Obsah
×
Buňky
Buňky

Vyhledání nebo nahrazení textu a čísel v listu

Pomocí funkcí Najít a Nahradit v Excelu můžete hledat v sešitu, třeba určité číselné nebo textové řetězce. Můžete buď najít hledané položky pro referenci, nebo ji můžete nahradit něčím jiným. Do hledaného výrazu můžete zahrnout zástupné znaky, jako jsou otazníky, vlnovky a hvězdičky nebo čísla. Vyhledávat můžete podle řádků a sloupců, v komentářích a hodnotách, v listech nebo celých sešitech.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Hledání

Pokud chcete něco najít, stiskněte Ctrl+F nebo přejděte na Domů > Úpravy > Najít & Vyberte > Najít.

Poznámka: V následujícím příkladu jsme klikli na tlačítko Možnosti >> zobrazení celého dialogového okna Najít. Ve výchozím nastavení se zobrazí se skrytými možnostmi.

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+F spusťte dialogové okno Najít.

 1. Do pole Najít: zadejte text nebo čísla, která chcete najít, nebo klikněte na šipku v poli Najít: a pak vyberte poslední položku hledání ze seznamu.

  Tipy: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak – například s?t najde "sat" a "set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků , například s*d najde slova "sad" a "started".

  • Pomocí vlnovky (~) následované znakem ?, *nebo ~ můžete najít otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky vlnovky – například fy91~? najde "fy91?".

 2. Hledání spustíte kliknutímna Najít vše nebo Najít další.

  Tip: Když kliknete na Najít vše, zobrazí se seznam všech výskytů kritérií, která hledáte, a kliknutím na určitý výskyt v seznamu vyberete jeho buňku. Výsledky hledání pomocí tlačítka Najít vše lze seřadit kliknutím na záhlaví sloupce.

 3. Pokud chcete>> hledání dál definovat, klikněte na Možnosti:

  • V rámci: Pokud chcete hledat data v listu nebo v celém sešitu, vyberte List nebo Sešit.

  • Hledání: Můžete se rozhodnout pro hledání podle řádků (výchozí) nebo podle sloupců.

  • Podívejte se na: Pokud chcete vyhledat data s konkrétními podrobnostmi, klikněte v poli na Vzorce, Hodnoty, Poznámky nebo Komentáře.

   Poznámka:   Vzorce, hodnoty, poznámky a komentáře jsou dostupné jenom na kartě Najít. Na kartě Nahradit jsou k dispozici jenom vzorce .

  • Shoda malých a malých písmen : Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete hledat data rozlišována malá a velká písmena.

  • Shoda s celým obsahem buňky: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat buňky, které obsahují jenom znaky, které jste do pole Najít: napište.

 4. Pokud chcete hledat text nebo čísla s určitým formátováním, klikněte na Formát a potom proveďte výběr v dialogovém okně Najít formát.

  Tip: Pokud potřebujete najít buňky, které vyhovují pouze určitému formátu, můžete z pole Najít odstranit veškerá kritéria a potom vybrat jako příklad konkrétní formát buňky. Klikněte na šipku vedle tlačítka Formát, klikněte na Zvolit formát buňky a pak klikněte na buňku, jejíž formát odpovídá hledanému formátu.

Nahradit

Pokud chcete nahradit text nebo čísla, stiskněte Ctrl+H nebo přejděte na Domů >Úpravy > Najít & Vyberte > Nahradit.

Poznámka: V následujícím příkladu jsme klikli na tlačítko Možnosti >> zobrazení celého dialogového okna Najít. Ve výchozím nastavení se zobrazí se skrytými možnostmi.

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+H spusťte dialogové okno Nahradit.

 1. Do pole Najít: zadejte text nebo čísla, která chcete najít, nebo klikněte na šipku v poli Najít: a pak vyberte poslední položku hledání ze seznamu.

  Tipy: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak – například s?t najde "sat" a "set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků , například s*d najde slova "sad" a "started".

  • Pomocí vlnovky (~) následované znakem ?, *nebo ~ můžete najít otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky vlnovky – například fy91~? najde "fy91?".

 2. Do pole Nahradit: zadejte text nebo čísla, která chcete použít k nahrazení hleda ového textu.

 3. Klikněte na Nahradit vše nebo Nahradit.

  Tip: Když kliknete na Nahradit vše, všechny výskyty kritérií, která hledáte, se nahradí, zatímco Nahradit bude aktualizovat jeden výskyt po jednom.

 4. Pokud chcete>> hledání dál definovat, klikněte na Možnosti:

  • V rámci: Pokud chcete hledat data v listu nebo v celém sešitu, vyberte List nebo Sešit.

  • Hledání: Můžete se rozhodnout pro hledání podle řádků (výchozí) nebo podle sloupců.

  • Podívejte se na: Pokud chcete vyhledat data s konkrétními podrobnostmi, klikněte v poli na Vzorce, Hodnoty, Poznámky nebo Komentáře.

   Poznámka:   Vzorce, hodnoty, poznámky a komentáře jsou dostupné jenom na kartě Najít. Na kartě Nahradit jsou k dispozici jenom vzorce .

  • Shoda malých a malých písmen : Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete hledat data rozlišována malá a velká písmena.

  • Shoda s celým obsahem buňky: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat buňky, které obsahují jenom znaky, které jste do pole Najít: napište.

 5. Pokud chcete hledat text nebo čísla s určitým formátováním, klikněte na Formát a potom proveďte výběr v dialogovém okně Najít formát.

  Tip: Pokud potřebujete najít buňky, které vyhovují pouze určitému formátu, můžete z pole Najít odstranit veškerá kritéria a potom vybrat jako příklad konkrétní formát buňky. Klikněte na šipku vedle tlačítka Formát, klikněte na Zvolit formát buňky a pak klikněte na buňku, jejíž formát odpovídá hledanému formátu.

Existují dva různé způsoby, jak najít nebo nahradit text nebo čísla na Macu. První je použít dialogové okno Najít & Nahradit . Druhým je použití panelu Hledání na pásu karet.

Dialogové & Nahradit

Panel hledání a možnosti

Nahrazení textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves Ctrl+H

Když je panel hledání aktivovaný, kliknutím na lupu aktivujte dialogové okno Další možnosti hledání.

Pokud chcete něco najít, stiskněte Ctrl+F nebo přejděte na Domů > Najít & Vyberte > Najít.

Hledání textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves Ctrl+F

 1. Do pole Najít: zadejte text nebo čísla, která chcete najít.

 2. Kliknutím na Najít další spusťte hledání.

 3. V případě potřeby můžete hledání dál definovat:

  • V rámci: Pokud chcete hledat data v listu nebo v celém sešitu, vyberte List nebo Sešit.

  • Hledání: Můžete se rozhodnout pro hledání podle řádků (výchozí) nebo podle sloupců.

  • Podívejte se na: Pokud chcete vyhledat data s konkrétními podrobnostmi, klikněte v poli na Vzorce, Hodnoty, Poznámky nebo Komentáře.

   Poznámka:   Vzorce, hodnoty, poznámky a komentáře jsou dostupné jenom na kartě Najít. Na kartě Nahradit jsou k dispozici jenom vzorce .

  • Shoda malých a malých písmen : Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete hledat data rozlišována malá a velká písmena.

  • Shoda s celým obsahem buňky: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat buňky, které obsahují jenom znaky, které jste do pole Najít: napište.

Tipy: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdičku (*), vlnovku (~).

 • Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak – například s?t najde "sat" a "set".

 • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků , například s*d najde slova "sad" a "started".

 • Pomocí vlnovky (~) následované znakem ?, *nebo ~ můžete najít otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky vlnovky – například fy91~? najde "fy91?".

Pokud chcete nahradit text nebo čísla, stiskněte Ctrl+H nebo přejděte na Domů > Najít & Vyberte > Nahradit.

Nahrazení textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves Ctrl+H

 1. Do pole Najít zadejte text nebo čísla, která chcete najít.

 2. Do pole Nahradit vložte text nebo čísla, která chcete použít k nahrazení hleda ového textu.

 3. Klikněte na Nahraditnebo Nahradit vše.

  Tip: Když kliknete na Nahradit vše, všechny výskyty kritérií, která hledáte, se nahradí, zatímco Nahradit bude aktualizovat jeden výskyt po jednom.

 4. V případě potřeby můžete hledání dál definovat:

  • V rámci: Pokud chcete hledat data v listu nebo v celém sešitu, vyberte List nebo Sešit.

  • Hledání: Můžete se rozhodnout pro hledání podle řádků (výchozí) nebo podle sloupců.

  • Shoda malých a malých písmen : Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete hledat data rozlišována malá a velká písmena.

  • Shoda s celým obsahem buňky: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat buňky, které obsahují jenom znaky, které jste do pole Najít: napište.

Tipy: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdičku (*), vlnovku (~).

 • Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak – například s?t najde "sat" a "set".

 • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků , například s*d najde slova "sad" a "started".

 • Pomocí vlnovky (~) následované znakem ?, *nebo ~ můžete najít otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky vlnovky – například fy91~? najde "fy91?".

 1. Kliknutím na libovolnou buňku můžete prohledat celý list nebo vybrat určitou oblast buněk, ve které chcete hledat.

 2. Stiskněte Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC+F nebo kliknutím na ikonu rozbalte panel hledání a pak do vyhledávacího pole Pole Hledatzadejte text nebo číslo, které chcete najít.

  Tipy: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak – například s?t najde "sat" a "set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků , například s*d najde slova "sad" a "started".

  • Pomocí vlnovky (~) následované znakem ?, *nebo ~ můžete najít otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky vlnovky – například fy91~? najde "fy91?".

 3. Stiskněte klávesu Return .

 4. Pokud chcete najít další instanci položky, kterou hledáte, klikněte do vyhledávacího pole a stiskněte Return nebo v dialogovém okně Najít klikněte na Najít další.

  Tip: Probíhající hledání můžete zrušit stisknutím klávesy ESC .

 5. Pokud chcete zadat další možnosti hledání, klikněte na lupu a potom klikněte na Hledat v listu nebo Hledat v sešitu. Můžete také vybrat možnost Upřesnit , která spustí dialogové okno Najít.

 1. Kliknutím na libovolnou buňku můžete prohledat celý list nebo vybrat určitou oblast buněk, ve které chcete hledat.

 2. Stisknutím Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC+F rozbalte panel Hledání a do vyhledávacího pole Pole Hledatzadejte text nebo číslo, které chcete najít.

  Tipy: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak – například s?t najde "sat" a "set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků , například s*d najde slova "sad" a "started".

  • Pomocí vlnovky (~) následované znakem ?, *nebo ~ můžete najít otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky vlnovky – například fy91~? najde "fy91?".

 3. V poli vyhledávání klikněte na ikonu lupy a pak klikněte na položku Nahradit.

 4. Do pole Nahradit čím zadejte znaky, které mají nahradit ty původní.

  Pokud chcete nahradit znaky v poli Najít ničím, nechte pole Nahradit prázdným.

 5. Klikněte na Najít další.

 6. Pokud chcete nahradit zvýrazněný výskyt, klikněte na Nahradit.

  Pokud chcete nahradit všechny výskyty znaků v listu bez předchozí kontroly, klikněte na Nahradit vše.

  Tip: Probíhající hledání můžete zrušit jednoduše stisknutím klávesy ESC.

 7. Pokud chcete zadat další možnosti hledání, klikněte na lupu a potom klikněte na Hledat v listu nebo Hledat v sešitu. Můžete také vybrat možnost Upřesnit , která spustí dialogové okno Nahradit.

Hledání

Pokud chcete něco najít, stiskněte Ctrl+F nebo přejděte na Domů > Úpravy > Najít & Vyberte > Najít.

Poznámka: V následujícím příkladu jsme klikli na > možnosti hledání a zobrazí se celý dialog Najít. Ve výchozím nastavení se zobrazí se skrytými možnostmi hledání.

Hledání textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves Ctrl+F

 1. Do pole Najít: zadejte text nebo čísla, která chcete najít.

  Tipy: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak – například s?t najde "sat" a "set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků , například s*d najde slova "sad" a "started".

  • Pomocí vlnovky (~) následované znakem ?, *nebo ~ můžete najít otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky vlnovky – například fy91~? najde "fy91?".

 2. Hledání spustíte kliknutímna Najít další nebo Najít vše.

  Tip: Když kliknete na Najít vše, zobrazí se seznam všech výskytů kritérií, která hledáte, a kliknutím na určitý výskyt v seznamu vyberete jeho buňku. Výsledky hledání pomocí tlačítka Najít vše lze seřadit kliknutím na záhlaví sloupce.

 3. Klikněte > možnosti hledání a v případě potřeby hledání dál definujte:

  • V rámci: Pokud chcete vyhledat data v rámci určitého výběru, zvolte Výběr. Pokud chcete hledat data v listu nebo v celém sešitu, vyberte List nebo Sešit.

  • Směr: Můžete se rozhodnout pro hledání dolů ( výchozí) nebo nahoru.

  • Shoda malých a malých písmen : Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete hledat data rozlišována malá a velká písmena.

  • Shoda s celým obsahem buňky: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat buňky, které obsahují jenom znaky, které jste do pole Najít napište.

Nahradit

Pokud chcete nahradit text nebo čísla, stiskněte Ctrl+H nebo přejděte na Domů >Úpravy > Najít & Vyberte > Nahradit.

Poznámka: V následujícím příkladu jsme klikli na > možnosti hledání a zobrazí se celý dialog Najít. Ve výchozím nastavení se zobrazí se skrytými možnostmi hledání.

Nahrazení textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves Ctrl+H

 1. Do pole Najít: zadejte text nebo čísla, která chcete najít.

  Tipy: Ve vyhledávacích kritériích můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocí otazník (?) můžete najít libovolný jeden znak – například s?t najde "sat" a "set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků , například s*d najde slova "sad" a "started".

  • Pomocí vlnovky (~) následované znakem ?, *nebo ~ můžete najít otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky vlnovky – například fy91~? najde "fy91?".

 2. Do pole Nahradit: zadejte text nebo čísla, která chcete použít k nahrazení hleda ového textu.

 3. Klikněte na Nahraditnebo Nahradit vše.

  Tip: Když kliknete na Nahradit vše, všechny výskyty kritérií, která hledáte, se nahradí, zatímco Nahradit bude aktualizovat jeden výskyt po jednom.

 4. Klikněte > možnosti hledání a v případě potřeby hledání dál definujte:

  • V rámci: Pokud chcete vyhledat data v rámci určitého výběru, zvolte Výběr. Pokud chcete hledat data v listu nebo v celém sešitu, vyberte List nebo Sešit.

  • Směr: Můžete se rozhodnout pro hledání dolů ( výchozí) nebo nahoru.

  • Shoda malých a malých písmen : Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete hledat data rozlišována malá a velká písmena.

  • Shoda s celým obsahem buňky: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat buňky, které obsahují jenom znaky, které jste do pole Najít napište.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×