritéria čísla a pak vybrat buňku, která toto formátování obsahuje. Stisknutím kombinace kláves Alt+M otevřete dialogové okno Najít formát, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Choose Format From Cell" (Zvolit formát z buňky) a stiskněte Enter. V listu vyberte pomocí kláves se šipkami buňku s formátováním, které chcete vyhledat. Pokud chcete přidat formátování vybrané buňky do kritérií vyhledávání v dialogovém okně Najít a nahradit, stiskněte Enter.

 4. Hledání spustíte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Najít další, a pak stiskněte Enter. Excel najde první odpovídající výskyt v oblasti hledání. Čtečka obrazovky přečte text v buňce a jeho umístění.

  Poznámka: Když jako součást kritérií hledání definujete formátování, uloží se v dialogovém okně Najít a nahradit. Pokud v listu znovu vyhledáte data a nemůžete najít znaky, o které víte, že tam jsou, budete možná muset vymazat kritéria formátování z předchozího hledání. V dialogovém okně Najít a nahradit opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Formát. Pokud tlačítko Formát není dostupné, stiskněte kombinaci kláves Alt+T a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Formát. Pokud chcete vymazat kritéria formátování, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte "Vymazat formát hledání", a pak stiskněte Enter.

 5. Pokud chcete najít další výskyt, stiskněte Enter.

 6. Pokud chcete hledání zrušit a dialogové okno zavřít, stiskněte Esc.

Vyhledání a nahrazení textu nebo čísel

 1. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+H otevřete dialogové okno Najít a nahradit. Fokus se přesune na textové pole Najít na kartě Nahradit.

 2. Do textového pole Najít zadejte text nebo čísla, která chcete najít, a nahraďte je něčím jiným. Máte několik možností:

  • Zadejte hledaný text nebo čísla.

  • Ve vyhledávacích kritériích použijte zástupný znak, například hvězdičku (*) nebo otazník (?):

   • Pomocí hvězdičky vyhledáte libovolný řetězec znaků. Například s *d najde "sad" a "started".

   • Pomocí otazníku vyhledáte jeden libovolný znak. Například s ?t najde "sat" a "set".

   Tip: Přestože jsou to zástupné znaky, můžete v datech listu najít hvězdičky, otazníky a vlnovky (~) tak, že je v textovém poli Najít před nimi zobrazíte vlnovkou. Pokud například chcete najít data obsahující otazník, jako kritéria vyhledávání zadejte ~?.

 3. Pokud chcete definovat další možnosti hledání, stiskněte Alt+T. Máte několik možností:

  • Pokud chcete vybrat, kde se má hledat text nebo čísla, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Uvnitř", za kterou následuje aktuálně vybraná možnost hledání ("List" nebo "Sešit"). Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů se přesuňte na požadovanou možnost a stisknutím klávesy Enter ji vyberte.

  • Pokud chcete vybrat, jestli chcete hledat podle řádků nebo sloupců, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Hledat", za kterou následuje aktuálně vybraná možnost hledání ("Podle řádků" nebo "Podle sloupců"). Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů se přesuňte na požadovanou možnost a stisknutím klávesy Enter ji vyberte.

  • Pokud chcete hledat data s rozlišování malých a malých písmen, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Shoda malých a malých písmen, a pak zaškrtnutí políčka zaškrtněte stisknutím mezerníku.

  • Pokud chcete hledat buňky, které obsahují jenom znaky, které jste do textového pole Najít napište, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Shoda s celým obsahem buňky", a pak zaškrtnutím políčka zaškrtněte mezerník.

 4. Pokud chcete definovat, čím se má nalezený text nebo čísla nahradit, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nahradit. Do textového pole Nahradit textem zadejte náhradní text nebo čísla.

 5. Hledání spustíte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Najít další, a pak stiskněte Enter. Excel najde první výskyt zadaného textu nebo čísla. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete každý výskyt nahradit jednotlivě, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nahradit. Stisknutím klávesy Enter nahraďte výskyt. Po nahrazení se fokus přesune na další výskyt.

  • Pokud chcete najít a nahradit všechny výskyty, stiskněte Opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte"Nahradit vše", a pak stiskněte Enter.

 6. Pokud chcete hledání zrušit a dialogové okno zavřít, stiskněte Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Excel pro Mac klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému macOS, můžete najít a nahradit text a čísla. K prohledávání listů, řádků, sloupců nebo celých sešitů můžete používat znaky včetně zástupných.

Ozdobná ikona Potřebujete pokyny, jak najít a nahradit text a čísla v Excel, ale nepou ít čtečku obrazovky? Viz Vyhledání nebo nahrazení textu a čísel na listu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Vyhledání textu nebo čísel

 1. Vyberte oblast buněk, kterou chcete prohledávat. Pokud chcete prohledat celý list, umístěte fokus do libovolné buňky.

 2. Stiskněte Command+F. Fokus se přesune na hledané textové pole na pásu karet. Uslyšíte: "Search Sheet, search text field, blank".

 3. Zadejte text nebo číslo, které chcete najít.

  Tip: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky, jako je otazník (?), hvězdička (*) a vlnovka (~). Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak, například s?t najde "sat" a "set". Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, například s*d najde slova "sad" a "started". Pomocí vlnovky (~) následované otazníkem (?), hvězdičkou (*) nebo vlnovkou (~) můžete najít otazníky, hvězdičky nebo vlnovky, například fy91~? najde "fy91 ?".

 4. Teď můžete zadat oblast, kterou chcete hledat. Pokyny najdete v tématu Hledání listu nebo celého sešitu, Hledání podle řádků nebo sloupců, Hledání jenom určitých typů informací, Hledání obsahu s rozlišování malých a malých písmen nebo Hledání přesných shod.

 5. Stiskněte klávesu Return. Excel pro Mac najde a zvýrazní první buňku v oblasti výběru, jejíž obsah odpovídá textu.

 6. Pokud chcete najít další instanci položky, kterou hledáte, stiskněte znovu Return.

Tip: Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy Esc.

Vyhledávání v listu nebo celém sešitě

 1. Ve vyhledávacím textovém poli stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se nabídka hledání.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hledat v listu nebo Hledat v sešitu, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Vyhledávání po řádcích nebo sloupcích

 1. Ve vyhledávacím textovém poli stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se nabídka hledání.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Rozšířené hledání, tři tečky, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialogové & Nahradit .

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na překryvném tlačítku Hledat. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na řádcích nebo sloupcích Podle, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít další, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Vyhledávání pouze konkrétních typů informací

 1. Ve vyhledávacím textovém poli stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se nabídka hledání.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Rozšířené hledání, tři tečky, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialogové & Nahradit .

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na překryvném tlačítku Hledat. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, například "Vzorce" nebo "Hodnoty", a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít další, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Hledání obsahu s rozlišením velkých a malých písmen

 1. Ve vyhledávacím textovém poli stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se nabídka hledání.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Rozšířené hledání, tři tečky, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialogové & Nahradit .

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políku Shoda s velká a malá písmena, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít další, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Hledání pouze přesných shod

 1. Ve vyhledávacím textovém poli stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se nabídka hledání.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Rozšířené hledání, tři tečky, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialogové & Nahradit .

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políku Najít jenom celé buňky, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít další, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Nahrazení textu nebo čísel

 1. Vyberte oblast buněk, kterou chcete prohledávat. Pokud chcete prohledat celý list, umístěte fokus do libovolné buňky.

 2. Stiskněte Command+F. Fokus se přesune na hledané textové pole na pásu karet. Uslyšíte: "Search Sheet, search text field, blank".

 3. Zadejte text nebo číslo, které chcete najít.

  Tip: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky, jako je otazník (?), hvězdička (*) a vlnovka (~). Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak, například s?t najde "sat" a "set". Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, například s*d najde slova "sad" a "started". Pomocí vlnovky (~) následované otazníkem (?), hvězdičkou (*) nebo vlnovkou (~) můžete najít otazníky, hvězdičky nebo vlnovky, například fy91~? najde "fy91 ?".

 4. Nabídku hledání otevřete stisknutím kláves Control+Option+mezerník.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nahradit, tři tečky, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialogové & Nahradit .

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Najít co", a pak zadejte hledaný výraz.

 7. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nahradit, a potom zadejte text nebo čísla, která chcete hledaný výraz nahradit. Pokud chcete hledaný výraz nahradit ničím, nic nezadáte.

 8. Teď můžete zadat oblast, kterou chcete vyhledat a nahradit. Pokyny najdete v tématu Hledání a nahrazení listu nebo celého sešitu, Hledání a nahrazování řádky nebo sloupci, Hledání a nahrazení rozlišování malých a malých písmen nebo Vyhledání a nahrazení pouze přesných shod.

 9. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete nahradit právě další nalezenou instanci, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahradit, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete nahradit všechny výskyty hledaného textu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahradit vše, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Hledání a nahrazení listu nebo celého sešitu

 1. V dialogovém okně & Nahradit stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na překryvném tlačítku Uvnitř.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte"List" nebo "Sešit", a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Hledání a nahrazování řádky nebo sloupci

 1. V dialogovém okně & Nahradit stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na překryvném tlačítku Hledat.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Podle řádků nebo Podle sloupců, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Hledání a nahrazení obsahu rozlišování malých a malých písmen

 1. V dialogovém okně Najít & Nahradit opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčce Shoda s velká a malá písmena, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Hledání a nahrazení pouze přesných shod

 1. V dialogovém okně Najít & Nahradit stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políku Najít jenom celé buňky, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k tisku excelového sešitu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Excel pro iOS čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete hledat a nahrazovat text nebo čísla v listu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Vyhledání textu nebo čísel

Pokud má list víc než několik řádků a sloupců, můžete vyhledat buňku, kterou chcete upravit, a rychle přesunout fokus na správnou buňku.

 1. V listu klepněte čtyřmi prsty poblíž horní části obrazovky. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vyhledávací panel a fokus se přesune do textového pole hledání. Pokud jste už něco hledali, VoiceOver přečte hledaný termín, který jste použili naposledy.

 2. Hledaný výraz můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Může to být text nebo čísla. Uslyšíte počet shod při psaní. Až skončíte s psaním, klepněte opakovaně na horní část obrazovky čtyřmi prsty, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti hledání.

 3. Pokud chcete přesunout fokus na buňku, která obsahuje shodu hledání na listu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "Další výsledek hledání" nebo "Předchozí výsledek hledání", a poklepejte na obrazovku. VoiceOver přečte obsah a souřadnice buňky. Pokud chcete přejít na další nebo předchozí výsledek hledání, poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete vymazat obsah vyhledávacího textového pole, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hledat a za ním počet shod a aktuální hledaný termín, a potom poklepejte na obrazovku. Posuňte jeden prst přes horní část obrazovky, dokud neuslyšíte"Vymazat text", a potom poklepejte na obrazovku. Pokud chcete zahájit nové hledání, opakujte kroky 2 a 3.

 5. Pokud chcete vyhledávací panel zavřít, vydrhněte obrazovku dvěma prsty (posouvat dva prsty tam a zpět třikrát rychle).

Nahrazení textu nebo čísel

 1. V listu klepněte čtyřmi prsty poblíž horní části obrazovky. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vyhledávací panel a fokus se přesune do pole vyhledávacího  textu.

 2. Potáhněte jednou prstem doleva. Uslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti hledání. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku Možnosti .

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte" "Najít a nahradit" nebo "Najít a nahradit vše", podle toho, co chcete udělat, a potom poklepejte na obrazovku. VoiceOver oznámí aktuálně aktivní možnost jako Vybraná.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a poklepáním na obrazovku nabídku Možnosti zavřete . Fokus se vrátí do pole vyhledávacího  textu.

 5. Hledaný výraz můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Může to být text nebo čísla. Uslyšíte počet shod při psaní.

 6. Opakovaně klepněte na horní část obrazovky čtyřmi prsty, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti hledání. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nahradit, textové pole nebo Nahradit vše, v závislosti na možnosti vybrané v kroku 3, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text nebo čísla, která chcete hledaný termín nahradit.

 8. V závislosti na možnosti vybrané v kroku 3 proveďte jednu z následujících akcí: 

  • Pokud chcete nahradit jenom aktuálně vybranou shodu novým textem nebo čísly, klepněte v horní části obrazovky čtyřmi prsty opakovaně, dokud neuslyšíte " Možnosti hledání "Možnosti hledání", potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte "Další výsledek hledání" nebo "Předchozí výsledek hledání", a poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahradit, a poklepejte na obrazovku. Pokud chcete přejít na další nebo předchozí odpovídající položku a nahradit ji, poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete nahradit všechny shody novým textem nebo čísly, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahradit vše, a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k tisku excelového sešitu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Excel pro Android čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete hledat a nahrazovat text nebo čísla v listu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Vyhledání textu nebo čísel

Pokud má list víc než několik řádků a sloupců, můžete vyhledat buňku, kterou chcete upravit, a rychle přesunout fokus na správnou buňku.

 1. V listu posoute prst kolem horní části obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vyhledávací panel a fokus se přesune do textového pole Najít. Pokud jste už něco hledali, TalkBack přečte hledaný termín, který jste použili naposledy.

 2. Hledaný výraz můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Může to být text nebo čísla. Při psaní uslyšíte počet odpovídajících buněk. Až skončíte s psaním, zavřete klávesnici na obrazovce potáhnutím prstem dolů a pak doleva.

 3. Pokud chcete přesunout fokus na buňku, která obsahuje shodu hledání na listu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít další nebo Najít předchozí, a poklepejte na obrazovku. TalkBack přečte obsah a souřadnice buňky. Pokud chcete přejít na další nebo předchozí odpovídající položku, poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete vymazat obsah textového pole Najít, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vymazat, a poklepejte na obrazovku. Pokud chcete zahájit nové hledání, opakujte kroky 2 a 3.

 5. Pokud chcete panel hledání zavřít, když je klávesnice na obrazovce zavřená, posouvat prstem po horní části obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít, a potom poklepejte na obrazovku.

Nahrazení textu nebo čísel

 1. V listu posoute prst kolem horní části obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se vyhledávací panel a fokus se přesune do textového pole Najít.

 2. Potáhněte jednou prstem doleva. Uslyšíte, že jste na tlačítku Najít nastavení. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku Najít Nastavení.

 3. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Najít a nahradit vše, nebo "Nezaškrtnuté, najít a nahradit, přepínač", v závislosti na tom, co chcete udělat, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a poklepáním na obrazovku zavřete nabídku Najít Nastavení. Fokus přesune textové pole Najít.

 5. Hledaný výraz můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Může to být text nebo čísla. Uslyšíte počet shod při psaní. Až skončíte s psaním, zavřete klávesnici na obrazovce potáhnutím prstem dolů a pak doleva.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poli Pro nahrazení, tři tečky, a poklepejte na obrazovku.

 7. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text nebo čísla, která chcete hledaný termín nahradit. Až skončíte s psaním, zavřete klávesnici na obrazovce potáhnutím prstem dolů a pak doleva.

 8. V závislosti na možnosti vybrané v kroku 3 proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete nahradit jenom aktuálně vybranou shodu novým textem nebo čísly, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Najít další nebo Najít předchozí, a poklepejte na obrazovku. Pak potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahradit, a poklepejte na obrazovku. Pokud chcete přejít na další odpovídající položku a nahradit ji, poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete nahradit všechny shody novým textem nebo čísly, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nahradit vše, a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k přidání komentářů do excelového listu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Excel pro web klávesnice a čtečky obrazovky můžete hledat a nahrazovat text a čísla. V aplikaci Microsoft Edge jsme ji otestovali pomocí předčítání, čteček JAWS a NVDA, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky a webovými prohlížeči, pokud dodržují běžné standardy a techniky přístupnosti. Dozvíte se také, jak používat zástupné znaky a možnosti hledání ve vyhledávání.

Ozdobná ikona Potřebujete pokyny, jak najít a nahradit text a čísla v Excel, ale nepou ít čtečku obrazovky? Viz Vyhledání nebo nahrazení textu a čísel na listu.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Microsoft 365 pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při práci s aplikací Excel pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel pro web.

V tomto tématu

Vyhledání textu nebo čísel

 1. Vyberte oblast buněk, kterou chcete prohledávat. Pokud chcete hledat v celém listu, vyberte libovolnou buňku.

 2. V programu Předčítání nebo NVDA otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+F dialogové okno Najít. Fokus se přesune do textového pole Najít. U čtecí kláves JAWS musíte místo toho stisknout kombinaci kláves Ctrl+H, aby se otevřela dialogové okno Najít a nahradit.

 3. Zadejte text nebo čísla, která chcete najít. Můžete taky použít následující možnosti:

  • Pomocí zástupného znaku hvězdička můžete najít libovolný řetězec znaků. Například zadáním řetězce m*t vyhledáte slova „mít“ i „měnit“.

  • Pomocí zástupné znaky otazník můžete najít libovolný jeden znak. Například zadáním řetězce m?t vyhledáte slova „mít“ i „mýt“.

  Tip: Přestože jsou to zástupné znaky, můžete v datech listu najít hvězdičky, otazníky a vlnovky (~) tak, že je v textovém poli Najít před nimi zobrazíte vlnovkou. Pokud například chcete najít data obsahující otazník, jako kritéria vyhledávání zadejte ~?.

  Poznámka: Hledání dvojitých mezer není v aplikaci Excel pro web.

 4. Pokud chcete hledání zaměřit různými možnostmi, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odeslat, možnosti hledání. Stisknutím mezerníku rozbalte seznam možností hledání. Dostupné možnosti jsou popsané v následujících krocích.

 5. Pokud chcete hledat text nebo čísla v listu nebo v celém sešitu, stiskněte jednou klávesu Tab a dostanete se do pole se seznamem Uvnitř. Uslyšíte aktuálně vybranou možnost hledání ("Výběr", "List" nebo "Sešit"). Stiskněte mezerník, pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů vyhledejte požadovanou možnost a stisknutím klávesy Enter ji vyberte.

 6. Pokud chcete změnit směr hledání, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedosáhnete pole se seznamem Směr. Uslyšíte aktuálně vybraný směr hledání ("Nahoru" nebo "Dolů"). Stiskněte mezerník, pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů vyhledejte požadovanou možnost a stisknutím klávesy Enter ji vyberte.

 7. Pokud chcete hledat data s rozlišování malých a malých písmen, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políku Shoda malých a malých písmen, a stisknutím mezerníku ji vyberte.

 8. Pokud chcete hledat buňky, které obsahují jenom znaky, které jste zadéli do textového pole Najít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políku Shoda celého obsahu buněk, a stisknutím mezerníku ho vyberte.

  Tip: Pokud chcete hledat text nebo čísla, která mají také specifické formátování, musíte použít Excel desktopovou aplikaci. Pokud chcete sešit otevřít v desktopové aplikaci s Předčítáním nebo NVDA, stiskněte Alt, Z, M a pak stiskněte O. U čtecí klávesy JAWS stiskněte Alt+Windows klávesy s logem, Z, M a pak stiskněte O. Informace o hledání určitého formátu v desktopové aplikaci Excel najdete v tématu Použití čtečky obrazovky k vyhledání a nahrazení dat v Excel.

 9. Pokud chcete zahájit hledání, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Najít další, a pak stiskněte mezerník. Excel najde první odpovídající výskyt v oblasti hledání. Čtečka obrazovky přečte text nebo čísla v buňce a její umístění.

 10. Pokud chcete najít další výskyt, stiskněte klávesu Tab a stiskněte Shift+Tab. Uslyšíte: "Najít další". Stiskněte mezerník. Pokud chcete hledání zrušit nebo zavřít dialogové okno, stiskněte Esc.

Vyhledání a nahrazení textu nebo čísel

Pokud chcete najít a nahradit text nebo čísla v Excel pro web, ujistěte se, že jste v režimu úprav . Pokud to chcete zkontrolovat pomocí Předčítání nebo NVDA, stiskněte Alt, Z, M. U čtecí klávesy JAWS stiskněte Alt+Windows klávesa s logem, Z, M. Pokud uslyšíte "Úpravy", jste už v režimu úprav. Stisknutím klávesy Esc nabídku zavřete. Pokud uslyšíte "Prohlížení", stisknutím klávesy E přepnete do režimu úprav .

 1. Vyberte oblast buněk, kterou chcete prohledávat. Pokud chcete hledat v celém listu, vyberte libovolnou buňku.

 2. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+H otevřete dialogové okno Najít a nahradit. Fokus se přesune do textového pole Najít.

 3. Do textového pole Najít zadejte text nebo čísla, která chcete najít a nahradit.

 4. Stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na textové pole Nahradit textem. Zadejte náhradní text nebo čísla.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Najít další. Stisknutím mezerníku vyhledejte první výskyt zadaného textu nebo čísel. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete každý výskyt nahradit jednotlivě, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nahradit. Stisknutím mezerníku nahraďte první výskyt. Po nahrazení se fokus přesune na další výskyt.

  • Pokud chcete najít a nahradit všechny výskyty, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Nahradit vše", a pak stiskněte mezerník.

  Poznámka: Můžete taky použít všechny možnosti hledání popsané v části Hledání textu nebo čísel. Možnost Shoda celého obsahu buňky může být například užitečná, aby se zabránilo nahrazení něčeho, co jste nechtěli.

 6. Pokud chcete hledání zrušit nebo zavřít dialogové okno, stiskněte Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Co je nového v Microsoftu 365

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×