Buňky

Vyhledání nebo nahrazení textu a čísel v listu

Vyhledání nebo nahrazení textu a čísel v listu

Pomocí funkcí Najít a Nahradit v Excelu můžete hledat v sešitu, třeba určité číselné nebo textové řetězce. Můžete buď vyhledat hledanou položku, nebo ji nahradit jiným. Do hledaných termínů můžete zahrnout zástupné znaky, jako jsou otazníky, tildy a hvězdičky nebo čísla. Vyhledávat můžete podle řádků a sloupců, v komentářích a hodnotách, v listech nebo celých sešitech.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Hledání

Pokud chcete něco najít, stiskněte CTRL + Fnebo přejděte na domovskou > úpravy > Najít & vyberte > Najít.

Poznámka: V následujícím příkladu jsme klepnuli na tlačítko >>možnosti a zobrazili jste celé dialogové okno pro hledání. Ve výchozím nastavení se zobrazí se skrytými možnostmi.

Stisknutím kombinace kláves CTRL + F spusťte dialog najít.

 1. Do pole Najít: napište text nebo čísla, která chcete najít, nebo klikněte na šipku v poli Najít: a pak v seznamu vyberte poslední hledanou položku.

  Tipy: V kritériích vyhledávání můžete použít zástupné znaky (otazník (?), hvězdičku (*), tildu (~).

  • Otazník (?) k vyhledání libovolného jednotlivého znaku (například s? t) najde "Sat" a "Set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, třeba * d najde "JSD" a "spuštěno".

  • Pomocí vlnovky (~) následovaných znakem?, * nebo ~ vyhledejte otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky tildy, například fy91 ~? najde "fy91?".

 2. Kliknutím na Najít vše nebo Najít další spustíte hledání.

  Tip: Když kliknete na Najít vše, budou uvedené všechny výskyty kritérií, která hledáte, a kliknutím na konkrétní výskyt v seznamu vyberete jeho buňku. Výsledky hledání pomocí tlačítka Najít vše lze seřadit kliknutím na záhlaví sloupce.

 3. Pokud potřebujete, můžete hledání dále upřesnit kliknutím na možnosti>> :

  • V Pokud chcete vyhledat data na listu nebo v celém sešitu, vyberte list nebo sešit.

  • Slov Můžete hledat buď podle řádků (výchozí), nebo podle sloupců.

  • Oblast hledání: Pokud chcete vyhledat data s určitými podrobnostmi, klikněte v poli na vzorce, hodnoty, poznámkynebo Komentáře.

   Poznámka:  Vzorce, hodnoty, poznámky a Komentáře jsou dostupné jenom na kartě Najít . na kartě nahradit jsou dostupné jenom vzorce .

  • Rozlišovat malá a velká – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat data s rozlišováním velkých a malých písmen.

  • Hledat celý obsah buněk – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vyhledat buňky obsahující pouze znaky zadané do pole Najít: .

 4. Pokud chcete hledat text nebo čísla s určitým formátováním, klikněte na Formáta potom proveďte výběr v dialogovém okně Najít formát .

  Tip: Pokud potřebujete najít buňky, které vyhovují pouze určitému formátu, můžete z pole Najít odstranit veškerá kritéria a potom vybrat jako příklad konkrétní formát buňky. Klikněte na šipku vedle tlačítka Formát, klikněte na Zvolit formát buňky a pak klikněte na buňku, jejíž formát odpovídá hledanému formátu.

Nahradit

Pokud chcete nahradit text nebo čísla, stiskněte CTRL + Hnebo přejděte na domovskou > úpravy > Najít & vyberte > nahradit.

Poznámka: V následujícím příkladu jsme klepnuli na tlačítko >>možnosti a zobrazili jste celé dialogové okno pro hledání. Ve výchozím nastavení se zobrazí se skrytými možnostmi.

Stisknutím kombinace kláves CTRL + H spusťte dialog nahradit.

 1. Do pole Najít: napište text nebo čísla, která chcete najít, nebo klikněte na šipku v poli Najít: a pak v seznamu vyberte poslední hledanou položku.

  Tipy: V kritériích vyhledávání můžete použít zástupné znaky (otazník (?), hvězdičku (*), tildu (~).

  • Otazník (?) k vyhledání libovolného jednotlivého znaku (například s? t) najde "Sat" a "Set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, třeba * d najde "JSD" a "spuštěno".

  • Pomocí vlnovky (~) následovaných znakem?, * nebo ~ vyhledejte otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky tildy, například fy91 ~? najde "fy91?".

 • Do pole Nahradit za: zadejte text nebo čísla, kterými chcete hledaný text nahradit.

 1. Klikněte na Nahradit vše nebo Nahradit.

  Tip: Po kliknutí na Nahradit všebudou nahrazeny všechny výskyty kritérií, která hledáte, a při nahrazení se aktualizuje vždy jen jeden výskyt.

 2. Pokud potřebujete, můžete hledání dále upřesnit kliknutím na možnosti>> :

  • V Pokud chcete vyhledat data na listu nebo v celém sešitu, vyberte list nebo sešit.

  • Slov Můžete hledat buď podle řádků (výchozí), nebo podle sloupců.

  • Oblast hledání: Pokud chcete vyhledat data s určitými podrobnostmi, klikněte v poli na vzorce, hodnoty, poznámkynebo Komentáře.

   Poznámka:  Vzorce, hodnoty, poznámky a Komentáře jsou dostupné jenom na kartě Najít . na kartě nahradit jsou dostupné jenom vzorce .

  • Rozlišovat malá a velká – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat data s rozlišováním velkých a malých písmen.

  • Hledat celý obsah buněk – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vyhledat buňky obsahující pouze znaky zadané do pole Najít: .

 3. Pokud chcete hledat text nebo čísla s určitým formátováním, klikněte na Formáta potom proveďte výběr v dialogovém okně Najít formát .

  Tip: Pokud potřebujete najít buňky, které vyhovují pouze určitému formátu, můžete z pole Najít odstranit veškerá kritéria a potom vybrat jako příklad konkrétní formát buňky. Klikněte na šipku vedle tlačítka Formát, klikněte na Zvolit formát buňky a pak klikněte na buňku, jejíž formát odpovídá hledanému formátu.

Existují dvě různé metody pro vyhledání nebo nahrazení textu nebo čísel na Macu. První je použít dialog najít & nahradit . Druhým je použití panelu Hledat na pásu karet.

Dialog najít & nahradit

Vyhledávací panel a možnosti

Nahrazení textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves CTRL + H

V aktivovaném panelu hledání kliknutím na Lupa aktivujte další možnosti hledání.

Pokud chcete něco najít, stiskněte CTRL + Fnebo přejděte na domů > Najít & vyberte > Najít.

Vyhledání textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves CTRL + F

 1. Do pole Najít: napište text nebo čísla, která chcete najít.

 2. Kliknutím na Najít další spustíte hledání.

 3. Hledání můžete v případě potřeby dále upřesnit:

  • V Pokud chcete vyhledat data na listu nebo v celém sešitu, vyberte list nebo sešit.

  • Slov Můžete hledat buď podle řádků (výchozí), nebo podle sloupců.

  • Oblast hledání: Pokud chcete vyhledat data s určitými podrobnostmi, klikněte v poli na vzorce, hodnoty, poznámkynebo Komentáře.

   Poznámka:  Vzorce, hodnoty, poznámky a Komentáře jsou dostupné jenom na kartě Najít . na kartě nahradit jsou dostupné jenom vzorce .

  • Rozlišovat malá a velká – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat data s rozlišováním velkých a malých písmen.

  • Hledat celý obsah buněk – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vyhledat buňky obsahující pouze znaky zadané do pole Najít: .

Tipy: V kritériích vyhledávání můžete použít zástupné znaky (otazník (?), hvězdičku (*), tildu (~).

 • Otazník (?) k vyhledání libovolného jednotlivého znaku (například s? t) najde "Sat" a "Set".

 • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, třeba * d najde "JSD" a "spuštěno".

 • Pomocí vlnovky (~) následovaných znakem?, * nebo ~ vyhledejte otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky tildy, například fy91 ~? najde "fy91?".

Pokud chcete nahradit text nebo čísla, stiskněte CTRL + Hnebo přejděte na domů > Najít & vyberte > nahradit.

Nahrazení textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves CTRL + H

 1. Do pole Najít zadejte text nebo čísla, která chcete najít.

 2. Do pole Nahradit čím zadejte text nebo čísla, kterými chcete hledaný text nahradit.

 3. Klikněte na nahradit nebo Nahradit vše.

  Tip: Po kliknutí na Nahradit všebudou nahrazeny všechny výskyty kritérií, která hledáte, a při nahrazení se aktualizuje vždy jen jeden výskyt.

 4. Hledání můžete v případě potřeby dále upřesnit:

  • V Pokud chcete vyhledat data na listu nebo v celém sešitu, vyberte list nebo sešit.

  • Slov Můžete hledat buď podle řádků (výchozí), nebo podle sloupců.

  • Rozlišovat malá a velká – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat data s rozlišováním velkých a malých písmen.

  • Hledat celý obsah buněk – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vyhledat buňky obsahující pouze znaky zadané do pole Najít: .

Tipy: V kritériích vyhledávání můžete použít zástupné znaky (otazník (?), hvězdičku (*), tildu (~).

 • Otazník (?) k vyhledání libovolného jednotlivého znaku (například s? t) najde "Sat" a "Set".

 • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, třeba * d najde "JSD" a "spuštěno".

 • Pomocí vlnovky (~) následovaných znakem?, * nebo ~ vyhledejte otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky tildy, například fy91 ~? najde "fy91?".

 1. Kliknutím na libovolnou buňku Prohledejte celý list, nebo vyberte konkrétní oblast buněk, kterou chcete prohledat.

 2. Stisknutím kláves Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC + F nebo kliknutím na ikonu rozbalte panel hledání a potom do pole hledání Pole Hledat zadejte text nebo číslo, které chcete najít.

  Tipy: V kritériích vyhledávání můžete použít zástupné znaky (otazník (?), hvězdičku (*), tildu (~).

  • Otazník (?) k vyhledání libovolného jednotlivého znaku (například s? t) najde "Sat" a "Set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, třeba * d najde "JSD" a "spuštěno".

  • Pomocí vlnovky (~) následovaných znakem?, * nebo ~ vyhledejte otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky tildy, například fy91 ~? najde "fy91?".

 3. Stiskněte klávesu return .

 4. Pokud chcete najít další výskyt položky, kterou hledáte, klikněte do vyhledávacího pole a stiskněte return, nebo v dialogovém okně Najít klikněte na Najít další.

  Tip: Probíhající hledání můžete zrušit stisknutím klávesy ESC .

 5. Pokud chcete zadat další možnosti vyhledávání, klikněte na lupu a pak klikněte na Hledat v listu nebo Hledat v sešitu. Můžete taky vybrat možnost Upřesnit , která otevře dialogové okno Najít .

 1. Kliknutím na libovolnou buňku Prohledejte celý list, nebo vyberte konkrétní oblast buněk, kterou chcete prohledat.

 2. Stisknutím kláves Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC + F rozbalte panel hledání a potom do vyhledávacího pole Pole Hledat zadejte text nebo číslo, které chcete najít.

  Tipy: V kritériích vyhledávání můžete použít zástupné znaky (otazník (?), hvězdičku (*), tildu (~).

  • Otazník (?) k vyhledání libovolného jednotlivého znaku (například s? t) najde "Sat" a "Set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, třeba * d najde "JSD" a "spuštěno".

  • Pomocí vlnovky (~) následovaných znakem?, * nebo ~ vyhledejte otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky tildy, například fy91 ~? najde "fy91?".

 3. V poli vyhledávání klikněte na ikonu lupy a pak klikněte na položku Nahradit.

 4. Do pole Nahradit čím zadejte znaky, které mají nahradit ty původní.

  Chcete-li znaky v poli Najít neobsahovat, nechte pole Nahradit za prázdné.

 5. Klikněte na Najít další.

 6. Pokud chcete nahradit zvýrazněný výskyt, klikněte na Nahradit.

  Pokud chcete nahradit všechny výskyty znaků v listu bez předchozí kontroly, klikněte na Nahradit vše.

  Tip: Zrušení probíhajícího hledání pouhým stisknutím ESC.

 7. Pokud chcete zadat další možnosti vyhledávání, klikněte na lupu a pak klikněte na Hledat v listu nebo Hledat v sešitu. Můžete taky vybrat možnost Upřesnit , která otevře dialogové okno nahradit .

Hledání

Pokud chcete něco najít, stiskněte CTRL + Fnebo přejděte na domovskou > úpravy > Najít & vyberte > Najít.

Poznámka: V následujícím příkladu jsme klepnuli na > možnosti hledání , aby se zobrazilo celé dialogové okno Najít. Ve výchozím nastavení se zobrazí se skrytými možnostmi hledání.

Vyhledání textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves CTRL + F

 1. Do pole Najít: napište text nebo čísla, která chcete najít.

  Tipy: V kritériích vyhledávání můžete použít zástupné znaky (otazník (?), hvězdičku (*), tildu (~).

  • Otazník (?) k vyhledání libovolného jednotlivého znaku (například s? t) najde "Sat" a "Set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, třeba * d najde "JSD" a "spuštěno".

  • Pomocí vlnovky (~) následovaných znakem?, * nebo ~ vyhledejte otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky tildy, například fy91 ~? najde "fy91?".

 2. Kliknutím na Najít další nebo Najít vše spusťte hledání.

  Tip: Když kliknete na Najít vše, budou uvedené všechny výskyty kritérií, která hledáte, a kliknutím na konkrétní výskyt v seznamu vyberete jeho buňku. Výsledky hledání pomocí tlačítka Najít vše lze seřadit kliknutím na záhlaví sloupce.

 3. Pokud potřebujete, klikněte na > možnosti hledání a v případě potřeby dále definujte hledání:

  • V Pokud chcete vyhledat data v určitém výběru, zvolte Výběr. Pokud chcete vyhledat data na listu nebo v celém sešitu, vyberte list nebo sešit.

  • Způsobu Můžete hledat buď směrem dolů (výchozí), nebo nahoru.

  • Rozlišovat malá a velká – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat data s rozlišováním velkých a malých písmen.

  • Hledat celý obsah buněk – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vyhledat buňky obsahující pouze znaky zadané do pole Najít .

Nahradit

Pokud chcete nahradit text nebo čísla, stiskněte CTRL + Hnebo přejděte na domovskou > úpravy > Najít & vyberte > nahradit.

Poznámka: V následujícím příkladu jsme klepnuli na > možnosti hledání , aby se zobrazilo celé dialogové okno Najít. Ve výchozím nastavení se zobrazí se skrytými možnostmi hledání.

Nahrazení textu nebo čísel v sešitu nebo listu stisknutím kombinace kláves CTRL + H

 1. Do pole Najít: napište text nebo čísla, která chcete najít.

  Tipy: V kritériích vyhledávání můžete použít zástupné znaky (otazník (?), hvězdičku (*), tildu (~).

  • Otazník (?) k vyhledání libovolného jednotlivého znaku (například s? t) najde "Sat" a "Set".

  • Pomocí hvězdičky (*) můžete najít libovolný počet znaků, třeba * d najde "JSD" a "spuštěno".

  • Pomocí vlnovky (~) následovaných znakem?, * nebo ~ vyhledejte otazníky, hvězdičky nebo jiné znaky tildy, například fy91 ~? najde "fy91?".

 2. Do pole Nahradit za: zadejte text nebo čísla, kterými chcete hledaný text nahradit.

 3. Klikněte na nahradit nebo Nahradit vše.

  Tip: Po kliknutí na Nahradit všebudou nahrazeny všechny výskyty kritérií, která hledáte, a při nahrazení se aktualizuje vždy jen jeden výskyt.

 4. Pokud potřebujete, klikněte na > možnosti hledání a v případě potřeby dále definujte hledání:

  • V Pokud chcete vyhledat data v určitém výběru, zvolte Výběr. Pokud chcete vyhledat data na listu nebo v celém sešitu, vyberte list nebo sešit.

  • Způsobu Můžete hledat buď směrem dolů (výchozí), nebo nahoru.

  • Rozlišovat malá a velká – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete hledat data s rozlišováním velkých a malých písmen.

  • Hledat celý obsah buněk – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vyhledat buňky obsahující pouze znaky zadané do pole Najít .

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×