Obsah
×

Pokud si nejste jistí, který produkt Office máte, přečtěte si článek Jakou verzi Office používám? V opačném případě vyberte níže svou verzi Office.

Důležité    Doplňky nebo soubory MDE zkompilované v 32bitové verzi Office nemůžete spouštět v 64bitové verzi Office a naopak.

Vím, kterou chci verzi. Jak ji nainstaluji?

Automaticky se nainstaluje 64bitová verze Office, pokud explicitně nevyberete 32bitovou verzi před zahájením procesu instalace.

Pokud chcete nainstalovat 32bitovou nebo 64bitovou verzi Microsoft 365, Office 2021, nebo Office 2019, postupujte podle pokynů v tématu Instalace Office na PC.

Důležité informace: Pokud máte nainstalovanou 64bitovou verzi, ale místo toho chcete 32bitovou verzi, je nutné nejprve odinstalovat 64bitovou verzi před instalací 32bitové verze. Totéž platí pokud máte nainstalovanou 32bitovou verzi, ale chcete nainstalovat 64bitovou verzi. Viz téma "Nebylo možné nainstalovat (32bitovou nebo 64bitovou verzi) Office".

Pokud si pořád nejste jistí, která verze (32- nebo 64 bitová) je pro vás lepší, podívejte se do části uvedené níže.

Důvody pro zvolení 64bitové verze

Počítače se 64bitovými verzemi Windows obvykle mají víc prostředků, třeba výpočetního výkonu a paměti, než jejich 32bitoví předchůdci. 64bitové aplikace taky mají přístup k víc paměti než 32bitové aplikace (až 18,4 milionu petabajtů). Pokud vaše scénáře zahrnují velké soubory nebo práci s velkými sadami dat a na počítači běží 64bitová verze Windows, je 64bitová verze správnou volbou, když:

 • Pracujete s velkými sadami dat, jako jsou celopodnikové sešity Excel se složitými výpočty, nebo používáte mnoho kontingenčních tabulek, datová připojení k externím databázím a Power Pivot, 3D mapu, Power View nebo funkci Načíst a transformovat. V těchto případech může 64bitová verze Office pracovat rychleji. Podívejte se specifikace a omezení Excelu, specifikace a omezení datového modelu a využití paměti v 32bitových edicích Excelu.

 • Pracujete s mimořádně velkými obrázky, videi nebo animacemi v PowerPointu. Na zpracování takovýchto složitých snímků může být vhodnější 64bitová verze Office.

 • Pracujete se soubory většími než 2 GB v Projectu, zvláště když má projekt hodně dílčích projektů.

 • Vyvíjíte interní Office řešení, například doplňky nebo úpravy na úrovni dokumentů. Používání 64bitové verze Office vám umožní dodat 64bitovou i 32bitovou verzi řešení. Vývojáři interních řešení Office by měli mít přístup k 64bitové verzi Office 2016 kvůli testování a aktualizaci řešení.

 • Pracujete s datovým typem Velké číslo ve službě Access. Přestože je tento datový typ v 32bitové verzi Access podporován, můžete při spuštění kódu nebo výrazů, které používají nativní 32bitové knihovny VBA, získat neočekávané výsledky. Jazyk VBA v 64bitové verzi nabízí datový typ LongLong, který plně podporuje velká čísla. Další informace najdete v článku Použití datového typu Velké číslo.

Důvody pro zvolení 32bitové verze

Do následujících počítačových systémů lze nainstalovat jenom 32bitové verze Office. Zkontrolujte svoji verzi Windows.

 • 64bitový operační systém s procesorem pro platformu ARM

 • 32bitový operační systém s procesorem x86 (32bitová verze)

 • Méně než 4 GB paměti RAM

Tip: Pokud máte 64bitový operační systém s procesorem pro platformu x64, můžete si nainstalovat 32bitovou nebo 64bitovou verzi Office.

Odborníci v oblasti IT a zvláště vývojáři by se měli podívat také na následující situace, ve kterých je pro vás nebo vaši organizaci 32bitová verze Office pořád tou nejlepší volbou.

 • Máte 32bitové doplňky modelu COM, které nemají 64bitovou alternativu. V 64bitovém Windows můžete 32bitové doplňky modelu COM v 32bitové verzi Office dál používat. Můžete také zkusit kontaktovat dodavatele doplňku modelu COM a požádat o 64bitovou verzi.

 • Používáte 32bitové ovládací prvky, které nemají 64bitovou alternativu. Ve 32bitové verzi Office, jako je Microsoft, můžete dál spouštět 32bitové ovládací prvky, jako jsou běžné ovládací prvky Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) nebo všechny stávající 32bitové ovládací prvky třetích stran.

 • Váš kód jazyka VBA používá příkazy Declare. Většina kódu VBA se při používání 64bitové nebo 32bitové verze nemusí měnit, pokud nepoužíváte příkazy Declare k volání

 •  WindowsRozhraní API s využitím 32bitových datových typů, jako je dlouhé celé číslo, ukazatele pro a popisovače. Ve většině případů bude příkaz Declare kompatibilní s 32bitovou i 64bitovou verzí, když do něj přidáte PtrSafe a místo long použijete LongPtr. To ale nemusí být možné v ojedinělých případech, kdy neexistuje 64bitová verze rozhraní API pro příkaz Declare. Další informace o tom, jaké změny v kódu jazyka VBA jsou potřeba, aby fungoval v 64bitové verzi Office, najdete v Přehled 64bitové verze jazyka Visual Basic for Applications.

 • Máte 32bitové aplikace rozhraní MAPI pro Outlook. S rostoucím počtem zákazníků používajících 64bitové verze Outlook se doporučuje předělávat 32bitové aplikace rozhraní MAPI, doplňky nebo makra pro 64bitovou verzi Outlook, ale pokud je potřeba, můžete je dál používat jenom s 32bitovou verzí Outlook. Informace o přípravě aplikací Outlook pro 32bitové i 64bitové platformy najdete vVytváření aplikací MAPI na 32bitových a 64bitových platformách a Referenční informace k rozhraní MAPI aplikace Outlook.

 • Aktivujete 32bitový server OLE nebo objekt. Aplikaci 32bitového serveru OLE můžete dál používat s nainstalovanou 32bitovou verzí Office.

 • Používáte SharePoint Server 2010 a potřebujete zobrazení Upravit v datovém listu. Funkci zobrazení Upravit v datovém listu můžete v SharePoint Server 2010 dál používat s 32bitovým Office.

 • Potřebujete 32bitové databázové soubory Microsoft Access .mde, .ade a .accde. I když můžete 32bitové soubory .mde, .ade a .accde překompilovat tak, aby byly kompatibilní s 64bitovou verzí, můžete je také dál používat s 32bitovou verzí Accessu.

 • Potřebujete ve Wordu soubory starší verze editoru rovnic nebo WLL (knihovny doplňků Wordu). Starší editor rovnic Wordu můžete používat a soubory WLL spouštět dál ve 32bitovém Wordu.

 • Máte v powerpointové prezentaci starý vložený mediální soubor bez dostupného 64bitového kodeku.

Chcete začít s instalací?

Pokud chcete nainstalovat 32bitovou nebo 64bitovou verzi Microsoft 365, Office 2021, nebo Office 2019, postupujte podle pokynů v tématu Instalace Office na PC.

Vím, kterou chci verzi. Jak ji nainstaluji?

Automaticky se nainstaluje 32bitová verze Office, pokud explicitně nevyberete 64bitovou verzi před zahájením procesu instalace.

Obě verze Office 2016, 32bitovou i 64bitovou, můžete nainstalovat podle postupu v tématu s popisem instalace Microsoftu 365 nebo Office 2016 na počítač PC.

Důležité informace: Pokud jste už nainstalovali 32bitovou verzi, ale chcete namísto toho nainstalovat verzi 64bitovou (nebo naopak), je nutné tu verzi, kterou nechcete, odinstalovat a teprve potom nainstalovat požadovanou verzi. Podívejte se na informace k chybě, která oznamuje, že se nedala nainstalovat 64bitová nebo 32bitová verze Office.

Pokud si pořád nejste jistí, která verze (32- nebo 64 bitová) je pro vás lepší, podívejte se do části uvedené níže.

Důvody pro zvolení 64bitové verze

Počítače se 64bitovými verzemi Windows obvykle mají víc prostředků, třeba výpočetního výkonu a paměti, než jejich 32bitoví předchůdci. 64bitové aplikace taky mají přístup k víc paměti než 32bitové aplikace (až 18,4 milionu petabajtů). Pokud vaše scénáře zahrnují velké soubory nebo práci s velkými sadami dat a na počítači běží 64bitová verze Windows, je 64bitová verze správnou volbou, když:

 • Pracujete s velkými sadami dat, jako jsou celopodnikové sešity Excel se složitými výpočty, nebo používáte mnoho kontingenčních tabulek, datová připojení k externím databázím a Power Pivot, 3D mapu, Power View nebo funkci Načíst a transformovat. V těchto případech může 64bitová verze Office pracovat rychleji. Podívejte se specifikace a omezení Excelu, specifikace a omezení datového modelu a využití paměti v 32bitových edicích Excelu.

 • Pracujete s mimořádně velkými obrázky, videi nebo animacemi v PowerPointu. Na zpracování takovýchto složitých snímků může být vhodnější 64bitová verze Office.

 • Pracujete se soubory většími než 2 GB v Projectu, zvláště když má projekt hodně dílčích projektů.

 • Vyvíjíte interní Office řešení, například doplňky nebo úpravy na úrovni dokumentů. Používání 64bitové verze Office vám umožní dodat 64bitovou i 32bitovou verzi řešení. Vývojáři interních řešení Office by měli mít přístup k 64bitové verzi Office 2016 kvůli testování a aktualizaci řešení.

 • Pracujete s datovým typem Velké číslo v Accessu. Přestože je tento datový typ v 32bitové verzi Accessu podporován, můžete při spuštění kódu nebo výrazů, které používají nativní 32bitové knihovny VBA, získat neočekávané výsledky. Jazyk VBA v 64bitové verzi nabízí datový typ LongLong, který plně podporuje velká čísla. Další informace najdete v článku Použití datového typu Velké číslo.

Důvody pro zvolení 32bitové verze

Na 32bitový operační systém s procesorem x86 (32bitová verze) můžete nainstalovat jen 32bitovou verzi Office. Zkontrolujte svoji verzi Windows.

Tip: Pokud máte 64bitový operační systém s procesorem pro platformu x64, můžete si nainstalovat 32bitovou nebo 64bitovou verzi Office.

Odborníci v oblasti IT a zvláště vývojáři by se měli podívat také na následující situace, ve kterých je pro vás nebo vaši organizaci 32bitová verze Office pořád tou nejlepší volbou.

 • Máte 32bitové doplňky modelu COM, které nemají 64bitovou alternativu. V 64bitovém Windows můžete 32bitové doplňky modelu COM v 32bitové verzi Office dál používat. Můžete také zkusit kontaktovat dodavatele doplňku modelu COM a požádat o 64bitovou verzi.

 • Používáte 32bitové ovládací prvky, které nemají 64bitovou alternativu. Ve 32bitové verzi Office, jako je Microsoft Windows, můžete dál spouštět 32bitové ovládací prvky, jako jsou běžné ovládací prvky Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) nebo všechny stávající 32bitové ovládací prvky třetích stran.

 • Váš kód jazyka VBA používá příkazy Declare. Většina kódu VBA se při používání 64bitové nebo 32bitové verze nemusí měnit, pokud nepoužíváte příkazy Declare k volání rozhraní API systému Windows pomocí 32bitových datových typů jako long pro ukazatele a popisovače. Ve většině případů bude příkaz Declare kompatibilní s 32bitovou i 64bitovou verzí, když do něj přidáte PtrSafe a místo long použijete LongPtr. To ale nemusí být možné v ojedinělých případech, kdy neexistuje 64bitová verze rozhraní API pro příkaz Declare. Další informace o tom, jaké změny v kódu jazyka VBA jsou potřeba, aby fungoval v 64bitové verzi Office, najdete v Přehled 64bitové verze jazyka Visual Basic for Applications.

 • Máte 32bitové aplikace rozhraní MAPI pro Outlook. S rostoucím počtem zákazníků používajících 64bitové verze Outlook se doporučuje předělávat 32bitové aplikace rozhraní MAPI, doplňky nebo makra pro 64bitovou verzi Outlooku, ale pokud je potřeba, můžete je dál používat jenom s 32bitovou verzí Outlooku. Pokud chcete další informace o přípravě aplikací Outlooku pro 32bitové a 64bitové platformy, přečtěte si o vytváření aplikací rozhraní MAPI na 32bitových a 64bitových platformách a referenční informace k rozhraní MAPI Outlooku.

 • Aktivujete 32bitový server OLE nebo objekt. Aplikaci 32bitového serveru OLE můžete dál používat s nainstalovanou 32bitovou verzí Office.

 • Používáte SharePoint Server 2010 a potřebujete zobrazení Upravit v datovém listu. Funkci zobrazení Upravit v datovém listu můžete v SharePoint Serveru 2010 dál používat s 32bitovým Office.

 • Potřebujete 32bitové databázové soubory Microsoft Access .mde, .ade a .accde. I když můžete 32bitové soubory .mde, .ade a .accde překompilovat tak, aby byly kompatibilní s 64bitovou verzí, můžete je také dál používat s 32bitovou verzí Accessu.

 • Potřebujete soubory starší verze editoru rovnic nebo WLL (knihovny doplňků Word) ve službě Word. Starší editor rovnic Word můžete používat a soubory WLL spouštět dál ve 32bitové verzi služby Word.

 • V prezentaci PowerPoint máte starý vložený mediální soubor bez dostupného 64bitového kodeku.

Chcete začít s instalací?

Obě verze Office 2016, 32bitovou i 64bitovou, můžete nainstalovat podle postupu v Instalace Microsoftu 365 nebo 2016 na počítači.

K instalaci jsou dostupné dvě verze Office 2013 – 32bitová a 64bitová. Pro většinu uživatelů doporučujeme 32bitovou verzi Office, protože je kompatibilnější s většinou ostatních aplikací, zvláště s doplňky třetích stran. O 64bitové verzi uvažujte, hlavně jestli pracujete s velkými bloky informací nebo grafikou.

Vím, že chci 64bitovou verzi. Jak si ji můžu nainstalovat?

Informace o instalaci Office 2013 najdete v Instalace Office 2013.

Poznámka: Pokud jste už nainstalovali 32bitovou verzi, ale chcete místo toho nainstalovat verzi 64bitovou (nebo naopak), je nutné tu verzi, kterou nechcete, odinstalovat a teprve potom pokračovat v instalaci požadované verze. Podívejte se na informace k chybě, která při instalaci Office oznamuje, že se nedala nainstalovat 64bitová nebo 32bitová verze Office.

Pokud si pořád nejste jistí, která volba je pro vás lepší, podívejte se na níže uvedené části.

Důvody pro zvolení 64bitové verze

64bitová verze Office má určitá omezení. ale je to dobrá volba, pokud:

 • Pracujete s mimořádně velkými sadami dat, jako jsou podnikové sešity Excel se složitými výpočty, mnoha kontingenčními tabulkami, připojeními k externím databázím a s využitím Power Pivot, Power Map nebo Power View. V těchto případech může 64bitová verze Office pracovat rychleji.

 • Pracujete s mimořádně velkými obrázky, videi nebo animacemi v PowerPointu. Na zpracování takovýchto složitých snímků může být vhodnější 64bitová verze.

 • Pracujete s mimořádně velkými wordovými dokumenty. Na zpracování wordových dokumentů s velkými tabulkami, grafikou a dalšími objekty může být vhodnější 64bitová verze.

 • Pracujete se soubory většími než 2 gigabajty (GB) v Projectu 2013, zvláště když má projekt několik dílčích projektů.

 • Používáte 64bitovou verzi a chcete si ji zachovat. 32bitová a 64bitová verze Office nejsou kompatibilní, takže je nemůžete obě nainstalovat na jeden počítač.

 • Vyvíjíte interní řešení, například doplňky nebo úpravy na úrovni dokumentů.

 • Ve vaší organizaci se u aplikací Office vyžaduje vynucení Zabránění spuštění dat (DEP) hardwaru. Zabránění spuštění dat je sada hardwarových a softwarových technologií, které se v některých organizacích používají k vylepšení zabezpečení.

Pokud se vás žádná z těchto situací netýká, je pravděpodobně nejlepší volbou 32bitová verze.

Poznámka: 32bitová verze Office funguje dobře v 32bitové i 64bitové verzi Windows. Pokud instalujete 64bitovou verzi Office, je potřeba mít 64bitovou verzi Windows. Pokud Office neinstalujete na počítač s Windows, nemusíte se tím, jestli vybrat 32bitovou nebo 64bitovou verzi, zabývat. Pokud chcete zjistit, jakou verzi Office používáte, přečtěte si Jakou verzi Office používám?

Pokud se rozhodnete přejít z 32bitové verze Office na 64bitovou verzi Office, musíte nejdřív odinstalovat 32bitovou verzi. Pak budete moct nainstalovat verzi 64bitovou.

Důvody pro zvolení 32bitové verze

V některých případech může 64bitová verze Office pracovat rychleji, ale měli byste vědět o některých omezeních.

 • Na 32bitový operační systém s procesorem x86 (32bitová verze) můžete nainstalovat jen 32bitovou verzi Office. Zkontrolujte svoji verzi Windows.

 • Pokud máte 64bitový operační systém s procesorem pro platformu x64, můžete si nainstalovat 32bitovou nebo 64bitovou verzi Office.

Odborníci v oblasti IT a zvláště vývojáři by se měli podívat na následující situace a na odkazované články s přehledy. Pokud by na vás tato omezení měla nepříznivý dopad, bude lepší volbou 32bitová verze.

 • Řešení, která využívají knihovnu ovládacích prvků ActiveX. Ovládací prvky ComCtl nebudou fungovat. Vývojáři tento problém dokážou vyřešit různými způsoby a poskytnou vám 64bitové řešení.

 • Nebudou fungovat 32bitové ovládací prvky ActiveX a doplňky třetích stran. Dodavatelé by měli vytvořit 64bitové verze těchto ovládacích prvků.

 • Kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications) obsahující příkazy Declare nebude v 64bitové verzi Office fungovat bez aktualizace. Další informace o tom, jaké změny v kódu jazyka VBA jsou potřeba, aby fungoval v 64bitové verzi Office, najdete v Přehled 64bitové verze jazyka Visual Basic for Applications.

 • Zkompilované databáze Accessu, jako třeba soubory .MDE, .ADE a .ACCDE, nebudou fungovat, pokud nejsou speciálně napsané pro 64bitovou verzi Office.

 • Máte 32bitové aplikace rozhraní MAPI pro Outlook. S rostoucím počtem zákazníků používajících 64bitové verze Outlooku se doporučuje předělávat 32bitové aplikace rozhraní MAPI, doplňky nebo makra pro 64bitovou verzi Outlooku. Pokud chcete další informace o přípravě aplikací Outlooku pro 32bitové a 64bitové platformy, přečtěte si o vytváření aplikací rozhraní MAPI na 32bitových a 64bitových platformách a referenční informace k rozhraní MAPI Outlooku.

 • V SharePointu 2010 nebo starším nebude zobrazení datového listu k dispozici, protože toto zobrazení používá ovládací prvek ActiveX.

 • Microsoft Office Excel Viewer, databázový stroj Accessu 2013 a sada Compatibility Pack pro Office 2007 zabrání instalaci 64bitové verze Office 2013.

 • Starší Editor rovnic ve Wordu není v 64bitové verzi Office 2016 podporovaný, ale funkce editoru rovnic ve Wordu 2013 je podporovaná na všech platformách. Také knihovny doplňků Wordu (WLL) nejsou v 64bitové verzi Office 2013 podporované.

Pokud máte konkrétní doplňky, které používáte v 32bitové verzi Office, může se stát, že nebudou v 64bitové verzi Office fungovat, a to platí i naopak. Pokud si nejste jistí, zkontrolujte si před instalací nové verze aktuální verzi Office. Zvažte možnost vyzkoušet si doplněk s 64bitovou verzí Office nebo se zeptat vývojáře, jestli není k dispozici 64bitová verze příslušného doplňku.

Důležité informace: Pokud jste správce, který má na starosti nasazení Office, najdete další technické informace o 64bitových verzích na TechNetu v 64bitové edice Office 2013.

Chcete začít s instalací?

Postupujte podle pokynů v článku:

Důležité informace:  Office 2010 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Office 2010 byl první Office, pro který se začala nabízet 32bitová i 64bitová verze. Automaticky se instaluje 32bitová verze Office. Ale to, která verze pro vás bude ta správná, závisí na tom, jakým způsobem chcete Office používat. Pokud máte konkrétní doplňky, které používáte v 32bitové verzi Office, může se stát, že nebudou v 64bitové verzi Office fungovat, a to platí i naopak. Pokud si nejste jistí, zkontrolujte si před instalací nové verze aktuální verzi Office. Zvažte možnost vyzkoušet si doplněk s 64bitovou verzí Office nebo se zeptat dodavatele nebo vývojáře, jestli není k dispozici 64bitová verze příslušného doplňku.

Vím, že chci 64bitovou verzi. Jak si ji můžu nainstalovat?

Když chcete nainstalovat Office 2010, přečtěte si článek Instalace Office 2010.

Pokud si pořád nejste jistí, která volba je pro vás lepší, podívejte se na níže uvedené části.

Důvody pro zvolení 64bitové verze

Výhody používání 64bitové verze Office 2010 jsou uvedené níže. Existuje i několik omezení, například to, že dobře nefungují některé starší verze doplňků. Je to většinou způsobené tím, že se 32bitová verze instaluje automaticky (ve výchozím nastavení) – i v 64bitovém operačním systému Windows.

Pokud vaše pracovní scénáře zahrnují velmi velké soubory nebo práci s velkými sadami dat a na počítači běží 64bitová verze Windows, je 64bitová verze správnou volbou, zejména když:

 • Pracujete s velmi velkými sadami dat, jako jsou sešity OfficeExcel na podnikové úrovni se složitými výpočty, používáte mnoho kontingenčních tabulek, připojujete se k externím databázím a používáte funkce jako Power Pivot, 3D mapa, Power View nebo Načíst a transformovat. Vzhledem k tomu, že 64bitová verze Office neomezuje velikost souborů jako 32bitová verze Office (limit 2 gigabajty (GB)), může fungovat s velkými sadami dat lépe.

 • Pracujete s mimořádně velkými obrázky, videi nebo animacemi v OfficePowerPoint. Na zpracování takovýchto složitých snímků může být vhodnější 64bitová verze Office.

 • Pracujete se soubory většími než 2 gigabajty v OfficeProject, zvláště když má projekt hodně dílčích projektů.

 • Vyvíjíte interní řešení Office, jako jsou doplňky nebo přizpůsobení na úrovni dokumentu.

 • Ve vaší organizaci se u aplikací Office vyžaduje vynucení Zabránění spuštění dat (DEP) hardwaru. Zabránění spuštění dat je sada hardwarových a softwarových technologií, které se v některých organizacích používají k vylepšení zabezpečení. U 64bitových instalací bude Zabránění spuštění dat vždy vynucené, ale u 32bitových instalací se bude muset nakonfigurovat pomocí nastavení.

 • S rostoucím počtem zákazníků používajících 64bitové verze Outlooku se doporučuje předělávat 32bitové aplikace rozhraní MAPI (Messaging Application Programming Interface), doplňky nebo makra pro 64bitovou verzi Outlooku. Ale pokud je potřeba, můžete je dál používat jenom s 32bitovou verzí Outlooku.

Důvody pro zvolení 32bitové verze

Na 32bitový operační systém s procesorem x86 (32bitová verze) můžete nainstalovat jen 32bitovou verzi Office. Zkontrolujte svoji verzi Windows.

Pokud máte 64bitový operační systém s procesorem pro platformu x64, můžete si nainstalovat 32bitovou nebo 64bitovou verzi Office.

Tip: Nejenže podporuje 32bitové verze Office, 32bitová verze Windows je podporovaná taky na počítačích s 64bitovou verzí Windows. Uživatelé Office 2010 můžou dál používat stávající ovládací prvky Microsoft ActiveX, doplňky modelu COM (Component Object Model) a kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Ty jsou převážně 32bitové, protože u mnoha doplňků nejsou 64bitové verze k dispozici.

 • Pokud vaše organizace potřebuje dál používat rozšíření Office, jako třeba ovládací prvky ActiveX, doplňky třetích stran, interní řešení založená na předchozích verzích Office nebo 32bitové verze softwaru, které mají rozhraní přímo s Office, doporučujeme si na počítačích, na kterých jsou podporované 32bitové a 64bitové operační systémy Windows, nechat automaticky nainstalovaný 32bitový (x86) Office 2010.

 • Používáte 32bitové ovládací prvky, které nemají 64bitovou alternativu. Ve 32bitové verzi Office můžete dál spouštět 32bitové ovládací prvky, jako jsou běžné ovládací prvky Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx), nebo všechny stávající 32bitové ovládací prvky třetích stran.

 • Váš kód jazyka VBA používá příkazy Declare. Kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications) obsahující příkazy Declare nebude v 64bitové verzi Office fungovat bez aktualizace.

 • V SharePoint Serveru 2010 nebo starším nebude zobrazení datového listu k dispozici. Funkci zobrazení Upravit v datovém listu ale můžete v SharePoint Serveru 2010 dál používat s 32bitovým klientem Office.

 • Zkompilované databáze Accessu, jako třeba soubory .MDE a .ACCDE, nebudou fungovat, pokud nejsou speciálně napsané pro 64bitovou verzi Office.

 • Ve Wordu potřebujete starší Editor rovnic nebo soubory WLL (knihovny doplňků Wordu). Starší editor rovnic Wordu můžete dál používat (soubory WLL se už v 32bitové verzi nepoužívají a v Office 2010 nejsou podporované).

 • Neexistuje 64bitová verze kodeku (softwaru sloužícího ke komprimaci a dekomprimaci videosouboru nebo zvukového souboru) pro tři multimediální formáty QuickTime. Pokud tedy máte v powerpointové prezentaci vložený starý multimediální soubor, musíte použít 32bitovou verzi Office.

Chcete začít s instalací?

Postupujte podle pokynů v článku:

Viz také

Který operační systém Windows používám?

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×